Oblasť archeo

23.01.2014 20:00

východiská :
1. Ľudstvo vzniklo zásahom zvonku ( v podstate odmietnutie niektorých prvkov evolučnej teórie ) . Do vývoja života na Zemi sa zasahovalo :
a ) na najnižších organických procesoch ( pri vzniku prvých zložitejších zlúčenín , aminokyselín , prvej bunky a pod )
b ) do vývoja živočíšnych druhov ( opů. .. )
c) do vývoja druhu Homo sapiens , do vývoja jeho civilizácie
d ) kombinácia týchto možností
e ) ľudstvo bolo na Zemi dopravený zvonku , odinakiaľ ( pozri mýty národov a pod . )
2. Súčasná civilizácia nie je prvou civilizáciou na Zemi - pred ňou existovali
a ) človek ( civilizácie ) v druhohorách ( nálezy predmetov v druhohorných vrstvách , odtlačky stôp . apod )
b ) civilizácie obrov
c) existencie neznámych civilizácií ( Atlantída , Lemúrie , Mu , Hyperborea , ai ) a otázka ich zániku ( potopa , dopady asteroidu , posuny Krajina , prílet neznámych planét - Nibiru , ai ) .
d ) známe staroveké civilizácie ( Sumer , Egypt , India a iné) sú odrazom týchto zaniknutých civilizácií , ktoré využívali ich poznatkov v transformovanej podobe , mnohé poznatky sa zaopatroval vo forme ezoterických základov svetových náboženstiev .
Bájnej krajiny a krajiny
Atlantída - kontinent , o ktorom písal Platón v dialógu Timaios a Kritias . Umiestnený najčastejšie do ostrovov v Atlantiku , Stredozemnom mori , na Antarktis .
Sambu ha lá - bájna ríša , vstup do týchto priestorov je podmienený duchovný vyspelosťou hľadajúceho
Agharta - podzemnej ríše pod zemským povrchom , sa vstupy v rôznych častiach sveta , hlavne v Tibete
krajiny Mu - kontinent v Tichom oceáne
Lemúrie - kontinent , ktorý mal existovať kdesi v Indickom oceáne
Krajiny kňaza Jána - kdesi v Strednej Ázii
Ostrovy nesmrteľných - z japonskej mytológie
Sannikovova krajiny - ostrovy za polárnym kruhom medzi Áziou a Amerikou
El Dorado - bohatá , bájna krajina , ktorá oplýva zlatom v Strednej Amerike
Smer pôsobenia SAVPJ
- Dokumentácie a preverovanie sporných historických a archeologických otázok v SR