Nostradamus bol aj ufológ a možno aj kontaktér.

25.05.2012 18:51

Kybernaut

Nad Francúzskym mestom  Salon-de-Provence  v Provensálsku bol večer, dňa prvého februára v roku 1554 pozorovaný neidentifikovaný lietajúci objekt.

 

  

 

Tu je o tom zmienka:

 

https://thecid.com/ufo/uf01/uf1/011935.htm

 

Historická kresba z roku 1554, že asi ako ten záhadný pozorovaný objekt vyzeral:

 

    

 

Zarážajúce na tomto prípade pozorovaní UFO je to, že na celom svete preslávený prorok, astrológ, astronóm, filozof, mystik, kabalista a lekár, Michel de Nostredame (Nostradamus), ktorý v tom období od roku 1547 žil a pôsobil v tomto meste až do svojej smrti v roku 1566, bol vtedajším vojvodcom poverený, aby toto pozorovanie UFO preskúmal a zistil, že čo to bolo.

 

  

Takže Nostradamus bol okrem iného aj ufológ, náš kolega a skúmal minimálne aspoň tento jeden prípad. Nostradamova záverečná správa z 19. 3. 1554 bola taká, že prvého februára 1554 viac ako tisíc ľudí večer, okolo siedmej alebo ôsmej hodiny po dobu dve hodiny, videlo na oblohe nad mestom Salon-de-Provence neznámy lietajúci objekt, ktorý vyzeral ako veľká jasne horiaca tyč, kopija, pochodeň alebo fakľa, ktorá menila dráhu svojho letu. Podľa obrázku to vyzerá ako kovový hrot z oštepu alebo kopije s ohnivou stopou. Objekt neznámeho pôvodu horel, iskril a zanechával za sebou ohnivý chvost. Objekt pravdepodobne letel hypersonickou rýchlosťou, lebo ťahal za sebou horiacu plazmu a vytvoril aj silnú rázovú vlnu, lebo to vraj robilo veľký burácajúci rámus (ako hrmenie počas búrky, že sa až zem trasie) a vietor. To je typický prejav rázovej vlny. Objekt neznámeho pôvodu letel z východu na západ. Zachoval sa aj historický list z 19. marca 1554, ktorý vlastnoručne Nostradamus napísal vtedajšiemu vojvodcovi z Tende, že čo zistil o tomto pozorovaní UFO.

 

Toto je ten list aj s obrázkom, že asi ako to vyzeralo:

  

Kliknutím do listu sa vám ponúkne možnosť skopírovania ho v lepšej a čitateľnejšej kvalite vo formáte .pdf.

 

Ani sám veľký Nostradamus pozorovaný objekt nedokázal identifikovať a zistiť, že čo to bolo.

 

O tomto prípade pozorovania UFO a aj o tom, že to osobne skúmal aj svetoznámy prorok Nostradamus, vedel aj známy a významný Francúzsky ufológ, pán Jacques Fabrice Vallée od ktorého som tiež čerpal tieto informácie.

 

 

Odkaz na do Českého jazyka preložený článok o tomto historickom pozorovaní UFO z roku 1544, ktoré skúmal aj Nostradamus:

 

https://www.exopolitika.cz/news/nostradamus-prorok-vizionar-badatel-ufo-/

 

To ale ešte nie je všetko.

 

Potom ešte aj desiateho júna 1554 nad mestom  Salon-de-Provence  vo Francúzsku lietalo UFO v tvare kopije. Tá vec sa asi vrátila. Toto sa v tom vyššie uvedenom článku nespomína.

 

Tu je o tom správa:

 

https://thecid.com/ufo/uf14/uf5/145348.htm

 

Mám také podozrenie, že pravdepodobne kvôli Nostradamovi tam lietali tie pozorované objekty neznámeho pôvodu. Takých ľudí akým bol aj Nostradamus, pravdepodobne vyhľadávajú aj cudzie inteligencie z vesmíru alebo iných dimenzii a paralelných svetov. Výskumom sa totiž zistilo, že ľudia, ktorý sa zaoberajú takými všelijakými paranormálnymi a nadpozemskými vecami "medzi nebom a zemou", že napríklad meditujú, zaoberajú sa mystikou, ezoterikou, kabalou, numerológiou, náboženskými filozofiami a tajnými učeniami, náukami, tajomstvami a poznatkami, duchovným vývojom, čarodejníctvom, hypnózou, okultizmom, vyvolávaním duchov, astrológiou, ľudia, ktorý majú všelijaké paranormálne schopnosti, telepatiu, psychokynézu, mimozmyslové vnímanie (ESP), rôzne videnia, jasnovidci, ľudový liečitelia, tí, ktorý si ovládajú mozog Silvovou metódou a tak podobne, k sebe a k svojmu okoliu priťahujú rôzne paranormálne javy a fenomény, UFO, mimozemské bytosti z iných paralelných vesmírov, duchov a tak podobne. Takým ľuďom sa častejšie stávajú nadprirodzené a ťažko vysvetliteľné paranormálne javy. Je to zapríčinené tým, že sa takýto ľudia viac otvárajú týmto iným, nadpozemským a nadprirodzeným svetom a iným rovinám bytia s inými, vyššími frekvenciami. Oni tie záhadné veci na seba ako keby priťahovali a fungujú doslova ako magnet na ťažko vysvetliteľné anomálne javy.

 

Tak napríklad aj tu u nás na Slovensku sa na tom istom poli za obcou Hul, tri krát v rokoch 2007, 2008 a 2010 objavili kruhy v obilí, takzvané piktogramy alebo agrosymboly.

 

  

 

Neďaleko od miesta, asi štyri kilometre vzdušnou čiarou, kde sa tri krát na tom istom poli objavili obrazce za dedinou Hul, býva náš najvýznamnejší astrológ, pán doktor   Eugen   Jonáš a považujeme za pravdepodobné, že on s tým má niečo spoločné, že kvôli nemu sa to tam možno objavilo ako keby to tam nejako pritiahol.

 

 

A niečo podobné platí aj pre proroka Nostradama, že asi kvôli nemu tam za ním v roku 1554 dva krát prišlo UFO nad ich mesto, kde Michel žil až do svojej smrti v roku 1566. Tie objekty, pravdepodobne mimozemského pôvodu, mali o Nostradama asi očividný záujem a preto aj takto viditeľne za ním prišli.

Pravdepodobne sa vie aj dôvod, že prečo za ním prišli.

 

 

 

Mnohý výskumníci paranormálnych javov a hlavne tí, ktorý skúmajú Nostradama a jeho proroctvá, tvrdia, že mimozemské bytosti Nostradamovi pomáhali s tými jeho proroctvami, že mu poskytli informácie o budúcich udalostiach.

 

 

On tie poznatky o budúcnosti vraj nemal len tak sám od seba. Niekto veľmi vyspelý mu to prezradil, že čo sa má v budúcnosti potenciálne pravdepodobne stať.

Takýto nejaký mimozemšťania mu asi diktovali, že čo sa možno stane v ďalekej budúcnosti.

 

  

 

Nostradamus mal vraj aj nejakú hovoriacu hlavu s názvom "Terafim", ktorá mu slúžila ako nejaký komunikátor s mimozemskou inteligenciou. Že vraj jeho dedo mu dal tú hovoriacu hlavu.

 

 

Pre interdimenzionálne mimozemské bytosti je vraj cestovanie v čase úplnou samozrejmosťou a disponujú celkom zaujímavými informáciami z budúcnosti, ktoré môžu sem tam niekomu poskytnúť.

 

 

A niečo podobné sa asi stalo aj s Nostradamom. Prišli za ním mimozemšťania z iných časopriestorov a poskytli mu informáciie o udalostach, ktoré sa možno stanú v našej inej, alternatívnej budúcnosti.

 

 

Takto podobne si mimozemské bytosti z iných dimenzii nazývané aj ako "anjeli", vyhľadali aj Jána, Ezechiela a iných dávnych ale aj novodobých prorokov aby im prezradili, že čo sa má v budúcnosti stať.

 

Tak isto aj v noci, niekedy na konci októbra 1990 mimozemšťania podobný starodávnym anjelom, telepaticky hovorili o budúcich udalostiach aj kontaktérovi, pánovi Trakovickému z Českej republiky. V tomto článku som o tom podrobne písal:

 

http:/www.ufoklubslov ensko.org/news/davaju-mimozemstania-svojim-kontakterom-zjest-halucinogenne-drogy-na-lepsiu-komunikaciu-s-nimi-/

 

 

 

A aj iný pozemský kontaktéri s nepozemskými interdimenzionálnymi bytosťami od nich získali informácie o budúcich udalostiach z našej alternatívnej budúcnosti a niektoré sa aj skutočne stali a vypĺňajú sa.

 

  

 

Tak napríklad aj slávny bezruký kontaktér a podvodník Eduard Albert Meier zo Švajčiarska od pravdepodobne zlých bytostí zo záhrobia, čiže od zlých duchov (falošných dobrých mimozemšťanov) získal pozoruhodné informácie o budúcich udalostiach z ktorých sa niektoré aj skutočne vypĺňajú.

 

 

Zaujímavé a podozrivé je aj to, že akurát vtedy v roku 1544, keď tam nad Francúzskym mestom Salon-de-Provence tie objekty neznámeho, pravdepodobne mimozemského pôvodu dva krát lietali, Nostradamus písal svoje Proroctvá, ktoré potom v roku 1555 dal vytlačiť a zverejniť. A to asi nebola náhoda. Veď to je ten najlepší čas, že kedy treba prísť a diktovať mu, že čo má napísať.

 

 

A dokonca aj sám Nostradamus o sebe písal, že počas videnia budúcnosti v tých jeho jasnovidných extázach niekto "nie z tohto sveta" pri ňom bol a pomáhal, usmerňoval alebo ináč ovplyvňoval tie jeho vízie ako keby mu ten niekto ukazoval tú budúcnosť.

 

 

Je teda pravdepodobné, že Michel de Nostradamus asi neklamal a skutočne sa jednalo o interdimenzionálne bytosti mimozemského pôvodu, ktoré sa s ním skontaktovali a poskytovali mu informácie o budúcich udalostiach z našej alternatívnej budúcnosti. Naladil sa na ich frekvenciu a prijímal od nich to, čo mu poskytovali.

 

Nostradamus aj vo svojich samotných prorockých štvorveršiach niekedy spomínal mimozemšťanov a ich vesmírne lode.

 

Tu je jedna taká Nostradamusova centúria:

 

"Kotúč lieta a práve pristáva v   Novom Meste  . Nenávisť je silná voči bytostiam vnútri. Bojové línie sú nakreslené. Obava z choroby zakrýva pravdu, medzitým čo traja vodcovia v tajnosti, zjednotia sa proti falošnej hrozbe."

 

 

Môj výklad tejto "Centúrie" od Nostradama je nasledovný.

 

Podľa tohto štvorveršia má niekedy v budúcnosti vo veľmi dobre známom Americkom meste New York pristáť mimozemská kozmická loď IAC v tvare typického lietajúceho taniera.

 

 

Čo iné ako New York City môže byť to Nové Mesto ? Veď dajme preč z názvu slovíčko "York" (zámok) a zostane nám "New City", čiže Nové Mesto.

 

 

Bude sa jednať o dobré vesmírne bytosti ale vlády a armády ich budú automaticky považovať za zlé a budú mať z nich paranoický strach a budú ich aj nenávidieť a proti návšteve z vesmíru sa budú agresívne a nepriateľsky správať.

 

 

Ako z nejakého katastrofického filmu typu Deň nezávislosti, kde nás napádajú zlý mimozemšťania, sa proti ním bude chystať vojna:

 

"Bojové línie sú nakreslené."

 

  

 

To znamená, že sa pred útokom dopredu naplánuje vojenská taktika proti invázii z vesmíru. Verejnosti budú vyhlasovať klamstvá, že nás tí mimozemšťania ohrozujú nebezpečnými mimozemskými baktériami, ktoré sa na Zemi nevyskytujú a náš organizmus sa proti nim nevie prirodzene brániť, lebo náš imunitný systém s tými mimozemskými baktériami nemá žiadne skúsenosti.

 

  

 

Určite budú argumentovať aj s prísnymi bezpečnostnými opatreniami, keď sa na Zem vrátili prvý ľudia z Mesiaca, posádka misie NASA Apollo 11, ako ich na konci júla v roku 1969 dali do prísnej 21 dňovej karantény, aby na Zem z Mesiaca náhodou nedoniesli nejakú nebezpečnú epidémiu.

 

 

Možno sa bude oficiálne klamať aj tak, že tí prišelci z vesmíru majú proti nám v pláne použiť pre nás veľmi nebezpečné biologické zbrane hromadného ničenia.

 

Ľudia, ktorý tým klamstvám budú veriť, sa tých mimozemšťanov počas sledovania televízie budú veľmi báť a budú vystrašený, možno z toho vypukne aj panika, lebo to už nebude žiadne sci-fi ale realita.

 

Zastrašovaním svetovej verejnosti, pred mimozemskými chorobami, budú vlády maskovať pravdu, že sa jedná o dobré, mierumilovné a žiadnou, ani mimozemskou chorobou nenakazené bytosti z vesmíru a nebudú pre nás nijako nebezpečný.

 

  

 

Nejaký iný, normálnejší a objektívnejší traja vodcovia vlád sa majú tajne zjednotiť proti tomu klamaniu a nepravdivému zastrašovaniu ostatných vlád a budú tvrdiť, že to nie je pravda, že tie vlády zámerne klamú a že mimozemšťania nás vôbec ničím neohrozujú, že sú dobrý a chcú nám len pomôcť a kamarátiť sa s nami. Tí traja vodcovia sa tajne zjednotia "proti falošnej hrozbe", tých ostatných a budú tvrdiť pravdu, že prišelci z vesmíru nie sú zlý a nie sú ani pre nikoho nebezpečný a hentý sú totálny paranoici a klamári len preto aby si i naďalej udržali svoju moc, postavenie a vplyv. Možno kvôli tomu vzniknú aj nepokoje a vojny, svetu budú vládnuť iné krajiny ako USA a tak podobne ale o tom sa už v proroctve ďalej nepíše.

 

Je ale možné aj to, že toto proroctvo sa už dávno vyplnilo, len nie tak úplne doslova, že by mimozemšťania aj otvorene a oficiálne pristáli. Prečo si toto myslím ?

 

Hore vyššie nad týmto textom si všimnite tú fotografiu neidentifikovaného lietajúceho objektu (UFO/USO) pri meste New York z roku 2006. V pozadí sa na fotografii dá vidieť aj preslávená "Neviestka Babylónu", socha Slobody, symbol "nového" mesta s názvom New York City. Kliknite do tej fotografie a zobrazí sa vám ďalšia fotografia UFO alebo možno aj USO pri meste New York City.

 

  

 

Nad "Novým Mestom" New York City sa už neraz autenticky nafilmovali, vyfotografovali a dôveryhodnými svedkami pozorovali neznáme lietajúce objekty nie len diskovitého tvaru. Tu hore vyššie je ďalšia dobre preverená, autentická a pravá fotografia UFO z roku 1963. UFO sa nachádza hneď vedľa známeho mrakodrapu Empire State Building. O neznámych lietajúcich objektoch sa napísalo aj veľa kníh, tu je jeden z mnohých príkladov:

 

 

Potom aj 20. marca 1950 sa nad New Yorkom preverene autenticky vyfotografoval takýto valcovitý lietajúci objekt neznámeho pôvodu:

 

 

Kliknite do tejto fotografie a vyfotografovaný lietajúci valcovitý objekt neznámeho pôvodu sa vám na novej karte internetového prehliedača zväčší.

 

Ďalšie autetické a dobre preverené fotografie UFO nad mestom New York:

 

Pier A, Battery Place, Manhattan, novenber 2006

 

East River, 12.4.1993

 

Queens, 30.5.1974

 

1953

 

  https://www.ulozisko.sk/obrazky/590506/New_York__New_York__USA-15.4.1955-9.jpg  

15. apríl 1955

 

Kliknutím do tejto fotografie sa vám ponúkne možnosť skopírovania kompletnej série všetkých deviatich kvalitne zdigitalizovaných fotografii, ktoré boli vtedy, dňa 15. 4. 1955 vyhotovené. Získal som ich z oficiálneho vojenského internetového archívu, konkrétne z bývalého projektu Modrá kniha (Blue book).

 

A kliknutím do tohto ďalšieho obrázku sa vám spustí video, ktoré z výletnej lode v októbri 1994 nafilmovoval jeden Taliansky turista:

 

 

Aj jedenásteho septembra 2001, počas teroristických útokov na New York, keď padali mradokrapy s názvom "Dvojičky" obchodného svetového strediska WTC, bolo nafilmovaných, vyfotografovaných a pozorovaných niekoľko UFO.

 

https://www.ulozisko.sk/obrazky/590511/New_York_(WTC)__New_York__USA-11.9.2001.gif

 

Tu sú odkazy aj na zopár filmových záznamov:

 

https://www.youtube.com/watch?v=PSXdMxGm9bM

 

https://www.youtube.com/watch?v=mfDMbBh83jw

 

https://www.youtube.com/watch?v=XcJdtE7ncpM

 

Ako keby to tam tie neznáme objekty prišli holograficky nafilmovať ako keby to boli nejaké stroje času, aby tie nafilmované záznamy púšťali prorokovi Jánovi, autorovi Apokalipsy a iným podobným prorokom z dávnej minulosti. Takže ako vidieť, nad presláveným mestom New York City sa to lietajúcimi taniermi už dávno len tak hemží.

 

A tak isto dávno poznáme aj tú typickú zastrašovaciu politiku oficiálnych vlád, že ako strašia civilnú verejnosť pred epidémiami z vesmíru a inými kadejakými nebezpečenstvami spojenými s kontaktami s mimozemskými civilizáciami. A už sa odtajnilo sa aj to, že Američania, Briti a Rusy, čiže "traja vodcovia", tajne s mimozemšťanmi spolupracujú a uzatvárajú s nimi kadejaké super kozmicko prísne tajné pakty a dohody, zatiaľ čo zvyšok sveta zastrašujú zlými mimozemšťanmi. Je nám dobre známy aj takzvaný Robertsonov panel prostredníctvom ktorého klamú, pritiahnuto za vlasy akože "racionálne" vysvetľujú, podvádzajú, dezinformujú, zosmiešňujú, diskreditujú a bagatelizujú všetky tieto veci točiace sa okolo lietajúcich tanierov a mimozemských civilizácii. Démonizujú UFO a mimozemské civilizácie aj prostredníctvom hororových, vedecko fantastických a strašidelne katastrofických Hollywoodskych filmov. Je plno takých strašidelných filmov v ktorých napríklad celé ľudstvo vedie vojnu proti zlým a agresívnym vesmírnym votrelcom. Už od prvej polovice 50. rokov minulého storočia, keď boli ešte čierno biele filmy až dodnes, sa ako na bežiacom páse verejnosti v kinách premietajú takéto manipulačne strašidelné filmy. To preto aby sa ľudia tejto témy báli, aby ich to odstrašovalo a aby na verejnosti znížili záujem o tieto ufologicko mimozemské témy aby sa ani náhodou nikto z nás nedozvedel túto strašnú pravdu, ktorú sem teraz napíšem. Oni sami totiž majú techtle mechtle s týmito diabolskými bytosťami:

 

 

Tieto zlé a negatívne bytosti z vesmíru ich po čase podviedli, prevzali moc nad tajnou svetovou vládou a tým aj nad našou celou civilizáciou a doteraz ovládajú celý svet.

 

 

Prišlo sa k takému záveru, že tajná tieňová vláda USA dňa 25. apríla v roku 1964 na vojenskej leteckej základni Holloman v Novom Mexiku, uzatvorila tajnú dohodu s tými najhoršími mimozemskými bytosťami s akými len mohli. Oficiálne cez Robertsonov panel sa žvástajú nezmysli, polopravdy a klamstvá, že tam bol osobne prítomný aj exprezident Eisenhower ale to vôbec nie je pravda, lebo to je iný prípad z 20. februára 1954 a bolo to v Kalifornii na vojenskej leteckejzákladni Muroc, dnes nazývanej ako Edwards. Robia z toho takýto zámerný dezinformačný guláš aby to človeka zmiatlo a aby si každý myslel, že sa vtedy na ničom nedohodli. Aj takto sa to celé snažia pozametať pod koberec, lebo už vedia, že každú chvíľu tie veci výdu najavo, že im už prihára. Áno, to je pravda, že v roku 1954 sa na ničom nedohodli, keď tam bol aj pán prezident ale o desať rokov upísali celý svet kozmickým diablom a to bez prezidenta a za jeho chrbtom to urobila tajná svetová tieňová vláda.

 

 

Doslova uzatvorili zmluvu s takýmito diablami a aj exsenátor, pán Milton William Cooper kvôli tejto strašnej tajnej dohode podal na celú Americkú vládu trestné oznámenie a dal ich na súd za závažné porušenie ústavy USA ale rýchlo sa to nejako "čudne" ututlalo. V roku 2001 ho potom aj kvôli tomuto dali surovo zastreliť. Úplne zbytočne sa to snažia zamaskovať aj s tým dezinformovaním verejnosti, že sa vláda USA roku 1964 s mimozemšťanmi na ničom nedohodla. Do nekonečna to nebudú ututlávať a spravodlivý trest ich aj tak neminie, aj keby sa na hlavy postavili. ...

 

Vráťme sa ale k Nostradamovi.

 

Možno aj takto sa to proroctvo od Nostradama dá vysvetliť. Pravdepodobne to s tým má niečo spoločné, že sa už niečo z toho stalo a doteraz sa to deje. Ale ani to prvé vysvetlenie sa podľa môjho názoru nedá vylúčiť, že sa to možno každú chvíľu môže stať, že v meste New York na IAC pristanú dobrý a mierumilovný príslušníci mimozemskej civilizácie.

 

 

Toto je ďalšia Nostradamova centúria, kde sa spomínajú mimozemské civilizácie a kontakty s nimi:

 

"Dvatsať plus dva krát šesť spozná vedomosti vedomosti nebies navštívenie planéty vo veľkej radosti. Choroba, mor, hlad zaniknú. Rím sa bude radovať zachráneným dušiam. Vedci sa budú usmievať z obavy a obdivu. Astrológia potvrdená. Nový začiatok pre vedu."

 

S týmto príkladom "20 + 2 x 6" Nostradamus pravdepodobne myslel rok 2012, lebo 20 na začiatku zostáva nezmenená a 2 x 6 je 12, takže keď k číslu 20 pridáme 12, tak nám výde rok 2012. V tomto roku má ľudstvo spoznať nejaké vedomosti "nebies" od niekoho inteligentného z vesmíru, ktorý asi takto "vo veľkej radosti" navštívi našu planétu:

 

 

To je úplne jasné. Vďaka týmto vedomosiam a informáciám od inteligentných a od nás vyspelejších mimozemšťanov, majú na Zemi zaniknúť choroby, ako mor a nikto už nebude hladný.

 

 

Celá svätá Cirkev aj vo Vatikáne v Ríme sa bude tešiť poznaniu, že mimozemšťania, ktorý prišli, sú tiež Ježišom spasený, čiže "Rím sa bude radovať zachráneným dušiam". Možno sa budú tešiť aj tomu, že mimozemšťania pomohli ľudstvu a tým ľudským zachráneným dušiam sa budú tešiť. Naši pozemský vedci budú veľmi prekvapený z toho, že čo ich mimozemšťania naučia.

 

 

Posledné tri vety ani netreba nijako vykladať, lebo je to úplne jasne a zrozumiteľne napísané aj bez vysvetlovania, že čo to môže znamenať.

 

No, uvidíme, nechajme sa prekvapiť, že či nám v blízkej budúcnosti prídu pomôcť mimozemšťania. Len dúfajme, že budú dobrý aby to náhodou nebola nejaká pasca, ktorej máme zase naletieť a doplatiť na to. Dúfajme, že aj keď budú dobrý, tak sa po čase neskazia. Naše ľudstvo je už poučené s týmito vecami. V dávnej minulosti, ešte pred celosvetovou potopou pred mnohými tisícročiami sme tu už totižto mali kozmických učiteľov.

 

  

 

Počas života Jareda (Jereda), Henochovho otca, tieto nepozemské bytosti z vesmíru pristáli pri dnešných hraniciach medzi Sýriou a Libanonom v horskom pásme Antilibanon na špici hory Hermon s názvom Arias. Bolo ich približne dvesto. Táto 2814 metrov vysoká hora Hermon sa volá aj ako "Sirion". Pripomína to názov hviezdy Sírius, tak isto ako aj názov štátu Sýria, kde sa táto hora nachádza. Nepochádzali tí mimozemšťania náhodou z okolia tejto hviezdy ? Tieto mimozemské bytosti v neprítomnosti ich šéfa po čase zlyhali a začali sa pohlavne stýkať s pozemskými ženami, lebo aj pre nich boli veľmi pekné. Neodolali tomu pokušeniu. Toto mali prísne zakázané robiť, plodiť s pozemšťanmi potomkov. Bol z toho obrovský prúser a nedoziernymi následkami. Tým mimozemšťanmi oplodneným ženám sa kvôli tomu rodili skazený a zlý obri a potom to začalo ísť doslova "dolu vodou", lebo kvôli tomu vraj bola aj celosvetová potopa. Tí skazený obri nesmeli žiť, leby by vyhubili a vystriedali ľudstvo. Likvidácia proti plánu rozmnožených obrov sa riešila prostredníctvom celosvetovej potopy. Aj v Biblii sa o tom píše a sú aj mnohé iné, dokonca aj geologické dôkazy o celosvetovej potope. Henochov otec Jared bol pri tom na hore Hermon, keď tam pristáli a takto "zhrešili". A neskôr spravodlivý a Bohu milý Henoch bol s týmito takzvanými "Božími synmi", skazenými učiteľmi z vesmíru osobne v kontakte a chceli od neho aby im im nejako pomohol, aby sa za nich prihováral u ich nahnevaného vodcu lebo sa dostali do riadnej šlamastiky, lebo ich vodca, ktorý sa po čase vrátil a videl tú skazu, sa na nich veľmi nahneval, že ako hlboko padli a čo to vyparatili. Títo takzvaný "Gregorovia", čo je druh "strážcov" alebo "synov nebies" sa už domov nevrátili a bolo s nimi zle, nedobre. Jednalo sa totiž o takzavných "padlých anjelov", "Nephilimov" (Nefilimov) ktorým sa nedalo odpustiť a museli kruto pykať za svoje zlé skutky. Ani sám dobrosrdečný Henoch im nedokázal pomôcť aj keď sa za nich srdečne prihováral u ich vodcu, nech sa nad nimi zľutuje. V Knihách Henochových sa o tom píše. Neskôr sa zistilo, že tie pohlavné styky mimozemských padlých anjelov s pozemskými ženami sa rozšírili aj do celého sveta a tí obri, ktorý sa kvôli tomu rodili, boli vykinožený celosvetovou potopou a aj inými prostriedkami. Skazené nesmrteľné vedomia (duše) tých obrov sa doteraz v záhrobnom astrálnom svete v susednej dimenzii potuľujú ako démoni, diabli, čerti a zlý duchovia všetkých možných aj nemožných druhov.

 

Odkaz na ďalší zaujímavý článok na túto tému, z ktorého som čerpal tieto Nostradamove štvorveršia:

 

https://www.uforevue.sk/news/12/57/Nostradamus-a-jeho-predpovede-o-UFO-a-mimozemstanoch/

 

 

Záverečná obrázková časť tohto článku:

 

 


"Proroctvá od Michela Nostradama", titulná strana Nostradamových prvých zverejnených proroctiev z roku 1555 (MDLV). Rok predtým, prvého februára a desiateho júna, keď len začal zapisovať tieto proroctvá, sa nad jeho mestom, kde býval, dvakrát pozoroval neznámy lietajúci objekt UFO. Že by náhoda ? Prečo akurát vtedy sa to tam objavilo ? Neprileteli náhodou mimozemšťania za Nostradamom aby mu diktovali, že čo sa má v budúcnosti stať ?

 

 

 


Obrovská mimozemská kozmická loď nad mestom New York City. Scéna z katastrofického filmu Deň nezávislosti z roku 1996. Stane sa takéto niečo podobné naozaj, že v New Yorku oficiálne pristanú mimozemšťania ? Nostradamus to totiž takto predpovedá vo svojom proroctve: "Kotúč lieta a práve pristáva v Novom Meste. Nenávisť je silná voči bytostiam vnútri. Bojové línie sú nakreslené. Obava z choroby zakrýva pravdu, medzitým čo traja vodcovia v tajnosti, zjednotia sa proti falošnej hrozbe."

 

 


Obrázok hore vyššie je len vedecko fantastická predstava ale toto tu je už objektívna realita, čiže skutočnosť. Jedná sa o jednu z deviatich autentických fotografii UFO v tvare lietajúceho disku ako sa vznáša nad mestom New York City v Americkom štáte New York. Tento lietajúci tanier bol nad New Yorkom deväť krát vyfotografovaný dňa 15. apríla v roku 1955. Pod evidenčným číslom 3543 sa tieto fotografie nachádzajú v archíve projektu Modrá kniha (Blue Book). Odborný pracovníci projektu Modrá kniha všetky tieto fotografie podrobila od seba nezávislým prísnym vedeckým analýzam, ktoré potvrdili autentickosť a pravosť všetkých deviatich fotografii.
 
 

Nech sa páči, vaše názory môžete napísať do diskusie pod týmto článkom.

 

Ďakujem vám za pozornosť.

 

Kybi.

 

Diskusia pod týmto článkom:

Mimozemšťania

Sfinx - astrológ | 14.07.2015

Ešte by som doplnil, že podľa mojich posledných zistení sa mi mi to teraz javí tak, že zo Síria a z niektorých ďalších súhvezdí ktoré nebudem menovať, k nám prichádzajú dobrí mimozemšťania, a podľa knihy "Milton William Cooper: Mimozemšťané v pozadí vlády USA" z červenej planéty zo súhvezdia Orión zlí mimozemšťania. Veľká pyramída v Egypte v Gíze má hviezdne šachty namierené na obidve tieto súhvezdia. Tiež z Indických véd - náuka starých Slovanov - mám poznatky o kedysi prebiehajúcej intergalaktickej vojne medzi dobrými a zlými mimozemšťanmi v dobe pred osídlením a založením ľudských civilizácií na zemi - dobrí mimozemšťania vtedy pristáli na Marse a zlí na planéte Nuron medzi Marsom a Jupiterom - vtedy tú planétu dobrí mimozemšťania zostrelili a dnes je tam pás asteroidov - následkom toho obidve bojujúce mimozemské civilizácie museli pristáť na Zemi a založili tu svoje ľudské civilizácie - rasy. Kostry obrov, ktorých zmieňuješ v článku, sa dnes nachádzajú vo vykopávkach na Sicílii - lebka dospelého obra je veľká, ako celá postava dnešného dospelého človeka.

Pozoroval som UFO na poludnie v lete 1985.

Sfinx - astrológ | 14.07.2015

Kybi - výborný článok - máš aj veľmi dobrý výklad Nostradamových centurí. V r. 1985 som pozoroval dve za sebou letiace UFO, mám na to aj dvoch svedkov. Celkovo tam vtedy bolo asi 40 ľudí, no UFO som spozoroval len ja a aby som sa presvedčil, či sú videné objekty reálne, upozornil som na to ešte dvoch priateľov a oni potvrdili mi, že vidia to isté. Nenapíšem sem, ako UFÁ vyzerali bližšiu ani lokalitu, len že to bolo na Východnom Slovensku v Júni 1985 približne o 14:25 CELT, počasie bolo jasné, bezoblačné, vietor len veľmi slabý, takmer bezvetrie. Vtedy som mal len 15 rokov a len som začínal so štúdiom astrológie. O havárii UFO v Novom Mexiku z 1957 som vtedy ešte nevedel nič. Vedel som však už vtedy, že pozorované objekty sú UFO, hoci vo vtedajšom socialistickom Česko-Slovensku sa problematika UFO považovala za číry nezmysel - podobne sa o tom vyjadroval aj vtedajší renomovaný pražský astronóm Jiří Grygar - TV seriál "Okná vesmíru do korán" (ešte začiatkom 90-tych rokov po revolúcii som bol na jeho astronomickej prednáške v PKO v Bratislave - aj vtedy sa ešte k problematike UFO a existencii mimozemšťanov vyjadroval odmietavo.) Nadviazal som s prvým UFO-m aj telepatický kontakt, no môj návrh zamietli. Bolo evidentné, že sa práve mne chceli ukázať, no dodnes nepoznám dôvod. Odvtedy až do dnes som totiž už žiadne ďalšie UFO osobne nespozoroval. Dojem som z nich mal však veľmi pozitívny. Na základe krátkeho telepatického kontaktu len uvediem, že šlo po prieskumnú misiu, prvé UFO bolo prieskumné, druhé UFO zabezpečovacie, doprovodné, obranné. Mali zapnutú dennú maskovaciu kamufláž, leteli pomaly odhadujem rýchlosťou 20km/h po identickej dráhe nízko nad zemou. Odo mňa boli vzdialení odhadom 3 až 6 km. Žiaľ fotoaparát som vtedy pri sebe nemal. (Pseudonym aj Email som si tu musel z opatrnosti zmeniť.) sfinx@inmail.sk

nostradambolaj

halanj6@gmail.com | 27.11.2013

ahoj kybi.podavas celkom presne info.ale, presveč kazatelov na slovensku aby otvorene povedali ze tychto 200 anjelov boli prišelci z vesmiru a este k tomu mali aj sex s pozemštankami.

Pridať nový príspevok