Žijí mimozemšťané mezi námi?

11.03.2013 10:10

 

Případ UMMO

Timothy Green Beckley nedávno vydal knihu „UMMO and Extraterrestrial Papers“. Zhruba 300 stránek knihy obsahuje zevrubný, téměř encyklopedický průzkum záhady UMMO, je to pravděpodobně nejucelenější pojednání na toto téma vůbec.

Novinář a ufolog Antonio Huneeus uvádí knihu takto: „Jedná se o rozsáhlé množství technické a filosofické komunikace, která byla posílána v konopných obálkách asi 20, ale možná i více španělským a francouzským ufologům. Údajně také existuje síť takovýchto korespondentů v Kanadě, Rakousku, tehdejší Jugoslávii a i v dalších zemích, ačkoli o tom žádný důkaz nemám.“

Jinými slovy ufologové v různých částech světa dostávali dopisy v podstatě od mimozemšťanů. Byly to takzvané „Dokumenty UMMO“, které nebyly nikdy vyřešeny. Huneeus říká: „To znamená, že nikdy nebylo dokázáno, že jsou to buď podstrčené dokumenty nějakou pozemskou zpravodajskou službou, nebo velmi dobře informovaným podvodníkem - anebo byly prostě tím, čím měly být: komunikací s mimozemšťany, s inteligentními bytostmi z planety UMMO, které podle svého vyjádření navštěvovaly Zemi od 50. let.“

Tito mimozemšťané tvrdí, že jejich planeta obíhá kolem hvězdy, kterou máme zapsanou v katalogu jako Wolf 424 (UMMO), ležící 14,6 světelných let od našeho Slunce. Wolf 424 je pojmenována podle svého objevitele, francouzského astronoma Etiena Wolfa, který pracoval spolu se svým kolegou Ponsem Rayetem.

Antonio Ribera

Později byl španělský spisovatel a ufolog Antonio Ribera pověřen stát se hlavním zdrojem důvěry v případ UMMO. Napsal knihu „A Preface Case“, kde zaznamenává dvě přistání UFO v 60. letech blízko Madridu. Tyto dvě události UFO se staly hlavní událostí UMMO, kde se poprvé ukázaly charakteristické symboly na lodích, které jsou podobné našemu astrologickému symbolu pro planetu Uran. Tento symbol je vidět na sérii kontroverzních fotografií, na kterých jsou údajně lodě UMMO, které se objevily před zraky očitých svědků, kteří popisovali jejich přistání.

První přistání se odehrálo 6.2. 1966 asi v 16.00 hodin. Půl tuctu svědků na předměstí Madridu pozorovalo letovou dráhu a přistání dokonale kulatého talíře se třema nohama, který měl v průměru asi 10 metrů. Jeden ze svědků, který byl talíři nejblíže, jasně viděl symbol podobný našemu Uranu, který v té době nikdo ze svědků neznal.

Bylo to nějak kolem této doby, kdy španělský fanoušek UFO jménem Fernando Sesma začal dostávat poštou mnoho technických dokumentů, vztahujících se k textům psaným údajně OEMMI – což jsou obyvatelé UMMO.

Druhé přistání se odehrálo 1.6. 1967, které bylo oznámeno několik dní předem v psané zprávě poslané Sesmovi a ještě dvěma dalším korespondentům. Byly poskytnuty dokonce přesné geofyzikální souřadnice přistání. Všechny podrobnosti z roku 1966 byly zopakovány, včetně velikosti, tvaru a symbolů na lodi.

Sada jasných fotografií klasického létajícího talíře se symbolem UMMO“, píše Huneeus, „byla pořízena Antoniem Sardem a ještě jedním amatérským fotografem.“

Ačkoli byly fotografie později označeny za podvod Hynkovým centrem pro studia UFO (CUFOS) a GSW ve Phoenixu v Arizoně, španělský ufolog Ribera si stále stál za svým. Těsně po pozorování dvou přistání se síť korespondentů rychle rozrostla až čítala 20 lidí, většinou obyvatelů několika španělských měst. Obálky neobsahovaly zpáteční adresy, což znamenalo, že korespondence byla pouze jednosměrná. Byly to technické dokumenty, některé se zabývaly podstatou vesmíru a základem pro existenci inteligentního života ve vesmíru; dokumenty byly na pokračování.

Huneeus je opatrný, když uvádí, že obsah materiálů UMMO se liší od toho, co říká většina kontaktérů, protože neobsahuje mesiášská poselství o zkáze a vykoupení. Navíc veškeré informace přicházely pouze poštou, nikoli telepaticky. Na rozdíl od George Adamského a bezpočtu ostatních „kosmických bytostí“ usilujících o přeměnu zmateného lidstva, autoři dokumentů UMMO píší věci jako: „V žádném případě si nepřejeme vás na takové věci upozorňovat a vidět vás upadat do pokušení, nebo abyste kvůli nám měnili vaše náboženství, vědecké a politicko-ekonomické ideály. Byla by to chyba, kdybyste přijali naše ideály, koncepty atd.“

Člověk musí přiznat, že Huneeus má v tomto bodě docela pravdu. Toto není jako slova a přístupy nikoho z předchozích „hlasů z hvězd“, jak někteří kontaktéři někdy charakterizující vesmírné bratry. Tato konkrétní mimozemská komunikace nás vůbec změnit nechtěla.

Co my s tím máme dělat?“ píše Huneeus. Máme tu čest s chytrým a dlouhodobým sociálním experimentem prováděným nějakou pozemskou zpravodajskou agenturou nebo propracovaným týmem někoho jako Rand Corporation, jak o tom uvažoval Ribera? Nebo jsme místo toho manipulováni záhadnou skupinou Cabal průmyslníků a vědců James Bondova spektra? Nebo bychom měli považovat dokumenty za skutečné umění vyspělé mimozemské civilizace z UMMA, která se nám snaží sdělit skutečné znalosti, aniž by se roztrpčovala nad světovým politickým a kulturním „status quo?“

Dobře známý počítačový expert a badatel UFO Dr. Jacques Vallee to řekl takto: „Pokud tento koncept není mimozemského původu, pak jej museli vytvořit lidé, kteří dokonale znali konečné vymoženosti moderní fyziky a vydedukovali možnosti skrývající se daleko za ní.“

Huneeus říká, že nikdy neviděl důkaz o tom, že UMMO je buď dlouhodobý dezinformační experiment, nebo skutečná poselství od mimozemšťanů. On sám jednou obdržel dopis UMMO, který mu přišel z New Yorku v roce 1985. „Tento dopis měl charakteristický symbol UMMO, ale byla to fotokopie. Na rozdíl od původních technických dokumentů však toto mohla být bouda, protože v něm byl zdůrazňován politický názor téměř rozvratné povahy.“ Říká Huneeus.

Dopis Huneeusovi v jedné části říká: „Přijetí jevu UFO odmítají autority států jakožto konečnou sílu na této planetě. Nevědomé masy jsou posílány, aby bojovaly v nesmyslných a zbytečných válkách, kde obětují své životy ve jménu nacionalismu, zastaralém konceptu, založeném na nahodilých a imaginativních liniích, které představují umělé hranice, jež v přírodě neexistují. Nacionalismus je moderní rozšiřování teritorií savčích primátů.“

Mezitím si jev UMMO žije svým vlastním životem ve Francii. Někteří vědci jako Jean Pierre Petit o tento materiál, který byl sesbírán z různých zdrojů, vyjádřili vážný zájem. Petit, astrofyzik, říká, že byl dopisy UMMO velmi inspirován a považoval je za „vysoký kalibr“. Zastává názor, že jeho výzkum v mechanice kapalin, jakož i další jeho vysoce akademické teorie, byly přinejmenším částečně výsledkem hloubání toho, co odhalili mimozemšťané ve svých dopisech. Po několik let se vybraná skupina scházela na pravidelné bázi, aby diskutovala o tom, jaké praktické aspekty by mohly být shromážděny z této korespondence s inteligencí mimo náš svět. Petitovy snahy vyústily v několik e-mailů, ve kterých je případ projednáván v dynamických detailech.

Jeden u výroků mimozemšťanů z UMMO o svých vztazích s pozemšťany se týká myšlenky, že lidská životní forma se rozšiřuje vesmírem. Mimozemšťané z UMMO jsou normální lidské bytosti alespoň do té míry, že mohou posílat dopisy poštou nebo si přinejmenším na toho někoho najmout (pozemšťana), aby to udělal za ně...

 

https://www.youtube.com/watch?v=DtSTw67c_cY

 

https://www.ufodigest.com/article/ummo-affair-are-extraterrestrials-living-among-us

 

Sean Casteel; překlad Karel Rašín