UFO na půdě Kongresu USA

26.05.2012 18:56

Karel Kýr

 

 

Při posuzování zpráv o výskytu UFO to není jednoduché. Musíme brát na zřetel mnoho faktorů.Od nevysvětlitelných přírodních úkazů až po psychické zdraví pozorovatelů. Počítat musíme i s mystifikacemi mocných. Ale ať jsme skeptičtí sebevice, stále zůstává určitě procento výskytu UFO, které nelze vysvětlit, jde mimo naše chápání... Dosavadní hypotézy o výskytu UFO můžeme shrnout do sedmi bodů:
 1. Lži, výmysly, halucinace, masová hysterie.
 2. Neschopnost svědků (laiků), kteří nerozeznají balón, zánik umělé družice, letadla atd. Od UFO, nepoznají ani fatu morganu a jiné složitější, avšak přirození jevy.
 3. Zbraně neno dopravní prostředky, které jejich výrobci tajně zkoušejí. Nebo nové druhy vojenských družic. Nebo zařízení určená pro návrat z meziplanetárního prostoru a umožňující sestup do atmosféry.
 4. Vzácné elektrické jevy v atmosféře zcela přirozeného původu, ale dosud málo prozkoumané, a proto celkem neznámé.
 5. Málo prozkoumané vlastnosti lidské psychiky.
 6. Plavidla mimozemského původu, pilotované roboty, jejichž účelem je inspekce nad civilizací.
 7. Kosmická plavidla z dálných světů, jejichž úmyslem je odevzdat nám nějaké poselství spásného významu.

Teď se podívejme, co víme z rltných svědectví o pohonu UFO. Tedy:

 1. objekt disponuje naprosto bezhlučným pohonem,
 2. může se vznášet způsobem, který připomíná plavání ve vodě,
 3. může měnit směr bez změny své základní orientace,
 4. pohybuje se také velkou rychlostí a ovládá problém změny rychlosti, akceleraci,
 5. dovede setrvat v jedné oblasti a pohybovat se i velmi pomalu a za podmínek vylučujících využivání aerodynamických sil.
Dne 29. července 1968 uspořádal jednodenní symposium Výbor pro vědu a astronautiku amerického kongresu, které se týkalo létajících talířů Před Výborem pod přísahou vypovídali známí vědci z různých oborů přírodních, technických i společenských věd. Mezi přítomnými vědci byl např. prof. dr. J. Allen Hynek nebo prof. dr. Carl Sagan. Vědci (až na jednoho) vypovídali, že v některých případech může jít o plavidla z jiných světů. Na otázku Jaké fyzikální úkazy nastávají při pozorování UFO? odpověděl dr. James Mc Donald (vystudoval chemii a fyziku. Specializace na meteotologii, fyziku atmosféry, mraků a srážek, atmosférickou elektřinu. Vědecký pracovník Ústavu fyziky atmosféry a profesor Arizonské univerzity v Tucsonu).
Zní to neobvykle, ale mnozí svědkové uvádějí, že jim popraskaly kovové plomby v zubech, Častým úkazenm je selhání motorů a elektrických zařízení. Nejznámější je případ z roku 1967 v Lovelland. Deset aut jedoucích za sebou na dálnici se zastavilo. Motory nefungovaly, dokud byly UFO nablízku. Daleko široko žádné blesky, žádná bouřka. Je zajímavé, že UFO se často objevují nad energetickými centrálami, jako loni (1967) nad elektrárnou v Shelbyville v Kentucky nebo nad elektrárnou v Tamaroa v Illinois. Za nejvýznamnější případ vlivu UFO na náš denní život pokládám zmnámý ,blackout´ (náhlé přerušení dodávky proudu) v New Yorku. Tenkrát se to svedlo na poruchu relé v Ontario Hydro Comission. Fakt, že ten večer byly nad státem New York i nad Novou Anglií pozorovány tucty UFO, nebral nikdo vážně. .Pět svědků ze Syracuse N. Y., vidělo stoupat velký objekt. Porovnání času ukázalo, že to bylo jednu minutu po selhání celého energetického systému. Vysvětlení může být asi takové, že v blízkosti UFO vzniká silné magnetické pole, které nějak přesytí naše systémy. Ale není mi jasné, jakým způsobem může UFO vyřadit z provozu silnou elektrárnu.“

Je třeba dodat, že newyorský blackout z tohoto hlediska nevyšetřovala žádná komise.

Ze symposia byl pořázen záznam, který má 247 stránek a v originále má název Symposium on Unidentified Flying Objects, Hearings July 29, 1968.
I když -co se týče UFO- je mnoho odpůrců jejich existence, stále více vědců se tímto fenoménem zabývá. Doktor Sagan během symposia prohlásil: „Ve vědě nejsou věčné pravdy. Stále se k pravdě pouze přibližujeme a vždy musíme být připraveni změnit svůk názor a revidovat své omyly. Ve vědě je to běžné. Méně běžné je to v politice.“

Diskusná téma: UFO na půdě Kongresu USA

Nike Free Run 5.0 https://www.cpsacourier.com

RonaldLync | 22.10.2014


Pridať nový príspevok