Oblasť alternatívna liečba

23.01.2014 20:03

Prehľad alternatívnych liečebných metód
  
Príčiny porušenie zdravie
fyzikálne Úraz
chemické Otrava
Biologické Nákaza ,
genetické vplyvy
Psychické Psychologické vplyvy
Duchovné Magické vplyvmi
Karmické Vplyvy minulých životov ( ktoré však môžu byť aj všetky predchádzajúce )
kombinované
alternatívne terapie
Fytoterapia liečenie pomocou rastlín liečba pitím bylinných čajov
liečba pitím štiav ovocia a zeleniny
Fytobalneoterapie rastlinné kúpeľníctva omývanie , kúpele, zábaly
Sparygika Alchymistická a náboženská predstava o čistote tela pomocou špeciálnych rastlinných prostriedkov lieky na vtieranie a k orálnemu použitie
Bachova terapia choroba vzniká slabosťou charakteru liečba spirituálnym úsilím a energiou , výťažky z kvetov harmonizujúci psychickej a nervovej sily ( orálne použitie )
Aromaterapia rastlinná energie môže obnoviť narušenú rovnováhu medzi telom a dušou . liečba vôňami rastlín , esenciami k vdychovanie ik orálnemu použitie
  

Homeopatia Choroba je chronická porucha konštitúcie liečenie nepatrnými dávkami látok
Biochémia podľa Schuslera Choroba je nedostatok minerálnych látok liečba zriedenými anorganickými soľami , užívanými orálne
Nosody Kombinácia imunizácie a homeopatia očkovanie prostriedkov z pôvodcov choroby a chorých tkanív , orálne a injekčne ako prenos informácie
Homotoxikológie Choroby sú postupnou otravou liečenie pomocou homeopatických a ostatných riedených medikamentov , nosodů
Mikrobiologická terapia Choroba vzniká zlú črevnou flórou liečba vakcínami z črevných baktérií ( orálne i injekčne )
Nervová terapia podľa Hunekeho Choroby sú spôsobené ohniskom ( rušivým poľom ) v tele liečba injekciami s narkotizačními prostriedkami
Terapia enzýmy Špecifické bielkoviny môžu podporovať obranyschopnosť organizmu liečba orálne aj injekčne
Liečba implantáciou čerstvých tkanivových štruktúr na chorého je potrebné preniesť vitalitu mladých zvieracích buniek injekcie žijúcich buniek z čerstvo zabitých zvierat
- Theurerova terapia Povzbudenie autoléčby extrakty zo zvieracích buniek , povzbudenie imunitného systému extrakty z týmusu , atď lieky sa podávajú injekčne
- Terapia týmusu
- THX
- organoterapie
- Cytoplazmatickej terapia
- Wiedemannova kôra
Chelatoterapie Choroba vzniká odvápnením ciev injekčné podávanie liečiv
krvný doping
- HOT
- UVB Životné sila z kyslíka a ultrafialového svetla odňatá krv je preparovanie kyslíkom a UF ožarovaním as opäť vrátená do organizmu
Autohemoterapie Látka z vlastného organizmu má posilniť jeho obranyschopnosť Injekcie
  

liečba dychom
Jóga Dychové meditácie
Kyslíková terapia prívod kyslíka má zvýšiť vitalitu organizmu Liečba inhaláciou
Liečba infúziou kyslíka kyslík má podporiť prekrvenie
Ozónová terapia ozón má povzbudiť prekrvenie Injekcie , výplachy , vtieranie ionizovaného oleja , inhalácia
Holotropné dýchanie pôsobí ako odblokovanie podvedomých zábran , ktoré spôsobujú aj somatické ťažkosti ( psychoterapia ) Hyperventilácia , zvýšeným príjmom vzduchu
  

Dietoterapie liečba regulovanú stravou Zákazy určitých potravín , pôst
Breussova úplná protirakovinnová kôra 42 dní zeleninových štiav a bylinné čaje
Schrottova liečba obmedzenia stravy a tekutín
Vegetariánstvo stravovanie sa rastlinnými produktmi alebo len surovej rastlinnej stravy
makrobiotika
Metóda A. Davisovej vitamíny a minerálne soli
  

Ručné mechanické zásahy
Reflexológia tlakom na určitý bod tela sa vyvoláva znecitlivenie v inom i vzdialenom mieste
Chiropraxe manipulačná liečba ( masáže , naprávanie )
Reflexné masáže masážou reflexných zón sa ovplyvňujú vnútorné orgány
Akupresúra tlak na reflexné zóny na povrchu tela
Moxa nahrievanie zmotanou paliny
Shia - tzu jap . systém tlaku prstov
Akupresúra ruky kórejský systém
Nogierův systém - aurikuloterapia akupunktúra ušnice ( ihlami , tlakovými kliešťami )
  

Akupunktúra zadržaná energia musí znovu prúdiť Pôsobenie na body pod kožou , čím sa ovplyvňujú vnútorné dráhy a orgány
Elektropunktúra Pôsobenie el . prúdom
Termopunktura Pôsobenie tepelným ( infračerveným ) tokom
Magnetopunktura Pôsobenie mg . poľom
Laseropunktúra Pôsobenie laserom
Hypnopunktura Pôsobenie hypnózou , sugesciou
  

Vodoliečba , balneoterapia
Priesnitz / Kneip systém Kúpele, využitie horúcej alebo studenej vody
sauna
  

liečebný telocvik
Jóga Fyzická cvičenie
Tai - chi Fyzická cvičenie
Qui - gong Čínska technika uvoľnenie , podporuje dýchanie a pohyblivosť
Tanec , práca s telom ( body work )
  

Psychoterapia Ovplyvňovanie chorého psychickými prostriedkami Liečenie nielen psychických , ale aj somatických porúch
sugescie
- Autosugescie Pôsobenie na myslenie , cítenie a vôľu , ovládanie duševnej činnosti hypnotizovaného človeka inou osobou
Pôsobenie na seba samého
Hypnózy Psychický stav blízky spánku , sprevádzaný zvýšenou sugestibilitou . Využíva sa v alternatívnej diagnostike i psychoterapii
Jóga Systém meditačných techník s telesnými cvikmi - pohrúžení sa do náboženskej skúsenosti
Schultzův autogénny tréning
Muzikoterapia Ovplyvňovanie hudbou
 
  

liečenie predmety
Metaloterapie Liečenie pomocou kovov
Kryštáloterapie Nosenie drahých kameňov
Magnetoterapia mg . pole má povzbudiť látkovú výmenu Ovplyvňovanie magnety , náramky
 
  

liečenie farbou
Svetloliečba Liečba slnečným svetlom
laserová terapia
SOFT / MID Laserové lúče majú povzbudiť bunky k rastu a látkovej výmene
Kolorterapie farby informujú o chorobách a odstraňujú ich Liečba farebným svetlom ( okuliarmi a pod )
Liečba vodou , ktorá bola osvetlená farbou
Nosenie farebných fólií na tele
  

terapia
MORA / BICOM choroby sú spôsobené chybným vlnením v organizme liečba vlnami a chvením
  

Bioenergia Životné energie a jej výmena s okolím
bezkontaktné masáž
- Urovnávanie aury Choroby vznikajú z porúch celkovej vitality ( predtým magnetické ťahy , metóda F. Mesmera - to isté ) liečba prikladaním rúk , prenášaním životnej energie ( bioenergie ) z ošetrujúceho na pacienta
Kraniosakrálna terapia Choroby sú spôsobené porušenú pulzácií mozgovomiechového moku liečba jemnými dotykmi
  

Ovplyvňovanie stavu pacientov na diaľku
- Psi - healing ovplyvnenie stavu pacienta
- S induktorom ( časti oblečenia , fotografie , rukopis , atď )
- Bez induktora
- Mumiální liečba podstata choroby sa prenáša na múmiu , prostredníka ( magický prostriedok )
- Exorcizmus vyháňanie démonov spôsobujúcich choroby
  

Etikoterapie liečba pozitívnym životom
  

Orientálne liečebné systémy
Ajurvéda systém indickej medicíny , zdravie je výsledkom rovnováhy tela , duše , ducha a životného prostredia .
Jóga systém meditačných techník s telesnými cvikmi - pohrúžení sa do náboženskej skúsenosti
Anthroposofická medicína choroba je nerovnováha tela , éterického , astrálneho tela a vlastného Ja .
  

Smer pôsobenia SAVPJ
  
- Rozvinúť bádateľskú a overovací činnosť v odbore bioterapie a biodiagnostiky , overovanie a dokumentácia úspešnosti liečebných zákrokov a ich nositeľov
- Sledovať publikačné , lektorskú a prednáškovú činnosť v oblasti psychotroniky a alternatívnej medicíny a vyhodnocovať ju
- Monitorovať organizačné dianie v oblasti liečiteľstva a alternatívnej medicíny
- Na základe poznania overených a spoľahlivých metód alt . medicíny a tých , ktorí ich používajú , vytvoriť fungujúci službu na odporúčanie a sprostredkovanie týchto informácií verejnosti

 

vypracoval Bc. Luboš Šafařík