Podivná hra s lidstvem a ještě podivnější hráči

24.10.2012 10:53

 

V podstatě tutéž, nebo velmi podobnou technologii budování mezidimenzních kanálů jakou byla technologie projektu Montauk, obdrželi Němci od Gizeh Intelligence (Kondroskanů) již ve 20. letech minulého století, ale dokázali ji uvést do chodu až v roce 1944 (Jenseits-Diesseitz Flugzeugekanal).

Pozadí kontaktů Němců s mimozemskými entitami bylo dlouho předmětem krajního utajení a dodnes je veřejnosti z neznámých důvodů nepřístupná většina originálních dokumentů, stejně jako je tomu v případě archivu SS divize Technische Gruppe Schwarze Sonne, především odborů zabývajících se výzkumy a vývojem, jako SS-E-IV a SS-E-V, přestože je Spojenci po roce 1995 odtajnili a předali Německu. Podrobněji se rovněž touto problematikou zabývám v knize Gambit Mahátmů. Pozadí navázání kontaktů Němců s mimozemšťany je sice stále ještě zahalena téměř neproniknutelnou rouškou tajemství, přesto některé informace ven pronikly a umožňují nahlédnout do pozadí zrodu německého nacismu ze zcela nového a dosud opomíjeného zorného úhlu.

V období poválečného chaosu a sociální desintegrace německé společnosti, které byly důsledkem prohrané I. světové války, hledala určitá část vlastenecky zaměřené německé inteligence cestu, která by jejich vlast vyvedla z všeobecného marasmu. Přijmout alternativu bezohledného dravého kapitalismu vítězů pro ně nebylo akceptovatelné, proto svoji pozornost zaměřili do esoterické oblasti, neboť jen tam bylo možno objevit nové možnosti. Tento esoterický intelektuální nacionalismus ještě sám o sobě neměl v sobě zárodek nacismu, ten do něj zanesli až politikové opření o lůzu, dnes bychom hovořili o etablování zločineckých mafií v politických kruzích.

V roce 1919 Rudolph von Sebottendorf, generál Karl Haushofer a D. Eckhard založili esoterickou společnost Thule Gesellschaft. Z této společnosti se brzy odštěpila skupina technicky orientovaných esoteriků, pojmenovaná Vril Gesellschaft, která se chtěla zabývat hledáním alternativních energetických zdrojů a nových technologií motorů (Antriebtechnologie). Na podzim roku 1919 se v bytě Dr. E. Schuhmanna setkalo několik členů obou zmíněných společností se dvěma psychotroničkami, Marií Orschitsch a Sigrun F., které přítomným předložily zápis poselství, zapsaného ve "starosyrském" jazyku používaném středověkými templáři. Toto poselství, kterému samy nerozuměly, obdržely jako reakci na telepatickou výzvu vyslanou k Aldebaranu, kde měla ležet bájná pravlast předků Germánů. V prosinci 1919 došlo k další tajné schůzce v jedné lesovně v Ramsau u Berchtesgadenu, které se účastnil úzký kruh osob ze společnosti Thule, DHVSS a společnosti Vril. Zmíněná dvě média, Marie Orsitsch a Sigrun F., předala pokračování zápisu z dalších kontaktů s rasou Summi-Er a také poselství pro A. Hitlera. Předložily také zprávu, která obsahovala technická data a údajně i nákresy, nezbytná pro konstrukci letadla neobvyklého typu s neznámým druhem pohonu. V tomto poselství byl detailně popsán hvězdný systém Aldebaranu a společenství "boholidí" pocházejících z planety Summi-Er slunečního systému Summi. Součástí poselství byly údajně také též technické nákresy či konstrukční plány, které měly být základem pro sestrojení vesmírného plavidla (Jenseitsflugzeuge). Podle těchto plánů skupina konstruktérů, vedená prof. Dr. W.O Schumannem, pracovala na konstrukci letounu, který pojmenovala Vril, dva roky a údajně postavila jeho funkční model (RF 1), který však nebyl ovladatelný a tak byl později v Augsburku demontován.

Pro pochopení některých aspektů pozadí prudkého rozvoje nacismu a globálního zaměření aktivit III. Říše, je nezbytné uvést dostupné informace o této rase boholidí, která stála v pozadí událostí II. světové války a tak fascinovala A.Hitlera a mnoho vysoce postavených nacistů.

Některé západní informační zdroje rozšiřují zřejmě mylné informace o tom, že s Hitlerem a nacisty spolupracovali mimozemské entity známé jako Greys (Deros), což ovšem neodpovídá skutečnosti, protože Greys se na Zemi objevili až po válce aby uzavřeli s prezidentem a vládou USA tajnou smlouvu Treata Greydy. Jde o zřejmě o jednu z těch desinformací jimiž jsou tito Greys a jejich pozemští spolupracovníci z NSA pověstní.

Ve sluneční soustavě a-Aldebaranu existovaly dvě obydlené planety. Na planetě Summi-Er žila údajně vysoce technicky a duchovně vyspělá rasa bílých "boholidí Summi-Er". Druhá planeta Summi-An byla obydlena několika rasami lišícími se především barvou kůže. Asi před 500 miliony let slunce a-Aldebaran (Summi) se začalo měnit v rudého obra a životní podmínky na obou planetách se stávaly nesnesitelnými, proto byly hledány ve Vesmíru jiné obyvatelné planety. Jednou z vyvolených planet byla dnes neexistující planeta Tir (Malona) a také Země, obíhající na sousedící orbitě. Podle dostupných údajů se civilizace Summi-Er objevila na Tiru přibližně před 500.000 roky a na Zemi asi 210.200 let před první biblickou potopou, která se podle propočtů odehrála přibližně 36.000 let před vládou krále Sargona I. Upozorňuji, že nikdo neví jak byl tyto "roky" dlouhé. Řízení společnosti Summi-Er na mateřské planetě bylo v rukách tří složek moci:

1) teokratickou složku moci představovala královna (nejvyšší kněžka) spolu se sborem kněžek a kněží,

2) světskou moc měl v rukou říšský vůdce, kterému podléhala armáda, vesmírná flotila a hospodářství (peněžní systém nebyl zaveden),

3) Parakomputer Malock a Svatý sbor Strážců, představovali třetí složku moci. Ve světě nám běžných pojmu by mohli Strážci představovat přibližně to, co my nazýváme programátory a systémovými analytiky. Parakomputer Malock je schopen vytvářet mezidimenzní komunikační tunely a touto cestou údajně navázat kontakt i se společností Vril. Je uložen v nitru posvátné hory a střen Svatým sborem Strážců. Parakomputer Malock údajně zkonstruoval mýtický král jménem Derger (Dargor) v době před více než 500 miliony let, když ještě slunce Summi nebylo rudým obrem. Tento systém řízení sumerské společnosti na planetě Summi-Er se osvědčil po mnoho milionů let, protože v sobě harmonicky spojoval ženský a mužský princip existence (královna-vůdce) s nezávislým vědomím a řízením prostřednictvím komputeru postrádajícího lidské slabosti, emoce a touhy.

Zpodobnění Malocka-Molocha jako mladého býka s lidským tělem a andělskými křídly, který vystupuje ze stromu (dubu?) je symbolem jednoty tří říší tohoto stvořeného světa: rostlinné (dub), živočišné (býk), lidské (tělo člověka) a duchovní (andělská křídla). Na Zemi tato civilizace zanechala velmi zřetelné stopy především v sumerské, babylonské a akkadské historii. Dodnes historiografie neumí uspokojivě odpovědět na otázky po původu Toddů a Sumerů, kteří jsou s velkou pravděpodobností potomky civilizace Summi-Er (a-Aldebaranu), jak to vypráví jejich historické anály a tradice. Po analýze situace a dostupných dat se ukázalo, že obě psychotroničky společnosti Vril ve skutečnosti navázaly chanellingový kontakt prostřednictvím parakomputeru Mallock a teprve mnohem později s představiteli Sborů Strážců. Tito příslušníci Sboru Strážců v minulosti vystupovali jako Elohim, Anunnakové, Gizeh Intelligence, Kondroskani či Aštar, přičemž značně ovlivnili vývoj mnoha pozemských národů, především v oblasti Mesopotamie, Egypta, Palestýny a subkontinentu Indie. Kde je dnes centrum těchto Elohim-Strážců zatím není známo, pravděpodobně to je některá planeta v oblasti Siria A. Z několika zdrojů bylo potvrzeno, že velká podzemní základna Elohim-Gízeh Intelligence existuje v hloubce pod plató Gízy.

Je velmi pravděpodobné, že civilizace Summi-Er (a-Aldebarani) geneticky náleží ke staré humanoidní civilizaci Lyranů, která se během první galaktické války odtrhla a usídlila v oblasti Aldebaranu.

Kolem roku 1938 začali Němci projevovat neobvyklou čilost v oblasti polárních výzkumů Antarktidy. Teprve dlouho po skončení II. světové války se ukázalo co za tímto neobvyklým zájmem vězelo. a-Aldebarané, kteří jsou pravděpodobně identičtí s Gizeh Intelligence, brzy zjistili, že němečtí konstruktéři nejsou schopni dovést konstrukční práce na nové letecké technologii (ve skutečnosti používané ve "válce démonů" před 20.000-25.000 lety) do zdárného konce, protože chyběly vhodné materiály a především zkušenost s novými principy gravitačních motorů. Jelikož a-Aldebarani-Gízeh Intelligence měli eminentní zájem prostřednictvím Hitlera, nacistů a nakonec i Osy, získat kontrolu na celou Zemí, rozšířili kontakty s Německem jak to jen bylo možné. Byl tu ale jeden problém. Jejich stará hlavní základna se nacházela v hluboko uloženém podzemním městě pod oblastí egyptské Gízy byla mimo dosah III. Říše, proto Hitler nařídil počátkem roku 1941 zahájit nečekanou a pro Spojence strategicky nepochopitelnou pouštní operaci Theseus, jejímž cílem, jak se později ukázalo, nebyl ani Suezský průplav, ba ani ropná oblast Arabského zálivu, ale ovládnutí území Egypta kolem Káhiry. Koncem března 1941 byl v Libii vysazen Rommelův Africký sbor a ten 21. června 1942 dosáhl hranice Egypta, ale tam byl Brity zastaven a postupně vytlačován zpět do Tunisu. Neúspěch Afrického sboru však Hitlera neuvedl do rozpaků, protože v ohni války tajně žhavil další želízko a tím byla anexe norské části Antarktidy, kde německé průzkumné výpravy již v třicátých letech odkryly existenci prastarých podzemních měst vybudovaných neznámou nehumanoidní civilizaci, jejíž příslušníci, zobrazený glyfy na stěnách sálů, poněkud připomínali velké mořské okurky pohybující se pomocí hadovitých chapadel. Německým archeologům se údajně podařilo rozluštit hieroglyfické nápisy na stěnách podzemních chodeb a sálů a také zde našli řadu přístrojů a technických artefaktů, včetně výkonných biogenerátorů vyrábějících vysokofrekvenční energii, dále miny podobné síly jako byly pozdější atomové bomby a především v jeskynních hangárech několik desítek dosud letuschopných diskových letounů Vril a Haunebu. Objevili zde také technické zařízení umožňující otevírat bránu časoprostorového tunelu, který podle návodu psaného v hieroglyfech na stěnách, se jim někdy počátkem 1944 podařilo uvést do provozu. Informací o těchto aktivitách Němců v Antarktidě je málo, vešlo však ve známost, že během roku 1943 se německým inženýrům podařilo repasovat a pro kosmické lety upravit jeden diskový letoun, který pojmenovali Vril 7 Odin a v zimě téhož roku s ním provedli první testovací let Vril 7 Odin mezidimenzním kanálem údajně do oblasti Aldebaranu. Cíl cesty byl zřejmě mnohem blíže, protože by těžko navazovali kontakt na planetě Summi-Er zničené rudým obrem a-Aldebaranem-Summi. Letoun se vrátil přibližně po roce v zimě 1944 a přivezl údajně poselství A.Hitlerovi a mnoho dalších informací, které dodnes ale nebyly uvolněny. K zahájení kyvadlové dopravy mezi Aldebaranem a Zemí však Němci neměli dostatek letounů a gigantické válečné lodě Aldebaranů byly příliš velké na to aby mohly prolétat tunelem a na překonání vzdálenosti z Aldebaranu k Zemi potřebovaly nejméně šest měsíců našeho času. Tolik času již Německu nezbývalo, proto Alkdebarané již tuto intervenci do závěru II. světové války neriskovali, zejména když sami byly ve válce s jinou mimozemskou rasou. Všechny tyto informace působí na nezasvěceného čtenáře jako sci-fi a mohu říci, že bych byl rád kdyby tomu tak i bylo. Leč fakta jsou neúprosná a mrazí z nich v zádech. Rovněž Spojenci, když se k části těchto informací po porážce Německa dostali, je považovali za pokus o propagandu nebo produkt nacistické paranoi.

Větší a nejdůležitější část informací pocházejících z archivu společnosti Vril a odborů SS-E-IV a SS-E-V výzkumného a vývojového střediska Technische Gruppe Schwarze Sonne ve Wiener Neustadtu, uvízla v Čechách a byla uložena na neznámém místě, údajně v opuštěném dolu na zlato kdesi na Šumavě. V těchto archivech měly být soustředěny veškeré informace o konstrukci letounů typu Vril a Haunebu, ale také o konstrukci a technickém zázemí Jenseitsdiessaitzkanalflug (mezidimenzní letový kanál).

Společnost Vril byla jednou z nejzajímavějších tajných společností jaké kdy existovaly. Přesto o společnosti Vril dodnes nebyla v Německu napsána jediná kniha, pravděpodobně proto, že veškerý použitelný materiál, vztahující se k tomuto problému byl před Spojenců úspěšně utajen a zcela zmizel z jejich dohledu. Důvodem může být obava o odkrytí skutečného pozadí vzniku nacismu v Německu a příčin vyvolání II. světové války, ale také o plánech neněmeckých (především mimozemských) mocenských sil, které jsou dosud před německým národem úspěšně skrývány. Použil jsem několik méně obvyklých pojmů a tak považuji za nutné je dodatečně objasnit..

a-Aldebarané (civilizace Summi-Er)

Sluneční soustava a-Aldebaran je vzdálena od Země 68 světelných roků a kolem jejího slunce krouží dvě obydlené planety. Lidstvo, žijící na planetě Summi-Er sluneční soustavy Aldebaran (Sumerané), tvoří. velmi technicky i duchovně vyspělou božskou rasu "lichten Gottmenschen" (boholidí Světla). Druhou planetu Summi-An, která je blíže dosahu rudého slunce Summi (rudý obr) a trpí vlivem horka, obývá několik jiných lidských ras postižených četnými negativními mutacemi, které jsou důsledkem nevhodného podnebí této druhé planety. Tyto barevné mutantní rasy mají nižší duchovní stupeň rozvoje. Vnitřní mísení těchto ras způsobuje pokračující pokles duchovní úrovně. Hlavní příčinou duchovní degenerace je slunce Summi expandující v červeného obra. Lidé na planetě Summi-An nepokročili ve svém rozvoji do té míry, aby ovládli technologie kosmického cestování a tak nemohli tak včas planetu opustit. Tím je dána závislost lidstva planety Summi-An na boholidské rase ze Summi-Er při kosmické evakuaci. Tyto rasy byly přeneseny na jiné obyvatelné planety (jednou z nich byla pravděpodobně Země), ale do jejich dalšího vývoje nebylo údajně zasahováno (?).

Božská rasa "lichten Gottmenschen" začala kolonizovat jinou planetu již asi před 500 miliony let, když se začala hvězda a-Aldebaran-Summi měnit v rudého obra a pro přibývající horko se staly obě planety neobyvatelné. Tato nově kolonizovaná planeta se nacházela v naší sluneční soustavě a jmenovala se Tir (také Malona, Maldek či Marduk) Obíhala tehdy mezi Zemí a Jupiterem a měla jeden měsíc jménem Marsala (Mars) Na obydleném Marsu tato vyspělá civilizace budovala velká pyramidová města a zhotovila i několik gigantických skalních reliefů lidské tváře (což v roce 1976 zjistila sonda Viking). Z této doby pocházejí i různé stopy po přítomnosti této boholidské rasy Sumeran-Aldebaranů i na Zemi.

Annedotové

Duchovně vyspělá rasa obojživelných savců-amphibianů, známá pod jménem Ohalu, pocházející ze Siria. Mají modrou krev neboť místo hemoglobinu obsahuje jejich krev modrý hemocyanin.

Black nobility

„černá šlechta“, původem z Evropy, termín "black" (černá) se odvíjí od jejich tajného původu a nečistých záměrů. Pravděpodobně není humanoidní rasou, ale produktem genových manipulací při kterých se změnilo složení jejich krve. Jsou to zdegenerovaní potomci „modré rasy“ ke které patřili první egyptští faraoni, ale také bohové staré Indie (Krišna, Osiris, Nágové aj.), v Evropě a USA to jsou potomci starých rodin odvozujících svůj původ od dynastie gualdských (franckých) Merovejovců a benátských Guelphů. Podle rodové tradice mají být potomky mesaliance mezi lidskými ženami židovského kmene Benjaminitů a "muži" mimozemské amphibiánské rasy Annedotů mající modrou krev, ke kterým údajně náležel i mýtický Oannes, Nommo, Tatiú, Oreyona, Dagon atd. Krev "černé šlechty" údajně neobsahuje hemoglobin s komplexně vázaným železem, ale hemocyanin s komplexně vázanou mědí. Jejich krev má mít proto zelenou až zelenomnodrou barvu a údajně přenáší více kyslíku. Všechny jejich pokusy osvěžit krev manželstvími s lidmi selhaly, protože se u dětí ze smíšených manželství projevovala řada geneticky založených deformací a tak se dožívaly jen nízkého věku. Jsou nuceni uzavírat manželství jen v rámci své entity což s sebou nese na příklad hemofilii jako důsledek rodové degenerace krvetvorných orgánů. V současnosti tvoří "černá šlechta" mocenskou elitu "starých rodin" USA úzce spojenou se starými finančními a průmyslovými oligarchickými skupinami (Rotschild, Rockefeller, Morgan atd.), jsou zřejmě úzce spojeni s Ilumináty.

Federace Světla

Nejvyšším řídícím orgánem Federace Světla, ve které je spojeno 143 planetárních systémů v osmi galaxiích se 135 miliardami bytostí je Andromedan Council (Ústřední vláda). Sídlí na planetě Hatona v galaxii Andromeda. Situaci v Galaxii monitoruje skupina Krell, ke které náleží také dva mentorové Vissaeus a Morenae.

Ilumináti (Order of the Quest, Black Monks)

Představují velmi utajovanou mocenskou skupinu ideově navazující na atlantskou skupinu kněží satanskou kultu Synů Belialu, která prostřednictvím "černé šlechty" (Black Nobility) se udržela do současných časů a nalezla útočiště jednak v Evropě (Italie, Francie,Anglie), jednak v Severní Americe. Ilumináti jsou obrazně řečeno hlavou chobotnice, jejíž tělo tvoří skupina Bildeberger, oči Trilaterální komise, zobákem jsou ozbrojené jednotky NSA (National Security Agency) a MTJF (Military Joint Tactical Force), chapadla představují jednotlivé tajné organizace, služby a složky zahrnuté v zastřešující organizaci známé jako The Committee of 300. Nepotvrzené informace udávají, že Ilumináti získali rozhodující vliv v Pentagonu, v Ministerstvu zahraničí USA, ve Světové bance a v největších amerických i nadnárodních průmyslových a těžebních komplexech, ale i v oblasti sdělovacích prostředků. Cílem Iluminátů je převzetí mocenské kontroly nad celou Zemí prostřednictvím "permanentní řízené krize". Nosným motivem Iluminátů je: "Potřeby a zájmy osvíceného jedince stojí nad zájmy obecného lidu", což dosvědčuje jejich snahu o nastolení neofeudálního společenského systému.

Kamagol

Po první galaktické válce se část Lyranů odtrhla a vytvořila ideovou (duchovní) fašistickou kolektivistickou doktrinu Kamagol renegátského společenství v jehož čele stál Arus (otec Jehowaha). Po smrti Aruse se Jehowah a Aštor dohodl na rozdělení Kamagolu na dvě části :

1) Elohim - v jeho čele je El Schaddai, titulovaný jako Y-H-W-H (Jahveh, Jehowah). Se svými společníky manipulovali Hebrejce pomocí Mojžíše, kterému předali podklady pro židovské zákony (Pentateuch aj.) a vynutili si uctívání v postavení výlučných bohů (Boží synové, Elohim). V roce 160 př.n.l. umírá El Schaddai (Yahveh) a na jeho místo postupuje jeho syn Outsent.

2) Aštar - v čele je Aštor a jeho působení směřuje k ovládnutí a manipulaci národů Mesopotamie a Akkadu. Rovněž Aštor se stává uctívaným a obávaným bohem. Podrobnější data o něm zatím chybí. Jeho působnost patrně skončila jeho smrtí před přelomem věků.

