Konec světa, dva čeští vědci a mayský kalendář

26.05.2012 21:57

Karel Kýr

 

Drážďanský kodex

 

Pomalu bych nespočítal, kolik jsem zaznamenal příspěvků o konci světa a mayském kalendáři. Ale tento problém nedá spát ani seriózním vědcům. Dokonce ani u nás, v České republice.

Ing.Bohumil Böhm (*1935) je matematik, vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze. Zabývá se využitím počítačů, mimo jiné i ve středověké astronomii.
Jeho bratr Mgr. Vladimír Böhm (*1938) vystudoval pedagogickou fakultu v Hradci Králové, je učitelem dějepisu a španělštiny. Oba bratři se zajímají o mayskou kulturu.
Jak se na náš kalendář převádějí mayská data
Padla zmínka o mayském kalendáři a konci světa, který má být údajně v roce 2012. Ale jak převádějí mayská data na náš kalendář? Samozřejmě jsem to nevěděl, nejsem v tomto oboru odborník a tak jsem musel pátrat. Tedy:
Je jasné, že při studiu různých projevů mayské kultury je důležité porovnání mayského datování s naším křesťanským. Přesnější určení data samozřejmě znamená přesnější zařazení událostí do historických souvislostí, a tedy i přesnější a kvalitnější pohled do historie. Dnes se k přepočtu mayských dat používá Goodmanova, Martinézova a Thompsonova kolerace. Podle ní se k mayským datům (vyjadřujícím počet dnů od předem stanoveného prvního dne do dne datujícího určitou událost) přípočítává koeficient 584 284 dnů. Mayské datum se prý tím převede na juliánské dny a z nich se podle tabulek určí příslušný den, měsíc i rok gregoriánského kalendáře.
Bratři šokovali
Ale vraťme se našim bratrům Böhmovým. Ti po důkladné zkoumání mayského kalendáře došli k závěru, že zpráva o konci jednoho cyklu v roce 2012 je mylná. Podle nich cyklus kalendáře končí až v roce 2116.
Co se máme myslet o jejich teorii, který údajný konec světa posouvá o 104 let? Snad jen to, že ji podporuje stále více vědců. Ze stránek Lenky Khýrové jsem se dověděl, že v německém prestižním astronomickém časopise Astronomische Nachrichten napsali, že z více než padesáti teorií určujících vztah našeho kalendáře k mayskému je správná ta jejich.
A co odpůrci teorie bratrů Böhmových? Ti tvrdí, že je úplně jedno, kdy mayské kalendář „končí“ - důležité je prý hlavně to, jak se chovají lidé, jak válčí mezi sebou a jak ničí svou planetu. Konečná zkáza tak prý prostě přijde jako trest a to bez ohledu na kalendář nějaké dávné a tajemné civilizace.
Pod tento názor bych se klidně podepsal . Jen s malým dodatkem. Je docela možné, že nás nějaká vyšší moc nebo civilizace odstraní jako nákazu, která ohrožuje hmotný vesmír.
DODATEK
Drážďanský kodex (Codex Dresdensis) dle Encyklopedie Wikipedia
Deážďanský kodex je umělý název pro literární dílo předkolumbovské Ameriky uložené od roku 1739 v Drážďanech. Jedná se o jedno ze tří velkých literárních leporel (Drážďanský kodex, Madridský kodex, Pařížský kodex) zapsaných v mayském hieroglyfickém jazyce. Jelikož nebyly mayské hieroglyfy plně rozluštěny, zůstává obsah kodexu nepochopen. A i jeho jméno je umělé. Všechny tři kodexy jsou pojmenovány podle místa, kde jsou uloženy. Čtvrtý Codex Grolier není v akedemickém světě uznáván.
Původní mayské písemnictví v hieroglyfech bylo rozluštěno ruským odborníkem Jurijem Knorozovem. Knorozov, který získal jeden mayský kodex při dobytí Drážďan sovětskou armádou, zjistil, že maysképísmo je logosylabické.přestože byl jeho objev zpočátku odmítán, způsobil nakonec revoluci v chápání historie Mayů.
Kodex je vyroben z přírodního papíru a je napsán na 74 stranách s bohatými dekoracemi. Listy jsou popsány z obou stran a původně byly spojeny v jednu dlouhou nudli. Původní rozsah byl větší, ale dílo bylo zničeno při bombardování Drážďan na konci druhé světové války. Do Drážďan se kodex dostal pomocí Johanna Christiana Götzeho, tehdejšího ředitele Drážďanské královském knihovny, který koupil kodex ve Vídni od neznámého majitele v roce 1739. Jak se kodex dostal do Vídně není známé. Muzeu ho Götze předává v roce 1744. Věřejnosti byl poprve odhalen až o 104 roky později (1848).

Diskusná téma: Konec světa, dva čeští vědci a mayský kalendář

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok