Věda objevila dávno známé skutečnosti!

24.10.2012 18:09

V knize ruských vědců Vitalije a Taťány Tichoplavových "Fyzika víry" najdete překvapující informace o novém pojetí reality, dříve známem snad pouze z filosofických a náboženských spisů.  

Hlavní myšlenky knihy pocházejí od členů Ruské akademie přírodních věd  Gennadije Ivanoviče Šipova a Anatolije Jevgeňjeviče Akimova. Na výzkumech se podílela celá řada doktorů fyzikálních, matematických, geologických a jiných věd, lze tedy předpokládat, že se nejedná o nějaké výmysly diletantů, ale solidně vědecky zpracované teorie.

Celou knihu a zejména její prameny lze považovat za vědecké dílo, splňující podmínky pro vysokoškolskou učebnici, jsem však přesvědčen, že naše Ministerstvo školství by ji v žádném případě nedoporučovalo.

 

Základem teorie Akimova a Šipova je definice fyzikálního vakua (kdysi pojmenovaného jako "éter"), což je prostor neobsahující žádné hmotné částice. Tím ovšem není řečeno, že v tomto prostoru není nic, naopak je zcela vyplněn látkou, umožňující vznik elementárních částic a jejich seskupováním vznik hmoty. Fyzikální vakuum je tedy struktura, jež je v neexcitovaném stavu nezjistitelná. Vybuzení může nastat několika způsoby :

  • Elektrickým nábojem, který změní vakuum na elektromagnetické pole
  • Hmotnou částicí, vybuzující gravitační pole
  • Elementární částicí se spinem, vybuzující spinové pole, nazvané torzním polem, které je nositelem informací.

Je zřejmé, že elementy fyzikálního vakua mohou být vybuzeny všemi způsoby současně, pak lze vybuzený stav považovat za energii, hmotu nebo informační strukturu = torzní pole. Tím je také řečeno, že každá hmota obsahuje energii a informaci, případně naopak - každá informace je energií, tedy i hmotou. Důsledkem ovšem také je, že fyzikální vakuum je neomezeným zdrojem energie.

 

G.I. Šipov odvodil z vlastností fyzikálního vakua následující teze:

  • Objektivní realita není jen empiricky poznatelný hmotný svět.
  • Existuje další, fyzikálními metodami nepoznatelná vyšší realita.
  • Náš fyzický (hmotný) svět je pouze odrazem (podprostorem) vyšší reality.
  • Svět vyšší reality je nekonečný, věčný a neměnný.
  • Universum (vesmír) je celek obsahující v sobě vyšší i hmotné světy.
  • Základem Universa je transcendentální, nepoznatelné absolutno (obvykle nazývané Bůh).

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že základem všeho je informační pole vesmíru, které je neustále doplňováno informacemi ze všech probíhajících dějů. Každá naše myšlenka a náš čin jsou v něm zachyceny a lze je rovněž zpětně detekovat. Čas je jedním z rozměrů tohoto pole, proto lze okamžitě odečítat informace z jakéhokoli času, minulosti i budoucnosti.

Z teorie torzních (informačních) polí vyplývají různé důsledky, které zcela negují dosavadní teorie o vzniku vesmíru a vývoje života. Základem teorie je tvrzení, že vesmír je "naprogramován" ke vzniku hmoty, tedy všech kosmických objektů a veškerého života, tedy rostlin i živočichů v jejich konečné podobě. Tedy žádný velký třesk a žádný vývoj druhů! Existence všeho má tedy svůj původ v Absolutnu, což naprosto geniálně vystihl již Karel Čapek ve svém románu "Továrna na Absolutno". Stará filosofická pravda, že všemu je nadřazen svět idejí se tak konečně dočkala i svého vědeckého výkladu od ruských akademiků, kteří ale de fakto takřka doslovně přejali a uznali pradávné orientální nauky - založené na existenci duše.

 

Profesor Žukov, korespondent AV uvádí, že duše je pouze elementem energoinformačního pole, který je jedinečný a neopakovatelný, podobně jako otisky prstů, tvar duhovky a jiné individuální lidské znaky. Podle Žukova má duše tvar koule, která však může měnit svůj tvar i rozměry a generovat z fyzikálního vakua nejrůznější objekty, včetně lidského těla. Dalším důsledkem je i to, že planeta Země i život na ní vznikaly prakticky současně. Také Země je živým tvorem s vlastní duší.

 

Knihu "Fyzika víry" lze doporučit všem, kteří dosud pochybují o existenci duše a jemnohmotného světa. Také všem, kteří již mají nejrůznější informace z jiných zdrojů, může kniha manželů Tichoplavových přinést nový pohled na svět. Zdá se, že vědecká komunita aspoň v současném porevolučním Rusku opustila tradiční materialismus a vydala se zcela opačným směrem, který lze nazvat pouze "návrat ke kořenům".

 

 

© Jan Pavlík

Diskusná téma: Věda objevila dávno známé skutečnosti!

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok