Stratený svet Lemúrie

25.05.2012 18:06
V hmle minulosti tak vzdialenej existuje mýtus, kde žil národ s jednou rečou v jednej mierumilovnej spoločnosti... Tajomstvo tohto sveta nám v nepatrných odkazoch zanechali v mýtoch staré civilizácie, ako boli Mayovia, Sumeri, Egypťania či Polynézania. Lemúria bola starobylá civilizácia a údajne prvým krajom sveta, akousi rajskou záhradou. Jej existencia sa radí do čias pred a neskôr počas doby Atlantídy.
 
Odkaz na stratený kontinent je zapísaný aj v knihe Genesis zo židovsko-kresťanskej Biblie, kde sa aj všeobecne popisujú rôzne kozmické pohyby na Zemi. Či už je to veľká povodeň, zničenie Sodomy a Gomory i iných miest, ale aj samotných sedem dní sa zdá ako zložitý proces formovania súčasného ekosystému. Iba, kde je napísané, že Boh má dĺžku dňa dvadsaťštyri hodín. Veď vesmír je nekonečný, večný a čas, ako taký je iba relatívny pojem.
 
Údajne sa rozprestierala medzi Južnou Amerikou niekde v Pacifiku alebo aj pri Austrálii, ktorú považujú niektorí za vyvýšeninu kedysi rozsiahlej siete komplexu pevniny a ostrovov, od ktorej sa odtrhla, aj samotná Antarktída. Umiestnenie ďalšej teórii o Lemúrii je medzi Severnou Amerikou a Áziou. Ale najčastejšie sa spomína veľký dávny kontinent v Indickom oceáne tiahnúcom sa až do Čínskeho mora. Teda vlastne popri Atlantíde ani Lemúria nemusí byť výmysel šarlatánov a psychotronikov.
 
Keďže kataklizmatické zmeny sa na zemi začali pred 800 000 rokmi a k poslednej veľkej katastrofe došlo približne pred 10 000 rokmi tak sa nedá určiť ani asi kedy táto civilizácia mohla existovať. V niektorých textoch sú zmienky až o 200 000 rokoch p.n.l. a vznik náboženstva okolo 170 000 rokov p.n.l. Údajne mali z tohto učenia čerpať aj Osiris, Mojžiš či Ježiš. Aj posledné Ježišove slová na kríži boli v jazyku MU, a to neznámi v Palestíne, Trochu neuveriteľné, ale kto vie? V ďalších bájach sa píše, že existovala pred 98 000 rokmi a v inej pred 78 000 rokmi či už pôsobila celých 52 000 rokov alebo nie ostane len v bájach a dohadoch. Teraz uvidíte, aké vedia byť mýty rôznorodé, aj keď sa má jednať stále o to isté.
 
Predstava Lemúrie sa objavuje v prácach A.Le. Plogeona (1825-1908) cestovateľa, ktorý viedol vlastný výskum Mayských rozvalín v Yucatánie a tvrdil, že preložil staré spisy Mayov. Tento preklad sa, ale pripisuje jeho prehnane bujnej fantázii, ktorý však mohol dať podnet k tomu, aby sa ostatný začali o Lemúriu zaujímať ako o stratený kontinent. Tiež sa spomína kontinent MU ako pravlasť človeka. Niekto hovorí o MU ako o samostatnom kontinente, ale aj ako o skratke Lemúrie. Tiež je zmienka o zemi ZU či OZ takže Mu, ZU aj OZ mohli byť celkom kľudne, aj akýmisi provinciami v Lemúrii. O tejto zemi píše veľa autorov - W.Scot, J.Algeo, D.Hadcher, R.A.Wilson, R.Shet či J.CHurchwald (1852-1936), ktorí tento kontinent spopularizoval v rade kníh. Všetky tieto knihy majú stálu radu priaznivcov. Avšak zaraďujú sa do náboženskej, duchovnej a new age literatúry.
 
