Predpokladaný vývoj fyziky

22.05.2013 23:44

Predstavme si, že jeden dnešný fyzik sa vráti o 100 rokov do minulosti a zúčastní sa na konferencii fyzikov kde prednesie svoju prednášku o súčasnej fyzike z roku 2013 (o aktuálnej fyzike z roku 2013). Ako by to prijali ostatní prítomní? Poznajúc vtedajšie predstavy o svete fyziky ihneď by ho brali na psychiatriu.

A teraz si predstavme, že by nás navštívil fyzik z „blízkej“ budúcnosti, čiže z roku 2113 a pokúsil by sa nás formou svojej prednášky oboznámiť s aktuálnym stavom fyziky. Ako by reagovali na jeho prednášku súčasní fyzici? Ja si myslím, že aj jeho by brali na psychiatriu, a to ešte predtým, než by svoju prednášku vôbec mohol dokončiť.

A skúsme si teraz predstaviť to, že by prišiel fyzik z roku 2213. To je už rozdiel 200 rokov. Mám také tušenie, že už ani pojmy, ktoré by pri vysvetľovaní použil, by neboli zrozumiteľné pre našich fyzikov, len toľko by stihli z toho vydedukovať, že sa prednáška nejakým spôsobom týka fyziky.

Poďme ale ešte ďalej, a vypočujme si fyzika z roku 2313. Len toľko by sme zistili, že rozpráva s niektorým aj nám známym jazykom (s trochou šikovnosti by sme možno zistili aj to, že ktorý jazyk to je), ale dovtípiť sa, že o čom vlastne rozpráva a z akej oblasti to vôbec je by už bolo úplne beznádejné.

A čo by sa stalo, keby nedajbože aj z roku 2413 by k nám zavítal nejaký ten fyzik? Už aj to by bol problémom zistiť, či vôbec rozpráva ľudským jazykom, alebo len vydáva nejaké zvuky generované podľa nejakého algoritmu.

A teraz urobme veľký krok, a skúsme si predstaviť, že sa stretneme s fyzikom z roku 3013 (skočili sme 1000 rokov dopredu). Priznávam sa, moja predstavivosť už úplne zlyhala.

No, a teraz nech sa pokúsi niekto niečo povedať o tom, že ako bude vypadať fyzika v roku 12013, čiže o 10000 rokov. Ak to niekto dokáže, tak…

Ešte by som poznamenal, že pred dobrými 100 rokmi si fyzici mysleli, že ešte chýba doriešiť pár diferenciálnych rovníc a fyzika je už ukončená.

Podľa mňa, ak je reálne, aby náš vesmír bol nekonečný (resp. ak vôbec aby jedna vec bola nekonečnou), tak kľudne by mohla byť reálna aj nekonečnosť fyziky.

––––––––––––––

Autor: Rudolf Th

 

Diskusné fórum:

Všechno je jinak

Allijan | 05.08.2013

Já si myslím, že vůbec nemá smysl uvažovat o tom, co bude v budoucnosti, protože tu si tvoříme tady a teď. Budoucnost se mění v každém okamžiku, je to totiž jen větvení základního programu vesmíru. Jazyk se mění jen tvořením nových pojmů. Knihy ve staročeštině čtu bez problémů, ale člověk z 15. století by našim novinám nerozuměl, protože máme větší slovní zásobu. Základní pojmy se nemění po staletí.

Ja si myslím, že ten prednášateľ z akokoľvek vzdialenej budúcnosti by dokázal aj takým vhodným a prispôsobivým spôsobom o čomkoľvek prednášať, že dokonca aj kone by mu možno rozumeli.

Kybernaut | 31.05.2013

Chcel by som sa autora tohto článku spýtať, že ak by ten fyzik z akejkoľvek budúcnosti, trebárs aj z roku nekonečno v našej dobe fyzikom prednášal takým iným, upraveným, prispôsobivým a zrozumiteľným spôsobom, aby to bolo pre poslucháčov zrozumiteľné, že by nepoužíval žiadne pre nás neznáme pojmy, žiadne pre nás neznáme jazyky, žiadne pre nás neznáme "zvuky generované podľa nejakého algoritmu", že by nepoužíval nič, čo by mohlo byť pre nás neznáme, zložité alebo ťažko pochopiteľné ale že by tak pre nás prispôsobivo prednášal, aby sa mu dalo aj ľahko rozumieť, tak ani v takom prípade by mu naši fyzici nijako nerozumeli ? Veď niečo podobné je aj to, keď nejaký vysokoškolský profesor fyziky (= fyzik z budúcnosti) o kvantovej fyzike, o teórii relativity alebo o vzniku vesmíru prednáša malým deťom (= súčasný vedci). Určite by ten profesor (fyzik z budúcnosti) dopredu vedel, že keby tým malým deťom (kolegom z minulosti) tie zložité veci vysvetľoval takým preňho bežným spôsobom, na ktorý je na vysokých školách a medzi svojimi vedeckými kolegami (v jeho dobe) zvyknutý, tak by mu tie deti (súčasný vedci) vôbec nič nerozumeli a z toho dôvodu by im tak ináč, jednoduchšie, preňho primitívnejším spôsobom (starším spôsobom) o tých veciach vysvetľoval aby tomu tie deti (ľudia z minulosti) rozumeli. Ten fyzik z akejkoľvek vzdialenej budúcnosti, trebárs aj z roku nekonečno by podľa môjho názoru určite nebol taký sprostý, že by našim súčasným fyzikom zbytočne prednášal pre nich nepochopiteľným spôsobom. Mám taký pocit, že v tomto článku sa na niečo pozabudlo. V tomto článku sa podľa mňa pozabudlo na to, že v budúcnosti nie len fyzika by mala byť vyspelá ale aj všetko ostatné, vrátane vhodného a pre kohokoľvek zrozumiteľného spôsobu prednášania. Som totiž presvedčený, že keby v našej dobe prednášal fyzik z akejkoľvek ďalekej budúcnosti, tak nie len ich fyzika by bola vyspelejšia ale aj všetky ostatné vedecké aj nevedecké odvetvia by boli na vyspelejšej úrovni a určite by ten fyzik z budúcnosti mal aj samotné prednášacie spôsoby a metódy na takej úrovni, aby tej prednáške súčasný fyzici predsa len rozumeli. Svoju prednášku by si ten fyzik trebárs aj z roku nekonečno pre nás určite dopredu pripravil a naformuloval, čiže prispôsobil tak, aby bola pre jeho kolegov z minulosti ľahko alebo aspoň ako tak pochopiteľná. Nie len samotná fyzika ale aj ich prednášajúce metódy by mali byť na dostatočne vysokej a vyspelej úrovni, aby im prednáškam ktokoľvek rozumel. Určite by tú svoju prednášku fyzik z budúcnosti dopredu prispôsobil a pripravil tak pre nás pochopiteľným spôsobom a takým spôsobom by prednášal, aby mu rozumeli možno nie len fyzici ale dokonca aj laici. K tomu by mu mohli pomôcť aj nejaké ním z budúcnosti donesené a na prednáške aj použité vyspelé holografické, neurologické, učebné, didaktické a iné technológie a vyspelé postupy z budúcnosti, aby bola tá jeho prednáška pre súčasných fyzikov viac zrozumiteľnejšia a pochopiteľnejšia. Nie len fyzika samotná ale napríklad aj psychológia, pedagogika, učebné a prednášajúce metódy a aj všetko ostatné z budúcnosti by malo byť dostatočne vyspelé na to, aby prednášateľ z budúcnosti mohol o čomkoľvek, nie len o fyzike z prednášať pre poslucháčov z akejkoľvek doby pre nich zrozumiteľným a jasne pochopiteľným spôsobom aby tej akejkoľvek prednáške ktokoľvek ľahko rozumel. Aj ich vedecké poznatky o ľudskom mozgu a aj o čomkoľvek inom, by mali byť už dostatočne vyspelé na to, aby tak mohol prednášať aby mu rozumeli trebárs aj malé deti, nie len vedci. Ľudia z budúcnosti by určite veľmi dobre mali poznať aj minulosť a veľmi dobre by mali vedieť, že akú slovnú zásobu mali ľudia z minulosti a ako im treba pre nich zrozumiteľne o čomkoľvek vhodne a prispôsobivo prednášať. Taký fyzik z budúcnosti by mohol disponovať aj takými psychologickými a inými vyspelými metódami a vyspelými super technológiami, že tej jeho akejkoľvek prednáške by možno aj kone veľmi dobre rozumeli. Takému prednášateľovi z budúcnosti by možno stačilo počas jeho prednášky takzvane iba "lúsknuť prstami" a hneď behom sekundy by mu všetci rozumeli a možno tak dobre a kvalitne, že ani on sám by tomu tak dobre nerozumel a by bol možno prekvapený, že ako dobre mu každý rozumie. A pre našu dobu prispôsobivého prednášajúceho fyzika z akejkoľvek budúcnosti by potom, ak by pre nás vhodným a prispôsobivým spôsobom o čomkoľvek prednášal, nebol žiadny dôvod ho dávať na psychiatriu a každý by tej prednáške pekne a bez akýchkoľvek problémov jasne rozumel a to tak jasne, že jasnejšie (najjasnejšie) by sa už ani rozumieť možno ani nedalo.

Re:Ja si myslím, že ten prednášateľ z akokoľvek vzdialenej budúcnosti by dokázal aj takým vhodným a prispôsobivým spôsobom o čomkoľvek prednášať, že dokonca aj kone by mu možno rozumeli.

Rudolf Th | 01.06.2013

Ak by sa v budúcnosti na konferencii fyzikov spravila prednáška spôsobom, akým sa v súčasnosti robí prednáška z fyziky na konferencii fyzikov (čiže klasickým spôsobom), a toto by sa potom jedna ku jednej prenieslo do dnešnej doby, tak by to pravdepodobne vypadalo nejak tak, ako som to popísal. Cieľom článku bolo pokúsiť sa názorne vystihnúť, že ako ďaleko bude fyzika o 100, 200, 300, atď. rokov od súčasnej.

Nebolo cieľom článku polemizovať o tom, že akým spôsobom by bolo potrebné podať fyziku povedzme z roku 2413 tak, aby tomu porozumeli aj súčasní fyzici.

Pridať nový príspevok