Lazar prý přežil Krista o třicet let

26.05.2012 22:23

Karel Kýr

 

giotto-lazar.jpg (400×284)

Co víme o Lazarovi? To, co je psáno v Novém zákoně. Že pobýval v Betanii se svými sestrami a patřil k Ježíšovým přátelům. Místo, v němž přebývali, se nachází za Olivetskou horou a je vzdálené od Jeruzaléma necelé tři kilometry. Na Lazarovi Ježíš vykonal zázrak vzkříšení.

Když se Kristus dověděl, že Lazar onemocněl, ihned se k němu rozjel. Přišel, jak sám věděl, pozdě – Lazar byl už mrtvý, byl dokonce uložen čtyři dny v hrobě. V místě bylo dostatek diváků, protože Židé přicházeli projevit soustrast Lazarovým sestrám Martě a Marii a navíc se sbíhali, když se rozneslo, že přichází Ježíš. Podle evangelisty zaslzel, i když pravil, že Lazar pouze spí. Pak vyzval okolostojící, aby odstranili kámen, který uzavíral jeskyni.

„Lazare, pojď ven!“ řekl.
A mrtvý opravdu vyšel, na nohou a rukou měl ještě pruhy plátna. Ježíš se podíval vzhůru a řekl:

„Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já jsem ovšem věděl, že mě vždycky vyslyšíš. Řekl jsem to kvůli těm lidem, kteří stojí kolem mne, aby uvěřili, že jsi mě poslal.“
Mnozí přítomní pospíchali do Jeruzaléma, aby pověděli velekněžím a farizejům o tomto zázraku. Jejich jedinou reakcí byla otázka: „Co máme dělat? Vždyť ten člověk koná mnohá znamení.“
Bylo jim jasné, že toho „člověka“ se musí zbavit. V nebezpečí byl i Lazar, chodící důkaz Ježíšova zázraku.
Jak skončil Ježíš je všeobecně známo. Méně se ví o Lazarovi. Prý žil ještě dalších třicet let. Podle legendy celá rodina a jejich blízcí namířili k francouzskému přístavu Marseille. Někteří autoři tvrdí ( např. Vondruška), že s nimi byla i jejich služebná Marcela, člen velerady Josef z Arimatie, Marie Klofáčova, Salome galilejská, žena Zebedeova a matka apoštolů Jana a Jakuba staršího. Tato světice údajně také stála pod křížem, na kterém umíral Kristus. Byla také při tom, když ženy nalezly o velikonočním jitru prázdný hrob, do kterého pokládali před třemi dny Krista. Podle některých legend nešlo o dobrovolnou výpravu, ale o trest, který se mohl snadno proměnit v popravu. Byli totiž zajati, naloženi na loď bez vesel a odstrčení do mořského proudu. Loď ale zamířila ke Galii a Lazar se údajně stal dokonce biskupem v Marseille. Jiní autoři legend tvrdí, že působil jako biskup na ostrově Kypru.
Podle verze o cestě do Provence a o biskupské hodnosti v Marseille zemřel Lazar v jižní Francii a jeho ostatky byly prý nalezeny v 9. století. Hrob, do kterého byl původně uložen byl objeven v Betanii ve čvrtém století. Lazar nadále žije v naší slovní zásobě, protože slovo „lazaret“ je odvozeno od tohoto muže.

Karel Kýr

Diskusná téma: Lazar prý přežil Krista o třicet let

nike free run 2 pas cher https://www.redtopic.com/

RonaldLync | 22.10.2014


Pridať nový príspevok