Kozmos: kam ďalej?

05.12.2012 16:34

slovak.ruvr.ru/2012_12_05/Kozmos-kam-dalej/