Krishnamurti. Výzva k premene.

06.06.2012 19:34

Kybernaut

Vynikajúci životopisný film o indickom filozofovi z roku 1983. Jiddu Krishnamurti silno ovplyvnil aj spolutvorcov holografickej paradigmy (holografického vysvetlenia sveta), akými boli Rupert Sheldrake, Fritjof Capra alebo David Bohm. Pozorne počúvajte jeho prednášky a rozmýšľajte nad tým, čo povie a budete žasnúť, že koľko pravdy na tom je. Podľa mňa to bol šírič univerzálnej pravdy a nikdy seba samého nepovažoval za nejakého gurua. Bol to vynikajúci a skromný rečník, nikdy nepoužíval nejaké ťažké a nezrozumiteľné odborné výrazy a aj deti mu rozumeli, tak jednoducho rozprával.