Pakt proti ľudstvu. Pravda verzus Fikcia.

29.09.2013 11:54

Milan Banáš

Odjakživa sme žili v presvedčení, že sme v temnom, mrazivom priestore nekonečného vesmíru sami. Že naša modrá planéta je jedinou kolískou života, jediným a jedinečným miestom, kde nadpozemské sily rozhodli o vzniku života, neopakovateľného zázraku prírody. Najmä od polovice 20. storočia sa však po celom svete začali objavovať prípady a svedectvá miliónov ľudí nepriamo aj priamo poukazujúcich na priamy opak. A niektoré z nich skrývajú príbehy mrazivejšie, než je ten temný priestor, ukazujúci sa v celej svojej kráse každučkú jednu noc…


Množstvo svetových vedcov vrátane uznávaných kapacít vo svojom odbore sa dnes už so smrteľne vážnou istotou zhodne na tom, že je takmer výlúčené, aby život, nech je už v akejkoľvek forme, vznikol iba na jedinom jednom mieste v tak obrovskom priestore. To, čo vidíme z vesmíru voľným okom každú noc, je len úbohým zrnkom v nepredstaviteľne obrovskom kozme. No aj to “nič”, je pre obyčajného človeka ťažko predstaviteľným priestorom megalomanských rozmerov. Opisovať veľkosť vesmíru nepripadá v úvahu, aj to čo sa už doteraz podarilo astronómom objaviť a aspoň čiastočne preskúmať je len ťažko možno odhadovať v percentách či rozmeroch, keďže – a priznajme si – nemáme a zrejme ani nikdy nebudeme mať skutočnú predstavu o veľkosti kozmického priestoru. Môžu existovať miliardy galaxií, v miliardách galaktických zoskupení a ešte omnoho viac. A v nich sa s takmer stopercentnou istotou nachádzajú milióny svetelných sústav, nie zas tak odlišných od tej našej domovskej, vrátane hviezd a planét, na ktorých sa mohol vyvinúť život – či už podobný alebo dokonca identický s tým našim, alebo vo formách, ktoré si ani len nedokážeme predstaviť.

3.jpg 2.jpg
Práve koncom minulého storočia sa vedci zhodli na tom, že je obrovská pravdepodobnosť, že len v našej galaxii existujú milióny planét, potencionálne vhodných na život. Či sa nám ich niekedy podarí odhaliť, to zostáva otázkou, ktorú dokáže preveriť len čas. Veď mimochodom, pravda je skrytá niekde tam vonku, pravda je vo hviezdach.

1.jpg
Čo ale potom s fenoménom UFO?

4.jpg 5.jpg 6.jpg
Existujú tisíce hlásení z celého sveta, hovorí sa aj o niekoľkých miliónoch, no a to vôbec nepočítame s tými, ktoré neboli pre rôzne dôvody zaznamenané. Je síce pravdou, že drvivá väčšina z nich sa dá odborne vysvetliť, sú aj také, pri ktorých si nevedia dať rady ani najväčší odborníci a zostávajú v rámci nevysvetliteľných záhad. Kruhy v obilí, pozorovania tajomných svetiel či kozmických lodí, únosy neznámymi bytosťami ale aj historické opisy, niekedy siahajúce až tisícky rokov do minulosti a rozprávajúce príbehy ešte šokujúcejšie ako tie súčasné, či až prílišný záujem svetových vlád a tajných organizácií o tento stále živý problém.

7.jpg Crab1.jpg anun.jpg
UFO už dávno nie je témou pre bláznov, no aj tak sa mu nedostáva dostatočného profesionálneho, vedeckého záujmu. Jednoducho kde nie sú fakty, tam nie je ani záujem vedy. Je to však pravda?
Táto problematika sa ale stále teší najmä záujmu tvorcov konšpiračných teorií. Veď svetové vlády nás stále presviedčajú o tom, že všetko spojené s problematikou UFO, je len výplodom bujnej ľudskej fantázie. Tá od pradávna potrebovala veriť v niečo viac, niečo nadprirodzené, čo by dávalo aspoň čiastočnú odpoveď na tie najväčšie nezodpovedané otázky. Veď žiadny človek v doterajšej histórii nie je a ani nebol schopný, odpovedať na takú, možno prostú otázku, akou je absolútny vznik všetkého. A aj keď vznikli rôzne teórie, od náboženstiev až po vedecké výklady, ani jedna z nich nedáva finálnu odpoveď.

ufofield.jpg kristus.jpg
Ak by sme to brali celosvetovo, až 70 percent ľudí verí v to, že nie sme vo vesmíre sami. Omnoho menšia skupina ľudí však verí aj v to, že sa nejakej, alebo dokonca viacerým mimozemským civilizáciam, podarilo niekedy prekonať obrovské vzdialenosti kozmu a technologickej bariéry, pristáť alebo skúmať našu planétu, či dokonca prísť do priameho kontaktu s príslušníkmi našej rasy. O tom sú presvedčení snáď len ľudia, ktorí UFO videli, alebo patria k skupine unesených, či UFOlógovia a malá skupinka psychiatrov, ktorá vďaka hypnóze zažila svedectvá tzv. unesených ľudí mimozemskými entitami.

