Thóthovy Smaragdové desky

23.10.2012 17:51

 originální úvod od Doreala

 

"Historie desek, přeložených na následujících stranách je velmi zvláštní a sahá za hranice chápání moderních vědců. Jejich stáří je ohromující. Doba jejich vzniku se datuje až do roku 36 000 př. n.l. Jejich autorem je Thoth, atlantský kněz a král, který založil kolonii v Egyptě po tom, co se jeho domovina potopila. To on postavil Velkou pyramidu v Gíze, chybně připisovanou Cheopsovi (viz. The Great Pyramid od Doreala). Do nich ukryl své znalosti starověké moudrosti a také úzkostlivě opatrované tajné záznamy a pomůcky starověké Atlantidy.

Asi po 16 000 let vládl starověkému egyptskému národu, asi od roku 50 000 př.n.l. do roku 36 000 př.n.l. Během této doby on a jeho pomocníci pozvedli barbarskou rasu, k níž se usadili, na úroveň vysoké civilizace. Thoth byl nesmrtelný. Podařilo se mu porazit smrt. Umíral jen tehdy, když si to sám přál a ani tehdy ne skrz "běžnou" smrt. Jeho nesmírná moudrost z něj učinila vládce mnoha Atlantských kolonií, včetně těch v Jižní a Střední Americe.

Když se naplnil jeho čas a měl z Egypta odejít, postavil Velkou pyramidu nad vchodem do Velkých síní Amenti. Tam umístil své záznamy a jmenoval strážce svých tajemství z řad svých nejvyšších lidí. Později se z nástupců těchto stráží stali pyramidoví kněží, kterými byl Thoth ustanoven jako bůh moudrosti, Velký soudce a zapisovatel, všech těch, kteří v dobách temnoty následovali jeho cestu. Podle legendy se síně Amenti staly  podsvětím, příbytky bohů, kam odcházela duše zemřelého po smrti k poslednímu soudu.

Během pozdějších věků se Thothovo ego převtělovalo do těl jiných lidí, způsobem popsaným na Smaragdových deskách. To se stalo třikrát, poslední vtělení je známo jako Hermes - třikrát zrozený. Během této inkarnace po sobě zanechal spisy, známe moderním okultistům jako Smaragdové desky - pozdější a méně rozsáhlá interpretace starověkých mystérií.

Desky přeložené v tomto díle je oněch zbylých deset, ponechaných v Cheopsově pyramidě pod ochranou kněží. Z praktických důvodů jsou rozděleny do třinácti částí. Poslední dvě desky jsou svým významem tak důležité a dalekosáhlé, že je v současnosti zakázáno je zveřejňovat široké veřejnosti. Z toho, co o nich víme, obsahují tajemství, která mají nezměrnou hodnotu pro člověka, který se bude vážně zabývat jejich studiem. Nestačí je přitom přečíst jen jednou, ale stokrát. Jen tak je možné odhalit jejich skutečný význam. Příležitostné čtení odhalí čtenáři záblesky krásy, ale intensivní studium otevře hledajícímu oceány moudrosti.

Teď pár slov o tom, jak se přihodilo, že tyto mocná tajemství byla odhalena současným lidem po tak dlouhé době skrývání.

Zhruba v roce 1 300 př. n.l., byl Egypt - starověký Khem, zmítán nepokoji. Mnoho skupin kněží bylo posláno do jiných částí světa. Byli mezi nimi i někteří z pyramid, kteří s  sebou nesli Smaragdové desky jako talisman. Pomocí něho mohli dokazovat svou autoritu nad méně vyspělými kněžskými společenstvy národů, potomků z Atlantských kolonií. Podle legendy dávají desky svému nositeli zákonnou moc přímo od samotného Thotha. Jedna část kněží s Deskami odešla do Jižní Ameriky, kde nalezli prosperující národ - Maye. Ti si stále uchovali mnoho ze starověké moudrosti. Zde se kněží z Egypta usadili a zůstali.

V desátém století Mayové plně osídlili Yukatán a desky byly umístěny pod oltář jednoho z chrámů boha slunce. Po podrobení Mayů hordami Španělů zůstala města opuštěna a poklady chrámů zapomenuty.

Je důležité si uvědomit, že Velké egyptské pyramidy byli a stále jsou chrámem zasvěcení do mystérií. Ježíš, Šalamoun, Apollón i jiní byli zasvěceni právě zde.

Autor (který je napojen na "Great White Logde" (Velká bílá lóže), která také pracuje skrz  pyramidové kněžství) byl pověřen objevením a navrácením starověkých Desek do Velké pyramidy. A to se také po mnoha útrapách povedlo. Před jejich navrácením dostal povolení k jejich překladu a ponechání si kopie moudrosti vyryté do Desek. To vše se stalo v roce 1925 a pouze nyní bylo uděleno povolení, aby byla část zveřejněna.

Očekávám, že se nad tímto bude mnoho lidí ušklíbat. Jen opravdový student bude číst mezi řádky o obdrží opravdovou moudrost. Jestli je ve vás světlo, pak světlo, které vytesalo tyto Desky vám i odpoví.

A nyní ještě pár slov k fyzikální stránce Desek. Skládají se z dvanácti desek smaragdové zeleně. Jsou tvořeny substancí vytvořenou alchymickou transmutací. Jsou nezničitelné, odolné vůči všem živlům a substancím. Jejich atomová a pórová struktura je stálá, nepodléhá žádným změnám. V tomto ohledu její tvůrci porušili materiální zákon ionizace. Na Deskách jsou vyryty znaky v jazyce starověké Atlantidy. Tyto znaky reagují na stejně naladěné myšlenkové vlny. Uvolňují odpovídající mentální vibrace v mysli čtenáře. Desky jsou dohromady spojeny obručí ze slitiny zlaté barvy, upevněné táhlem ze stejného materiálu. To je vše o jejich vzhledu. Vědění v nich ukryté je základem starověkých mystérií a ten, kdo je čte s otevřenými smysly a duší, může svou moudrost zvýšit až stonásobně."

 

translation OSUD.cz 2006 by zdenka

 

Diskusná téma: Thóthovy Smaragdové desky

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok