JE TO MOŽNÉ?

25.05.2012 18:08
    Svetelné javy tvoria prechod jednej z najzákladnejších oblastí v parapsychológií k materializácii. Len veľmi ťažko sa dá rozoznať svetielko od čiastočky materializácie. Úplná materializácia je náhlym zjavením celej postavy alebo fantómu. Je to jav, pri ktorom na seba riadiaci duch berie viditeľnú telesnú podobu. Fluidum je asi plynnou hmotou, čo lipne na predmetoch a na ľudskom tele a je zároveň silou, čiže v zmysle energetickej teórie je to hmota - sila, ktorá mocne podlieha vôli alebo tiež psychickej energii. Tak toto je svet, do ktorého sme práve vstúpili.
 
    Z čiastkovej materializácie sa najčastejšie zjavujú ruky či hlavy. Útvary, ktoré neutralizáciou vznikajú nebývajú rovnaké. Sú hmlisté a niekedy pevné. Ak niekto by chcel takýto tvar chytiť, jednoducho sa dematerializuje. Predovšetkým je treba vyzdvihnúť zhmotnenie či materializáciu rúk, časti tváre, ako jav vysoko zaujímavý a záhadný. Ale vrchol nepochopiteľnosti tu predstavuje úplná materializácia. Je vôbec niečo také možné ? Veď ide o zjavenie sa bytosti, ktoré je počuť, majú oči, ruky či dvíhajú predmety. Je to dosť aj pre rozvážneho človeka. Musíme, ale aj v tomto prípade vylúčiť zopár nepriateľov, a to je sugescia, klam a opäť halucinácia.
 
    Táto oblasť je aj bohatá na podvody. No je nad mieru jasné, že skôr či neskôr boli odhalené. Mŕtve bytosti sa pomaly vynárajú z tmy a možno ich chytiť. Rozprávajú sa so živými, ale zase sa vracajú späť do tmy. Musíme zdôrazniť aj ťažkosť, ktorá nám bráni uznať úplnú materializáciu zvlášť ľudskú. Veď ide o ľudskú bytosť s telom a dušou. Kde sa zrazu vzalo toľko hmoty? Z média? Na tom nie je vidieť úbytok žiadnej hmoty. Alebo z ostatných prítomných ? Nie. Pripusťme, že dochádza k vytvoreniu novej látky. Ale to by bol zázrak, ktorí nemôžme len tak ľahko pripustiť, pretože akt by sa musel pripísať médiu, teda človeku. A človek môže hmotu len pretvoriť nie stvoriť. Človek má aj dušu nie len telo. Nedá sa uveriť, žeby človek mohol stvoriť dušu spolu s materializovaným telom. Teda mimo prastarého, prirodzeného spôsobu spojením muža a ženy. Duša stále spadá do kompetencie samotného stvoriteľa. Ak by sme aj túto myšlienku pripustili, veď by to bolo proti prírode a všetko by sme obrátili hore nohami. Preto ani nemôžeme pripustiť skutočnosť úplnej materializácie. Pretože stvoriteľ má v úplnej moci hmotu aj ducha.
 
    Máme tu brazílske médium Mirabelliho. Je možné, že v tejto oblasti prevýšil všetko ? Jeho seansy sa odohrávali pri úplnom svetle za najprísnejšej kontroly na ulici či verejných miestach. Pravdivosť javov popísalo vyše 500 ľudí. Medzi nimi boli lekári, arcibiskup, prezident a veľa iných. Mirabelli písal a tiež hovoril cca v 20 jazykoch, ktoré sa nikdy neučil. V týchto rečiach mával aj prednášky. Stalo sa, že pri úplnom svetle náhle zmizol a o niekoľko minút sa objavil o niekoľko km ďalej. Raz zmizol a objavil sa v meste vzdialenom až o 90 km ďalej. Tieto javy, ale vedú skôr k bilokácii.
 
    Tu sa môžme ohradiť vetou, že nemôžeme byť na dvoch miestach naraz. Je to rozdvojenie tela, kedy je jedno telo vidieť na dvoch miestach naraz, a to v súčasnej dobe. Ak bilokáciu pripustíme tak sa môže stať, že sa človek objaví aj na viacerých miestach naraz. Tomuto, ale vravíme už multilokácia. Obe telá cítia a vnútorne prežívajú to isté. Keď sa zraní jedno zraní sa aj druhé. Sú, teda prepojené vzájomne akýmsi neobyčajným putom a práve toto je najväčšou slabosťou tejto mimoriadnej schopnosti. Bilokáciu môžeme chápať aj dvomi spôsobmi. 1. Ako som už spomínala ak sa človek nachádza na dvoch miestach naraz. Tu je asi najznámejší páter Pio.
 
    Konal zázraky všade, kde len mohol. A nebolo toho málo, pretože sa často objavoval na viacerých miestach naraz. Videlo ho takto veľa ľudí. 2. Ak je človek na jednom mieste a na druhom len dvojníkom, teda double. Ale dvojník nie je jeden a ten istý človek. Ak by sme aj toto chceli pripustiť, tak ten druhý človek by musel byť materializovaný. Príbehy, ktoré sa viažu na bilokáciu je možné naozaj vysvetliť aj halucináciou a často telepaticky. Istý námorník menom Bob šiel do kajuty za kapitánom pre ďalšie príkazy potrebné pre plavbu. V kajute, ale našiel za stolom sedieť úplne neznámeho človeka, ktorý niečo písal. Šiel, preto pohľadať kapitána, aby mu oznámil, že na palube je cudzí človek. A však, keď sa tam vrátili v kajute nikoho nebolo. Na stolíku, ale našli ležať lístok s odkazom Veslujte na severozápad. Loď, teda obrátili tým smerom. O pár dní narazili na potapajúcu sa loď, na ktorej našli človeka totožného s tým ktorého Bob videl v kajute písať. Sú známe aj bilokácie, v ktorých čítame, aj v životopisoch svätých. Tak napr. Františka Xaverského bolo pri stroskotaní vidieť naraz na lodi aj na člne. Ale mohla to byť aj halucinácia, omyl, ktorý sa môže pri rozrušených mysliach stať.
    Nedá mi tu, ale nespomenúť doppelgänger. Títo dvojníci sú vnímaní často ako zlá forma bilokácie, alebo videnia seba samého. Všeobecne je považovaný za predzvesť niečoho zlého, čo sa má stať alebo signalizuje predzvesť vlastnej smrti.
 
    Jedno je však naprosto isté. Iba analýza viacerých faktorov by mohla vysvetliť tieto čudné veci. Sú božské? Anjelské? Diabolské ?
Sú jednoducho nepochopiteľné.

Diskusná téma: JE TO MOŽNÉ?

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok