Nizny Hrabovec

13.02.2014 17:18

 

Dátum: 12.02.2014 01:43
01. Dátum pozorovania: 213.06.2012
Čas pozorovania (hodina, minúta): 16:30
02. Miesto pozorovania, prípadne aj GPS súradnice pozorovania (geografická poloha kde bol svedok): Nižný Hrabovec
03. Uhol pozorovania (0° = v rovine očí, 90° = kolmo nad hlavou): 80°
Dĺžka pozorovania (aspoň približne v minútach): 10
Spôsob pozorovania (voľným okom, okuliarmi, ďalekohľadom, kamerou, ...): voľným okom
Počet objektov: 1
Tvar objektu(ov): bodka (kruh)
Veľkosť objektu(ov): bodka ( velká asi ako letice lietadlo)
Farba objektu(ov): biela
Zvuk objektu(ov): -
Spôsob svietenia objektu(ov) (bez svetla, stále svetlo, blikanie, ...): stále svetlo
Spôsob letu objektu(ov) (nehybný, rovnomerný, priamočiari, manévrujúci, ...): manévrujúci
Rýchlosť letu objektu(ov) (môže sa porovnať s niečím známym, lietadlo či iné): rýchlosť sa menila od približne rovnakej ako lietadlo až po nevysvetlitelnú
Výška letu objektu(ov): výška klasických búrkových mrakov
Smer letu objektu(ov) (odkiaľ a kam objekt letel, podľa svetových strán): všade (N-S-W-E)
Spôsob objavenia objektu(ov) (ako sa pozorovanie začalo): náhodným pozretím na na mrak
Spôsob zmiznutia objektu(ov) (ako a prečo sa pozorovanie skončilo): prekrytie objektu búrkovým mrakom
Správanie sa zvierat v okolí: -
Ďalší svedkovia (počet, mená, vek, kontakty, ...): -
Fotografia, nákres, ...:  
Popis celého pozorovania * (priebeh a zmeny pozorovania, vaše pocity, dojmy, ...): Čakal som na vlak a v tom som sa pozrel na oblohu a pri väčšom búrkovom mraku som zbadal bielu bodku pohybujúcu sa neobvyklým spôsobom a rýchlosťou. Náhodne zrýchľovala a menila smery pohybu v krátkych intervaloch. Takže sa pri jej vzdialenosti sa musela pohybovať neuveritelne rýchlo. Nakoniec zmizla za približujúcim sa mrakom.

 

Diskusná téma: Nizny Hrabovec

Ten dátum "213.06.2012" bol dosť zábavný.

Kybernaut | 13.02.2014

"prekrytie objektu búrkovým mrakom" ? a "...pri väčšom búrkovom mraku som zbadal bielu bodku..."? Už dávnejšie, keď vidím búrkové mraky, tak spozorniem a sledujem oblohu aj počas celej búrky. Takých prípadov je totiž viac. Počas búrok, pred nimi a aj po nich je často zvýšená aktivita tých záhadných lietajúcich vecí. Pozornejšie sledujme búrkové oblaky.

Pridať nový príspevok