Odtajnené dôkazy o existencii UFO a aj o paranormálnych javoch.

17.12.2013 21:41

Je všeobecne známe, že vlády na celom svete utajujú pravdu o UFO. Nie je to ale celkom tak pravda, lebo niektoré svetové vlády sa už aspoň čiastočne priznali, že niečo o UFO v minulosti utajovali, dokonca už aj nejaké predtým tajné dokumenty o UFO zverejnili a tých dokumentov vôbec nie je málo. A takýchto prípadov čím ďalej, stále viac pribúda. Preto sú svetové vlády na celom svete, vrátane aj nášho Slovenska a aj susednej Českej republiky, pod neustálym a silnejúcim tlakom ufológov a záhadológov a stále početnejšej a podráždenejšej verejnosti, ktorí žiadajú o odtajnenie alebo takzvané deklasifikovanie utajovaných dokumentov a iných dôkazov a skutočností o pozorovaniach UFO a stretnutiach sa s mimozemskými civilizáciami.

 

Do tohto stále rozširujúceho sa dynamického článku budem postupne pridávať informácie, že ktorá vláda čo uvolnila a oficiálne priznala o reálnej existencii neidentifikovaných lietajúcich objektoch UFO a identifikovaných lietajúcich objektoch IFO, ktoré boli identifikované ako mimozemské kozmické lode IAC. Niektoré bývalé tajné vládne a vojenské dokumenty a iné bývalé tajné informácie o UFO, sme získali takzvanou tesnou cestou, že my sme ich zverejnili a nie nejaké tajnou svetovou vládou manipulované vlády. Nehodláme na nikoho čakať a keď niektoré dôkazy, dokumenty a informácie dobrovoľne nezverejnia svetové vlády, ich tajné služby a armádne zložky, tak si ich zverejníme my sami na miesto nich, ak nejaké tajné dokumenty a informácie získame. Je nám absolútne jedno, že či si to niekto želá alebo neželá, to nás nijakým spôsobom neobmedzí. Medzi niektorými odtajnenými dokumentmi sa nachádzajú aj odtajnené informácie nie len o takzvaných "lietajúcich tanieroch" o UFO a mimozemských návštevníkoch ale aj o iných paranormálnych javoch.

 

Preto čitateľovi odporúčam čítať tento článok pravidelne, minimálne aspoň raz ročne, lebo približne každý štvrť alebo pól roka do tohto dynamicky sa rozširujúceho článku pribudne niečo nové. Ako pomôcka čitateľovi môže pomôcť dátum pridania článku, ktorý sa nachádza hneď pod názvom článku, lebo tam bude vždy taký dátum, kedy sa tento článok naposledy aktualizoval.

 

Pôjdeme teda pekne po poriadku. Rad za radom spomeniem štát, pod oficiálne správnym názvom toho štátu bude pekná, vlajúca reprezentatívna vlajka toho štátu v podobe animácie v súbore typu .gif a potom pod vlajku napíšem, že čo ten ktorý štát konkrétne dobrovoľne alebo aj nedobrovoľne priznal a odtajnil o existencii UFO o návštevách mimozemských civilizácii a o paranormálnych javoch, prípadne aj o iných záhadách. Nebudú chýbať ani odkazy na internetové webové stránky, kde sa dotyčné dokumenty a iné dôkazy nachádzajú. Niektoré odtajnené dokumenty o UFO a IAC a iné dôkazy o existencii inteligentných mimozemských civilizácii, ktoré navštevujú našu planétu a o paranormálnych javoch, sa dajú aj zvyčajne zadarmo "sťahovať", čiže kopírovať. Niektoré sú žiaľ spoplatnené ako je to napríklad v prípade Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Po prvých dvoch najprestížnejších štátoch, už tie ďalšie, nasledovné štáty, budú nasledovať podľa abecedného poradia.

 

Takže poďme na to, začnem s tým najdôležitejším, najprestížnejším, najvýznamnejším, politicky aj ekonomicky najsilnejším a najvplyvnejším štátom sveta, čím sú ...

 

 

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

(Spojené štáty, USA, Amerika)

 

 

 

Už neexistujúca (ani sa nečudujem, že prečo) Americká ufologická spoločnosť s názvom Občania proti utajovaniu UFO, po anglicky Citizens Against Unidentified Flying Objects Secrecy = CAUFOS alebo skrátene Citizens Against UFO Secrecy = CAUS na čele s právnikom, pánom Petrom A. Gerstenom v roku 1980 využila zákon o slobodnom prístupe k informáciám FOIA = Freedom Of Information Act, číslo 80 - 1562 a donútil s ním Americký úrad národnej bezpečnosti NSA = National Security Agency odtajniť pravdu o UFO.

