Stvořili lidstvo bohové z hvězd?

24.10.2012 18:16

Provedeme-li srovnání většiny dostupných mýtů různých starých národů ze všech částí Země, najdeme určité společné, podobné prvky. Jedním z nich je existence boha nebo bohů, což jsou nejrůznější bytosti lidské, zvířecí nebo jen živlové podoby, zpravidla však obdařené nadlidskými schopnostmi. Dokažou taky měnit své podoby podle potřeby a to dokonce na předměty z říše rotlin i nerostů. Bůh může být stromem, skálou, Sluncem, jaguárem, holubem, zkrátka čímkoli. Obecně bych to chápal tak, že co si primitivní (z našeho pohledu) domorodci nedokázali vysvětlit, přisoudili tomu božskou podstatu. Uvedeme si několik příkladů:

Např. had se nevyskytuje jen v Bibli, jako svůdce Evy, ale i v mnoha polynézských mýtech, kde je symbolem plodnosti a agresivity. Hadi mohou trestat zlo a odměňovat dobro. Na Šalamounových ostrovech je had stvořitelem člověka. V pověstech na Fidži stvořil had Rokomoutu zemi tak, že ji nahrnul z oceánského dna, pak vyseděl z vajec chlapce a děvče, naučil je rozdělávat oheň a daroval jim banány a tak způsobil vznik lidstva.

 

Z čeho byli stvořeni lidé?

 

V Mikronésii jsou domorodci přesvědčení, že zem a nebe existují odjakživa, pouze bohyně Ligobund sestoupila z nebe na pustou zem, aby ji pokryla. rostlinstvem. V jiných pověstech byla země stvořena bohem, který existoval odjakživa ve vesmírném prostoru. Vývojově je zde podoba s biblí, neboť zem byla nejprve pustá a prázdná, nebe viselo těsně nad oceánem, potom bohové oddělili zemi a moře a zdvihli nebesa do výšky. Tento motiv je rozšířený v celé Polynézii. Představa prvopočátečního moře je rozšíření i v Indonésii. Původ obyvatel se často odvozuje od prvotní dvojice, která se rozmožila jak pohlavně, tak nepohlavně, tedy pučením např. z hlavy. často jsou také lidé tvořeni z hlíny a to prosím nejen v Bibli, ale i v pověstech na Celebesu, ostrově Mindanao nebo Sumatře. Jinde je prvotním materiálem kámen nebo dřevo.

 

 

Mýty  o původu lidstva

 

  • Incké mýty, zapsané španělskými dobyvateli v 16. století hovoří o tom, že na počátku nebylo nic jen temnota, ve které se objevil stvořitel Viracocha, který stvořil první lidskou rasu obrů. První civilizace pak byla zničena potopou a obři byli proměněni v kameny. Nejedná se náhodou o jejich zpodobení sochami moai na Velikonočním ostrově či v Tiahuanaku?
  • Čínské mýty o stvoření světa dle knihy Čuang mluví o bohu chaosu, kterého bylo třeba zničit, aby vznikl vesmír. Jiný mýtus hovoří o tom, jak se z pramlhy vynořily dvě kosmické síly Jin a Jang a jejich vzájemným působením vznikl vesmír. Tomuto se podobá i kosmologie starého Egypta. Zajímavý je i mýtus o stvoření praobra Pchan Kua v lidské podobě, z něhož po smrti vznikly hory, řeky, půda, vegetace a nakonec lidské bytosti - tedy jakási evoluce v kostce.
  • Hindská mytologie jmenuje celý panteon bohů, kteří vládnou nad osmi hlavními oblastmi vývoje. Hlavní božstva jsou obklopeny celou plejádou polobohů, duchů, skřítků a dalších místních figur, kteří byli zapojení do běžného života a jejich příběhy jsou vyprávěny v nesčetných puránách. Zmíním se aspoň o Višnu, který je zobrazován jako nebeský král, sestupující na zemi v různých podobách a jeho úkolem je zajišťovat stabilitu a pořádek.

Proč si nepamatujeme minulá vtělení?

 

     Podle channelingového zdroje (inteligence RA) není dědičná paměť pouze u bytostí ve 3D dimenzi. Pro entitu z Třetího Rozměru je nezbytné zapomenout, odkud přichází, tak aby mohl mechanismus svobodné vůle působit na nově vzniklý komplex vědomí. Takže je zřejmé, že potřeba volby bez vědomého chápání všech možných důsledků je nezbytným vývojovým krokem pro růst entity.

Jinými slovy - potřebujeme se učit. Kdyby zde nebylo žádné zapomnění, pak by každý vždy chápal dopady svých činů a život by se stal dokonale předvídatelným. Avšak v předvídatelném systému není prostor pro svobodnou vůli, která je podmínkou vývoje vědomí.

 

Co obsahuje Kniha Mormon?

 

Je to především popis historických událostí, dávného národa Jereditů, který žil před 3.000 lety na Americkém kontinentě. Jered znamená totéž co "sestoupivší" a proto Jeredité hovoří o svém božském původu. Podobně jako v Bibli, byl národ jereditů zachráněn při potopě světa na osmi lodích a doveden do zaslíbené země. Rovněž je zde zmíněna návštěva Ježíše Krista v Americe. Je proto možné, že Bible i Kniha mormonů měly stejný zdroj informací, což nasvědčuje tomu, že spojení mezi Amerikou a Euroasijským kontinentem existovalo od nepaměti.

Dokládají to i další shodné znaky mezi civilizacemi v Americe a na Středním východě :

- přesné kalendářní výpočty

- astronomicky orientované megalitické stavby

- mumifikování zemřelých

- legenda o potopě světa

- uctívání "létajícího hada", nošení ozdob z peří

- umělá deformace lebky u dětí - prodlužování temene (snaha o podobu Bohů?)

- stavba pyramid

- shodný popis stvoření světa aj. událostí v Bibli a mýtech původních obyvatel Ameriky, např. v knize Popol Vuh.

Diskusná téma: Stvořili lidstvo bohové z hvězd?

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok