Vanga a mimozemšťané

24.10.2012 09:12

Citace z knihy: Krasimira Stojanovova: Vanga, slepá jasnovidka

 "Nezabudni! O 200 rokov človek nadviaže kontakt s bratmi (čo sa týka rozumu) z iných svetov. Maďarská aparatúra prvá zachytí signály z kozmu… A pravdu o tomto kozme treba hľadať v starých svätých knihách!" (Z rohovoru nakraného v květnu roku 1979; začátek kontaktu by se tedy měl odehrát kolem roku 2179)

 

"Nemáte pocit, že vaše jasnovidné schopnosti sú programované vyššími silami?

Áno, mám.

Akými?

(Bez odpovědi.)

Ako ich prijímate?

Najčastejšie ako "hlas".

Videla ste ich niekedy?

Áno. Priezračné postavy – ako keď človek vidí svoj obraz vo vode.

Svietiace body vo vzduchu sú ich prejavením?

Áno.

Môžu sa zhmotniť?

Nie.

Na čie želanie – ich alebo vaše – sa možno s nimi skontaktovať?

Zvyčajne na ich želanie.

Je možné si upresniť niektoré otázky o nich, ak sa vy budete pýtať?

Nie. Ťažko. Odpovedajú veľmi nejasne.

Spojenie je jednostranné, t.j. na ich želanie?

Najčastějšie – áno.

Skladá sa človek z niekoľkých tiel, vzájomne spojených v symbióze, t.j. duševného, fyzického rozumového?

Áno.

Ako vidíte nebožtíka – ako obraz, predstavu alebo niečo iné?

Vidím "obraz" a počujem "hlas".

Pri kontakte s nebožtíkom, prejavuje aj on záujem, alebo len odpovedá na otázky?

Aj odpovedá, aj sám sa pýta.

Zachováva sa osobnosť po smrti?

Áno.

Existuje prevteľovanie?

(Bez odpovědi.)

Ktoré vzťahy sú silnejšie – rodinné, alebo duševné?

Silnejší je duševný stav.

Existujú spoločenstvá na vyššom rozumovom stupni?

Áno.

Ak sú ľudia spoločenstvom rozumu, nachádzajúceho sa na určitom vývojovom stupni, jestvuje paralelne iný,  vyšší rozum?

Áno.

Tento vyšší rozum odkiaľ pochádza – z kozmu, zo starších civilizácií na Zemi, alebo z budúcnosti na Zemi?

Z kozmu.

Existovali pred nami na Zemi veľké civilizácie?

Áno.

Koľko?

(Bez odpovědi.)

Dôjde k stretnutiu s predstaviteľmi inej civilizácie?

Áno.

Nachádzajú sa v atmosfére Zeme "lietajúce taniere"?

Áno.

Odkliaľ sú?

Z planéty, ktorá sa podľa nich nazýva Vamfim – aspoň ja to tak počujem – a nachádza sa tretia od planéty Zem.

Uskutočnil sa dvojstranný (telepatický, alebo nejaký iný) kontakt  s nimi?

Nie. Oni sami uskutočňujú kontakty."

(Otázky boly kladené v rôznych časových obdobiach autorkou knihy, ktorá je Vanginou príbuznou.)

 

"Vstupujeme do veľmi delikátnej časti nášho rozprávania, ktorú by sme výstižne mohli nazvať Vyslanci. Časť najtajomnejších a najneobyčajnejších rozhovorov s Vangou som spomenula v prvej kapitole knihy, Pokračujem:

 

Rok 1978. Vanga:

- Vidím ich už asi rok. Sú priezrační. Vyzerajú tak, ako keď človek vidí svoj obraz vo vode. Oblečení sú v odevoch ako brnenia, ktoré sa blyštia ako rybie šupiny. Akoby medzi nimi boly aj ženy. Ich vlasy sa podobajú vodným riasam a sů mäkké ako kačacie perie; obkolesujú ich hlavy ako aureola. Niekedy majú vzadu niečo ako krídla. Veľmi často, keď sa vraciam do svojho domu v Petriči, ich nájdem usadených po izbách. "Rozprávam" sa s nimi. Niekedy z diaľky, skôr ako prídem k bráničke, počujem pomalé a dlhé zvuky, podobné melódii, akoby zbor spieval žalmy.

Hovoria mi, že prichádzajú zo zeme Vamfim, alebo tak to počujem ja, a že je tretia od Zeme.

- Tretia odkiaľ?

- Nehovoria mi to a já tomu nerozumiem. Nehovoria mi ani s akým cieľom sem prichádzajú. Niekedy ma jeden z nich chytí za ruku a vedie ma na ich zem. Odchádzam. Chodím po zemi "posiatej hviezdami". Akoby som po nich šliapala. Tí, ktorí ma vedú, sa pohybujú veľmi rýchlo, skokom. Odchádzajú a vracajú sa. Na ich zemi je všetko veľmi, veľmi pekné, je tam prekrásna príroda, proste, nedá sa to popísať… No neviem prečo nikde nevidím domy. Tieto bytosti, títo prišelci, alebo ako ich mám nazvať, sú veľmi strohí. Keď rozprávajú, ich hlasy sa ozývajú ako ozvena. Niekedy mi na uši dávajú niečo podobné slúchadlám. Tam u nich, na ich zemi, je všetko veľmi dobre organizované a veľa sa pracuje. Tieto osoby mi hovoria, že ja som ich najpriamejšie spojenie so Zemou. Komunikujú s jednotlivcami z našej planéty. Kontrolujú nás.

Nedovoľujú mi rozprávať o tom, čo počujem. Ani o tom, čo vídam na ich zemi.

Niekedy mi niektorí z nich hovoria:

- Prichádzame na chvíľu a musíme sa hneď vrátiť. Veľa od nás nežiadaj a nepýtaj sa nás, pretože máme zakázané hovoriť.

Jedného dňa dvaja z nich postavili dve sochy. Zdá sa, že sú to sochy ich veľmi známych mužov. Viem presne, kde je to miesto, no nemôžem vám to povedať.

Jedna socha je sochou muža, ktorý sedí zamyslený, akoby si podopieral rukou hlavu. Druhá je je muž, ktorý je vzpriamený a drží vo svojej pravej ruke nejaký nástroj, veľmi slabo ho môžem prirovnať k pištoli…

Keď sochy umietňovali, jedna z týchto bytostí povedala druhej:

- Nemali by sme ich posunúť trocha nabok, aby ích ľudia nevideli?

A druhý mu odpovedal:

- Neboj sa, čo nevidíš, že sú slepí?

 

O niekoľko rokov neskôr. Vracajúc sa z Rupite do Petriča, Vangina sestra Ľubka niečo rozprávala a potom nechtiac zabuchla silno bráničku. Vanga jej povedala:

- Nerozprávaj nahlas a nerob hluk, pretože je v dome veľa "ludí".

Samozrejme, podľa jej sestry tam nebolo nikoho, pretože Vangin dom bol tmavý, tichý a vyľudněný, ako vždy keď tam Vanga nie je.

 

No podľa Vangy:

- Vošla som do domu a sadla som si uprostred haly na dolnom poschodí a oni si posadali do kruhu okolo mňa.  Boli to všetko starší muži, skôr starší, oblečení v trblietavom odeve. Tak silno sa trblietali, že hala akoby bola slnkom vyhriata. Povedali mi: "Postav sa a počúvaj. My ti budeme rozprávať o budúcnosti. Ničoho sa neboj, pretože pred tvojimi dverami je strážnik – "železný stĺp" (?). Povedali mi, že ešte neprišiel čas, aby som vám rozpovedala všetko, čo mi prezrádzajú oni. No môžem vám citovať toto: "Svet pretrpí mnoho premien. Bude na vzostupe i zostupe. A rovnováha nastúpi vtedy, keď sa my začneme zhovárať s ľuďmi!"

 

A iné jej rozprávanie spred jedného roka:

- Vy to nevidíte, no teraz je po oblohe veľý pohyb lietajúcich strojov. Posádky tvorí väčšinou trojica a je tam veľa zvláštnych prístrojov. Hovoria mi: "Priprav sa na veľkú udalosť", no nevysvetlia mi, o čo ide.

Jedného dňa mi povedali, že Gagarin nezhorel, ani nezomrel, ale bol unesený. Kým, prečo, kam – nevysvetľujú mi.

Vangina definícia obdobia (času) je: existuje "veľké obdobie", obdobie a časy.

- S veľkým záujmom som sledovala kozmonautov, ktorí prví vystúpili na Mesiaci. Nerozpovedali vám však ani len za horčičné semienko z toho, čo tam v skutočnosti videli…

Aké sú to bytosti, ktoré komunikujú s Vangou a obývajú jej dom? Podľa nej medzi nimi existuje akási hierarchia, pretože sú "vedúci", ktorí prichádzajú zriedkavejšie a obyčajne vtedy, keď sa blížia veľké katastrofy.

Vtedy Vanga zbledne, odpadáva a z úst jej vychádza hlas, ktorý nemá nič spoločné s jej hlasom. Je veľmi silný a má úplne inú výšku. Slová a vety, ktoré vychádzajú z jej úst, nemajú nič spoločné so slovami, ktoré obsahuje Vangin každodenný slovník. Akoby nejaký cudzí rozum, nejaké cudzie vedomie sa v nej usádzalo, aby jej ústami oznámilo osudné udalosti pr ľudí.

Pre tieto bytosti, s ktorými komunikuje, používa najčastejšie termíny "veľká sila" alebo "veľký duch", no to by nemalo vyvolávať naše skeptické úsmevy; tieto názvy treba prijímať doslovne. V skutočnosti ešte nemáme pre ne termíny. Jednoducho si vybrala slová, ktoré sú najbližšie jej predstavám a chápaniam.

Ten "hlas", ktorý jej rozpráva, treba tiež chápať doslovne. On zneje v nej samej – "v mojej hlave" – ako hovorí Vanga, a ona mu rozumie, počuje ho a odpovedá mu mysľou. Ako je to možné, ani ona sama nedokáže vysvetliť, no táto komunikácia sa uskutočňuje ľahko a prirodzene, bez akéhokoľvek úsilia z jej strany; ona ju nevyvoláva, no nemôže ju ani prerušiť, či vyhnúť sa jej.

Vanga vysvetľuje, že tieto "body" alebo "sily" (znova používam jej pomenovania, pretože neviem, ako ich mám nazvať), sa zvyčajne vznášajú vo vzduchu, pretože "zem je nečistá". Pravdepodobne existuje úplne iné vysvetlenie, no podľa jej chápania – je toto tou najzákladnejšou príčinou."

Vaga potvrdila, že ne všichni kontaktéři jsou podvodnící: "Veď oni už chodia medzi nás, prečo sa čudujete?" Řekla při jednom dotazu na toto téma.

   

Komentář:

Je samozřejmě možné, na na těchto viděních se do značné míry podílí supervědomí jasnovidky. Zajímavé je to, že si dnes již umíme představit filozoficko fyzikální systémy, v rámci kterých existují nejen paralelní světy (planety!), ale i nesčíslné množství paralelních realit téhož světa, systémy, v rámci kterých je možné prvky subjektivní (supervědomé) reality pokládat za objektivní, jakoby lidské supervědomí dokázalo realitu spoluvytvářet, lépe řečeno, svým vyciťováním a formotvornou vůlí přitahovat události, které by jinak zůstaly skryty nebo by se nestaly.  Těžko by ale supervědomí ke zjevené bytosti dokázalo přivytvořit i létající talíře operující kolem celé Země. V nějakém smyslu musí mít tyto věci a zjevení materiální základ a skutečnou, v jistém smyslu jednotnou historii (přestože subjektivní charakter zjevení spíše jakoby vytahoval na povrch vrstvy jakésy hyperparalelní historie). Stavba soch ostatně na takovou historii může odkazovat. Druhou materiální vazbou Vanžiných zjevení je vazba na budoucnost. Protože Vanga dokázala spolehlivě předvídat události, museli mít i její rádcové určitou vazbu i na reálnou budoucnost, která vytváří další důkaz objektivního aspektu jejich bytostného základu.

Pokud se zjevující se bytosti nedokáží materializovat, jak může být materiální jejich vlast a jejich dopravní prostředky? Ale pokud jsou nemateriální, mohlo by se stát, že budou nalezeny trosky těchto prostředků či bude pozorována jejich exploze a její následky na náš svět?

DN

 

Diskusná téma: Vanga a mimozemšťané

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok