Rendleshamský incident – Přistálo skutečně na východě Anglie UFO ?

25.05.2012 20:58

Ondra Procházka

Přistál skutečně v Rendleshamském lese stroj mimozemského původu ?

Jeden z nejznámějších případů přistání UFO, který dodnes nebyl vysvětlen.Ve Velké Británii, ale i na celém světě tato událost rozpoutala vlnu debat co se vlastně ve dnech 27. prosince a 28. prosince roku 1980 poblíž vojenské základny ve Woodbridge stalo.

 

Základna ve Woodbridge - Anglie

Je noc 27.12.1980 a vzdušné   jednotky základen Woodbridge a Bentwastersuvzlétají k prověření východního  sektoru Woodbridge. Vše probíhalo jako každá běžná kontrola, než piloti letounů spatřili v Rendleshamském lese letící světlo.V domnění, že se jedná o leteckou havárii, se spustilo důkladné vyšetřování.Ve skutečnosti, touto dobou již žádná letadla nelétala, ale i přes to letecká věž i stanice RAF radarově  zaznamenali objekt mířící ze severu na východ.Ihned  byly na místo nasazeny pozemní jednotky s třemi vyšetřovateli , aby událost potvrdili.Kousek od místa viděly skrz stromy prosvítat velice jasné světlo, až se dostaly na louku, kde na třech nožkách stál jasně zářící trojúhelníkovitý objekt .Objekt zespodu zářil modro-bílým a na vrchní části oranžovo-červeným světlem.Po pár okamžicích se začal objekt zvedat a nakonec  odletěl zpět na sever.U celého incidentu byl přítomný i sgt. Jim Penniston , který vše co viděl, zakresloval do svého bloku.Vznikly tak dva obrázky, které jsou pro celé následující vyšetřování velice důležité, zvláště tedy, pokud by se jednalo o autentické nákresy.

Nákres Jima Pennistona, zachycující vzhled objektu

Druhý nákres, na kterém jsou zobrazeny symboly, které se měly nalézat „vyleptané“ z boku objektu

Jeden z obrázků ukazuje i symboly, které se nacházely z boku objektu.Vzhledem připomínají egyptské hieroglyfy.Jim Penniston byl také natolik odvážný, že se objektu než odletěl na chvíli dotkl.Prý cítil statickou elektřinu a doplňuje, že povrch byl zvláštně teplý.

Po odletu byly zřetelné hluboké stopy po „ podvozku “ objektu a na místě byla naměřena zvýšená radioaktivita.

Důležitou roli v celém případu sehrál i podplukovník Charles Halt, který napsal oficiální zprávu :

„V místě kde objekt přistál, zůstaly na terénu stopy o průměru cca 17 cm a hloubce necelé 4 cm. Následující noc (29.prosince 1980) byla oblast změřena na přítomnost radiace. U tří vytlačených prohlubní, které byly po vzpěrách a uprostřed trojúhelníkové formace kterou tvořily, mělo záření beta/gama hodnotu 0,1 milirentgenu. Strom, který byl nedaleko těchto stop vykazoval na přivrácené straně hodnoty mezi 0,05 – 0,07 milirentgenů.“

V místě přistání byla půda také lehce spálená ...

Podobně se celá událost opakovala i další noc.UFO bylo spatřeno i pplk.Haltem a dalšími vojáky.

 “Červené světlo bylo vidět skrze stromy. Pohybovalo se a pulsovalo. V jedné chvíli se od něj oddělila zářící část, která se rozdělila na další samostatné objekty, která pak zmizela. Následně byly spatřeny na obloze. Dva objekty letěly na sever a jeden na jih. Všechny přibližně 10 stupňů nad horizontem. Objekty se pohybovaly rychle v ostrém úhlu, přičemž zářily červeným, modrým a zeleným světlem. Objekty, které letěly na sever, bylo možné pozorovat silnými dalekohledy osm až dvanáct minut. Ty se pak točily v kolech. Objekt na jihu byl viditelný další dvě, nebo tři hodiny a čas od času zableskl jasným světlem.“Charles Halt

Sádrový odlitek jednoho z otisků v půdě

U celého případu byl přítomen i pilot Larry Warren , který byl nasazen ve vzdušných jednotkách.Když se přibližoval k UFO, zaznamenal jakési zpomalení chodu času.Po chvíli byl svědkem připojení menšího objektu k většímu.Dále popisuje, že uvnitř UFO spatřil tři postavy s relativně velkýma očima v poměru k hlavě, které se s ním snažili navázat kontakt pohyby rukou a různými posunky.Náhle se však ozval ostrý zvuk a bytosti se evidentně lekli, zvedli své paže a přes obličej jim zakryla jasná blána.Objekt se poté rozdělil na tři menší , které odletěly na východ a na sever.

Takto získal Warrenovu výpověď velitel základny Gordon Williams.

Zvláštní objekt bylo podle Warrena vysláno hledat na 80 vojáků, jak britských, tak vojáků USA, kteří měli na základně úkol se svými letouny formovat obranu NATO v Evropě.

Jim Penniston, Charles Halt i Larry Warren vystoupili před National Press Club v rámci projektu Odhalení

Je těžké dělat nějaký závěr události, která, alespoň v očích veřejnosti závěr mít zřejmě nemá.Každopádně se jedná o jeden z nejlépe zdokumentovaných případů přistání UFO v Evropě, jelikož obsahuje fyzické “důkazy“ v podobě stop po nožkách objektu, záznamy z radaru hned na dvou leteckých věží a výpovědi několika desítek důvěryhodných lidí.

 

Diskusná téma: Rendleshamský incident – Přistálo skutečně na východě Anglie UFO ?

chaussure salomon https://noahfoto.com

RonaldLync | 22.10.2014


Pridať nový príspevok