Návštevníci z dávnoveku. Pozorujú nás stále?

29.03.2021 15:31

Einstein svojimi slovami "modlím sa v chráme neba" vyjadril hlboké pocity pokory a obdivu, ktoré prežívame, keď hľadíme na nekonečnú oblohu a snažíme sa pochopiť veľkosť vesmíru.

         Predstava, že v súhvezdí Veľkého voza leží takmer štyridsať miliónov galaxií, vyvoláva posvätnú bázeň a úctu. Nedávne objavy veľkých planét mimo našu slnečnú sústavu, ktoré obiehajú hviezdy podobné nášmu Slnku, podnecuje vyvolanie domnienok, že aj na tých planétach žijú bytosti.

         V dávnych dobách sa o návštevníkoch z vesmíru otvorene hovorilo a všeobecne sú spomínaní v histórií našej Zeme. Ešte aj v dnešných časoch je tomu tak, ale iba na niektorých miestach na svete. Platón popisuje boha Poseidona, ktorý sa usadil v Atlantíde a oženil sa so smrteľnou ženou, ktorá mu porodila deti. Teória o tom, že Poseidon bol návštevník z inej planéty je podporovaná aj popisom v biblii o "synoch boha", ktorí boli mohutní a silní. Poseidonové nadľudské činy pri výstavbe Zlatého mesta sú s týmto v súlade.

         V roku 1938 Edgar Caice vo svojich prácach opisuje dopravné prostriedky prichádzajúce na Zem v neskoršom atlantskom období. Návštevníci z hviezd upozorňovali obyvateľov na skazu Atlantídy. Prítomnosť návštevníkov z vesmíru je zaznamenaná na celom svete v príbehoch, mýtoch a legendách. Návštevníci sú väčšinou popisovaní ako bohovia zostupujúci na zem z neba.

         Vyskytli sa aj pri vzniku mayskej civilizácie. Africký kmeň Zulu, hovorí o návštevách z kozmu ako o najstaršej veci v ich histórií. Dongovia zo severnej Afriky, majú výborné znalosti astronómie, zatmení a o neviditeľnej hviezde v blízkosti Síriusa. Tvrdia, že informácie majú od bytostí, ktoré bývajú v Síriusovi a strávili s nimi dlhý čas. Taktiež kniha Popul Vuh stredoamerického kmeňa Quicheou popisuje návštevníkov z neba a staré brahmanské knihy z východu tvrdia, že oni návštevníci priviezli na Zem v dávnych dobách ovocie a obilie.

         Aj v Biblii vieme nájsť pasáže, ktoré sa dajú pričítať mimozemšťanom. Pojem vesmírne vozidlo nie je súčasťou biblického slovníka, ale je miesto neho použité slovo "voz", hlavný dopravný prostriedok v tej dobe. Štarty týchto plavidiel sú popisované, ako vzdušné víry – "Eliáš sa dostal vírom do neba". Tieto dopravné prostriedky boli sprevádzané, dymom a ohňom a niektoré sa podobali na rýchly mrak.

         Vesmírne bytosti, ktoré cestovali na Zem sú zrejme aj z Plejád, skupiny asi tristo hviezd ležiacich v súhvezdí Býka. Odkazy na Plejády a časté návštevy ich obyvateľov nájdeme asi v každej civilizácií na našej planéte. Hviezdny kalendár Hopiov a Navahov je zostavený na päťdesiatdva rokov a je založený na cykle, ktorý odpovedá vychádzaniu a zapadaniu Plejád. V biblii sa Boh pýta Jóba: "Dokážeš spútať trblietavý mihot Plejád?" Anglické legendy popisujú Plejády ako sídlo veľkých nebeských bohov, ktorí navštívili Zem.

         Podľa legiend idylická Atlantská zem priťahovala návštevníkov z Plejád natoľko, že sa tu rozhodli zostať. Od Čerokiov sa dozvieme, že kedysi dávno sa sedem tanečníkov alebo bytosti z Plejád dostalo na päť Atlantských ostrovov, kde sa usadili. Na blízke vzťahy Atlanťanov s inteligentnými bytosťami z Plejád nájdeme zmienku aj v gréckej mytológii, kde sa boh Atlas stal otcom siedmich dcér, siedmich hviezd Plejád. Plejády sú v okultnej literatúre charakterizované ako srdce našej galaxie.

         Prítomnosť mimozemšťanov nie je dnes uznávaná, a tak otvorená ako v dávnej minulosti. Veľa zo súčasných hlavne amerických prezidentov behom svojich kampaní sľubovalo, že uvoľnia informácie o UFO, ale ako bol niekto z nich zvolení, odmietol o tejto téme diskutovať. Táto zmena postoja dostala za veľkou mlákou aj názov: "syndrom mlčiaceho prezidenta". Súčasná vládna politika nielen Spojených štátov informácie o UFO zatajuje, ale niektoré z nich pravidelne vyplávajú na povrch. Odkedy je odvolaná pokuta desať tisíc dolárov a desať rokov väzenia pre každého príslušníka armády, ktorí by verejne hovorili o UFO, piloti okamžite zverejnili vyše dvadsať tisíc pozorovaní tohto druhu. Päťsto zamestnancov Centra pre výskum UFO Severozápadnej univerzity zaznamenalo tristotisíc pozorovaní UFO. Astronauti mali po opustení Zeme radu zážitkov so zvláštnymi plavidlami. Zamestnanci NASA v Houstone upozorňovali astronautov na možnú zrážku, pretože na monitore sa objavilo jasné svetlo pohybujúce sa priamo k americkej lodi. Kvôli týmto a iným podobným nevysvetleným incidentom, ktoré naznačujú, že UFO sledujú a pozorujú naše vesmírne lode, snažia sa rozšíriť prebiehajúci výskum mimozemského života.

         Pocit úcty, ktorí prežívame, keď premýšľame o vesmíre a možnostiach iného života vo vzdialených kútoch vesmíru nás vťahujú do zvláštnych úvah o nás samých a dúfam, že raz nájdeme odpovede na otázky: "Odkiaľ sme prišli? Prečo sme tu? A kam smerujeme?"

V. K.

obrázky: pixabay

Diskusná téma: Návštevníci z dávnoveku. Pozorujú nás stále?

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok