Pozorovania UFO vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.

25.05.2012 18:42

Kybernaut

Úvod.

Po niekoľkých rokoch hľadania sa mi vo februári 2011 konečne podarilo získať cenné informácie od nemeckej rehoľnej augustiánskej mníšky, stigmatičky a vizionárky, ...

...Anny Kataríny Emmerichovej (1774 - 1824)...

 

..., ktorá svoje vízie vyše päť rokov, od roku 1819 do roku 1824, diktovala romantickému básnikovi Clemensovi Brentanovi (1778 - 1842).

Jej vízie sú považované za dôveryhodné a ich pravdivosť bola aj neraz fyzicky dokázaná. Ako príklad môžem uviesť, že podľa jej videní a presného popisu sa pri Tureckom meste Efez našiel dom, v ktorom až do svojej smrti bývala svätá Panna Mária, Ježišova mama. Na presne Annou popísanom mieste sa začali robiť archeologické vykopávky a skutočne sa ten dom našiel a aj skutočne vyzeral presne tak, ako ho sestra Emmerichová vo svojich videniach popísala a pritom v Efeze nikdy nebola a nevedela ani písať a ani čítať.

Na tejto fotografii je ten dom s názvom "Meryem Ana", "Evi Meryemana"  alebo "Meryem Ana Evi".

Jej paranormálne videnia sú uznávané aj samotnou Cirkvou, majú aj Imprimatur a tak podobne, oplatí sa čerpať cenné informácie z tohto zdroja a každému - nie len hľadačom pravdy - ich odporúčam.

Podľa môjho názoru bolo Kataríne Emmerichovej vyššou mocou dovolené a umožnené v inom stave vedomia a v inej dimenzii vidieť záznamy z kozmickej kroniky Akaša (Akáša). Je to databáza všetkých kozmických udalostí, je to akési kozmické vedomie, ktoré si akoby pamätá všetky udalosti, ktoré sa stali a tak podobne ako hologram sa dajú pozerať ako z video záznamu. Aj jeden Bohom poverený anjel stále sprevádzal sestru Annu Katarínu pri jej videniach historických udalostí z holografického záznamu kozmickej kroniky Akaša.

Počas čítania druhej knihy od Clemensa Brentana s názvom "Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej" (Dobrá kniha, Trnava 2005, ISBN 80-7141-486-7) som bol šokovaný, že čo všetko v tých záznamoch v kronike Akaša videla.

Ona v tých svojich víziách okrem iného ako sú očistec, predpeklie, duchovia, anjeli a tak podobne, videla aj záhadné objekty na oblohe, ktoré by sme dnes nazvali ako UFO a takýmito jej víziami sa v tomto mojom článku budeme teraz zaoberať.

Takže vám prajem príjemné čítanie.

V prvej časti knihy "Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej", ktorej obal vidíte hore vyššie na fotografii, s názvom "Život Panny Márie", v tretej kapitole s názvom "Zvestovanie", kde Emmerichová videla, ...

... ako sa svätej Panne Márii v Jozefovom dome v Nazarete zjavil archanjel Gabriel a zvestoval jej počatie Božieho syna, Ježiša, sú na strane 85 napísané tieto tri šokujúce vety:

"Toto mystérium sa udialo asi o polnoci. Po nejakom čase prišla do Máriinej izby Anna s ostatnými ženami. Zobudili ich úžasné znamenia, ktoré bolo možné pozorovať na prírode: nad domom sa zjavil svetelný oblak."

"Svetelný oblak" ? Žasol som, keď som to prvý krát čítal. To ma hneď zarazilo. Čo to mohlo byť ? UFO ? Lietajúci tanier ? Nie náhodou z tohto svetelného oblaku vyšiel aj ten archanjel Gabriel, ktorý sa v tom čase Márii zjavil ? A Anna tvrdila, že ich tento svetelný jav zobudil. Asi to robilo aj nejaký hluk, že ich to zobudilo. V Biblii, ale aj v iných starých náboženských spisoch a textoch sa často spomína, že Boží anjeli lietajú buď na hviezdach alebo na oblakoch.

 

Zmienku o svetelnom oblaku nájdeme aj v Tibetskej, Egyptskej a v Kresťanskej knihe mŕtvych (Stužka spravodlivosti).

Poďme ale ďalej, lebo Anna takéto UFO podobajúce sa na svietivý oblak vo svojich paranormálnych víziách videla viac krát, nie len raz.

Štvrtá kapitola, časť "Zvestovanie pastierom", na strane 114, omylostená, blahoslavená a stigmatizovaná vizionárka Anna hovorí:

"Keď sa narodil Ježiš, traja pastieri vyšli zo svojho domca a s úžasom hľadeli na čudesnú žiaru v okolí jaskyne s jasličkami. Aj iní pastieri, ktorí boli pri veži, boli na nohách. Vystúpili na vežu a pozorovali ten zvláštny jas nad jaskyňou. Keď traja pastieri zodvihli zrak na oblohu, uvideli, ako k nim zostupuje žiarivý oblak. Ako sa k nim približoval, pozorovala som v ňom akýsi ruch, menil sa, nadobúdal tvary, rozoznala som v ňom postavy a počula aj silnejúci spev. Ľúbezný a radostný. Pastieri mali spočiatku strach, no zrazu sa pred nimi objavil anjel a prihovoril sa im: "Nebojte sa ! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým národom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach." Kým anjel toto oznamoval, žiara okolo neho sa zväčšovala a videla som, ako sa päť alebo sedem veľkých svetlých postáv anjelov zjavilo pred pastiermi. Držali v rukách akýsi dlhý transparent, na ktorom bolo napísané veľkými písmenami: "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle." Anjeli sa neskôr zjavili aj pastierom, ktorí boli pri veži, a taktiež tretej skupine pastierov, ktorí žili pri prameni vzdialenom tri hodiny od Betlehema, východne od veže."

No a zase tu máme ten "žiarivý oblak". To je zaujímavé, naprv z oblohy zostúpi svetelný oblak, pripomínajúci UFO a zrazu sa zjavujú anjeli. Vyzerá to tak, že oni asi skutočne lietajú na tých oblakoch. Podľa mňa sú tie oblaky dopravné prostriedky nepozemských bytostí, takzvaných anjelov, Božích poslov. To už sú viac IAC (skratka pre mimozemské kozmické lode) ako UFO. Tí anjeli sú dnes nazývaný ako mimozemšťania.

Samotná Panna Mária, ktorá sa zjavila talianskému ufológovi a stigmatikovi, ...

... Giorgiovi Bongiovannimu, ...

... to potvrdila, že staroveký anjeli sú tu ale už v podobe mimozemských bytostí. Preto, lebo časy a naša zásoba slov sa menia. Už ich nenazývame tak rozprávkovo ale viac tak vedeckejšie. Aj pán Erich von Däniken a mnohý iný by mi dozaista dali za pravdu. Aj teória "mimikri" už žiaľ nebohého pána doktora Johannesa Fiebaga tvrdí niečo podobné. Zaujímal by ma aj dôvod, že prečo tí anjeli lietajú na oblakoch a hviezdach. Pravdepodobne preto, aby sa tak maskovali.

Existujú aj mnohé pozorovania a niekoľko fotografii UFO, ktoré sa podobajú oblakom.

Hľa, tu je zopár ukážok:

Laurensen-Viborg, Dánsko-17.11.1974

 

Stafford (oblasť ST16), Veľká Británia-3.7.2007:

A podobný alebo možno aj ten istý neznámy lietajúci objekt podobný oblaku, bol v ten istý deň, tretieho júla 2007, takto vyfotografovaný aj pri Britskom meste Colwich:

Dve fotografie oblaku podobného UFO, vyhotovené nad astronomickým observatóriom v Ondřejově v Českej republike, dňa 15 augusta 1988:

A tieto "oblaky" sú dokonca aj žiarivé:

 

Shell R. Alpert-Salem, Massachusetts, USA-16.7.1952

Samozrejme, že xistujú aj farebné fotografie UFO, ktoré vyzerajú ako žiarivé oblaky:

Toshihiko Arai-Neyagawa, Ósaka, Japonsko-19.8.1974

Varner-vojenská letecká základňa Westover, Chicopee, Massachusetts, USA-13.január 1967

McCleod-fotené z lietadla F-86 Sabre Kanadského kráľovského letectva-Alberta, Kanada-27. august 1956

 

A nemôžem vynechať fotografie od Mexického kontaktéra Carlosa Diaza, lebo jeho plazmatické kozmické lode mimozemšťanov sa asi najviac podobajú na svietiace oblaky, na ktorých lietajú aj anjeli:

Tepoztlan, Mexiko, 1985 (tie štyri bodky v strede, sú vraj "oni", mali akoby otvorené okno). Kliknite do ďalšieho obrázka, aby sa spustilo video.

