Pozorování na polsko - ukrajinské hranici

26.12.2014 12:03

Svědkem pozorování, ke kterému došlo v lokalitě Dołhobyczów v okrese Hrubieszow, v Lublinském vojvodství, 15. března 2014 , byl ten, co píše tato slova a tři jiné osoby, známí autora textu. Bylo 19.30, mírně zataženo,  měsíc v úplňku. Je důležité zmínit, že to místo leží  3 km od polsko-ukrajinské hranice. Svědek až s pomocí dalekohledu uviděl formaci tří světel, letících ve tvaru trojúhelníka (dva vepředu – jeden vzadu). Co bylo ještě zajímavější, že za světly se pohybovala dvě letadla, letící vedle sebe.

 

Svědci jeli autem. V jisté chvíli se jeden z posádky vozu zahleděl na scenérii dvou vedle sebe letících letadel v obvyklé letové výšce, tedy asi 12 000 metrů. Co je zajímavé, neviděl ta světla seřazená do trojúhelníku. Nejprve ani řidič neviděl světla letící ve formaci. Letadla bylo snadné rozeznat, byla velmi dobře vidět navigační světla na strojích. Stroje letěly od východu, vstoupily na území Polska a směřovaly na severozápad (automobil, jehož řidič píše tato slova, se pohyboval podél polsko-ukrajinské hranice, jedouc na jih, hranice jsme měli po levé ruce a letadla lehce za námi. Řidič zastavil a chvíli jsme mohli pozorovat to, co se děje na obloze. Vzhledem k tomu, že majitel auta s sebou vozí dalekohled střední třídy, mohl nadto ještě pozorovat jev s jeho pomocí.Teprve pomocí dalekohledu si všiml formace tří světel, kterou nebylo vidět prostým okem, a která letěla před letadly, která už prostým okem viditelná byla. I ta tři světla mohla být pozemským objektem, ale jisté to není. Svědek měl dojem, že objekt měl trojúhelníkovitý tvar, ale není si tím zcela jist. Vypadalo to tak, že je větší než ty dva stroje za ním. Nedával ale žádné blikající světelné signály. Svítil nepřerušovaným stálým světlem, lehce matným, tvořícím trojúhelník, kde dvě světla svítily zepředu a jedno vzadu.

Zajímavostí je též fakt, že v jistém momentu cestu letícím objektům zkřížil další, nalétávající ze severu; ale to mohl být satelit, který právě vrhl sluneční odraz a pokračoval dál jižním směrem.

O chvíli později zmizely objekty na pár sekund za mraky. Když se pak znovu objevily v dalekohledu, trojúhelníková formace lehce zrychlila (aspoň tak se to zdálo pozorovateli a letadla se otočila na sever. Nebyla slyšet práce motorů.

Je třeba zmínit, že nad zmiňovanou oblastí vedou dva letecké koridory. Jeden z nich nad Hrubieszowem, tedy asi 30 km od místa pozorování, druhý nad místem Ulhówek, přibližně 25 km od místa sledování.

Těžko popsat jestli byl objekt mimozemského původu. Zaráží jen ta přítomnost sledujících dvou letounů. V první chvíli svědkovi přišlo na mysl, že je svědkem pronásledování UFO dvěma vojenskými stroji (ukrajinskými či ruskými). Kdyby to byly skutečně vojenské stroje, je zvlástní zejména to, že letadla vlétla nad území Polska. Tím pádem došlo k narušení vzdušného prostoru Polska nebo vletěly s dovolením Poláků.

Vzhledem k tomu, že známí autora jsou skeptičtí v otázce UFO, svědek se nepřiznal co viděl v dalekohledu.

 

autor: wuesm web Lublinské skupiny pro výzkum paranormálních jevů překlad: Milan Zacha Kučera

ilustrační fotografie: T3B, Rafale...