Mimozemská návšteva u Ezechiela.

06.06.2012 20:53

Kybernaut

Tá centrálna časť, ten akoby lietajúci tanier sa vedel aj odpojiť od tých štyroch "pilierov" s kolesami. Takto je o tom písané v Ezechielovi: "Sláva Pána Izraela sa zdvihla sponad cherubov, kde bola, k prahu domu." Ez9, 3. Alebo aj tu: "Vtom sa Pánova sláva zdvihla sponad cherubínov na prah domu, dom sa zaplnil oblakom a nádvorie bolo plné lesku Pánovej slávy." Ez10, 4. Potom sa ten stred s názvom "Pánova sláva" takto vrátila k tým štyrom "krútňavám" (kolesám v kolesách) ako keby to bol nejaký podstavec alebo adaptér: "Tu Pánova sláva opustila prah domu a zastala nad cherubmi." Ez10, 18. Myslím, že to malo schopnosť odpájať sa od tých štyroch vecí a vedelo to lietať aj nezávisle od toho. Pre osobné skúmanie: https://www.ulozto.sk/7234996/ezechiel-doc. Tých istých štyroch cherubínov videl aj Ján, vo svojej Apokalypse ich popisuje a aj Abrahám sa s nimi stretol, píše sa to v apokryfe s názvom "Zjavenie Abrahamovo". V 18. kapitole sa tie štyri bytosti dokonca aj pohádali ako na seba pozerali a anjel ich musel otočiť tak, aby na seba nevideli a tak sa potom prestali hádať a aj nadával na nich, nech sa nehádajú a radšej nech spievajú pieseň pokoja. Zaujímavé. Potom tam Abraham v závere 18. kapitoly popisuje ako videl to isté, čo aj Ezechiel, vraj tam videl "za bytosťami kočiar s ohnivými kolesami a každé koleso plné očí kolom dokola." Zdroj mojich informácii: https://www.martinus.sk/?uItem=3603. Odporúčam zohnať si aj prvú (všetky tri) časť knihy "Knihy tajemství a moudrosti", lebo sú tam české preklady aj dvoj kníh Henochových, ktorého pán Däniken tiež často spomína.

Diskusná téma: Mimozemská návšteva u Ezechiela.

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok