Oblasť psychotroniky

23.01.2014 19:58

zdroje psychotroniky
1. Parapsychológii a ) mágie b ) Teozofia c) astrológia
d ) okultizmus e ) mediumismus
  

2. prírodná filozofia
  
a ) staročínsku b ) staroindická c ) staroegyptská d ) antická
  

3. Metavědecké poňatie a ) metafyzika b ) mesmerizmus c) metapsychologie
  

Základné problémy psychotroniky
- Problém dištančné interakcie - čo je prenosovým agens pri uskutočňovaní psychotronických javov
1. častice a ) neutrína
( Martin - USA )
  
b ) mention
 
( Kahuda - ČSSR ) c) tachyony
( Silva - Chile )
2. piata fyzikálne interakcie
  
a ) fundamentálne žiarenia hmôt ( Kahuda - ČSSR ) b ) kvazimagnetismus ( Krmešský - ČSR ) c) biogravitace ( Fedorenko - ZSSR ) d ) elektromagnetizmus ( Vasiljev - ZSSR )
3. klasické fyzikálne interakcie a ich špecifické konfigurácie a ) elektromagnetizmus ( Manczarskij - Poľsko )
  

b ) " tieňovej " pole ( imaginárny zložka elmg . Energia ( Shiji Inom - Japonsko )
4. koncepcie zamerané na subjekt - energetické a informačné pole organizmu ( biopoľa , biologická plazma , aura , atď )
- Podiel na tvorbe dištančných interakcií ,
- Možnosť existencie elementárnych častíc rozmiestnených v živom organizme , ktoré vytvára zložitá zoskupenia , ktoré vytvára jednotnú energetickú sieť celého organizmu ( Griščenko - ZSSR )
5. vzťah celku hmoty ( organizmu , subjektu ) k prostrediu - hypotéza informačných vlastností prostredia ( " informačné pole " )
- Vlastnosti inf . pole uchovávať v sebe každý dej , proces aj samotnú existenciu hmoty
  

Základné oblasti záujmu psychotroniky
1. štúdium dištančných interakcií v rámci živej hmoty ( medzi ľuďmi navzájom - telepatia , bioterapie , atď , medzi človekom a zvieratami , rastlinami )
2. štúdium dištančných interakcií medzi živou a neživou hmotou ( psychokinese , dermooptické vnímanie , prútikárstvo , apod )
3. štúdium dištančných interakcií medzi živou hmotou a tzv informačnom poľom vonkajšieho prostredia ( telegnose )
  

Smery pôsobenia SAVPJ
  

- Pôsobiť v súčinnosti s ďalšími smermi , predovšetkým alternatívnou medicínou
- Zber a dokumentácia spontánnych psychotronických prejavov a fenoménov ( prípady poltergeist , zjavenie , kontakty s mŕtvymi , kontakty s cudzími bytosťami , apod )
- Dokumentácie , sledovanie vývoja zvláštnych psychotronických fenoménov a schopností v SR ( jasnovidectvo , telepatia , hypnóza , biopřitažlivost apod )
- Využitie psychotronických schopností v rámci ďalších otázok a problémov ( prútikárstvo v archeológii , apod )
  

Z koncepcie vyplýva úhrnný smer pôsobenia KPU :
  

1. dokumentácie anomálnych javov , podľa účelné klasifikácie , poznanie javov a ich odlíšenie
2. sledovanie svedkov , pozorovateľov ai zainteresovaných osôb pre poznanie ich úlohy pri výskyte anomálnych javov
3. poznanie miesta , ich historického vývoja , zvláštnosťou a súvislostí pre výskyt anomálnych javov
  

Vytvorená databáza teda zahŕňa a umožňuje
prepojenie anomálneho javu , miesta, kde k udalosti došlo a pozorovateľa - svedka alebo účastníka udalosti a tým hľadanie súvislostí v komplexnej rovine .

 

vypracoval: Bc.Luboš Šafarík