Ve skutečnosti řídí svět tajné spolky a uskupení

24.10.2012 09:05

 

Existují skupiny, v jejich čele stojí bankéři jako Rotschildové, které mají tolik kapitálu, že jim patří peněžní systémy celých států, mají zcela v rukou masové sdělovací prostředky a mohou tedy téměř dokonale kontrolovat, co se o světě dozvíme. Investigativní žurnalismus se dnes ve velkých médiích sotva ještě najde, respektive může se odhalovat jen to, co si vlastníci těchto médií přejí, aby se odhalilo. Kritické časopisy nebo vysílače, které dosáhnou určité velikosti, jsou buď umlčeny nebo finančně podporovány, čímž se získá vliv na zveřejňovaný materiál.

Někdy se dozvíme věci, protože nějaká skupina zveřejní něco o jiné skupině, aby jí tím uškodila a získala sama výhody. Společně mají tyto různé snahy jen to, že chtějí lidi odvést od toho, aby sami v sobě hledali Boha, neboť pak už by se z nich nedaly čerpat zisky. Proto od toho lidi všemožně odvádějí. Pro náš svět je typické, že hledáme "štěstí" mimo sebe - a že se nám nabízí uspokojení všech těchto přání. Pro jedny to jsou peníze, dům a Mercedes, pro druhé kostely, televize a filmy, guru, moc, tituly, cigarety, prášky nebo pojištění. Každý hledá pravdu jinde, mizivý počet lidí ji ale hledá v sobě a proto se lidé stávají závislými na těch, kteří tyto věci nabízejí.

Kromě zednářů lze uvést ilumináty, Bilderbergy, Vatikán, sionisty, CIA, Rothschildy, CRF, NSA, Trilaterální komisi, JASON Society, Skull&Bones atd.

 

O cílech tajné lóže bavorských iluminátů se vnější pozorovatelé dozvěděli jen náhodou, když jeden z jejich kurýrů byl v roce 1875 během jízdy z Frankfurtu do Paříže zasažen bleskem, a tak se na veřejnost dostaly pozoruhodné doklady. Z těchto dokladů vyplývá, že ilumináti řídí lidi tím, že ovládají veřejné mínění, přičemž rozšiřují rozporuplné informace tak dlouho, až se v tom už nikdo nevyzná a nemá chuť zabývat se důležitými věcmi. Musejí se vytvářet bezduché, špinavé spisy a rozněcovat vášně. Musejí se podporovat lidské slabosti, aby si lidé už navzájem nerozuměli. Všechny národy mají být deptány hladem, válkou, strádáním, nenávistí, závistí a epidemiemi, tak aby jednou přímo žadonily o iluminátské řešení. Lidé se mají navykat na to, aby se spokojili s povrchnostmi. Řečníci iluminátů ve všech politických stranách mají v politice všechno tak rozmělnit, aby se už nikdo nezasazoval za skutečně důležité věci. Všechny oblasti veřejného života musejí být řízeny ilumináty, čili soudnictví, volby, tisk, výchova a vzdělání. Za státní prezidenty mají být voleny jen osoby, které lze vydírat a tudíž musejí ilumináty poslouchat.

Časopis "Der Insider" popisuje na základě balkánského konfliktu velmi jasně iluminátský recept, jak se země připravují na "jednotnou světovou vládu": "Nejprve se vyzbrojí navzájem nepřátelsky smýšlející národy nebo etnické skupiny a poštvou se proti sobě. Teroristickými útoky se zastraší národ, lidé prchají do měst, nastává bída a hladovění. Reportéři zveřejňují po celém světě fotografie hladovějících dětí a zmrzačených lidí. V zámožných zemích se pak sbírají peníze a do krizových oblastí se posílají potraviny a léky. Humanitární organizace jsou napadeny jednou ze znepřátelených stran. OSN má teď záminku zasáhnout.

"Mírové jednotky" se dostanou pod palbu obou stran a žádají posilu. Válku lze teď libovolně rozšiřovat. Přihlíží se nečinně tak dlouho, než se obě strany vyčerpají a země je zruinována. Přitom se tajně podporuje strana, která má později převzít vládu jakožto přisluhovač OSN. Země se dostává pod správu OSN. Mírové jednotky jsou tu umístěny tak dlouho, dokud se nové zřízení nepodrobí diktátu nového světového řádu. K nové výstavbě země se musí nové zřízení zadlužit u Světové banky a Mezinárodního měnového fondu a je pak nuceno zastavit vysokým finančníkům nerostné bohatství, ropu, národní důchod atd. Vedlejší produkty: ohromné zisky ve zbrojařském obchodě a u bank, snížení počtu obyvatelstva a uprchlíci, kteří slouží destabilizaci v jiných zemích."

Zasvěcenci jako kpt. Harm Menkens, kteří tvrdí, že světové války byly cíleně vyvolány ilumináty, aby se přiblížili světové vládě, se domnívají, že třetí světová válka je už dávno naplánovaná. Nějaký zosnovaný konflikt, ať už v Jugoslávii, v Iráku nebo mezi Izraelem a Araby, by mohl vést kdykoliv k nové světové válce. A ačkoli se po druhé světové válce v Německu říkalo "už nikdy válku", vyžadují nyní zase politikové v celém světě, aby i Německo přispělo svým dílem k mezinárodním bojovým jednotkám. Je možné, že ilumináti chtějí vtáhnout Německo do plánované světové války. Ohledně nasazení německých jednotek nemůžeme být dost opatrní.

Ilumináti zamýšlejí zavést jednotnou měnu pro všechny, aby pak měli naprostou kontrolu nad majetkem. Násilně vnucovaná euro-měna je jen předchůdce. Chtějí zavést osobní identifikační číslo, bez něhož už nikdo nebude moci kupovat nebo prodávat. Ve všech moderních čárkových kódech se nalézá zašifrované číslo antikristovo 666, přesně tak, jak je předpověděno v Janově "Zjevení".

Proč se lidé účastní takového spiknutí? Kdyby se měla pravda v našem informačním věku kompletně potlačit, nemuseli by být všude? Inu, chytí se toho z chamtivosti, přání většího majetku nebo vlivu. Na jiné cíle s pozitivnějším obsahem nevěří.

Lidé, kteří chtějí skutečně něco dobrého pro všechny, se nedají tak snadno zlákat slibem uspokojení chtíčů. Přesto se i mnozí duchovně hledající dostanou do spárů společenství, v nichž se nakonec sledují zase vlastní, lidské cíle. Neboť ti, kdo nás manipulují, už dávno poznali, že jsou lidé, kteří hledají vyšší pravdy, a proto infiltrovali i většinu společenství víry. A lidé nejsou rezistentní proti touze po větším vlivu, větším množství peněz, větším množství věrných oveček.

Celosvětová manipulace je ale umožněna pouze prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, jimiž v nás chtějí vyvolat chuť na to, co nám chtějí vnutit. Tisk není svobodný, jen to tak vypadá.

Tyto šedé eminence, tajní bankéři, o kterých nevidíme nikdy nic ve zprávách, už vlastní většinu toho, co planeta skýtá. Tisknou papírové peníze a půjčují je státům. Prezidenti, kteří by chtěli získat nezávislost na tomto cizorodém peněžním systému se zavraždí jako Abraham Lincoln nebo jsou prezentováni jako senilní a pomatení jako Ronald Reagan - sdělovací prostředky nakonec mohou nechat každého vypadat tak, jak se jim zlíbí. Když si Reagan na konci své éry všiml, jak malou moc vlastně má a pokusil se osvobodit americký národ ze rdousícího sevření nikdy nesplatitelných hor dluhů u iluminátů, ukázali svoji moc a v říjnu 1987 došlo ke krachu na burze. (ZeitenSchrift č. 6) Jim to nevadí, neboť si mohou kdykoliv natisknout nové peníze. A mohou levně skoupit firmy, které se díky burzovnímu krachu dostaly do konkurzu.

Jednou má dojít k ještě horšímu, celosvětovému burzovnímu krachu, kdy se pak pokusí vnutit lidem nový peněžní systém - debetní kartu, bez níž už nikdo nebude moc kupovat nebo prodávat. Místo spoření peněz u nějakých bank nebo ukládání do fondů a cenných papírů by tedy bylo jistější koupit půdu, pořídit zásoby potravin a osiva a popřípadě nakoupit zlaté mince. Protože pokud se jim zachce, mohou veškeré naše úspory přes noc znehodnotit. Když navodí nedostatek potravin - většinu sedláků už dohnali k úpadku - mohou tím zotročit lidi na celém světě. Člověk by se měl v rámci svých možností pokusit stát se tak soběstačným jak je to jen možné, aby tomuto vývoji předešel. Je dobře možné, že díky tomuto plánu tajných bankéřů a změnám očišťující se Země dojde brzy zase na životní způsob, v němž člověk bude muset opět spolupracovat přímo s přírodou, aby mohl svobodně žít. Sázet ovocné stromy, okopávat zahradu, vrtat studnu. Jestli ještě bude proud ze zástrčky, je pochybné, protože když ho nebudeme moci zaplatit, kdo by nám ho daroval?

 

ukázka je z knihy Jo Conrada - Rozuzlení, vydalo nakl. Paprsky

 

Diskusná téma: Ve skutečnosti řídí svět tajné spolky a uskupení

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok