Šamorín = časť Mliečno 10.1.2014

15.01.2014 17:46

 

Dátum: 14.01.2014 09:28
01. Dátum pozorovania: 10.1.2014
Čas pozorovania (hodina, minúta): 18.35 cca
02. Miesto pozorovania, prípadne aj GPS súradnice pozorovania (geografická poloha kde bol svedok): Šamorín = časť Mliečno
03. Uhol pozorovania (0° = v rovine očí, 90° = kolmo nad hlavou): 45°
Dĺžka pozorovania (aspoň približne v minútach): 5 minút
Spôsob pozorovania (voľným okom, okuliarmi, ďalekohľadom, kamerou, ...): voľným okom
Počet objektov: 1
Tvar objektu(ov): tvar hračky vľčik
Veľkosť objektu(ov): neviem, z mojej pozícií asi 30cm výška
Farba objektu(ov): oranžová
Zvuk objektu(ov): žiadny
Spôsob svietenia objektu(ov) (bez svetla, stále svetlo, blikanie, ...): stále svetlo
Spôsob letu objektu(ov) (nehybný, rovnomerný, priamočiari, manévrujúci, ...): rovnomerný, priamočiari
Rýchlosť letu objektu(ov) (môže sa porovnať s niečím známym, lietadlo či iné): ako vrtulník
Výška letu objektu(ov): v takej výške ako lieta vrtulník
Smer letu objektu(ov) (odkiaľ a kam objekt letel, podľa svetových strán): juh smer juhovýchod
Spôsob objavenia objektu(ov) (ako sa pozorovanie začalo): zrazu som sa pozrela hore a bolo tam
Spôsob zmiznutia objektu(ov) (ako a prečo sa pozorovanie skončilo): v dialke sa stratilo, lebo som išla autom
Správanie sa zvierat v okolí: nevšimla som si
Ďalší svedkovia (počet, mená, vek, kontakty, ...): dcéra, 3 roky
Fotografia, nákres, ...:  
Popis celého pozorovania * (priebeh a zmeny pozorovania, vaše pocity, dojmy, ...): šoférovala som auto a pri obchodnom dome Vega som sa zrazu pozrela na oblohu a videla ho. Najprv som si myslela, že je to hračka na dialkové ovládanie, ale taký ďaleký dosah hračky nemávajú. Lietadlo to nebolo, to viem. Mala som príjemný pocit a bola som vďačná. Po pár minútach som si bola istá, že je to UFO. Mimochodom, čítala som v tom čase knihu Ami, chlapec z hviezd /o UFO/.

 

Diskusná téma: Šamorín = časť Mliečno 10.1.2014

Umelá družica, či satelit?

Kybernaut | 18.01.2014

Podľa informačných zdrojov, ktoré sa nachádzajú v databáze preletov umelých satelitov a družíc na internetovej webovej stránke https://www.heavens-above.com, sa mohlo jednať aj o maďarskú rádio amatérsku družicu MASAT-1, ktorá tam vtedy o 18:35:31 SEČ preletela. https://www.heavens-above.com/satinfo.aspx?satid=38081&lat=48.0191&lng=17.3305&loc=Mlie%C4%8Dno&alt=124&tz=CET

Model vrtuľníka alebo kvadrikoptéra?

Kybernaut | 18.01.2014

Možno to predsa len bola "hračka na dialkové ovládanie" ako si pôvodne aj svedkyňa myslela. Bola by prekvapená, že aký ďaleký dosah také lietajúce kamery dokážu mať. A tie kvadrikoptéry nie sú tak úplne hračky. Jedná sa ako keby o modely vrtuľníkov a na vrtuľníky a aj podobajú: Rýchlosť: "ako vrtulník"
Výška letu objektu(ov): "v takej výške ako lieta vrtulník". Takže ďalšia ako keby narážka na model vrtuľníka alebo na lietajúcu kvadrikoptérnu kameru, ktorá sa môže podobať tak, že pre niekoho môže mať aj "tvar hračky vľčik". Svedkyňa mala pravdepodobne zdeformované objektívne vnímanie pozorovaného predmetu kvôli v tom čase čítanej knihy s názvom "Ami, chlapec z hviezd" od pána Barriosa, kvôli ktorej pravdepodobne mala vnútorné neuskutočnené a nezrealizované romantické túžby kontaktu s mimozemskými kozmickými loďami a predstaviteľmi mimozemských civilizácií. Tieto jej a ňou napísané slová preukazujú, že mala presne takúto túžbu: "Mala som príjemný pocit a bola som vďačná. Po pár minútach som si bola istá, že je to UFO." Človek, keď po niečom vnútorne silno túži a tá túžba sa mu zrazu nečakane, teda spoň subjektívne splní, zvyčajne máva pocity vďačnosti. Možno pozorovala iba niečo bežné a ľahko vysvetliteľné, čo pripomína lietajúci tanier a kvôli tým jej vnútorným neuskutočneným túžbam si jej mozog pozorovaný objekt subjektívne interprertoval ináč ako je to naozaj. Možno sa jednalo o takzvanú "Pareidoliu": https://cs.wikipedia.org/wiki/Pareidolie (https://highlife.sk/rozpoznas-tvare-v-kazdodennych-predmetoch/).

Pridať nový príspevok