ufo2crach.jpg ufocesta.jpg abduction.jpg
Veľká mánia okolo UFO vznikla v USA, koncom štyridsiatych rokov a pretrvala až takmer do rokov osemdesiatych. V tomto období máme nespočetne veľa hlásení o pozorovaní lietajúcich tanierov, únosoch do UFO, kontaktéroch či aktivite armád a vlád najväčších štátov, ktoré našli stroskotané lietajúce taniere vrátane ich posádok a neskôr aj nadviazali tajné kontakty s príslušníkmi nepozemskej rasy. Údajne mal vzniknúť dokonca akýsi pakt medzi USA, bývalým Sovietskym zväžom a príšlušníkmi mimozemskej rasy z hviezdnej sústavy Zeta Reticuli. Práve s nimi sa mali Američania prvýkrát spojiť po svetoznámom Roswellskom incidente. Ide o snáď najznámejší “druh” mimozemšťanov, prezývaných sivý, ktorých spopularizovali najmä údajní unesení podľa svojich desivých svedectiev a médiá (často sa vyskytujúcich v knižkách a filmoch, no aj v iných odvetviach zväčša zábavného priemyslu).

roswelnoviny.jpg alien-ufo-extraterrestrial-body-recovered-nasa-area-51-roswell-corpse-02-head-shot-another-grey-lifeform.jpg grey_1.jpg
Práve táto rasa je na nepredstaviteľne vysokej technologickej úrovni. Kedysi šlo o objaviteľov, ktorí pred X storočiami objavili našu planétu, no ich pokrok sa zadrhol na pokusoch s genetickým inžinierstvom. Vďaka zlému vplyvu materskej hviezdy stratili možnosť vlastného sa rozmnožovania, no a po niekoľkých generáciach klonovania nastali neobvyklé problémy (nie tak nepodobné tým, ktoré vznikali v slávnych kráľovských európskych rodinách).

aliens.jpg

 

aliens-ufo-greys-mothership.jpg
Okrem nich by tu mali byť aj tzv. Nordici (rasa takmer identická s tou našou – teda ľudská), ktorá je nám priaznivo naklonená a chce nám pomôcť. (Niekedy sa hovorí aj o tom, že so sivými zvedieme ďalšiu vojnu a práve tieto nám podobné bytosti z Plejád sú tu aby nám pomohli, keďže v akomsi galaktickom ráde je práve náš druh vyvoleným pre vyššie ciele, než k akým smerujeme.)

sheran.jpg ThePleiadians.jpg
Práve tajný pakt s rasou sivých sa zdá byť ako najväčšia zrada proti nám všetkým, proti našej vlastnej ľudskosti a našej pozemskej civilizácii. Sivým mali byť údajne vybudované podzemné a podmorské základne na výskum, plus možnosť vlastných experimentov na predom vybratých jedincoch – prostredníctvom únosov. Za oplátku nám oni poskytli niektoré zo svojich technológií, vďaka čomu sa technologický vývoj za posledných 50 rokov tak rapídne posunul vpred.

roswell_meeting.jpg chile-alien-picture.jpg
Dnes existuje množstvo bývalých členov armády USA, ktorí po rokoch mlčania a dokonca aj strachu o vlastný život, vyťahujú na svetlo sveta svoje príbehy a fakty v podobe rôznych dokumentov, ktoré sú však zväčša nekompletné. Poukazujú na udalosti, ktoré sa skutočne odohrali a varujú pred tým, čo môže prísť v nasledujúcich dekádach, ak sa skutočne veci nepohnú vpred a pravda nebude konečne odhalená.
Bežnému človeku, ktorý sa o túto problematiku nikdy zvlášť nezaujímal prídu všetky vyššie spomenuté udalosti, ako čistý výplod chorej fantázie alebo pekne naskriptované sci-fi. Sám za seba viem však povedať, že ak sa dá skutočne niečomu veriť, tak rozhodne nie tomu, čo nám servírujú priamo na podnose každý deň zo všetkých strán tí hore. Existuje až priveľa príbehov, legiend z minulosti, svedectiev a rôznych iných udalostí, ktoré nasvedčujú tomu, že minimálne polovica z toho sa môže zakladať na pravde. A skutočne pochybovať o existencii života, opakujem v akejkoľvek forme, ktorý sa nachádza mimo našu planétu, je viac padnuté na hlavu, ako veriť v to, že nás tajne sledujú akýsi zelení mužíčkovia. Oveľa mrazivejšie na tom všetkom ale je, že táto spoločnosť je podľa všetkého natoľko zvrátená, že nespeje nikam inam, ako k temným víziam budúcnosti, prezentovaných trébars v dnes už nesmrteľnom diele Georga Orwella – 1984. A svojou čo i len malou snahou môže každý z nás raz načrieť aspoň kvapku z oceánu skutočnej a holej pravdy, zapletenej kdesi v nekonečnejšej temnote, než je tá, ktorá sa nám každučkú noc ukazuje nad našimi hlavami v celej svojej kráse.

fear.jpg invisible.jpg The-Grey-Alien_finished.jpg
Záverom by som chcel len dodať, že sa s vyššie spomentými “teóriami” nemusím vo všetkom zhodovať, no a celá táto problematika je len mojím veľkým koníčkom. Každopádne, odporúčam každému z vás, ktorí rovnako ako ja prepadli tejto mysterióznej záľube, nech si naštuduje všetky historické fakty a legendy starých civilizácií – sumerov, akáddov, mayskej a egyptskej civilizácie, záhady v nám blízkej histórii, problematiku UFO v celku a najmä to, čo sa týka únosov a konšpiračných teórií o pôsobení svetových vlád. Nech nezabudnem, pripájam aj dva linky na moje staršie články:
Point Pleasant – alebo mestečko, ktoré sa snáď pre záhady stvorilo: