Záhada základního elementu

24.10.2012 18:10

 

Od nepaměti hledají učenci základní stavební prvek hmoty. Nejznámější je pojem "atom", i když záhy ho vědci začali členit na stále větší počet ještě základnějších elementárních částic, z nichž většina z nás si vzpomene na proton, neutron a elektron. Do dalších detailů se nehodlám pouštět, protože i tuto více než stovku částic dále můžeme dělit na kvarky, částice s nejroztodivnějšími přívlastky a nepochybuji o tom, že někdo si dokáže vymyslet částici ještě elementárnější.

 

Na celé atomistice či kvantové teorii je nejzajímavější to, že ty základní částice hmoty nikdo neviděl, pouze byly nejrůznějšími přístroji zaznamenány jejich projevy (interakce) a na základě toho byly vypočteny jejich vlastnosti. Vše je pouze teorie, založená na pozorování čehosi, co nelze spatřit ani tím nejvýkonnějším mikroskopem právě proto, že i on se skládá z těch částic, které hodláme pozorovat. Teoreticky vlastně nelze sestrojit žádné technické zařízení na bázi hmoty, které by umožnilo vidět základní prvek hmoty. To by pozorovatel musel mít rozměr řádově menší, jako je rozměr sledovaného.

 

V praktickém životě jsme v nedávné době dospěli k základním prvkům informace. Je to proces digitalizace a znamená to, že jakoukoli informaci (např. film na DVD) dokážeme zobrazit pomocí posloupnosti nul a jedniček – bitů. Z informace typu ano-ne skládáme nejprve "písmena" (bajty) a z nich slova (zvolené pojmenování určité reality). Zajímavé je, že digitálně zachycený zvuk nebo obraz dokážeme reprodukovat různým způsobem - dopředu, zpět i staticky. Při zobrazení informace tedy hraje důležitou roli i čas, což v tomto případě je jen zvolené místo záznamu. Čas je tedy další rozměr?

 

Můžeme tvrdit, že analogicky musí vypadat i základní prvek hmoty a energie. Mezi hmotou a energií platí totiž ekvivalence, obojí je jen různým stavem téže podstaty, jak již vyjádřil Einstein svou rovnicí, kde ovšem pochybuji o tom, že "c" je konstanta. Rychlost světla je totiž různá v různém prostředí, podobně jako rychlost zvuku. Protože nezpochybňuji geniální Mendělejevovu periodickou tabulku prvků, podle níž lze vlastnosti dosud neobjevených prvků dokonce předvídat, s přihlédnutím k jejich atomové hmotnosti (či energii), budeme muset ten základní prvek hledat někde u vodíku, který je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru.

Snad proto, že je nejjednodušší.....To je takový "bit" hmoty, ostatní prvky jsou "bajty" a molekuly sloučenin jsou "slova". Z tohoto pohledu je pak člověk jakousi  "encyklopedií" obsahující bezpočet slov. Ale v počítači může encyklopedie existovat v podobě nul a jedniček! Je-li tímto počítačem celý vesmír, tak v tomto případě je jev zvaný teleportace jen přesunem takové „encyklopedie“ v prostoru a čase. Necestujete snad na svém DVD také dopředu a dozadu v čase? A protože máme i přepisovatelné DVD-RW, je osud člověka a předpovídání budoucnosti také jen četbou informace, která může být kdykoli přepsána. A pokud jednou dokážeme (někdo to snad již umí) libovolně seskupovat základní prvky, dokážeme transformovat cokoli do jakékoli podoby jen na základě potřebné informace. Tak prý kdysi stvořil Bůh svět - na počátku bylo slovo......

 

 

©  Jan Pavlík

Diskusná téma: Záhada základního elementu

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok