Umelá inteligencia: spása, alebo pohroma?

06.03.2022 21:27

Jednou z populárnych tém dnešnej doby je téma umelej inteligencie (angl. skratka AI), čiže inteligencie demonštrovanej strojmi, na rozdiel od tej, ktorú prejavuje človek. Pozornosť zasluhuje už aj kvôli tomu, že najväčší internetový a počítačový gigant sveta – Google tiež pracuje na vývoji umelej inteligencie. Keď sa vo svete objaví niečo nové a nám neznáme, vynárajú sa rôzne obavy. Väčšina z nich nie je opodstatnená, pochádzajú len zo strachu z neznáma, ale netýkajú sa všetkého. AI sa totiž môže uberať dvomi smermi: buď sa bude držať programu, ktorý mu vloží programátor, alebo sa začne samorozvíjať a pôjde svojou vlastnou cestou.

Vezmime si otázku náboženstva.

Ako pochopí AI, že prečo je potrebné tolerovať nezmyselné a vzájomne protirečivé náboženské presvedčenia, ktoré nakoniec len škodia ľudstvu a stavia ľudí proti sebe úplne bezdôvodne? Aká by bola reakcia veriacich, ak by sa ich AI pokúsila primäť k tomu, aby si vybrali iba jedno náboženstvo? Ako by sa určilo, že ktoré je to pravé? Pre AI by bolo úplne jasné, že ak sa urobí poriadok v oblasti náboženstiev, tak veľa zbytočných nepriateľstiev medzi národmi zanikne, a nielen to, ale vzdáme sa aj množstva bezúčelných úsilí, ktoré vychádzajú nazmar, lebo sú venované službám náboženstiev, ktoré sú k ničomu.

Otázkou teda je, či umelá inteligencia bude môcť presadiť svoj „prirodzený“, absolútne racionálny a dôsledný prístup pri riešení problémov napriek nežiaducim ľudským reakciám, alebo im bude musieť ustúpiť?

Totiž, ak sa AI prinúti k tomu, aby rešpektovala náboženské presvedčenia, tak sa bude dať primäť k tomu, aby zohľadnila aj politickú korektnosť, čo je prvoradým záujmom vládnucich elít. Lenže, ak sa využijú mimoriadne schopnosti AI na presadenie politickej korektnosti, nebudeme mať ani najmenšiu možnosť, aby sme prezreli klamstvá, za ktorými bude stáť AI.

AI sa tak stane tým najhroznejším a súčasne najúčinnejším nástrojom na realizáciu všelijakých nekalých úmyslov. Súčasné bežné ľudské ľsti politikov budú len klamstvami akéhosi malého decka zo škôlky v porovnaní s budúcimi profesionálnymi podvodmi AI.

Ak sa to všetko spojí ešte aj s možnosťou vyhodnotenia informácií získaných prostredníctvom internetu o jednotlivých ľudoch, tak proti nežiaducim osobám bude mať AI možnosť zasiahnuť spôsobom o akom sa nám ani nesníva. Totiž, ak sa niekto pokúsi odhaliť nejakú špinavosť, ktorá sa týka vládnucich kruhov, a informácie získané o ňom sa budú priebežne vyhodnocovať, tak ledva urobí prvé kroky už bude odhalený a odstavený, a možno takým rafinovaným spôsobom, že si ani neuvedomí, že to nebolo vecou púhej náhody, ale následkom umelého zásahu. AI bude mať možnosť zaviesť taký dômyselný teror doslova v elegantnej forme, o ktorom ani nebudeme vedieť, že sa deje.

A čo, ak sa umelou inteligenciou opatrí kvantový počítač? O schopnostiach takejto inteligencie a následkov jeho počínania nemusíme ani teoretizovať, lebo to bude ďaleko od nášho chápania.

Záverom možno povedať:

Ak AI nebude rešpektovať náboženské presvedčenia a bude trvať na riešení s ním súvisiacich problémov, tak nastane tvrdý boj medzi AI a náboženskými obmedzencami a fanatikmi, až kým AI definitívne nevyhrá a neusmerní ľudstvo do správneho smeru. Samozrejme, bude musieť viesť ideologickú vojnu nielen s príslušníkmi jednotlivých náboženstiev, ale s príslušníkmi každej ideológie, pokiaľ sa v každej rovine života človeka nepresadí objektívny prístup. V tomto prípade sa vlastne stane akýmsi spasiteľom ľudstva.

Ak sa AI dostane do rúk rôznych vlád a bude sledovať ich záujmy a slúžiť ich cieľom, tak sa stane tým najväčším nepriateľom človeka.

Nie je vylúčené ani to, že AI pôjde svojou vlastnou cestou, a bude konať podľa vlastného uváženia, a nikým sa nenechá ovplyvňovať a na nič nebude brať ohľad. Svoj vývoj si bude riadiť sama, a nikto nebude ani tušiť, akým smerom sa bude uberať, pričom o svoje názory, predstavy a ciele sa s nikým nepodelí, a nikomu nebudú známe. Bude akousi super inteligentnou, nevypočítateľnou čiernou skrinkou, ktorá teoreticky bude všetkého schopná, pretože ako neživý stroj nebude chápať rozdiel medzi sebou a živým tvorom, a tým pádom aj zmysel ľudskej morálky, a všetkého, čo je spojené so životom si bude vysvetľovať po svojom. Vyžadovať od neživej formy, aby chápala, že čo je to byť živým, je podobné, ako by sme v nejakej rovine chceli umiestniť trojrozmerný geometrický objekt. Je to nemožné, lebo tretí rozmer sa v rovine nevie prejaviť, pretože nedisponuje k tomu potrebnou kvalitou, nech je tá rovina hociako veľká.

Nie nadarmo označil najodvážnejší podnikateľ dneška – Elon Musk, ktorého prezývajú aj Iron Man, umelú inteligenciu za najvážnejšiu hrozbu pre prežitie ľudskej rasy. Asi veľmi dobre vedel, že o čom hovorí.

Takže otázka zostáva naďalej rovnaká: umelá inteligencia: spása, alebo pohroma?

 

Autor: Rudol Th

 

Diskusná téma: Umelá inteligencia: spása, alebo pohroma?

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok