Virtuálna cesta do vesmíru.

06.06.2012 20:13

Kybernaut

Asi takto by to vyzeralo, keby sme mimotelovým zážitkom OOBE vystúpili z hmotného tela a v astrálnom svete, čiže v inej dimenzii, v inom paralelnom vesmíre, v nejakom hyperpriestore leteli preč do vesmírnych diaľav. Už veľa ľudí mali tú možnosť osobne prežiť takú úžasnú cestu vesmírom. Eliáš, Henoch, rôzny svätci, proroci, kontaktéry, kňazi, dobrý, Bohom vyvolený ľudia, jogíni a lámovia v meditačných stavoch, ľudia, ktorý prežili klinickú smrť a tak ďalej, už podnikli túto cestu. Táto perfektná, vedcami a počítačovými grafikmi vytvorená počítačová animácia aj komukoľvek z nás umožní aspoň virtuálne takto odísť ďaleko, ďaleko do vesmíru, aby sme ho videli akoby z veľkej výšky, z obrovskej vzdialenosti a umožní nám aspoň si predstaviť tie obrovské a ťažko pochopiteľné vesmírne vzdialenosti. Takýto podobný pohľad sa naskytol všetkým tým vytŕženým z tela. Netreba ani rozumieť po anglicky, stačí sa len pozerať a predstavovať si, že aké úžasné by to bolo letieť tak veľmi ďaleko do vesmíru naozaj. Prajem vám príjemný virtuálny a v budúcnosti možno aj skutočný zážitok.