 

 

Spoločnosť Občania proti utajovaniu UFO (CAUS) to riešila rázne, súdnym sporom s NSA, ktorý sa skončil v ich prospech a najvyšší súd rozhodol takto:

 

"Spomenuté tajné dokumenty od NSA musia byť voľne prístupné na internetovej webovej stránke NSA."

 

A tak sa aj stalo.

 

Tie dokumenty sú doteraz voľne prístupné na oficiálnej domovskej webovej stránke Amerického úradu pre národnú bezpečnosť.

 

 https://images.pcworld.com/news/graphics/188525-nsaseal_original.jpg 

 

Tu je na ne odkaz:

 

https://www.nsa.gov/public_info/declass/ufo/index.shtml

 

Nachádza sa tam štyridsať dva odtajnených, bývalých tajných dokumentov v elektronickom formáte .pdf, ktoré jasne a neodškriepiteľne dokazujú, že neidentifikované lietajúce objekty UFO sú skutočné a hmotné objekty viditeľné a detegovateľné aj na radaroch. V týchto deklasifikovaných dokumentoch sa neraz objekty UFO dávajú do súvislosti s mimozemskými civilizáciami, ktoré už tisícročia navštevujú našu Zem.

 

Samozrejme, že na čítanie týchto dokumentov je potrebná znalosť anglického jazyka.

 

Odporúčam vám preštudovať si hlavne odtajnený dokument z roku 1968, ktorý sa na tom zozname nachádza pod číslom tridsať päť (35.) s názvom "Hypotézy o UFO a otázky prežitia" (UFO HYPOTHESIS AND SURVIVAL QUESTIONS).

 

  

 

Alebo stačí kliknúť do tejto hore vyššie uvedenej úvodnej stránky dokumentu. Okrem iného sa tam píše aj dôvod, že prečo je program SETI = Search for Extra-Terrestrial Intelligence (Hľadanie mimozemskej inteligencie) doteraz cenzurovaný už od jeho začiatku existencie. Mimochodom, zástancom tohto istého dôvodu, že prečo môže byť pre nás komunikácia s vyspelými mimozemskými kultúrami nebezpečná, je aj veľmi dobre známy pán profesor Stephen William Hawking z Cambridgskej univerzity.

 

 

O tom, že je Úradom národnej bezpečnosti NSA cenzurovaný projekt hľadania mimozemských civilizácii, takzvané SETI, vrátane aj ich podprogramu s názvom SETI@home a akékoľvek iné oficiálne snahy o nadviazanie kontaktu s mimozemšťanmi, je hlboko presvedčený aj pán Howard Blum, bývalý významný novinár z denníku New York Times.

 

V tejto jeho knihe som o tom čítal:

 

 

 

Pre spoločnosť CAUS nebolo jednoduché vyhrať tento súdny spor s NSA, lebo podmienkou bolo to, že súdu museli presne udať názvy a katalógové čísla odtajnených dokumentov. Museli presne vedieť, že ktoré dokumenty NSA utajuje a konkrétne ktoré si žiada zverejniť.

 

 

Pôvodne vraj spoločnosť Občania proti utajovaniu UFO (CAUS) súdnemu tribunálu udala viac tajných dokumentov o UFO ale národný bezpečnostný úrad (NSA) si našiel nejaké výhovorky aby nemuseli byť zverejnené všetky.

 

Poďme ale ďalej.

 

V Spojených štátoch Amerických nie len Národný bezpečnostný úrad na svojej domovskej webovej stránke zverejnil svoje bývalé tajné dokumenty o UFO.

 

 

Bývalé tajné dokumenty o UFO na svojej webovej stránke na internete zverejnil aj preslávený Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI = Federal Bureau of Investigation) a tu je na ne odkaz:

 

https://vault.fbi.gov/unexplained-phenomenon

 

Odtajnené dokumenty tam majú oficiálne zverejnené od 30. novembra 2010. Od dvadsiateho apríla 2011 sú tam zverejnené dokumenty od pána Silasa Newtona, od pána Guy Hottela (agenta FBI) a sú tam dokumenty nie len o UFO, ale aj o dobre známej Majestátnej dvanástke (Majestic 12), o Roswellskom incidente, o projekte Modrá kniha, o zmrzačených zvieratách a dokonca aj o mimozmyslovom vnímaní ESP je tam nejakých štyridsať strán. Dokumenty sa dajú aj zadarmo skopírovať vo formáte .pdf.