Ajusco, Mexiko, dňa 23.3.1981

Tepoztlan, Mexiko, ráno 6:30, dňa siedmeho júna 1992

 

Takže dávnoveký anjeli, dnešný mimozemšťania, sa asi za účelom o snahu nenápadného maskovania sa, lietajú na "lietajúcich tanieroch" v podobe svetelných oblakov a tvrdí sa, že lietajú aj na objektoch, podobných hviezdam.

A jednu takú hviezdu, ktorá je známa pod názvom "Betlehemská hviezda", ktorá do Betlehema odprevadila sprievod troch kráľov na miesto Ježišovho narodenia, videla aj stigmatizovaná reholná sestra Emmerichová a podľa jej popisu, ako ju ona videla v zázname z kroniky Akaša, to pravdepodobne nebola len takou obyčajnou hviezdou. Dokonca to ani nemusela byť žiadna hviezda ale skôr IFO v podobe IAC. Poďme sa teda na túto záhadnú hviezdu pozrieť.

V piatej kapitole knihy s názvom "Traja králi" na strane 130 Anna o Betlehemskej hviezde Clemensovi Brentanovi nadiktovala toto:

"Hviezda, ktorá ich viedla, sa podobala okrúhlej guli. Vyzerala ako žiarivý mesiac. Králi sa vydávali na cestu podvečer, keď bolo hviezdu dobre vidno a zanechávala za sebou dlhú stopu. Cez deň žiarila jasnejšie než slnko."

UFO v podobe okrúhlej gule sa dosť často pozoruje. A veľa neidentifikovaných lietajúcich objektov si pozorovatelia zmýlili s Mesiacom, lebo tak veľmi sa niektoré UFO podobajú na Mesiac. Tu je napríklad odkaz na šokujúci prípad z Českej republiky pri obci Miličín pri Táborsku, zo začiatku júla 1991, keď si očitý svedkovia ten objekt zo začiatku pomýlili s Mesiacom:

https://www.projektzare.cz/hledaji-se-svedkove-ukazu-v-okoli-milicina-v-roce-1991/aktualne/

Podľa stigmatizovanej vizionársky Anny, tá Betlehemská hviezda za sebou zanechávala dlhú stopu, takže sa ten objekt podobal na kométu. Astronómovia ale pochybujú nad tým, že to mohla byť kométa. Na kométu sa to len snažilo podobať, lebo z toho obdobia nie je žiadny záznam o tom, že by bola niekde pozorovaná kométa.
"Cez deň žiarila jasnejšie než slnko." Že by to bol výbuch zaniknutej hviezdy, takzvanej supernovy ? V starej Čínskej kronike Ch'ien-Han-Shu je jeden astronomický záznam, že v približnom čase narodenia Krista bol na oblohe pozorovaný silný výbuch supernovy. Oficiálne sa tvrdí aj to, že Betlehemská hviezda najpravdepodobnejšie mohla byť konjukcia dvoch planét Jupiter a Saturn.

Pre spustenie zaujímavého videa kliknite do nasledovného obrázka:

Možno to bol len nevšedný astronomický prírodný úkaz na oblohe. No možno, kto vie. Tá Betlehemská hviezda sa ale dosť podozrivo správala, veď čítajte ďalej.

Na strane 132 Katarína takto diktuje Clemensovi:

"V sobotu večer sa karavána nachádzala neďaleko Jeruzalema. Hviezdu, ktorá ich viedla, už takmer nebolo vidieť. Ligotala sa - malá a vzdialená - za mestom. Čím boli králi bližšie k Jeruzalemu, tým viac boli zmätení - hviezda už nebola taká žiarivá ako na začiatku cesty a v Judei sa im už strácala spred očí."

Možno to skutočne aj bol nejaký astronomický úkaz, konjukcia planét Jupitera so Saturnom, alebo výbuch supernovy. Kométu môžeme asi vylúčiť. Podľa tohto popisu ale ten prirodzený kozmický úkaz na oblohe pomaly a postupne končil, odchádzal, mizol. Potvrdzuje to aj vyššie uvedené video.

Tento možno prírodný a prirodzený astronomický úkaz na oblohe možno aj nenávratne skončil, ono to odyšlo, skončilo to, čo potvrdzuje aj ďalšie videnie Emmerichovej popísané na strane 134:

"Potom Herodes vyšiel s niektorými kňazmi na strechu paláca a márne hľadal hviezdu, o ktorej hovoril Teokén. Bol veľmi rozrušený a kňazi sa snažili upokojiť ho. Vraveli mu, že nemá počúvať, čo hovoria traja králi, lebo ľudia, ktorý pozorujú (UFO-poznámka Kybernauta) hviezdy, si zvyknú vymýľať; keby sa niečo také bolo naozaj stalo, on, Herodes, a oni v chráme a vo Svätom meste by o tom určite vedeli."

Problém je ale v tom, že ten objekt sa vrátil. Nie po niekoľkých rokoch ako to takéto udalosti majú vo zvyku ale po pár dňoch.

Veď len čítajte ďalej, že čo Anna Katarína diktovala básnikovi a čo je v spomenutej knihe na strane 135 napísané:

"Keď prešli cez potok, na chvíľu sa zastavili a hľadali svoju hviezdu. Keď ju zbadali, vykríkli od radosti a ľúbezne spievajúc pokračovali v ceste. Hviezda ich neviedla priamo do Betlehema, ale museli ju nasledovať po vedľajších chodníkoch, smerom na západ."

To predtým, čo už v Judei postupne zanikalo a pred Jeruzalemom už aj úplne zmizlo, možno aj bola nejaká konjukcia planét, či supernova, čo sa na kométu len podobalo ale kométou to asi ťažko bolo. No ale toto, čo sa vrátilo, bolo čo ? Toto už asi ťažko bolo niečo prirodzene prírodné. Takéto astronomické javy na oblohe sa síce vracajú a opakujú ale nie tak rýchlo, že zo dňa na deň ale po niekoľkých desaťročiach, ba aj po stáročiach a to vôbec nepreháňam. Takéto prirodzené javy na oblohe sa len tak neschovávajú, aby ich niekto iný nevidel a nevedia tak presne navigovať ako nejaký GPS navigátor, ktorý vedie aj "po vedľajších chodníkoch".

Kniha Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej, strana 136:

"Hviezda, ktorá v noci žiarila ako ohnivá guľa, bola teraz ako mesiac cez deň. Nebola presne okrúhla, ale vyzerala ako zúbkovaná. Často ju zakrývali oblaky. ... Hviezda zmizla a v kráľoch to vyvolalo menšie obavy. Zosadli zo svojich zvierat."

Samotná vizionárka tohto objektu v zázname Akaša si všimla, že tento nový objekt, ktorý sa vrátil a potom zase zmizol, je už iný ako ten predtým, ktorý sa stratil v Jeruzaleme. Už to nežiarilo tak silno ako ohnivá guľa ale tak ináč, zúbkovane a slabšie ako Mesiac. A znova sa to možno aj podobalo na Mesiac, podobne ako niektoré UFO sa podobajú na Mesiac. Možno to predtým aj bola nejaká konjukcia planét, či výbuch hviezdy, ale toto nové teleso, ktoré sa opakovane objavuje a zase zmizne aby sa to znova objavilo, už asi bolo UFO, ktoré sa maskovalo ako to prvé vesmírne teleso a snažilo sa to vypadať ako nejaký prirodzený astronomický úkaz. Letelo to nad oblakmi, lebo ho zakrývali. Tento záhadný a ťažko identifikovateľný objekt UFO, podobný Mesiacu, známy ako Betlehemská hviezda, dokonca aj svietil na Zem laseru podobným lúčom smerom k jaskyni, kde sa narodil Ježiš.

V spomínanej knihe je na strane 137 napísané toto, čo Emmerichová diktovala Brentanovi:

"Keď znovu uvideli na oblohe jas, akoby vychádzal mesiac, vysadli na svoje zvieratá a pobrali sa smerom na východ. Tak sa dostali do polí, na ktorých sa zjavili pastierom anjeli, k jaskyni s jasličkami. Za jaskyňou s jasličkami zosadli zo zvierat a chystali sa založiť tábor. Uprostred týchto príprav zrazu zbadali jasne svietiacu hviezdu nad jaskyňou s jasličkami. Z hviezdy (skôr z UFO-Kybernautova poznámka) vychádzal svetelný lúč a ukazoval presne na jaskyňu. Králi sa najprv začudovali - už bola tma, nevideli nijaký dom, len kopec. Čoskoro ich ovládla veľká radosť, lebo na hviezde uvideli (možno holografickú-poznámka Kybernauta) postavičku dieťaťa, toho istého ktoré už na tejto hviezde videli. Tak kráčali smerom k vŕšku a našli vchod do jaskyne. Mensor opatrne otvoril a zočil jaskyňu zaplavenú nebeským svetlom a Pannu, ktorá sedela v zadu s dieťaťom v náručí, tak, ako to videli vo svojich videniach."

Toto ale už rozhodne nemohla byť žiadna konjukcia, supernova, kométa, alebo čokoľvek prirodzené, prírodné a nám známe, lebo také prirodzené kozmické objekty takto nemiznú a nevracajú sa, nevyzerajú tak a ani sa tak nesprávajú a nesvietia na zem nejakými laserovými lúčmi. Viac sa to ale podobá na popis pozorovania UFO.

Aj na už spomenutej webovej stránke

https://www.projektzare.cz/hledaji-se-svedkove-ukazu-v-okoli-milicina-v-roce-1991/aktualne/

ale aj na webovej stránke

https://www.ceskasibir.cz/milicin/dok/ufo.php

kde je popísaný záhadný prípad z júla 1991, ktorý sa stal pri Českej obci Miličín, sa píše, že

"...V tu chvíli mi tedy napadl Měsíc, že tedy vychází Měsíc. Ale pak jsem si okamžitě uvědomila, že je už pozdě na to, aby vycházel Měsíc a hlavně v tom Miličíně je vždycky Měsíc úplně z druhý strany. To jsme věděly, protože jsme na Měsíc vždycky koukaly. ... A najednou jedna paní říká 'Ksakru, hele ono skutečně, tohle přeci není Měsíc, tohle je něco jiného!'tak se tím začli taky zaobírat. ... Druhý den, když jsme si povídaly s lidmi, tak tam nějaká paní říkala, že v půl jedenácté v noci jí najednou něco nepřiměřeně osvětlilo dvůr, takže vyšla ven, měla strach, že jí tam zajel někdo s nákladním vozem. Nikdo tam nebyl, žádný náklaďák nikde nebyl a jenom zjistila, že skutečně nepřiměřeně svítí jakoby měsíc..."

Aj my sme od jedného svedka dostali takúto výpoveď pozorovania UFO v oblasti medzi Novou Dubnicou a Dubnica nad Váhom:

"...Večer (august 2010) o 22:00 h som spozoroval dosť jasnu svietivosť v podobe mesiaca a ako som tak sedel, stále mi to pripadalo zvláštne, lebo to vo veľkosti vyzeralo ako mesiac ktorý mal žltkastú farbu . Nemal som ani vnuknutie, aby som si to odfotil do mobilu a po nejakom dlhšom mojom pozorovani na oblohe to jednoducho zhaslo a už som nevidel nič len vzdialene bodky hviezd.. Zistil som len to, že na to čo som hľadel jednoducho zhaslo a zmizlo. a mesiac bol vlastne na opačnej strane a do biela teda za chatou čo sme nemohli hneď zistiť..."

A tento svedok nebol jediný, ktorý si UFO zmýlil z Mesiacom. Živo si pamätám na ešte jeden podobný prípad z dediny Dvorníky. Vidíte, že ako ľahko si môže človek pomýliť Mesiac s neznámym lietajúcim objektom ? Je evidentne jasné, že sa tie objekty takto naschvál maskujú.

A tak podobne aj Anna Katarína Emmerichová tvrdila niečo podobné, že ten objekt sa podobal na vychádzajúci Mesiac, ktorý potom kráľovský sprievod viedol smerom na východ do Betlehema k jaskyni, kde sa Ježiško narodil. Pravdepodobne to bolo UFO, ktoré sa tiež podobalo na Mesiac. Z tohto UFO dokonca neskôr vyšiel aj lúč svetla, ktorý osvetlil jaskyňu v ktorej sa Ježiš narodil, aby kráľom posádka toho objektu ukázala, kam sa majú ísť pozrieť. V cieli ich ďalekej cesty UFO trom kráľom aj na chvíľu zase ukázalo možno holografický obraz malého dieťatka, aby pochopili, že tam, kde svieti ten lúč, nájdu novo narodeného židovského kráľa a tomu sa majú ísť pokloniť a doniesť mu kráľovské dary.

To, že z UFO vychádzajú laseru podobné lúče smerom k zemi, je očitými svedkami často pozorovaným javom a neraz sa to už aj vyfotografovalo a dokonca je to aj neraz nafilmované, ako z UFO šľahajú smerom k zemi lúče svetla. Niektoré tieto svetlá, vychádzajúce z UFO, vedia aj vydvihnúť rôzne predmety, zvieratá alebo unesených ľudí a fungujú ako svetelný výťah a predmet alebo obeť s ním dokážu zobrať aj na palubu UFO. Tento jav dostal v ufológii aj odborný názov, že hmotné svetlo (solid light).

Tu je zopár fotografických ukážok:

priehrada Wanaque, Passaic, New Jersey, USA, rok 1966

 

Ninacto Hi-Hokkaidó, Japonsko-august 1973

Ed Walters-Gulf Breeze, Florida, USA-1987

 

a fotografia z Francúzskeho mesta Albiosc z 23. marca 1974:

Tuto tie svetlá tak záhadne prestali svietiť smerom k zemi, ako keby boli odrezané podobne ako saláma, ako keby to svetlo bolo hmotné. Tieto svetlá sa spávajú ako keby boli hmotné, preto ten názov.

 

Existujú aj videá:

Obchodné stredisko Alto Rosario v meste Rosario (Santa Fe) v Argentíne, dňa 31.1.2009. Kliknite do obrázka, spustí sa video a to video pozorne sledujte v čase 1:33 a 1:38. Iba tak na chvíľku, na okamžik to dva krát bielym svetlom blikne smerom k zemi.

Murrysville, Pennsylvania, USA, dňa desiateho októbra 2009. Kliknutím do obrázka sa spustí video. Pozerajte ho od času 1:01.

Zase Carlos Diaz, Mexiko, marec 1995. Kliknite do obrázka, spustí sa video a pozerajte ho od 54 sekundy. Potom aj v časoch 2:08 a 2:11 to viac krát blikne k zemi.

Takže aj plazmatické vesmírne lode mimozemšťanov, ktoré sa podobajú na žiarivé oblaky na ktorých lietajú aj anjeli, vedia na Zem svietiť lúčom svetla, podobne ako tak spravila aj Betlehemská hviezda.

Obrázky k článku
Autorom tejto zaujímavej fotografie je policajný sheriff, pán Franz W. Ackerman. Fotografiu vyhotovil dňa 24. mája 1959 pri slávnej skale kontaktérov s mimozemšťanmi s názvom "Giant Rock", ktorá sa nachádza v Yucca Valley v Americkom štáte Kalifornia. Ten dikovitý objekt, ktorý sa podobá na svetelný oblak bol pôvodne ľudským očiam neviditeľný a fotka bola robená s akýmsi filtrom, ktorý spôsobil viditeľnosť UFO na fotografií aj napriek jeho optickej neviditeľnosti.


Aj tento "svetelný oblak" smerom k Zemi vyžiaril takýto modrý lúč svetla. Fotografia z jedného ostrova v južnom Pacifiku z roku 1950. Autorom fotografie je pán Walter Chronkite.


Dve podobné UFO v podobe svietivého oblaku v obci Waroona v Austrálii, zo dňa 13.3.2005,čas 20:00 a hore v pravo je menšia fotka z mesta Baghdad v Arizone (USA), z 19.10.2003, čas 19:00.


Takto v roku 1984 osvietil mesto Sao Paulo v Brazílii svietivý oblak.


UFO v podobe žiarivého oblaku v okolí francúzskeho mesta Toulouse v auguste 1974.

Diskusná téma: Pozorovania UFO vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.

Pekne hluposti

Fez | 03.01.2015

Nic v zlom, ale toto vsetko co je tu napisane su prvotriedne nezmysly. Udajne je svetelny oblak ufo. Bohuzial. Svetelny oblak je svetelny oblak. Ak su medzi nami anjeli co vyzeraju ako mimozemske obludy s ciernymi ocami, tak to som uz naozaj pocul vsetko.

piate cez deviate

citatel | 27.12.2014

Naplacane, len nech som zaujimavy.

michael kors australia https://www.peppermintpuppeteers.com/

RonaldLync | 22.10.2014


Pridať nový príspevok