Vysvetlenie gravitačnej anomálie na kopci pri Lačnove - Jozef Petrík

20.03.2016 13:31

Ak ste ešte nepočuli o záhadnom kopci zvanom Peňaženkapri slovenskej obci Lipovce, časť Lačnov, kde sa veci pohybujú do kopca, nie z kopca, dovoľte mi, aby som vás oboznámili s týmto fenoménom a prípadne sa pokúsil o jeho vyriešenie.Táto obec sa nachádza 35km od Prešovaje známa javom gravitačnej anomálie, na ktorý upozornila TV Markíza 27.04.2011v Televíznych novinách, ktorú zavolali miestni obyvatelia, keď si všimli, že ich autá sa po zastavení a odbrzdení pohybujú smerom hore kopcom.

Na pomoc boli privolaní dvaja študenti z Prešovskej Stavebnej Priemyselnej Školys učiteľkou geodézie. Pani učiteľka však nevedela pochopiť, prečo je meračská lata vzhľadom na vozovku šikmo. A áno, správne poznamenala, že jej ťahá ruku do pravej strany (z jej pohľadu), ale akosi si neuvedomila vzťahy medzi sklonmi.

Obr. 1: Pani učiteľke ťahá tajomná sila ruku doprava

Za predpokladu, že kameraman stojí  pôdorysne kolmo na os vozovky je evidentné, že zvažovanie terénu je smerom doprava, čiže smerom dole,  uhol α je menší ako uhol β. Ak si však na obrázku udáme zvislú hodnotu, rovnobežnú s pôsobením zemskej gravitácie, čo nám predstavuje nivelačná lata, ktorej kruhová libela je vo vodorovnej pozícii, zistíme, že kameraman snímal s kamerou natočenou o cca 3° doprava, aby nivelačnej late dodal efekt šikmého pôsobenia gravitačných síl. K tomuto tvrdeniu nám dopomôžu aj stromy v pozadí, ktoré sú taktiež natočené o rovnaký uhol. Ľudia, nesledujte komerčné média, ktoré skresľujú a zavádzajú, urobte si na veci vlastné názory pomocou vlastného zdravého úsudku, toto je iba jeden z ďalších dôkazov, ale ak vám ani to nestačí...

Obr. 2: Natočenie kamery o 3° vpravo podľa osi objektívu

Ale vráťme sa späť  k nášmu vyšetrovaniu. Teraz nahodím kolmice na zvislú os nivelačnej laty a zmeriam uhol medzi skutočnou vodorovnou rovinou a brehom  nad vozovkou, ktorý sa rovná 6°, tzn. že skutočný uhol cestnej vozovky zistený grafickou metódou je 6°. Tento sklon je väčší, pretože krajný breh popri vozovke nie je úplne presne klesajúci rovnobežne s cestou na danom mieste.

Obr. 3: Sklon medzi vodorovnou a nábrežnou (rovnobežnou s cestou) rovinou

Naši študenti zistili sklon 4% stúpanie, t.j. 2,29°, ale domnievam sa, že ide o preklep a malo to byť 2,29° klesanie. Následne prišiel celý autobus stredoškolských študentov, ktorí skúšali púšťať všelijaké predmety „hore kopcom“, aj voda tiekla dokonca tým istým smerom. Opakovaným meraním zistili, že prevýšenie na dĺžke 117m je 3,37m, čo značí 1,65°. To sa dosť líši od ich predchádzajúceho merania, ale to im zrejme  nevadí. Či to bolo spôsobené meraním rozdielnej dĺžky v inej časti cesty nevieme, ale je to pravdepodobné.

Obr. 4: Vodováha ukazuje sklon do opačnej strany, akú predpokladali

Berme to však s rezervou, pretože stredná škola nie je vysoká a ani tá vysoká nie je neomylná. Chyby mohli byť spôsobené nepresnými meračskými prístrojmi a pomôckami, ľudským faktorom, alebo niečím iným, čo sme nespomenuli. Viera v to, aby to bola skutočne anomália, ktorej potvrdenie by znamenalo zásluhy pre našich meračov a najmä p. učiteľku,spôsobili neobjektívne výsledky.Nakoniec však profesionálny geodet Milan Botko pomocou novšej metódy GPS meraním zistil, že sklon je opačný, aký zistili študenti. 

Obr. 5: Mapa zo serveru mapy.hiking.sk naznačuje zvažovanie cest

Obr. 6: Mapa zo serveru geology.sk – detail oblasti

Zamerajme sa ale na niečo naozaj hmatateľné, čo by to definitívne rozhodlo, ako to v skutočnosti je.Matematickou metódou zistímsklon pomocou programu GoogleEarth, ktorý udáva presné GPS súradnice, výšky m.n.m. a dĺžky.

Vstupné údaje:

-        GPS súradnice začiatočného a koncového bodu + nadmorská výška

o   A = [49°3'55.81"S], [20°55'58.95"V], 750m.n.m.

o   B = [49°3'52.07"S], [20°56'0.11"V], 745m.n.m.

-        Dĺžka = 118,79m

Výsledný sklon mi vyšiel 2,4° klesanie,čomu je blízko stredoškolské meranie 2,29°. Odpoveď sa bude skrývať približne niekde medzi týmito dvoma sklonmi.

Obr. 7: Meranie pomocou aplikácie GoogleEarth

Definitívne tu nepôsobia žiadne magnetické, či gravitačné anomálie, ale ide o celkom známy a bežný jav, očný klam, ktorý zmiatol mysle mnohých, aj tých študovaných. Preto sa vyhnime do budúcnosti predčasným záverom a konštatovaniam, bez riadneho prešetrenia, bez dostatku informácií.

Myslite triezvo, priatelia...!

Jozef Petrík, 12.02.2016

Zdroje:

https://www.youtube.com/watch?v=4qxwqNqL-Nc

https://www.youtube.com/watch?v=eCh7zSGoONc

Aplikácia GoogleEarth

Obr. 1, Obr. 2, Obr. 3, Obr. 4: https://www.youtube.com/watch?v=4qxwqNqL-Nc

Obr. 5: https://mapy.hiking.sk/

Obr. 6: https://mapserver.geology.sk/sbd/

Obr. 7: Aplikácia GoogleEarth