Putovanie duší

03.07.2013 16:51

 

Mnohí z vás ste už niečo počuli, alebo aj čítali o regresívnej hypnóze ako aj o tom, že pomocou nej sa dá niekoho uviesť do svojho predošlého života, resp. predošlých životov. A nielen do svojich predošlých životov, ale aj do medziživotov, čiže tam, kde sa duše pripravujú na ďalšie znovuzrodenie tu na Zemi, poprípade na nejakej inej planéte.

 

Dr. Michael Duff Newton, popredný americký psychológ vyvinul vlastnú metódu regresívnej hypnózy a s jeho pomocou vracal svojich klientov do ich minulých životov. Súčasne to využil aj na získavanie informácií z „oného“, čiže duchovného sveta. Získané poznatky potom zhrnul v knihe Putovanie duší (Journey of Souls).

Kniha mala u čitateľov neočakávaný úspech. On povzbudený nevšedným záujmom o túto tému pokračoval vo svojom bádaní a vo vydávaní ďalších kníh.

 

Dr. Newton neobyčajne podrobne a systematicky triedi informácie získané z duchovného sveta. Jeho diela veľmi pútavo odhaľujú tajomstvá posmrtného života, zákonitostí, ktoré usmerňujú a formujú naše životy, vzťahy medzi dušami, čo sú to duševný partneri, ako si duša volí podmienky nového života a podobne.

Okrem týchto hlavných tém sa ešte pokúsi dať odpoveď aj na niektoré „vedľajšie“ otázky, ako napr.: aký je rozdiel medzi dušou zvierat a rastlín a dušou človeka, rozdiely medzi dušami jednotlivých zvierat, vznik života na planétach.

 

Dr. Newton sa stal svetove uznávaným duchovným regresionistom. Za svoje bádania získal v roku 1998 výročnú cenu za Jedinečný prínos k spojeniu mysle, tela a ducha, ktorú udeľuje Národná asociácia transpersonálnych hypnoterapeutov.

 

Michael Newton, PhD.

 

V českom jazyku boli vydané nasledovné knihy Dr. Newtona:

 

1. Cesty duší (Journey of Souls, kap. I.-VIII. - Putovanie duší)

2. Osudy duší (Journey of Souls, kap. IX.-)

3. Učení duší (Destiny of Souls, kap. I.-VI.)

4. Vztahy duší (Destiny of Souls, kap. VII.-X.)

5. Život mezi životy (Life Between Lives)

6. Proměny duší

7. Dobrodružství duší (Adventure of Souls)

8. Vzpomínky na posmrtný život (Memories of the Afterlife)

 

Podrobnejšie o knihách Dr. Newtona:

https://petr.ix.txt.cz/clanky/108865/zivot-po-zivote-jaci-my-to-vlastne-jsme-1-dil

Pre tých, ktorí ovládajú angličtinu (Michael Newton-Past Life Therapy-Journey Between Lives):

https://www.youtube.com/watch?v=0QDT58Q6Zxo&list=PLxpLrdNYCY2buNeGJaJE7V2TzCfVqo4-C

––––––––––---–––

Autor: Rudolf Th

 

Diskusná téma: Putovanie duší

Je to úžasný zážitok!

Anna Purná | 06.11.2013

Môžem z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že Spirituálna regresná metóda LBL podľa M. Newtona je úchvatná. Stretnutie sa s Duchovným domovom je nezdieľateľný zážitok! To absolútne prijatie a obklopenie láskou a poznaním sa dá iba precítiť z perspektívy vlastnej duše... Po celý život, čo si dokážem v bdelom stave spomenúť som sa snažila pochopiť kto som, nájsť samu seba a tento zážitok cítim ako odmenu a smerovú tabuľu na mojej ceste. Viem, že idem správne. Ďakujem M. Newtonovi a A. Tomlinsonovi, že skúmali a vymysleli!

Pridať nový príspevok