 

 

https://images2.wikia.nocookie.net/__cb20101116201225/chuck/images/4/4f/CIA.png

 

 

 

A tak isto aj nemenej známa Centrálna spravodajská služba (CIA = Central Intelligence Agency) na tejto ich oficiálnej webovej stránke zverejnili odtajnené dokumenty o UFO:

 

https://www.foia.cia.gov/search-results?search_api_views_fulltext=UFO&field_collection=

 

Nachádza sa tam veľké množstvo deklasifikovaných dokumentov v elektronickom formáte .pdf. Dole nezabudnite listovať klikaním do čísiel alebo do "next ›".

 

 

 

Na tejto webovej stránke Amerického Vojenského obranného spravodajstva (DIA = Defense Intelligence Agency), známa aj pod laickým menom "Americká vojenská kontrarozviedka" sú zverejnené nie len bývalé tajné dokumenty o UFO ale aj o paranormálnych javoch a iných zaujímavých veciach:

 

 

https://www.dia.mil/public-affairs/foia/reading-room/

 

 

Skoro úplne dole, do druhej témy zo spodu, nad "Venezuela" treba kliknúť do "Other Available Records". Nachádza sa tam celkom zaujímavý odtajnený dokument zo septembra 1975 s názvom "Soviet and Czechoslovakian Parapsychology Research." (Sovietsky a Československý parapsachologický výskum), lebo sa tam spomína výskum parapsychologických fenoménov na území bývalého ZSSR a ČSSR. A takisto aj v deklasifikovanom dokumente, ktorý sa tam nachádza nad pred chvíľou spomenutým dokumentom, s názvom "Paraphysics R&D - Warsaw Pact." z 30. marca 1978 sa spomína aj bývalé Československo, Sovietsky zväz a Poľsko v súvislosti s výskumom parapsychológie.

 

 

Všetky tieto bývalé tajné dokumenty od spravodajských agentúr NSA, FBI, CIA a DIA boli odtajnené na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám (FOIA = The Freedom Of Information Act, 5 U.S.C. § 552).

 

A ako môžete vidieť, drahý moji čitatelia tohto môjho dynamického článku, ktorý sa snažím pravidelne dopĺňať, neodtajnili sa dokumenty len o UFO a "lietajúcich tanieroch". Zverejnili aj mnohé iné, veľmi zaujímavé bývalé tajné dokumenty, nie len na tému o UFO a paranormálnych javoch ale napríklad aj o Kubánskej raketovej kríze a tak podobne.

 

V rámci Ameriky a aj ostatného zvyšku sveta okrem dôveryhodných dokumentov existujú aj desiatky hodnoverných filmov, stovky dobre preverených fotografií a tisíce dôveryhodných svedkov (a iných dôkazov) a niektorý z týchto svedkov o svojich pozorovaniach a zážitkoch verejne vypovedajú aj v rámci projektu Odhalenie (Disclosure project = https://www.disclosureproject.org/) pána doktora Stevena Greera.

 

Tu sú odkazy na podrobnejšie informácie v Českom jazyku:

 

https://harry.ichotebor.cz/harry/harry35/disclosure1.htm

 

https://www.gewo.info/disclosure_project/disclosure_main_cz.htm

 

Niektoré odtajnené vládne dokumenty o UFO doslova "vybojoval" aj známy bývalý atómový fyzik na dôchodku a prestížny ufológ, pán Stanton Terry Friedman.

 

  

 

Ako aj na týchto fotografiách vidieť, tak mnohé z tých dokujmentov boli tak veľmi začiernené, že pán Friedman si podráždene myslel, že si z neho urobili srandu.

 

 

A aj bývalý Nemecký ufológ, pán Michael Hesemann získal nejaké odtajnené dokumenty aj od Ruskej federatívnej republiky, Veľkej Británie a iných krajín, nie len od USA.

 

 https://maxondeadline.com/wp-content/uploads/2012/02/HesemannPortrait.jpg

 

Aj tieto knihy od pána Hesemanna vám odporúčam preštudovať:

 

https://ee.dunres.sk/obrazky/clanky/006608.jpg

 

 

 

 

Ďalšie odtajnené dokumenty nájdete aj na týchto odkazoch:

 

https://www.majesticdocuments.com/

 

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_mj12_3.htm

 

https://www.ufoevidence.org/topics/Majestic.htm

 

 

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

(Spojené kráľovstvo, Veľká Británia, UK, Anglicko)

 

 

 

V júni v roku 2013 Britské ministerstvo obrany už desiaty krát (to vôbec nie je málo) na webovej stránke Britského národného archívu v elektronickom formáte .pdf zverejnilo svoje bývalé tajné dokumenty o UFO. Prvý krát to bolo v máji v roku 2008, druhý krát v októbri 2008, tretí krát v marci roku 2009, štvrtý krát v auguste 2009, piaty krát vo februári 2010, šiesty krát v auguste 2010, siedmy krát v marci 2011, ôsmy krát v auguste v roku 2011, deviaty krát v júli 2012 a naposledy, už desiaty krát boli dokumenty o UFO zverejnené v júni v roku 2013. Keby sme všetky tie deklasifikované dokumenty zhrnuli, tak dokopy je ich spolu obrovské množstvo.

 

Opakované zverejňovávanie týchto odtajnených dokumentov o UFO má na svedomí aj náš ufologický kolega, bývalý zamestnanec Britského ministerstva obrany, pán Nick Pope, za čo sme mu veľmi vďačný.

 

 

Zo začiatku v roku 2008 aj v tlači, v rozhlase, na internete a aj v televíziách robili okolo toho obrovský humbug ale v poslednom čase sú masovo komunikačné prostriedky, ktoré manipuluje tajná, tieňová svetová vláda, nejako podozrivo ticho okolo týchto nemálo početných zverejnení pravdy o UFO. Tu je ukážka z Televízie Markíza v podobe videa ako o tom zo začiatku veľkolepo a pompézne hovorili, keď dokumenty boli druhý krát v októbri v roku 2008 zverejnené:

 

https://www.ceknito.sk/video/241013

 

V poslednom čase už o tom tak veľmi v televízií, v tlači a na internete neinformujú tak veľkolepo ako predtým. To ich nadšenie nejako veľmi rýchlo spľasklo na miesto toho aby to bolo presne naopak. Už z toho masmédiá nerobia takú obrovskú senzáciu že sa vo Veľkej Británii v roku 2013 znova, už desiaty krát zverejnilo veľké množstvo bývalých tajných dokumentov o UFO a pôsobí to takým dojmom, ako keby im to časté a opakované zverejňovávanie dokumentov o UFO vadilo. Skôr by som očakával opačnú reakciu, že čím častejšie sa také dokumenty zverejňujú a čím ich je viac, tak tým intenzívnejšie by sa o tom malo všade hovoriť a presviedčať skeptikov. Keď tak nečinia oni, tak to budeme na miesto nich robiť my a hotovo. Odkaz na tento článok a kópia tohto článku bude úplne všade, nie len na internete. Každý ho bude čítať a tajná svetová vláda sa môže aj na hlavu postaviť a nič na tom nezmení. To je vlastne aj poslaním tohto dynamického článku, ktorý sa systematicky dopĺňa a tých dôkazov je stále viac a viac a zároveň sú tie dôkazy aj stále viac dôveryhodnejšie, neodškriepiteľnejšie a nespochybniteľnejšie.

 

V rámci Veľkej Británie tu na záver ešte udám odkaz na už jubilejný desiaty krát odtajnené dokumenty o UFO z Britského ministerstva obrany, ktoré boli zverejnené v internetovom Britskom národnom archíve:

 

https://ufos.nationalarchives.gov.uk/

 

Na webovej stránke https://ufos.nationalarchives.gov.uk/existing-files.htm sú dávnejšie zverejnené odtajnené dokumenty o neidentifikovaných lietajúcich objektoch ale tie sú už spoplatnené.

 

 

UPOZORNENIE: Ako som už písomne hore vyššie spomenul, tak ďalšie nasledujúce štáty budú už odteraz nasledovať podľa abecedného poradia.

 

 

AUSTRÁLIA

(Austrálsky zväz)

 

 

 

 

Austrálska vláda vo svojom internetovom národnom archíve taktiež odtajnila mnoho dokumentov o UFO.

 

Tento je z 24. júla 1960:

 

 

Kliknutím na jednotlivé stránky sa zväčšia na čitateľnejšiu veľkosť.

 

 

 

Zdroj:

 

https://vrroom.naa.gov.au/records/?ID=26096

 

https://yourmemento.naa.gov.au/wp-content/uploads/2011/03/3-UFO-encounters-610.jp3-g.jpg

 

Ďalšie odtajnené dokumenty o UFO a o takzvaných "lietajúcich tanieroch" so sériovými číslami B5758, A703-554 a A703-580 z rokov 1950 až 1974 sa nachádzajú na tejto domovskej webovej stránke archívu Austrálskeho ministerstva obrany:

 

https://www.naa.gov.au/collection/a-z/ufos.aspx

 

 

BRAZÍLIA

(Brazílska federatívna republika)

 

 

 

V máji v roku 2009 aj vláda Brazílskej federatívnej republiky zverejnila vyše 600 stránkový spis od roku 1952 do roku 1979. Niektoré roky však chýbajú. Dokument obsahuje správy o pozorovaniach UFO a takisto aj ich vojenské vyšetrovania. Odtajnené spisy potvrdzujú veľký záujem aj Brazílskej vlády o UFO.

 

Tu je odkaz na spomínané dokumenty:

 

https://www.ufo.com.br/documentos

 

 

 

 

 

Sú tam zverejnené aj takéto dokumenty, obrázky a fotografie aj o bývalej tajnej operácii Brazílskeho vojenského letectva (FAB = Forca Aérea Brasileira) s názvom "Operação Prato".

 

 

 

 

Po Slovensky: "Operácia Tanier". Samozrejme, že s tým názvom operácie bol myslený "lietajúci tanier".

 

 

Sú tam zverejnené aj tieto fotografie UFO:

 

 

 

 

Na tejto webovej stránke som odtajnené dokumenty o Operácii tanier našiel aj preložené do Anglického jazyka:

 

 

https://ufologie.patrickgross.org/op/index.htm

 

 

 

 

O tomto tajnom vojenskom projekte sa už vedelo dávno, asi od roku 1988 a Brazílska vláda a Brazílske vojenské letectvo do roku 2009 tvrdo zapierali existenciu tejto operácie s názvom "Tanier" (Prato).

 

 

Tu sú ďalšie ukážky z odtajnených dokumentov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajná vojenská Operácia tanier bola založená v roku 1977 kvôli šokujúcim a hrôzostrašným udalostiam, ktoré boli ako keby vystrihnuté z filmového vedecko fantastického hororu, ktoré sa v tom roku diali v severnej časti Brazílie v štáte Pará v pobrežnej obci Colares (a v jeho okolí) neďaleko od mesta Belém.

 

 

 

Bývalej vojenskej tajnej operácii s názvom Tanier, velil generálmajor Protásio Lopes de Oliveira, veliteľ vojenskej leteckej základne v Beléme.

 

 

 

Skupine zainteresovaných vojakov velil seržant João Flávio de Freitas Costa.

 

 

Jedným z veliacich vojakov bol aj plukovník Uyrangê Bolivar Soares de Hollanda Nogueira Lime.

 

 

 

 

Tento kapitán Brazílskeho vojenského letectva, pán Hollanda v júli roku 1997, čiže po dvadsiatich rokoch, poskytol rozhovor pre významného Brazílskeho ufológa, ...

 

 

 

 

... pána Ademara Josého Gevaerda ...

 

 

 

 

... a Marca Antonia Petita ...

 

 

... a prezradil im všetko o operácii tanier.

 

 

 

Aj takýto obrázok mimozemšťana s ktorým sa údajne stretol, im Bolivar nakreslil:

 

 

 

Jeho svedecká výpoveď bola aj nafilmovaná. Kliknutím do obrázka pod týmto textom sa vám na novej karte alebo v novom okne vášho prehliadača siete Internet objaví a potom aj automaticky spustí Bolivarova nafilmovaná, vyše dvadsať päť (25) minútová výpoveď v pôvodnom Španielskom jazyku a so žltými Anglickými titulkami.

 

 

 

 

Pre spustenie videa kliknite sem hore do vyššie uvedenej fotografie pána Hollandu. Prvých tridsať sekúnd filmového záznamu ide hudba a od času t = 00:30 pán Hollanda začne rozprávať. Na začiatku filmového záznamu, počas znenia hudby, ešte pred začatím rozprávania pána Uyrangêho Bolivara Soaresa de Hollandu Nogueira Limeho, je vidieť ako svedok kreslí hore vyššie uvedený obrázok mimozemskej bytosti. Toho mimozemšťana, ktorého svedok nakreslil, on osobne z blízka údajne videl.

 

 

Ešte jeden odkaz na nafilmovanú, dvadsať jeden minútovú výpoveď Uyrangê Hollandu:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hJpAY27cVKY

 

 

V jednom dokumentárnom filme som videl aj to, ako na kameru pán Hollanda ukazoval svoju ruku, na ktorej mal pod kožou údajne podľa neho mimozemský implantát. Naozaj tam niečo mäkké a ohybné mal. Podľa jeho tvrdení tie lietajúce taniere, ktoré pozorovali, vraj uniesli aj jeho a tak od nepozemšťanov získal ten implantát. Tu je odkaz na spomínaný filmový záznam, kde ukazuje ten implantát v ruke:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jixC6psAWzs&t=6m39s

 

 

Za necelé tri mesiace po tomto rozhovore a prezradení pravdy o týchto skutočnostiach, bol pán plukovník Uyrangê Bolivar Soares de Hollanda, dňa druhého októbra 1997 v jeho byte v meste Cabo Frio nájdený mŕtvy ako visel obesený nie na svojom opasku ako sa oficiálne tvrdí ale na lane. A to už vtedy, keď prezrádzal toto vojenské tajomstvo, tvrdil, že má kvôli tomu strach o svoj život.

 

 

 

Pánovi Gevaerdovi a ostatným Brazílskym ufológom trvalo ďalších osem rokov, aby vojenské letectvo FAB donútili odtajniť dokumenty o Operácii tanier. Dňa 20. mája v roku 2005 získali od nich len malú časť dokumentov. Potom v roku 2009 už boli odtajnené asi všetky dokumenty o Operácii Prato a nie len o nej.

 

 

 

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA

(ČESKO)

 

 

Jeden bývalý vojak z Českej republiky, ktorý si iba odslúžil základnú vojenskú službu, nám prezradil informácie o opakovaných pozorovaniach UFO, ktoré boli dlhú dobu ProtiVzdušnou Obranou Štátu (PVOŠ), ČeskoSlovenským Vojenským Letectvom (ČSVL) a Československým Ministerstvom Národnej Obrany považované za tajné. V nedeľu, dňa 17. 7. 2011 nám tieto tajné vojenské informácie bývalej ČeskoSlovenskej Ľudovej Armády (ČSĽA) a ČeskoSlovenskej Socialistickej Republiky (ČSSR), nasledovným spôsobom prezradil pán, ktorý sa sám seba nazval ako Jiří Quido:

 

"Vzpomněl jsem si ještě na jeden příběh o UFO, který mi vyprávěl jeden starší pán.

Někdy v šedesátých letech, kdy tento muž sloužil základní vojenskou službu v Mariánských Lázních - Hamrníkách se na denní obloze zčistajasna objevilo jakési těleso, které zářilo, nebo spíše odráželo jasný slunečný svit. Toto těleso, neznámeho původu a tvaru stálo nehybně na denní obloze, někde v blízkosti Mariánských Lázní.

Jelikož mezi prvními pozorovateli byli právě vojáci z kasáren v Hamrníkách, tak o tomto úkazu uvědomili nějaké nadřízené orgány a ty vyslali asi tři stíhací letouny směrem na Mariánské Lázně. Stíhačky ale ač měly nejvyšší možnou letovou výšku, tak se k neznámému tělesu blíže nedostaly. Nedalo se odhadnout v jaké výšce se těleso nad letouny nachází. Objekt byl údajně kulovitého tvaru a jasně zářil vlivem slunečního světla. Stíhačky byly odvolány a ze země byla tato "světelná koule" pozorována asi ještě dalších deset minut. Poté se objekt velkou rychlostí vzdálil směrem nad tehdejší "západní Německo" a zmizel z obzoru.

Toto se ještě opakovalo několikrát a se stejným scénářem: Směrem od Německa přilétl kulovitý objekt, nehybně "visel" na obloze v oblasti Mariánské Lázně, přivolané stíhačky byly odvolávány zpět na základnu v Plzni, "koule" se po nějakém čase dala do pohybu zpět nad německé území. Pohyb tělesa nebyl ale zas tak nikterak závratný. Údajně to letělo rychlostí, jakou se pohybovaly stíhací letouny, takže o nějakém špionážním balónu by v tomto případě nemohla být ani řeč."

 

Odkaz na informačný zdroj: https://www.esoterikweb.cz/pribehy-nahled.php?id=3238.

 

Tri odkazy na uniknuté tajné vojenské a štátne informácie bývalej ČeskoSlovenskej Socialistickej Republiky (ČSSR) o pozorovaniach UFO a iných paranormálnych javoch, ktoré nám prezradili bývalý príslušníci Pohraničnej Stráže (PS):

 

https://pohranicnik.blogspot.sk/search?q=UFO+nad+st%C3%A1tn%C3%AD+hranic%C3%AD+%C4%8CSSR

 

https://pohranicnik.blogspot.cz/2013/06/patrani-co-se-stalo-v-horni-plane-v.html

 

https://pohranicnik.blogspot.cz/2013/03/epitaf.html

 

 

 

NOVÝ ZÉLAND

 

 

 

Vláda Nového Zélandu sa koncom decembra 2010 pridala k už mnohým vládam, ktoré odtajnili niektoré, do nedávna tajné spisy o pozorovaniach neidentifikovaných lietajúcich objektoch nad ich územiami. Vládu k tomuto činu dotlačila domáca ufologička Zuzana Hansenová, ktorá v roku 2000 založila ufologickú spoločnosť s názvom "Novozélandská výskumná sieť zameraná na UFO" (UFO Focus New Zealand Research Network) skrátene "UFO FOCUS" alebo "UFOCUS NZ".

 

Toto je odkaz na domovskú webovú stránku ufologickej organizácie UFOCUS Nový Zéland:

 

https://www.ufocusnz.org.nz/

 

Od roku 2008 pani Hansenová ustavične tlačila na kráľovské letectvo Nového Zélandu s cieľom o odhalenie tajných spisov. Prostredníctrvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa jej to napokon v stredu, dňa 22. decembra 2010 podarilo. Odhalené dokumenty z rokov 1952 až 2009 obsahujú približne 2000 strán opisov pozorovaní od bežných ľudí až po dôveryhodných pilotov lietadiel či armádnych príslušníkov a taktiež vojenských pilotov.

 

Odkaz na preložený článok:

 

https://translate.google.sk/translate?sl=en&tl=sk&js=n&prev=_t&hl=sk&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.ufocusnz.org.nz%2Fcontent%2FNew-Zealand-MOD-prepares-to-release-classified-UFO-documents%2F36.aspx

 

Na tejto webovej stránke si spomínané odtajnené dokumenty Novo Zélandského vojenského letectva môžete pozrieť a možno sa dajú aj zadarmo skopírovať:

 

  https://www.stuff.co.nz/national/4486327/Original-files-NZs-UFO-sightings

 

 

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

(Slovensko)

 

 

Istý pán, ktorý sám seba nazýva pseudonymom, prezývkou alebo nikom "lup", nám prezradil tieto tajné informácie bývalého ČeskoSlovenského Vojenského Letectva:


"Napriek tomu, že sám som nevidel nič nevysvetliteľné, jeden známy, bývalý pilot zo Žatca mi hovoril, že skutočne videl UFO. Bolo to počas dňa na letisku Kuchyňa. Vtedy nelietal, bol na riadiacej veži. Pod pristávajúce lietadlo SU-25 sa odniekiaľ priplichtila žltá alebo oranžová guľa (to si už nepamätám) veľkosti asi 15 až 20 cm a doslova sa zavesila tesne pod krídlo lietadla. Pilot nič nepozoroval. Známy spolu s ďalšími niekoľkými dôstojníkmi na veži guľu pozorovali ďalekohľadom. Po pristátí nikto pod lietadlom nič nenašiel - ani stopy. Nik nevie, čo pozorovali, nik si nevšimol, kedy alebo kam sa guľa stratila."Informačný zdroj: https://www.esoterikweb.cz/pribehy-nahled.php?id=3433

 

 

 

UKRAJINA

 

 

 

V októbri roku 2009 Ukrajinský ufológovia na internete zverejnili bývalé utajované prípady pozorovaní UFO a ich posádok a kontaktoch s nimi a pribúdajú tam aj najnovšie prípady.

 

Nech sa páči, tu je odkaz na veľmi zaujímavú ufologickú interaktívnu mapu Ukrajiny:

 

https://ufobua.org.ua

 

 

Záver.

 

 

Máme taký pocit že tieto pribúdajúce neodškriepiteľné, nespochybniteľné a jasné dôkazy o objektívne pravdivo reálnej existencii UFO a paranormálnych javoch prinútia zamyslieť sa nad týmito skutočnosťami aj tých najväčších skeptikov.

 

Záver je podľa nás jednoznačný: neznáme lietajúce objekty UFO objektívne a skutočne reálne existujú a niektoré z nich sa identifikovali ako IAC, čiže inoplanetárne kozmické lode mimozemského pôvodu. Takže existujú aj inteligentný mimozemšťania, ktorý nás už tisícročia navštevujú a zasahujú do nášho vývoja. A ako vidieť aj v tomto článku, dôkazy o existencii UFO a paranormálnych javoch sa množia a v budúcnosti takéto a ešte jasnejšie a neodškriepiteľnejšie dôkazy budú pravdepodobne pribúdať s ešte väčšou rýchlosťou.

 

Kybernaut.

Diskusia

John

Smithk561 | 07.06.2017

Rattling nice pattern and good subject matter, hardly anything else we need D. bbgbdagddfdcebcg

Všetko je inak

Marek | 05.09.2016

Keď som bol na strednej škole zaujalo ma čítať o týchto veciach. S odstupom času zisťujem, že exopolitika je pomerne mladá veda. Na svete je iba jedna inštitúcia, ktorá to veľmi dlho tajila po celú tu dobu jej pôsobenia a tou je Katolícka cirkev. Dôvod je jednoduchý vštepovať ľudom vieru v Boha bol a je dokonalý plán ako to celé zakryť. Toto zase prišlo politikom vhod na ich plány. V súčasnom svete sa každý pýta a dožaduje informácií. Tu sa zabúda na podstatnú otázku je vôbec exopolitika zakomponovaná do ústav všetkých štátov sveta? Ak áno tak kde je začlenená? Osobne si myslím, že obyčajní ľudia naháňajúci sa po fenoménu UFO sú skôr na škodu ak to berú len povrchne a takýmto odporúčam aby toho nechali. Na tieto záležitosti má byť založená komisia, ktorá má dané veci skúmať a hlavne ja by som informácie neposkytoval novinárom tie by mali byť utajené.
Stanovisko komisie poskytnúť informácie pre verejnosť je otázne. nakoľko sa takýto predmet v škole nevyučuje. Keď to zhrniem tak mi vychádza len jedno poskytovať údaje pre verejnosť s veľkou dávkou opatrnosti bez možnosti ďalšieho šírenia, publikovania a kopírovania. A ešte jedna záležitosť každý chce vedieť s akými technológiami pracujú ako ich vyrábajú zamysleli ste sa nad tým prečo sú tu?

ja

ja | 17.04.2016

zažil som podobný zážitok. Bol večer a ja som sa šiel domov pešo bolo vidieť hviezdy a tak som sa pozeral a zrazu sa predomnou zjavila biela 10 cm pohybujuca sa guľa do všetkych stran bola odomna asi 3 metre a zrazu sa vzdialila a zmizla mihnutím oka no neviem či mi niekto uverí ale ja viem čo som videl.

Flotila na odchode

Pavel | 22.01.2014

Neverím, že by niektorý sen človeka bol taký živý a zážitok tak silný a predstihujúci aktuálne ľudské poznanie a aktuálne ľudské skúsenosti, že sa mi to len snívalo asi v roku 1960, krátko po vypustení bývalým Sovietskym zväzom prvej umelej družice Zeme so psom Lajka na palube.
Mal som asi 13 rokov a išiel som po ulici blízo futbalového štadióna vo Veľkých Levároch neďaleko Bratislavy. Keď zrazu som zbadal za jasného teplého dňa smerom od hraníc Slovenska s Rakúskom (od západu) východne až juhovýchodne „plávať“ na oblohe desiatky čudných objektov, o akých som nikdy nepočul a nikdy nečítal. V čase, keď sme poznali prvé umelé družice a obežnice Zeme len v podobe gule a z kníh J. Vernea len kozmickú „loď“ v tvare veľkého delového náboja, tieto objekty mali rôzne tvary a veľkosti – obrovských vojenských „pontónov“, obrovských i menších niekoľkoposchodových kuželov, alebo diskov rôznych veľkostí. Boli ich skutočne desiatky, pohybovali sa takmer nehlučne (alebo s pocitmi veľmi tichého bzukotu u človeka), až človeku zastával rozum – asi snívam, určite teraz spím ! (Aj keď som s veľkou pravdepodobnosťou, hraničiacou s istotou, vtedy vôbec nespal.) Také čosi vtedy ešte nebolo – aspoň v bývalom Československu – zobrazované a opísané ani v románoch, ani v časopisoch, ani v komiksoch a v science-fiction.
Už ako 13-ročný chlapec bol som veľmi poznaniachtivý a značne sčítaný, napriek tomu som zapochyboval o realite a snažil som sa sám seba presvedčiť, že mám buď úpal od slnka a preludy, alebo že vidím božie zjavenie, o ktorom radšej nebudem nikomu hovoriť. Ale keďže tento „sen“ sa mi v živote často živo pripomínal a pripomína aj po 50-tich rokoch, potom neviem ... Že by niekto po vypustení prvých umelých družíc Zeme s fotografickými a kamerovými systémami dostal strach, že už bude ľahko sledovateľný a ľahko kontrolovateľný ?!
Pavel.

Pridať nový príspevok