Outsent reorganizuje doktrinu společenství jako Kamagol II (K-2), které je někdy nazýváno také Kondraskin či Společenství Gizeh, nebo Společenství Thule. Společenství Gizeh má základnu v podzemním areálu pod egyptskou lokalitou Gíza a svou aktivitu začalo projevovat zejména počátkem 20. století. V rámci tohoto společenství působí Outsendův bratranec Aruseak (Aštar Šeran), jehož posláním bylo získávat pro doktrinu Kamagolu II příslušníky nordické rasy (Germány), manipulovat je a přivádět pod dohled společenství Gizeh. Patrně on stál za objevem A. Hitlera a formulace ideologické podstaty nacistického hnutí, aktivní podpory III. Říše a expanzní ideje globální nadvlády nacismu. Po zhroucení III. Říše a nacistického hnutí se Aruseak odtrhl od společenství Gizeh a změnil svůj názor (podle Quetzala nastala u něj "změna srdce") a snaží se získat vliv na Zemi.. Jeho skutečné záměry a pozadí událostí nejsou dobře známé, proto je na místě opatrnost, může plnit roli trojského koně Elohim.

Nimiru

Tajemná "desátá planeta" naší sluneční soustavy, pohybující se kolem Slunce po extrémní orbitě jejíž rovina svírá s rovinou ekliptiky úhel přibližně 46o . Má mnoho jmen: Marduk, Niburu, Nibiru, Amanyam, Súrtr, Cherper, Tiamat, hvězda Baalova, Ničitel, Mazzarot, had Akomenaki aj. Doba oběhu kolem Slunce 700-800 let, jednou za 6.115 roků se dostává do těsné blízkosti Země a je příčinou gigantických kataklyzmat ( biblické potopy, zničení Atlantidy, zánik Murie, poslední ledové doby würmu atd., viz kniha "Bohové a apokalypsy"). Odhaduje se, že je 80-100 násobně větší než Země a vznikla zničením dnes neexistující planety Tir (Maldek) přibližně před 115.000 roky. Je registrována v astronomickém katalogu pod číslem "2001-KX76", NASA ji pojmenovala "planeta X" pod signaturou "1950AD", s hmotností odpovídající přibližně planetě Uran. Podle výpočtů astronomů NASA má do blízkosti Země dospět přibližně kolem roku 2.880. Podle mého odhadu to bude v roce 2.666. K poslednímu kontaktu Nimiru se Zemí došlo v roce 3.449 př.n.l. a kataklyzma se projevilo na příklad "biblickou potopou" postihující Mesopotamii a oblast Perského zálivu a k této době se vztahuje příběh rodiny Noaha a jeho archy, jejíž zbytky byly nalezeny v horní částí ledovce Araratu.

Nový světový řád (New World Order)

Snaha některých mocenských skupin o zvrácení demokratického vývoje a nastolení neofeudálního mocenského systému, pod záminkou ekonomické "globalizace" Země je v podstatě motivována snahou o získání absolutní vlády na lidstvem.. V podstatě jde o manipulaci s lidmi, kteří by se měli vzdát svobody jednání a myšlení i přirozených osobních práv ve prospěch nepočetné samozvané elity (Black Nobility), která by pak absolutně rozhodovala o jejich osudu. Za tímto záměrem zřejmě stojí skupina Bilderberger (Committee of 300),především Ilumináti podporovaní mimozemskými entitami imperialistické skupiny Sirianů. (Orion Empire).

Paa Tal tento staroegyptský pojem lze přeložit jako "počátek času" či jako "čas stvoření", nebo "čas příchodu prvních bohů".

Tajná vláda (Council of the New World Order)

Údajně ji tvoří :

  • 13 zástupců Black Nobility (Iluminátů),

  • 13 zástupců Siriany ovládané Masonic Lodge (Zednářů) a

  • 13 zástupců Elohim ovládané Jesuit Lodge (Jezuitů).

 

(c) Ivo Wiesner, 14. prosince 2003 (aktualizováno 24.ledna 2005)

Diskusná téma: Podivná hra s lidstvem a ještě podivnější hráči

ugg bailey button pas cher https://www.ireajijic.com

RonaldLync | 22.10.2014


Pridať nový príspevok