Pripomienka k nášmu kalendáru

25.05.2012 20:52

Náš letopočet sa počíta (sa začal) 1. januárom roka 1. od 00:00:00 hodín. Ak podľa toho vypočítame, že kedy uplynulo od nášho letopočtu presne 2000 rokov, tak nám vychádza nasledovné:

Presne jeden rok uplynulo 31.decembra roka 1. o 24:00:00 hod. 2000 rokov uplynie (uplynulo)od tej doby o 1999 rokov neskôr, čiže to bude (bolo) 31. decembra roka 2000 o 24:00:00 hod. My sme ovšem uplynutie dvoch tisícov rokov od nášho letopočtu oslavovali o rok skôr, 31. decembra v roku 1999 o 24:00:00 hod., t.zn., že vtedy sme v skutočnosti oslavovali len prechod v písaní prvej číslice dátumu z jedničky na dvojku a nie uplynutie dvoch tisícov rokov od nášho letopočtu.

Ďalšia zvláštnosť. Ak hovoríme o nejakej historickej udalosti, že sa to udialo napr. 25. februára roku 123 pred.n.l. tak v skutočnosti sa tá historická udalosť pred koľkými rokmi stala, ak je dnes tiež 25. februára a píše sa rok 2011? Automaticky nás napadá, že to nie je nič jednoduchšie ako vypočítať tak, že k 2011 pripočítame 123, čiže jedná sa o udalosť, ktorá sa odohrala presne pred 2011+123=2134 rokmi. Je ovšem tomu naozaj tak?

Aby sme si to overili, tak počítajme teraz postupne: Ak sa nejaká udalosť odohrala napr. 25. februára roka 1. n.l., a píše sa dátum 25. februára roku 2. n.l., tak to bolo práve pred rokom. Znamená to, že 25. februára roku 2011 to bolo pred 2010 rokmi (vždy je to o rok menej, než aký dátum sa práve píše). Ale poďme ďalej. Ak sa jedná udalosť, ktorá je presne o rok staršou, tak sa to muselo stať 25. februára v roku 1. pred.n.l., znamená to, že táto udalosť sa odohrala potom pred 2011 rokmi. A teraz počítajme spôsobom, akým sme počítali na začiatku: 2011+1=2012! A je tu zase rozdiel jedného roka. Takže náš príklad zhora sa počíta správne: 2011+123-1=2133.

A ešte jedna zvláštnosť. Solárny rok, t.j. doba, za ktorú Zem obehne Slnko je 365 dní 5 hodín 48 minút a 46 sekúnd. Pri zostave kalendára sa ovšem počíta s 365 dňami a 6 hodinami (tých 6 hodín sa pripočítava každý štvrtý rok formou prestupného roka, t.j. vtedy február má 29 dní miesto 28). Lenže tým sa každý rok sa rok oproti skutočnému roku umele predlžuje o 11 minút a 14 sekúnd (11,233 min.). Znamená to, že vždy za (60 x 24):11,233 = 128,19 rokov dochádza k posunu o jeden deň vzad v kalendári oproti skutočnosti (kalendár nám ukazuje napr 25. február a v skutočnosti už je 26. február). Úprava kalendára bola naposledy za čias pápeža Gregora XIII. 4. októbra 1582, čiže pred necelými 429 rokmi, kedy sa kalendár musel posunúť o 10 dní dopredu (jednoducho sa vtedy nasledujúcich 10 dní vynechalo – preskočilo a miesto 5. októbra nasledoval 15. október). Aby sa také niečo nezopakovalo, tak sa to posúvanie každých 128 rokov o deň dopredu rieši posúvaním o deň každých 100 rokov trikrát za sebou a potom počas štvrtej storočnice sa posun vynechá. Znamená to, že v rokoch 1700, 1800 a 1900 sa vynechal 29. február, i keď by to mali byť prestupné roky. Rok 2000 bol štvrtou storočnicou v poradí, takže 29. február sa nevynechal, ale už v roku 2100 sa zase ten deň vynechá a rok 2100 bude tiež bez 29. februára a podobne aj rok 2200 a 2300. Za 400 rokov takto podľa kalendára uplynie 365,25 x 400 – 3 = 146 097 dní. Kedže skutočný rok trvá 365,24219907...dní, tak za 146 097 dní v skutočnosti uplynie: 146 097:365,24219907 = 400,000329563... rokov. Tých 0,000329563 rokov činí: 0,000329563 x 365,24219907 = 0,12037037037 dní. Taká je nepresnosť súčasného kalendára za 400 rokov. Znamená to, že za 400:0,12037037037 = 3323,... rokov bude zase potrebné posunúť kalendár o deň dopredu. Ak vychádzame z predpokladu, že tento "novodobý" kalendárny systém sa počíta od roku 1600, tak 1600 + 3323 = 4923. Aby sa doterajší systém počítania podľa možnosti čo najviac zachoval, tak najideálnejšie bude, ak sa počká do roku 5000 (vtedy to už bude poriadne prihárať) a jednoducho sa tento raz vynechá aj 28. február a mesiac február sa bude končiť 27. dňom.

Použité zdroje:

https://www.fsa.usda.gov/FSA/newsReleases?date=03/01/5000&area=newsroom&subject=landing&topic=cal&newstype=calendar&view=year&category=null

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kronol%C3%B3gia

–––––––––––––––

Autor: Rudolf Th

Diskusná téma: Pripomienka k nášmu kalendáru.

Are you 18? Come in and don't be shy!

loveawake.ru | 21.02.2022

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

air max rose https://www.aeronautpress.com/

RonaldLync | 22.10.2014


Pridať nový príspevok