Na Lemúriu sa môžme pozrieť aj zo Srí Lanky. Tamilci majú legendárny ostrov, ktorý spomína ich dávna literatúra. Ostrov Kumari Kundum bol zatopený v dobách, keď aj veľká časť Indického subkontinentu bola pod vodou. Aj samotná Srí Lanka predstavovala kedysi omnoho väčší kus pevniny a niektorými jej tajomstvami sa zaoberajú vedci a nadšenci teórii o Lemúrii.
 
Teóriu o Lemúrii navrhol aj geológ W.T. Blandford (1832-1905) ako vysvetlenie prítomnosti permských kameňov v Južnej Indii (Gondwana) a tiež v Južnej Amerike, Afrike a Austrálii. Vrstvy permu sú identické usadeniny a tiež rovnako obsahujú charakterovo identické fosílie rastlín a zvierat, ktoré nemohli prekročiť otvorené more. Takže vysvetlenie tohto sa opiera o hypotetickú predstavu veľkého kontinentu, ktorý sa dávno potopil.
 
Mnohý tiež veria, že Veľkonočný Ostrov bol časťou Lemúrie. Nachádzajú sa na ňom stovky sôch a písaný jazyk ukazujúci na vyspelú kultúru.
 
H.A.Blavatská zaradila Lemuranov do tretej koreňovej rasy, čo obývali zem v potopenej krajine v Indickom Oceáne. Urobila z nich obrov obdarovaných telepatickými schopnosťami s tretím okom a mentálne zaostalých. Telo mali mať podobne želé s ešte rozvíjajúcou sa fyzickou formou. Prvý Lemurania mali byť podľa Blavatskej vajcorodí hermafroditi. Až neskôr, keď sa ich fyzická schránka vyvinula sa menili do dvoch rozdielných pohlaví. Bohovia ich bezduchosť zavrhli a stvorili rasu obdarenú intelektom. Tu by aj mohla sadnúť teória, že Lemurania sa zrazu objavili ako plne rozvinutá kultúra. Čo splodilo tiež ďalšie zaujímavé teórie vrátane návštev mimozemšťanov, ktorí stvorili nový geneticky druh ľudí a nahradili tak ich nechápavých predkov. Sumeri sú tiež podobným príkladom programovej vložky vyspelej civilizácie, ktorá sa z ničoho nič objavila, a tak isto potom zmizla.
 
Nemecký biológ E.Häckel prišiel s teóriou o lemurovitých cicavcoch, ktorí sa nachádzajú v Afrike, Indii i na Madagaskare a tiež podporuje hypotézu veľkého kontinentu. Zvláštnosťou je, že ako sa vekmi časti zeme zatápajú a znovu vynárajú tak sa povráva, že Madagaskar je jediný kúsok panenskej zeme, ktorá ešte nikdy nebola pod hladinou vody.
 
Za ruiny a zvyšky potopeného sveta Lemúrie či kontinentu MU sa pokladá aj nález pod vodou pri Yonaguni Island, Japonsko. Podľa niektorých je práve tento komplex pod vodou hmatateľným dôkazom stratenej sofistikovanej starovekej civilizácie Lemuranov. Porovnať to môžme s rôznymi štruktúrami pyramíd, ktoré sa podobajú na pyramídy v Peru. Napr. pamätník Yonaguni je viac ako 50 metrov v smere východ/západ dlhý a cez 20 metrov široký v smere sever/juh. Horná časť sa nachádza asi 5 metrov pod hladinou a základňa asi 25 metrov pod povrchom. Majú pravidelný tvar a schody sú spracované v ostrých uhloch takže je viac ako vylúčené, že niečo podobné by vytvorila príroda. A keďže sa dá predpokladať, že je toto dielo umelým výtvorom človeka, určite nebol vytvorený pod vodou, ale v čase, keď táto oblasť bola nad hladinou.
 
V Mayskych spisoch nájdeme zmienku odkazujúcu na kontinent v Pacifiku zničený vulkanickou činnosťou. Táto rovnaká legenda je obsiahnutá aj v Indických textoch sanskrte nazývaná Rutas. V Kambodži a Austrálii sa verí, že Lemúria je prepadnutý kontinent v Pacifiku a bol kolískou hybridných stvorení či už ľudí, zvierat, plazov a drakov. Legenda tiež hovorí o trojmetrových obroch s krídlami. Boli prekliati u všetkých bohov, pretože vedeli príliš veľa. Mali kontakty s mimozemšťanmi. Z toho by boli ešte aj niektorí ľudia v dnešnej dobe možno v šoku.
 
Lemúria vraj bola veľmi vyspelá a duševne rozvinutá civilizácia. Rovnako, ako iné staré národy aj oni stavali pyramídy alebo ziggurat, čo sú veľké kolosovité stavby, ktoré boli viditeľné, aj z kozmu. Slúžili na bohoslužby či obete alebo ako pristávacie plochy pre kozmické lode. Pyramída symbolizuje špirálovité vedomie a vzostup na miesto bohov, ktorí bývajú na vyššej frekvenčnej úrovni bitia. Je možné, že sa jedná o mimozemšťanov a ich kozmické lode, ale prečo podceňujeme našich predkov? Čo ak boli ďaleko ďalej s vedomosťami a technikou ako my? Veď stále používame iba nepatrné percento mozgovej kapacity a nemôžeme vedieť akými presnými zmenami prešla naša zem a aj samotné ľudstvo.
 
Existuje aj povesť, že Lemurania vedeli k akej katastrofe príde a pred potopením obyvatelia tohto bájneho kontinentu uložili svoje informácie, znalosti a príbeh Lemúrie do zárodočných kryštálov, ktoré sa opäť objavia a dekódujú v dobe, keď Lemúria vystúpi opäť nad hladinu. Jedno z novších proroctiev od neznámeho proroka z 15 st. vraví, že Japonsko, India a ďalšie prímorské krajiny pôjdu po sérii rôznych živelných pohromách, katastrofách, živloch a zemetraseniach pod hladinu morí a okolo roku 2056 tento stratený kontinent sa začne opäť vynárať na povrch. To sú, ale iba predpovede a všetci vieme, že nemusia byť vôbec pravdivé. Ale keďže sa v Japonsku už niečo podobné začalo prejavovať začínam si pokladať otázku či na tom aj nemôže byť malý kúsok pravdy. Samotné Japonsko leží na zlome troch tektonických dosiek a jeho stabilita je, teda neistá.
 
Existencia tohto kontinentu je, ale stále sporná. Sami vidíme aké sú všetky povesti, báje a legendy rozpoluplné a rôzne. Nielenže sa nezhodujú v odkazoch, kde sa bájna Lemúria nachádzala, ale aj v samotnej kultúre nie je skoro nič podobné. Jedine na čom sa všetky báje zhodujú je, že Lemúria existovala. Je tiež nepravdepodobné, aby sa celý kontinent potopil, a to ani v dôsledku veľkých katastrof, aby po ňom nezostalo, ani pamiatky. Tiež znalosti mechanizmu tektonických dosiek vylučujú možnosť existencie veľkého kontinentu v Tichom oceáne. Každopádne, aj keď dnešná veda je na vysokej úrovni stále sa uisťujeme novými objavmi či už životom v neobvyklých podmienkach alebo inými objavmi, že o tejto planéte neviem vlastne vôbec nič. Veda sa správa niekedy až arogantne s tým, ako vie všetko a o všetkom. Avšak veľakrát nám už dokázala, ako veľmi sa vie mýliť.
 
Aj, keď pravdu asi nezistíme, otázka existencie Lemúrie je i naďalej otvorená...

 

Diskusná téma: Stratený svet Lemúrie

nike free run 2 pas cher https://www.redtopic.com/

RonaldLync | 22.10.2014


Pridať nový príspevok