Vaľkovo

13.02.2014 17:19
Dátum: 28.01.2014 21:30
01. Dátum pozorovania: neviem
Čas pozorovania (hodina, minúta): asi niečo okolo 23:15
02. Miesto pozorovania, prípadne aj GPS súradnice pozorovania (geografická poloha kde bol svedok): Vaľkovo časť České Brezovo
03. Uhol pozorovania (0° = v rovine očí, 90° = kolmo nad hlavou): 60°
Dĺžka pozorovania (aspoň približne v minútach): približne 5 minút
Spôsob pozorovania (voľným okom, okuliarmi, ďalekohľadom, kamerou, ...): voľným okom
Počet objektov: svetiel bolo viac
Tvar objektu(ov): najprv boli roztratené po oblohe, neskôr sa spojili do kruhu
Veľkosť objektu(ov): asi 300 metrov ale neviem presne
Farba objektu(ov): červená, modrá, žltá a oranžová
Zvuk objektu(ov): nevidávalo to zvuk
Spôsob svietenia objektu(ov) (bez svetla, stále svetlo, blikanie, ...): niektoré len svietili a iné zas blikali
Spôsob letu objektu(ov) (nehybný, rovnomerný, priamočiari, manévrujúci, ...): priamočiari
Rýchlosť letu objektu(ov) (môže sa porovnať s niečím známym, lietadlo či iné): asi 30 km/hod.
Výška letu objektu(ov): neviem
Smer letu objektu(ov) (odkiaľ a kam objekt letel, podľa svetových strán): zo západu na východ
Spôsob objavenia objektu(ov) (ako sa pozorovanie začalo): Išiel som domov a ako som tak kráčal tak som sa pozrel na oblohu, lebo v noci ju rád pozorujem a uvidel som ničo nezvyčajné čo letelo a blikalo a bolo toho veľmi veľa.
Spôsob zmiznutia objektu(ov) (ako a prečo sa pozorovanie skončilo): Rozbehol som sa domov lebo som sa aj zľakol a išiel som pre môjho otca ktorý pozeral TV a zavolal som ho aby sa išiel pozrieť. Objekty asi po 3 minútach sa dali dokopy, postupne naberali rýchlosť a zrazu zmizli.
Správanie sa zvierat v okolí: Psi aj ostatné zvieratá boli ticho.
Ďalší svedkovia (počet, mená, vek, kontakty, ...): Môj otec.
Fotografia, nákres, ...:  
Popis celého pozorovania * (priebeh a zmeny pozorovania, vaše pocity, dojmy, ...): Išiel som domov a ako som tak kráčal tak som sa pozrel na oblohu, lebo v noci ju rád pozorujem a uvidel som ničo nezvyčajné čo letelo a blikalo a bolo toho veľmi veľa. Nevedel som čo mám robiť, skorej som sa od strachu nevedel ani pohnúť, neskôr som sa rozbehol domov a išiel som pre môjho otca ktorý pozeral TV a zavolal som ho aby sa išiel pozrieť. Objekty asi po 3 minútach sa dali dokopy, postupne naberali rýchlosť a zrazu zmizli.

 

Diskusná téma: Vaľkovo

Toto nebude ľahké identifikovať.

Kybernaut | 13.02.2014

Ani jeho otec alebo niekto z ich okolia si nepamätá na dátum pozorovania?

Pridať nový príspevok