Iniciativa Stevena M. Greera

24.10.2012 09:47

Greerova iniciativa se setkává s "agresivním nezájmem" zástupců světových i českých ufologických organizací a jejich médií. Jakoby se cítili uraženi a zaskočeni kompetentním člověkem, který si dovolil tímto způsobem rozvířit kal, který se jim za dlouhá léta usadil v mozcích...

Tady totiž už nejde o směšné a žel mnohdy lukrativní "pindání o ničem", zveřejňované s postranní myšlenkou na co nejvíce "kliků", což je záležitost úzce spojená se ziskem reklamních zakázek. Je to mnohem víc, než si tito přízemně uvažující lidé plující na vodách komerce umí představit! Jde totiž o již dlouho pendentní přímou akci, jejíž důsledky mohou být obrovské.

Vyšetřování Kongresu USA totiž skutečně může vést buď k potvrzení a následnému odhalení skrytých skutečností s nedozírnými důsledky pro další vývoj lidstva, anebo k jejich definitivnímu zavržení.
Obě možnosti by měly pro "pindálky", "přikyvovače" a "autority", včetně provozovatelů serverů, kladoucích větší důraz na grafické ztvárnění jinak zastaralých a líbivou komerční všehochutí zalepených stránek než na jejich obsah, naprosto smrtící dopad...

Mohla by jim totiž pojít dojná kráva, zvaná "ufologie"...


Jak proběhla tisková našimi médii úplně ignorovaná konference, o níž se můžete více dozvědět z webu Národního tiskového střediska USA?

Ředitel projektu dr. Greer úvodem seznámil přítomné s činností Projektu Disclosure, představil přítomné svědky a nakonec odpovídal na dotazy před sálem nabitým novináři a zástupci televizních štábů. Na otázku, proč mimozemšťané nepřistanou na veřejném místě a nekontaktují veřejně pozemské vlády, Dr. Greer odvětil:
"Kdybyste byli na přátelských výzkumných misích napadáni vojenskými stíhači, sestřelováni a poté odvlékáni jako zvěř do laboratoří, měli byste zájem o oficiální styky?"

Přítomní očití svědci setkání s UFO a mimozemskými bytostmi přednesli na tiskové konferenci svá svědectví s přísnou vážností a naprostou seriózností, umocněnou jejich postavením.

Seržant Clifford Stone: "Byl jsem u havarovaného UFO v roce 1969. Někteří členové posádky byli ještě naživu. Zatímco jsme manipulovali s jejich těly a troskami UFO, tvrdili jsme světu, že tam nikdy žádné UFO nehavarovalo. Byla to nebetyčná lež!". Na otázku, jak mimozemšťané vypadali, odpověděl: "K nerozeznání od nás. Kdyby okolo vás prošli, vůbec by vás nenapadlo, že jste minuli mimozemšťana, vypadají jako vy nebo já." Stone prohlásil, že vlastní katalog zahrnující 57 různých mimozemských ras různého vzezření.

Michael Smith, bývalý řídící letového provozu USAF potvrdil existenci UFO:
"Měli jsme je na radaru, ve výšce 24384 m. Po deseti minutách se z radaru pomalu vytratila a po dalších pěti až desíti minutách se znovu objevovala v přesně stejné výšce."

Kapitán Robert Salas byl v roce 1967 startovním důstojníkem (launch officer) jednoho z raketových sil v Montaně. Mimo jiné řekl: "... náhle se objevilo UFO a naše rakety nebyly k ničemu. Nemohly by odstartovat, protože kompletní elektronika byla vyřazena. Nahlásil jsem to nadřízeným. Jsem přesvědčen, že tuto událost způsobilo UFO."

John Callahan mínil, že "současné problémy s elektřinou, jako byly například v Kalifornii, by snadno vyřešilo pochopení a využití jejich technologie." Potvrdil, že roku 1986 doprovázelo UFO letadlo japonských aerolinií a manévrovalo okolo něho. Přitom bylo sledováno řadou radarů oficiálních vojenských i civilních stanovišť pro zajištění  leteckého provozu.

Dan Morris pozoroval a zblízka vyfotografoval tři UFO, když byl zaměstnán na radarové stanici v Georgii. Enrique Kolbeck, řídící letového provozu na Mexico City International Airport, často pozoroval výskyt UFO v této lokalitě a musel je zohledňovat při řešení situace letového provozu. Na incidentu, k němuž došlo 4.března 1992, se účastnilo celkem 15 UFO. V létě 1994 se objevovala prakticky neustále, někdy byla pozorovatelná na radarové obrazovce i 5 hodin. Přitom je ze země současně sledovala řada lidí pouhým okem.

Seržant USAF ve výslužbě a současný mluvčí Projektu Odhalení Karl Wolfe uvedl, že jedna ze základen bytostí navštěvujících Zemi je umístěna na odvrácené straně Měsíce. Odpovídá to pozorování astronautů, která jsou pod vysokým stupněm utajení. NASA ovšem i nadále tvrdí, že se výzkumem UFO nezabývá a odmítá jakékoliv vyjádření, jak potrvrdil historik NASA Glen Svanson.

Dr. Carol Rosin, konzultant pro kosmické zbraně:
"Mimozemšťané nejenže krouží kolem, ale někteří nepochybně jsou i tady, na Zemi. Zcela jasně čekají na to, až s nimi bude někdo ochoten a schopen komunikovat v míru." Je přesvědčen o tom, že únosy, případně doprava lidí do UFO, to dokazují - protože všichni "unesení" jsou v pořádku vraceni domů.

Zpět ke Greerovým úvodním slovům.
V krátké historii organizace uvedl:
"Od roku 1993 jsme kontaktovali nejprve vojenské svědky a poté osoby ve vládních službách, které se přímo podílely na akcích, souvisejících s mimozemšťany. Navštěvovali jsme také informační schůzky Clintonovy administrativy a ředitele CIA Jamese Woolseye, důležité vojenské zástupce Pentagonu, vybrané členy Kongresu i další zajímavé osoby.
V dubnu 1997 se sešlo přes deset vládních a vojenských svědků kontaktů s mimozemšťany ve Washingtonu na schůzce s kongresmany, úředníky Pentagonu a dalšími. Už tehdy jsme žádali o slyšení k tomuto tématu v Kongresu, ale naše žádost zůstala nevyslyšena - nebyl volný termín," konstatoval Dr. Greer.
"Roku 1998 jsme proces odhalování  postavili na oficiální úrověň, založili fond videozáznamů a pustili se do editace a organizace obsahu tehdy už více než stovky svědectví. Náklady na činnost spojenou se sběrem svědectví v celosvětovém měřítku jsme odhadovali na 2 až 4 miliony dolarů, jenže do srpna 2000 se nám podařilo shromáždit jen zhruba 5% potřebné částky.
V srpnu jsme založili Projekt Archiv svědectví a i přes skrovné finance se rozjeli do světa s cílem pořizovat digitální videozáznamy rozhovorů se svědky, v kvalitě vhodné k televiznímu odvysílání. V prosinci 2000 jsme měli natočeno přes 120 hodin.
Připomínám, že jsem doktor medicíny, ne vydavatel. Přesto se mi do února 2001 podařilo zredukovat záznam ze 120 na 33 hodin vybraných svědectví a posléze na konečných 18 hodin jakéhosi super-výtažku. Tato redukce byla nezbytná s ohledem na čas kompetentních osob, jimž chceme svědectví předložit. V březnu a dubnu 2001 byl audiozáznam svědectví přepsán do textové podoby, vhodné ke zveřejnění. Podotýkám, že jsem pracoval pod tlakem času sedm dní v týdnu a mnohdy i 18 hodin denně a mohou se v tom vyskytnout chyby. Část takto zpracovaných svědectví je nyní přístupná na internetu. Chystáme knižní vydání a pěti až šestidílný televizní seriál," uvedl dr. Greer.


Na tiskové konferenci i na internetových stránkách byly předloženy výzvy k vládě a Kongresu USA k odtajnění příslušných materiálů a přiznání kontaktů s mimozemšťany. Podle organizátorů projektu Disclosure by to bylo přínosem pro výzkum nových energetických zdrojů a pohonných systémů, šetřících životní prostředí, nezbytně nutných pro budoucnost lidstva. Administrativě prezidenta Bushe je určena výzva k omezení chystaného "kosmického štítu", přímo ohrožujícího UFO.
Obyvatelé USA byli vyzváni, aby zasílali svým kongresmanům žádosti o otevření oficiálního parlamentního slyšení (výslechu) k odhalení pozadí UFO a kontaktů s mimozemšťany. 
Záběry z konference byly celosvětově odvysílány v CNN Headlines.

Tiskové konference bylo možno zúčastnit se "live" na internetu. Podle vyjádření společnosti ConnectLive.com, která přenos zprostředkovala, se na ni připojilo více než čtvrt milionu účastníků. Po dobu trvání přenosu se v 10 až 15% času projevilo značné přetížení síťových uzlů, což se opravdu nestává tak často. Další statisíce zájemců nyní mají po šest následujících měsíců možnost shlédnout videozáznam, který se v USA  prodává na videokazetě.
Čistý výtěžek z prodeje videokazet a ostatních materiálů si Dr. Greer nestrčí do vlastní kapsy, je součástí fondu, který obětavcům z The Disclosure Project umožní pokračovat v práci.


Večer, ve čtvrtek 10. května, proběhl ve Washingtonu kontaktní meeting svědků kontaktů s UFO s "velmi důležitými osobami" (VIP), po telefonu nebo formou chatu, jehož se mimo jiné zúčastnilo více než 20 senátorů a kongresmanů.


Důsledky pro životní prostředí, světový mír, 
celosvětovou chudobu a budoucnost lidstva 

Stručné shrnutí

Copyright © Steven M. Greer, M.D. - 2001

Pro většinu lidi patří otázka, zda jsme či nejsme ve vesmíru sami, mezi filozofické úvahy -- je to "něco pro akademiky, ale bez praktického významu"... Dokonce i jistota, že jsme běžně navštěvováni nikoli lidskými vysoce vyvinutými životními formami, se mnohým ve světle globálního oteplování, drtivé chudoby a válečné hrozby zdá být bezvýznamnou. 
Tváří v tvář reálným výzvám, souvisejícím s dlouhodobou lidskou budoucností, jsou záležitosti jako UFO, mimozemšťané a tajné vládní projekty pouze druhořadé, pravda?

CHYBA -- osudná chyba!!!

Námi prezentované důkazy a svědectví potvrzují následující

Jde o nejtajnější, takříkajíc vodotěsný program, probíhající v USA a mnoha jiných zemích;

tyto projekty, jak ostatně upozornil už v roce 1961 president Eisenhower, unikají zákonnému dozoru a kontrole nejen v USA, ale i v Británii a jinde na světě;

vysoce vyvinuté kosmické lodě mimozemského původu, označované zpravodajskými agenturami jako "mimozemské dopravní prostředky" (ETV - extraterestrial vehicles), byly sestřeleny, zčásti rekonstruovány a studovány při nejmenším od čtyřicátých, a možná dokonce už od třicátých let uplynulého století;

ze studia těchto objektů (a podobných lidských vynálezů pocházejících z dob Nicoly Tesly) byl odvozen významný technologický obrat v oblasti generování energie a pohonu. Tato technologie využívající novou fyziku nevyžaduje k výrobě ohromného množství energie spalování fosilních paliv ani ionizující radiaci;

přísněji než jako top-secret klasifikované projekty užívají plně funkčních antigravitačních pohonných zařízení a nové energetické zdroje, které, pokud budou odtajněny a zapřaženy k mírovému využití, mohou umožnit rozkvět nové lidské civilizace, bez nedostatku, chudoby a nutné devastace životního prostředí.

Ti, kdož nedůvěřují těmto tvrzením, by si měli pečlivě přečíst svědectví tuctů vojenských a vládních svědků, která uvedené skutečnosti jasně potvrzují. Pod dojmem rozsahu a hlubokých důsledků těchto výpovědí, ať už je někdo přijímá nebo o nich vážně pochybuje, musíme všichni požadovat veřejné slyšení před kongresem, abychom se v této věci dobrali k pravdě. Nejde o nic méně než o budoucnost lidstva, která je na vážkách.

Důsledky pro životní prostředí

Máme k dispozici do případu hluboce zasvěcené osoby a vědce, kteří mohou ve veřejném parlamentním slyšení dokázat, že ve skutečnosti už dávno ovládáme nejen přísně utajovaný způsob výroby energie, ale i antigravitační pohonné systémy, umožňující celkovou a trvalou náhradu všech dosud užívaných metod získávání energie a dopravních systémů.

Tato zařízení zpřístupňují okolní elektromagnetické záření a takzvaný "nulový bod stavu energie", a dodávají ohromné množství energie bez jakéhokoliv znečišťování. Tyto systémy v podstatě generují energii pomocí napojení na všudepřítomné kvantum energetické hladiny vakua, základní energie, jenž je zdrojem všech ostatních energií a hmoty. 
Veškerá hmota a energie vyvěrá ze základní hladiny energetického stavu a může být odčerpávána pomocí speciálně konfigurovaných elektromagnetických okruhů, sloužících k získání nevyčerpatelného množství energie z časoprostoru kolem nás. Toto NENÍ perpetuum mobile a nejsou přitom porušeny ani termodynamické zákony -- tyto generátory slouží pouze jako přípojky na všeobklopující energetické pole.

Uvedené systémy nepotřebují palivo ke spalování ani atomy k štěpení nebo fúzi, žádné centralizované elektrárny, přenosová vedení a příslušnou infrastrukturu, pohlcující mnohamiliardové částky v US dolarech, zatím nezbytně potřebné k elektrifikaci a přenosu energie například do odlehlých oblastí Indie, Číny, Afriky a latinské Ameriky. Tyto systémy jsou lokální: mohou být zřízeny kdekoli a vyrábět potřebnou energii přímo na místě. Jde v podstatě o definitivní řešení převážné většiny problémů spojených se životním prostředím, které trápí náš svět.

Užitek pro životní prostředí z takového objevu se může jevit značně přehnaný, avšak už krátký seznam zahrnuje

eliminaci nafty, uhlí a plynu coby zdrojů výroby energie; ergo odstranění všech rizik znečištění vzduchu a vody během dopravy a použití těchto paliv. Olejové havárie, globální oteplení, nemoci ze znečištěného vzduchu, kyselý déšť, atd. -- to vše může a musí být ukončeno do 10 až 20 let;

geopolitické napětí, vyvěrající ze soutěže o takřka vyčerpané zdroje fosilních paliv, pomine;

  již existující technologie, schopné vyčistit průmyslové odpady na nulové nebo téměř nulové emisní hodnoty ve vzduchu i vodě, spotřebují velmi mnoho energie, takže jsou považovány za velice nákladné aby mohly být využity ve velkém rozsahu. Nadto, protože jsou energeticky náročné a proto, že současné energetické systémy jsou dnes hlavní příčinou většiny znečištění vzduchu na světě, je bodu návratu emisí do okolního prostředí dosaženo velice rychle. Tato rovnice se ovšem dramaticky změní, bude-li průmysl schopen získat obrovské množství volné energie "punkcí" (žádné palivo k zaplacení -- pouze cena zařízení, které není dražší než běžné generátory + tyto systémy neprodukují žádná znečištění). Energeticky náročné snahy o recyklaci budou schopny dosáhnout plné míry využití, protože energie potřebná ke zpracování pevného odpadu bude i v tomto případě zdarma a v hojnosti;

v současné době energeticky velice náročné a znečišťující zemědělství může být transformováno prostřednictvím čistého, neznečišťujícího zdroje energie;

hrozivý postup světových pouští lze obrátit, pokud světovému zemědělství umožníme využití v současné době energeticky náročných a nákladných odsolovacích zařízení, která se však stanou cenově únosná, jakmile budeme moci využívat nový energetický zdroj. 
Letecká a nákladní doprava, včetně meziměstských přepravních systémů, nahradí dosavadní stroje stroji, využívajícími novou energetickou a pohonnou technologii (antigravitační systémy, které umožní tichý pohyb nad povrchem). Nebudou vytvářeny žádné exhalace a ceny se podstatně sníží, protože náklady na energii budou zanedbatelné. Také hromadná doprava v městských oblastech může využít těchto systémů k provozu tiché a výkonné přepravy;

hladina hluku produkovaná tryskovými letadly, nákladními auty a ostatními dopravními prostředky poháněnými spalovacími motory, bude podstatně snížena použitím bezhlučných zařízení. Elektrárny zmizí, protože každý domov, úřad i továrna budou mít vlastní zařízení dodávající veškerou potřebnou energii. Mimo jiné zmizí i ohyzdná rozvodná vedení, náchylná k poškození za bouří a energetické výpadky se stanou minulosti. Také nezřídka praskající či netěsnící podzemní plynová potrubí, která poškozují půdu a vodní zdroje, už vůbec nebudou zapotřebí;

jaderné elektrárny budou zrušeny; technologie potřebná k vyčištění těchto objektů je po ruce. Ač je to k nevíře, skutečně už existují tajné a funkční technologie k neutralizaci jaderných odpadů.

Utopie? Ne, protože lidská společnost bude vždy nedokonalá - ale možná ne tak nefunkční jako dnes. 
Tyto nové technologie jsou skutečné -- viděl jsem je. Antigravitace je stejnou realitou jako výroba volné energie. Tohle není blouznění ani žert. Nevěřte těm, co říkají, že je to nemožné: jsou intelektuálními potomky těch, kteří kdysi tvrdili, že bratři Wrightové jakživ nebudou létat...

Současná lidská civilizace dosáhla bodu, v němž je schopna spáchat planeticidu: zničit celý svět. Můžeme a musíme to dělat lépe. Uvedené technologie existují a každý jedinec, jemuž jde o životní prostředí a lidskou budoucnost, by měl volat po naléhavém slyšení k dosažení toho, aby tyto technologie byly odhaleny, odtajněny a bezpečně aplikovány.


Důsledky pro společnost a světovou chudobu

Z dosud uvedeného vyplývá, že v současné době ještě utajené technologie dávají lidské civilizaci příležitost přežít. Samozřejmě, a o tom není pochyb, zde současně hovoříme o největší sociální, ekonomické a technologické revoluci v lidských dějinách. Nelze bagatelizovat celosvětové změny, které by takové odhalení nevyhnutelně provázely. Směřuji k tomuto uveřejnění po většinu svého dospělého života a jsem si přesně vědom toho, jak ohromné tyto změny budou.

Toto odhalení, bez ohledu na jedinečné a definitivní všeobecné pochopení skutečnosti, že homo sapiens NENÍ jediným či dokonce nejvyvinutějším tvorem ve vesmíru, postaví lidstvo tváří v tvář těm nejvyšším rizikům, ale i příležitostem ve známé historii. Jestliže neuděláme nic, tato civilizace se následkem přetíženého životního prostředí zhroutí ekonomicky, geopoliticky i sociálně. Nejpozději za 10 - 20 let poptávka po fosilních palivech a naftě vysoce překročí jejich zásoby -- a nastoupí šílený Mad Max scénář, v němž budou všichni válčit o poslední barel oleje. Je ovšem velmi pravděpodobné, že geopolitickému a společenskému zhroucení předejde přírodní kolaps...

Zveřejnění principů nových technologií poskytne základ pro novou, únosnější civilizaci. Světová chudoba bude odstraněna ještě za našeho života. S příchodem nové energie a pohonných systémů, nebude žádné místo na Zemi muset trpět nedostatkem. Dokonce i pouště rozkvetou.

Hojná a téměř bezplatná energie bude dostupná i v nejchudších oblastech pro zemědělství, dopravu, výstavbu, průmyslovou výrobu a všeobecnou elektrifikaci. Tomu, co může lidstvo s její pomocí dosáhnout, není kladen žádný limit. Je směšné -- lépe řečeno nemravné -- vědět a mluvit o bídě a hladomoru ve světě, zatím co už léta sedíme na tajné technologii, která může úplně zvrátit tuto situaci. 
Takže, proč neuvolnit tyto znalosti? Protože by se úžasně změnil sociální, hospodářský a geopolitický řád světa. Každý hluboce zasvěcený, se kterým jsem se setkal, zdůraznil, že by proběhla ta největší změna v celé známé lidské historii. Podstata je, že nové prostředky nejsou tak velice utajované proto, protože by byly pošetilé, ale protože lze očekávat tak hluboké a dalekosáhlé důsledky. V přirozenosti mocných, kteří kontrolují takové projekty, je to, že nemají rádi takovéto změny. Zde ale skutečně hovoříme o největší ze všech ekonomických, technologických, sociálních a geopolitických změn v historii lidstva. Proto je raději udržován současný status QUO, dokonce i přestože se naše civilizace řítí do zapomnění.

Jenže v intencích této argumentace by jakživ nedošlo k průmyslové revoluci a šlechta by svrchovaně vládla dodnes!

Bude zapotřebí mezinárodního úsilí, směřujícího k minimalizování trhlin v ekonomii a usnadnění přechodu do nové sociální a hospodářské reality. Můžeme a musíme to dokázat. Obzvlášť společnosti zainteresované na naftě, energii a na hospodářském sektoru s tím spojeném, musí být zvládnuty, ale přitom je třeba postupovat velmi citlivě: nikdo rád nepřihlíží tomu, jak se jeho moc a říše rozpadá. Národy dosud závislé na prodeji zemního oleje a plynu budou potřebovat pomoc při oživení, stabilizaci a přechodu k novému hospodářskému pořádku.

Spojené státy, Evropa a Japonsko se rovněž budou muset přizpůsobit nové geopolitické realitě, protože v současné době chudé, ale lidnaté země, se dramaticky rozvinou -- technologicky i hospodářsky. Budou požadovat a právem také obdrží významné postavení u mezinárodního jednacího stolu. A tak by to mělo být. Mezinárodní společenství ovšem bude muset vytvořit vhodné záruky, předcházející tvorbě potenciálních geopolitických aliancí mezi zeměmi současného prvního a třetího světa, které by snadno mohly přejít v bojovné a rozvratné postupy z titulu nového zplnomocnění.

Hlavně USA budou muset vést svět pomocí síly, ale vyvarovat se současnému sklonu směřujícímu k jeho ovládání. Vedoucí postavení a nadvláda není totéž, a čím dříve pochopíme tento rozdíl tím lepší bude náš nový svět. Ten může mít mezinárodní vedení bez nadvlády a hegemonie. Spojené státy si nutně musí uvědomit tento rozdíl, pokud v této věci budou chtít zaujmout velmi potřebnou vedoucí roli.

Nové technologie, protože doslova i v přeneseném významu decentralizují moc, umožní miliardám lidí žijících dosud v nepopsatelné bídě a chudobě vstoupit do světa nové hojnosti. S jejich hospodářským a technologickým vývojem poroste i úroveň vzdělání a v důsledku toho postupně poklesne porodnost. Je dobře známo, že se stoupající úrovní vzdělání, prosperitou a technologickým vývojem, převzaly ženy stále rovnoprávnější úlohy ve společnosti, počet porodů prudce poklesl a populace se stabilizovala. Toto je dobrá věc pro přežití světové civilizace a budoucnost lidstva.

S každou čistě elektrifikovanou vesnicí poklesnou náklady na zemědělství a přepravu, provozovaným pomocí čisté a bezplatné energie, a nedostatek dramaticky rychle opustí náš svět. Jestliže budeme jednat ihned, pak budeme do roku 2030 schopni efektivně odstranit veškeré dnes na světě známé nedostatky. Musíme pouze najít odvahu přijmout změny a moudře, bezpečně a pokojně uvést lidstvo do nové doby.

Důsledky pro světový mír a bezpečnost

Před několika lety jsem o této věci diskutoval s prvním předsedou Výboru pro mezinárodní vztahy (Senate Foreign Relations Comittee), jímž byl senátor Claiborne Pell. Sdělil mi, že ačkoli je členem kongresu už od padesátých let, jakživ ho o těchto záležitostech nikdo neinformoval. Řekl jsem mu, že je v povaze těchto černých projektů, že většina našich vůdců je držena mimo úroveň jakéhokoliv rozhodování o těchto věcech, a za jak ostudné to považuji. Dodal jsem: "Senátore Pelle, v té době, kdy jste byl předsedou výboru pro mezinárodní vztahy, jste zanedbal vhodnou příležitost zabývat se těmi nejzazšími mezinárodními vztahy ..." a přitom jsem ukázal na hvězdy nad našimi hlavami. 
Odvětil, "Vím, Dr. Greere, a obávám se, že máte pravdu..."

Je trpkou skutečností, že našim vrcholným diplomatům a moudrým starším lidem, jako je senátor Pell, exprezident Jimmy Carter, ale i ostatním mezinárodním vůdcům, bylo zásadně a záměrně bráněno v přístupu, o kontrole nad těmito záležitostmi nemluvě. Takováto praxe je temnou hrozbou světovému míru. Ve vakuu tajemstvím zahalených operací, nekontrolovaných žádnými veřejnými osobami, národními reprezentanty, orgány OSN ani žádnou jinou legitimní složkou, probíhá činnost přímo ohrožující světový mír.

Ze svědectví, vícenásobně potvrzeného vojenskými svědky, kteří o sobě navzájem nevědí a nikdy neměli žádnou příležitost se dohodnout, vyplývá, že USA i jiné země proti zmíněným ETV podnikly ozbrojené útoky, což v některých případech vedlo k jejich sestřelení. 
Mohu jen opakovat to, co jsem kdysi řekl paní Boutros Ghali, manželce tehdejšího generálního sekretáře OSN: jestliže existuje pouze 10% šance, že je to pravda, pak tato skutečnost představuje nejvážnější hrozbu světovému míru v celé lidské historii.

Poté, co jsem osobně rozmlouval s mnoha věrohodnými vojenskými a úředními osobami odpovědnými za vojenskou činnost v kosmickém prostoru, tedy s lidmi disponujícími přímými vědomostmi o takových akcích, jsem si jist, že jsme to skutečně udělali. Proč? Protože se neznámé stroje zdržovaly v našem vzdušném prostoru bez našeho povolení -- a protože jsme chtěli získat jejich technologii. 
Nikdo nikdy netvrdil, že tyto objekty představují pro lidstvo jakousi aktuální hrozbu: jenže každá civilizace, schopná rutinně vykonávat mezihvězdné lety, by mohla ukončit naši civilizaci v nanosekundě, pokud by to byl její záměr. To, že stále ještě svobodně dýcháme vzduch Země, je svědectvím o nikoli nepřátelské povaze přítomných ET civilizací.

Máme rovněž informace o tom, že iniciativa takzvaných Star Wars (alias Národní protiraketový obranný systém) je ve skutečnosti krytím černého projektu rozmístění zbraňových systémů, které sledují, zaměřují a ničí ETV, pokud se přiblíží k Zemi nebo vstoupí do pozemské atmosféry. 
O nic menší osobnost než Wernher von Braun ještě na smrtelné posteli varoval před těmito skutečnostmi a šílenstvím takového plánu. Zjevně zbytečně (viz svědectví BB, bývalého mluvčího Wernhera von Brauna). Takže, pokud nezměníme směr, jednou pravděpodobně skončíme tam, kde chvátáme...

Při použití nových druhů zbraní, které v současné době spočívají ve skrytých arzenálech -- a jsou dokonce ještě hroznější než ty termonukleární -- není žádná možnost přežít případný konflikt. Jménem všech lidí byly a jsou podnikány temnotou obestřené akce, které mohou vážně ohrozit naši budoucnost. Pouze úplné a otevřené odhalení může napravit danou situaci. Opravdu nenacházím vhodná slova, jimiž bych vyjádřil naléhavost takového počinu.

Po 10 let jsem pracoval jako pohotovostní lékař a viděl, že každý vhodný předmět lze použít jako zbraň. Každá technologie, pokud její použití není provázeno rozumem a touhou po dobré a pokojné budoucnosti -- což je naše jediná možnost do budoucna -- může být použita k válčení. Strůjcům supertajných projektů, lidem, kteří nepodléhají správě žádných legálně jmenovaných orgánů, jako například OSN, US kongresu nebo britskému parlamentu, nesmí být dovoleno pokračovat v jednání tímto způsobem ve jménu lidstva.

Jedním z největších nebezpečí extrémního utajení je, že vytváří neprodyšně utěsněný uzavřený systém, nepřipouštějící s ním neslučitelnou volnou výměnu myšlenek. V takovém prostředí lze vypozorovat, jak snadno lze udělat vážné chyby. Ze svědectví například vyplývá, že se výskyt ETV stal velmi markantním poté, když jsme vyvinuli první nukleární zbraně, a když jsme začali vstupovat do okolního prostoru. V mnoha případech doložených četnými věrohodnými oficiálními vojenskými osobami došlo k tomu, že se tyto objekty vznášely v blízkosti testovaných ICBM (mezikontinentálních balistických střel), ale dokonce je dokázaly neutralizovat.

Z čistě vojenského pohledu na věc by v takových případech možná mohlo dojít k ofenzivním protiopatřením, vedoucím až k pokusům o sestřelení takovýchto objektů. Opravdu, to by byla normální vojenská reakce. Ale co když tím ET civilizace chtěly jen říct: "Prosíme vás, nezničte si váš překrásný svět!?" -- anebo toto: "My vás nenecháme vstoupit do prostoru abyste takovým šílenstvím ohrožovali ostatní!" Jistěže, i snahu naznačit zájem a dokonce ukázat větší kosmickou moudrost si lze opět a znovu vykládat jako akt agrese. Jenže právě z takových nedorozumění a mánií nakonec vznikají nesmyslné války.

Ať už jsou naše dojmy z cizích návštěvníků jakékoliv, neexistuje žádná šance, že obdobná nedorozumění mohou být vysvětlena a urovnána prostřednictvím násilí. Uvažovat o takovém šílenství znamená přemýšlet o zničení lidské civilizace.

Je načase, aby se naši moudří starší a vysoce postavení diplomaté, jako sen. Pell, začali pečlivě věnovat těmto závažným okolnostem. Ponechat záležitosti tohoto druhu v rukou kliky samozvanců, provádějících jakési záhadné skryté operace, představuje tu největší hrozbu nejen pro US národní bezpečnost, ale pro bezpečnost světa v celé známé lidské historii. Eisenhower měl pravdu, ale ani tehdy ho nikdo neposlouchal...

Protože se ve světle svědectví ukazuje, že byla a je prováděna skrytá činnost, která dokonce zahrnuje i násilné střety s cizími návštěvníky, je nevyhnutelné, aby mezinárodní společenství povšechně, a US kongres a president především, udělali následující:

Musí umožnit veřejné slyšení svědků ke stanovení výše rizika pro národní a mezinárodní bezpečnost, které představuje současný skrytý management tajných projektů;

Musí okamžitě zakázat veškeré zbraně umístěné ve vesmíru a specielně zakázat jejich zacílení na jakékoliv mimozemské objekty, protože takové akce jsou neospravedlnitelné a mohou ohrozit celé lidstvo;

Musí ustanovit speciální diplomatický sbor pro styk s mimozemskými civilizacemi za účelem podporovat komunikaci a mírové vztahy;

Musí sestavit přiměřeně zplnomocněnou a veřejnou mezinárodní dozorčí skupinu k řízení vztahů mezi lidstvem a mimozemšťany a zaručit tak mírové a vzájemně prospěšné interakce;

Dále je třeba podpořit mezinárodní instituce, které mohou zabezpečit mírové využití nových technologií ve spojení s vysoce vyvinutými energetickými a pohonnými systémy (viz dále v textu). 
Kromě výše uvedeného, vyvstává sice méně zřetelná, ale asi stejně naléhavá hrozba světovému míru z faktu, že skrytá kontrola tohoto subjektu vyústila ve skutečnost, že svět byl dlouhodobě připravován o nezbytně nutné nové energetické a pohonné technologie, o nichž jsem už hovořil.

Světová chudoba a propast šířící se mezi bohatými a chudými, obojí je vážnou hrozbou světovému míru, ale lze snadno korigovat zveřejněním a mírovou aplikací výše uvedených technologií. Reálná hrozba budoucí války, vzhledem k tenčící se zásobě fosilních paliv v příštích 10 - 20 letech, jen podtrhuje potřebu tohoto odhalení. Co se stane, když 4 miliardy lidí žijících v chudobě začnou chtít auta, elektřinu a jiné moderní vymoženosti, když tohle všechno závisí na energii, spočívající na fosilních palivech? Každému myslícímu jedinci je jasné, že musíme co nejrychleji přejít na využití dosud utajovaných technologií -- aplikovatelná řešení už dávno existují a práší se na ně kdesi v policích.

Přirozeně, několik zasvěcenců poukázalo i na to, že tyto technologie nejsou jako pradědečkův Oldsmobil. Protože jde pouze o technologické postupy jako jsou všechny ostatní, mohly by být zneužity teroristy, bojovnými národy nebo šílenci. Jenže tady stojíme před stejným dilema jako v Hlavě 22: Pokud tyto technologie nenastoupí brzy, ocitneme se tváří v tvář nevyhnutelnému úpadku lidské civilizace a životního prostředí; budou-li úžasně výkonné nové technologie odhaleny, vyvstává hrozba jejich eventuálního zneužití.

V blízké budoucnosti bude ovšem moudřejší počítat s lidstvem jako s pravděpodobným uživatelem této nové mocné technologie. To ovšem znamená, že musí být už předem vytvořeny mezinárodní agentury k zabezpečení -- a uplatňování -- výlučně mírového využití nových zařízení. Dnes už dokonce existuje i technologie, umožňující připojení každého takového zařízení prostřednictvím GPS (globálního polohovacího systému) k monitorovacího systému, který by mohl kdykoliv vypnout nebo učinit nepoužitelným každý nesprávně fungující generátor nebo zařízení, zneužívané pro jiné účely než mírovou výrobu energie a pohon. Tato technologie by měla být regulovaná a kontrolovaná. Mezinárodní společenství musí dospět na úroveň, na níž bude kompetentní zaručit její výlučně mírové použití.

Jakékoliv zneužívání by se mělo setkat s drtivým odporem všech ostatních národů Země.

Sjednání takových smluv představuje nezbytný další krok. Možná, že lidstvo bude jednou žít v míru, bez potřeby podobné kontroly. Ale nyní jsme stále ještě v situaci, kdy máme co do činění se smečkou k řetězům uvázaných psů -- jisté silné šňůry poskytnou nepostradatelnou garanci.

Ale ani tyto záporné stránky věci nemohou posloužit k racionálnímu odůvodnění dalšího odkladu zveřejnění nových technologií. Máme potřebné znalosti i prostředky jak zajistit jejich bezpečné a mírové použití. Musí být ovšem aplikovány brzy, pokud ještě jsme schopni zabránit další degradaci životního prostředí, eskalaci celosvětové chudoby a konfliktů.

Závěrečná analýza 

Čelíme sociální a duchovní krizi, která přesahuje veškeré technologické nebo vědecké výzvy. Technologická řešení jsou východiskem, ale máme vůbec vůli, rozum a odvahu použít je pro obecné dobro? Když se nad touto věcí zamyslíme ještě hlouběji je stále zřetelnější, že máme jedinou možnou budoucnost: Mír. Mír na Zemi a mír v kosmu -- univerzální, moudrý a nevynucený mír; každá jiná cesta vede do záhuby.

Toto je největší výzva naší doby. Dokážou se s ní naše duchovní a sociální zdroje vyrovnat?

Na vážkách přitom není nic menšího, než osud lidského druhu...


Originální text zde

Internet je první médium, které (prozatím) umožňuje okamžité celosvětové šíření nikým necenzurovaných informací, přičemž jedinou, zato ale těžko překonávanou překážkou je jazyková bariéra. 

Ale pozor! Pokud tomu nedokážeme zabránit, může se dočasné dobro velice rychle změnit v trvalé absolutní zlo... 

Pijí-li všichni z jediného pramene, mohou být všichni najednou otráveni!


 7 


Díky internetu se na světlo světa začínají dostávat úvahy vysoce erudovaných lidí, jimž represiva vědeckého či společenského establishmentu dosud úspěšně bránila publikovat v takzvaných "renomovaných médiích". 

Příklad za všechny

Ve snaze potlačit, zesměšnit a ignorovat obavy z kosmických katastrof (včetně potlačování výzkumu po jejich původu, podstatě a dynamice), projevují dodavatelé elitářských doktrín, vydávající se za hlavní zastánce ne-li přímo advokáty "moderní osvěty", obrovskou ignoranci vůči skutečné podstatě kosmu a v důsledku toho i vůči pozemskému životnímu prostředí. 

Tito lidé, nekorektními prohlášeními ve smyslu, že nic z toho, co se děje "na nebi", neposkytuje nejmenší důvod k obavám, kultivují klima intelektuální a kulturní iracionality.
 
Důsledkem, který z toho pro civilizaci vyplývá, je skandální podcenění naprosto konkrétního a neoddiskutovatelného rizika.

V kosmickém věku dosáhla předtucha apokalyptické hrozby limitů, které opět jednou očividně překračují hranici přijatelnou pro zastánce uniformistických principů. Jde-li o přežití civilizace tváří v tvář kosmické hrozbě nemůže školská věda obstát. Přesto však vehementně lpí na tradičním vypouštění klasického i moderního apokalyptizmu z moderních úvah, v důsledku čehož prezentuje "laické veřejnosti" vysoce zkreslený pohled na skutečnou podstatu našeho kosmického prostředí...

... moderní astronomové a historici vykonstruovali stejně dlouhou jako nepravděpodobnou historii člověka, vyznačující se naprostou absencí traumat, a to i budoucích (1). "Společnost" a vlády rády užívají těchto stejně komfortních jako ošidných schémat, podle nichž například rozpad komety patří jen k jejím fyzikálním vlastnostem (2)
"Je přece už přes třicet let známo, že extrémní množství subkometárního materiálu ve vnitřním prostoru sluneční soustavy
(3) lze přičíst dávnému rozpadu obrovské komety..." 
Je zřejmé, že odvěký vliv komet na civilizaci a společnost již nelze déle ignorovat.

Z tohoto úhlu pohledu lze snadno pochopit, proč bylo mnoho "význačných astrofyziků" velice popuzeno pracemi Velikovskeho (4, 5), u nějž skutečný zájem o prameny apokalyptizmu vyplýval z jeho profese psychoanalytika. Naneštěstí však sám zavdal příčinu, vedoucí k zavržení jeho díla jako celku, obhajobou vlastní, irelevantní a rozhodně nedostatečné "planetární teorie", zahrnující jakousi dávnou gigantickou kometu (za niž považoval Venuši p.G.)
Za normálních okolností by astrofyzici asi projevili větší toleranci vůči prezentovaným teoretickým nedostatkům, ale v tomto případě, vzhledem k jejich odporu vůči apokalyptické teorii, jich pohotově a beze zbytku využili k zakrytí vlastních pochybení a omylů.

S.V.M. Clube
OXFORD UNIVERSITY, DEPARTMENT OF PHYSICS, KEEBLE ROAD, OXFORD, UK & ARRNAGH OBSERVATORY, COLLEGE HILL, ARRNAGH, UK


Literatura:

1. Morrison, D. 1992 (chair) The Spaceguard Survey: Report of the NASA International Near-Earth- Object Detection Workshop
2. Napier, W. M. & Clube, S. V. M. 1997 Rep. Prog. Phys. 6O, 293
3. Whipple, F. L. 1967 NASA SP-150, 409
4. Velikovsky, I. 1950 Worlds in Collision (Victor Gollanz, London)
5. Velikovsky, I. 1982 Mankind in Amnesia (in memoriam, Sidgewick & Jackson, London)

Celý článek (E): The Problem of Historical Catastrophism


Je civilizace jen dav lidí s vypůjčeným mozkem...?
O nutnosti rozšíření metody K.I.S.S. na další oblasti života.

Úvodem citovaný Victor Clube je uznávaný britský astronom, patřící k lidem schopným jít bez jakýchkoli emocí přímo k jádru problému. Zajímavé ovšem je, že mezi jeho, mým a názorem stále rostoucího počtu samostatně uvažujících lidí panuje zajímavá shoda, jako bychom byli všichni navzájem jaksi propojeni... Platon, Clube, Napier, Hoyle, Whipple, Spedicato, Hancock, Bauval, Sitchin, Zillmer, Icke... Pravda. Každý z nás vidí věci z jiného úhlu, neboť je v jistém smyslu determinován jakýmsi speciálním vzděláním a životními zkušenostmi zcela jiného druhu. A přesto, s výjimkou Platona :-), jsme intuitivně a většinou na základě dlouholetého studia a práce v odlišných oborech dospěli ke stejným závěrům. Protože k nim nutně musí dospět každý, kdo neopovrhuje intuicí a odkazem dávných předků. 
Coby "vědecký outsider" ovšem jsem v nemalé výhodě - Clube ve svém postavení mezi svými soukmenovci kráčí po velice tenkém ledě. Přestože inkvizice údajně byla zrušena už velice dávno, všechno, co společně s Napierem říkají, i způsob jak to říkají, vyžaduje velkou odvahu. Pohříchu. 

Totéž, co platí o neustále nových snahách o deformaci obrazu našeho kosmického prostředí, se zrcadlí i v záležitostech ryze pozemských. Žijeme v žumpě dlážděné kameny hesel, naplněné močůvkou polopravd. Zrůdné je, že většina z nás už propadla klamnému pocitu, že to ani jinak nejde. 
Ale ono to jde! Ke všemu, co známe, existuje alternativa. Matematicko-statisticky doložitelná, chceme-li. Smutné je, že takřka cokoliv je lepší než to, co nabízí současná civilizace, jejíž vznik a dějiny se dosud nikdo neodvážil vylíčit zcela pravdivě. 
Jde o možnosti, které nebývají veřejně diskutovány a když, pak jen v předem inscenovaných a obsazovaných pořadech, sloužících v první řadě jejich diskreditaci a zesměšnění. 
Problém totiž spočívá v tom, že lidé, kteří hledají, najdou a akceptují jiné než parazitující společenskou nomenklaturou nabízené cesty a začnou se o sebe starat sami, se intelektuálně vymaní z dosahu "veledůležitých" institucí. Podmínkou existence úřadů všeho druhu je lhostejnost, s níž přistupujeme ke světu i k sobě samým. Nejde o pár lidí, ale o gigantické nádorové struktury, užírající nezastupitelnou část produkovaných hodnot. 
Armády zbytečných úředníků existují jen proto, abychom mohli líně polehávat u televizorů a rozčilovat se nad tím, co "ONI", za nás, zas jednou udělali blbě. Ale aby tu náhodou nedošlo k nějakému omylu - je to celosvětový trend!

Přichází doba, kdy budeme muset v zájmu přežití zavrhnout diplomatické fráze, což v žádném případě neznamená současně s nimi odložit slušnost; právě naopak. Jsou však záležitosti, o kterých je třeba začít hovořit bez ubrousků a příkras. 

Hezky se nám to povídá, jenže času je málo...


Druhý zákon K.I.S.S. (Keep It Simple, Stupid!)
(autorem je americký psychobiolog)

Druhý nepsaný "zákon lidstva" není o nic méně poučný než první. 
Vychází ze základního postřehu, že význačná místa převážně získávají nejméně kvalifikovaní uchazeči
Můj zájem o tuto zákonitost byl probuzen během vojenské služby. Pokud něco nefungovalo, chodila celá naše rota za takovým obyčejným venkovským klukem, který dokázal opravit snad úplně všechno. Jestliže něco potřebovalo opravu byl to on, k němuž se všichni obraceli o pomoc. 
Jednou přišlo oznámení, že armáda potřebuje radiomechaniky a vojáci byli vyzváni aby se hlásili na příslušné školení. Ten venkovský chlapec, ačkoliv se ve věci vyznal, nebyl přijat, protože neudělal úspěšně písemný test. Byl vybrán voják, který v písemném testu vynikl. Vrátil se proškolený za šest měsíců. Avšak ani na školení se radiostanice opravovat nenaučil! Kdykoli někdo potřeboval opravit rádio, nikdy nehledal pomoc "atestovaného" opraváře, ale místo toho se stejně jako předtím obrátil na onoho hocha, který neměl žádné formální vzdělání a navíc nesnáze s psaním. 
Jenže, jako obvykle, odměna za všechny opravy náležela sice "přezkoušenému", ale přesto neschopnému opraváři, ne tomu kdo za něj pracoval. 

Tento druhý nepsaný "zákon lidstva" se jako spojitý vzorek nesprávných voleb a společenské podpory neschopných neschopnými prolíná celou lidskou historií, a je znovu a znovu rozpoznatelný v uspořádání každodenního života na celém světě. 

Nevěříte? Rozhlédněte se kolem sebe. 

Od čističů kanálů až po vrcholné politiky, v 99% případů není na místě kompetentní či vizionářská a talentovaná osoba - příslušné zaměstnání dostane vždy ten, kdo je nejméně schopen vykonávat příslušnou práci, vést úřad nebo nést funkci. Jestliže byl přesto jakýmsi omylem na příslušné místo dosazen kompetentní žadatel, takřka bezprostředně narazí na nečekané překážky, setká se s ponižováním anebo se zesměšňováním své práce. Tyto ústrky a šikany trvají tak dlouho, až je nakonec prohlášen za neschopného. Tímto způsobem jsou schopní lidé donuceni k rezignaci, aby byli nahrazeni neschopnými. Pak jsou všichni šťastní a neschopní rychle získávají společenské uznání a ocenění!

V mnoha oblastech lidského snažení je běžné, že ty nejlepší talenty v podstatě nikdy neoplývají dostatkem potřebných společenských kontaktů a nevlastní potřebný "papír" a nemají "ostré lokty" - zatímco lidé vkrádající se do důležitých funkcí pocházejí z vlivných rodin či společenských klanů a potřebné "papíry" hromadí po celý život. 
Elita? Nebuďte bláhoví! Jsou to tupí a oddaní "Ano šéfe! - služebníci", bez jiskry, vize, nadání, talentu a zájmu o jakoukoliv specifickou oblast! Jejich jediným cílem je získat moc nad schopnými. 

Celoživotní zkušenost mne naučila dobře si všímat lidí sbírajících tituly, ceny a jiné podpůrné "papíry", jejichž přemíru pak okázale vystavují na zdech svých kanceláří. To, do čeho jsem kdysi nahlédl v armádě, lze shrnout do ponurého varování: 
"Vím, jsem neschopný idiot, ale dejte pozor - zvítězím nad schopným a budu na to mít papír!" 

Jiná životní zkušenost mne naučila, že příčinou každého zničení kariéry nebo i života kompetentního člověka vždy byla nenávist těch nekompetentních. Kompetentní a brilantní lidé, kteří skutečně něco umí, jsou až příliš snadnou kořistí. Jsou vždy velmi skromní, pokorní, samotářští a téměř ostýchaví. Představují se klidně třeba jen křestním jménem, nepřidávají žádný titul, hodnost nebo společenskou pozici, nemíří k moci a rozhodně nevystavují na stěnách na odiv žádné diplomy nebo doklady - i když právě oni by je tam klidně mohli mít.

Vypadá to, jakoby lidský mozek byl generelně naprogramován k hlubokému pohrdání jednoduchostí, kvalifikovaností, originalitou a talentem vedoucím k úspěchu. Protože lidé jsou převážně tupí, a lehce manipulovatelní partou ovládající jisté speciální divadelní rekvizity, dává skutečnost, že kompetentní a talentovaní jsou zesměšňováni, obklopováni překážkami, nenávistí a jsou vždy vytlačovaní stranou, dokonalý psychologicko-sociologický smysl. 

Intelektuální násilí a čistky tohoto druhu už probíhají po věky a nepochybujme o tom, že jejich jasným a jediným záměrem je eliminovat a zvrátit úlohu podřízenosti masy neschopných. Po vytlačení a imobilizaci hrstky schopných se ambiciózní neschopní zaskví v běloskvoucím světle uznání a mohou ze svých pozic pozdržet pokrok tak, aby odpovídal úrovni jejich chápání. Přitom se tváří, jakoby "rozkolísanou bárku lidstva" spasili před nebezpečím a zlem, které údajně vyplývá z původních myšlenek kompetentních, originálních a nadaných lidí. Není divu, že neschopní odměňují pouze sami sebe a kompetentnost kolektivně nenávidí.

Taková je realita lidského světa. V protikladu k tomu se v živočišném světě a u nižších forem života stávají "vůdci" jen ti nejzpůsobilejší; neschopní jsou rychle vytlačeni a nepřežijí. To je opravdu přirozený výběr, jemuž se nikdy nemůže vyrovnat žádný z lidmi selekcí genů "vylepšených" a "zdokonalených" rostlinných či živočišných druhů.


Podfuk zvaný "moderní demokracie"
gewo

Prostudujeme-li řecké klasiky rychle zjistíme, že původní myšlenka demokracie vyšla z malého společenství, v němž se všichni navzájem znali a dokonale věděli o svých schopnostech i neřestech. Zástupci lidu byli tedy voleni po velmi zralé úvaze z těch nejlepších. Ti, kteří nesli máslo na hlavě, se k volbě z přirozených důvodů ani nehlásili...
Převzetí tohoto zdaleka ne univerzálně použitelného modelu "moderní západní kulturou", která ho posléze vylepšila o "volby lidových zástupců", vedlo až k současné katastrofě. Jde o pro většinu voličů skutečně neznámé, médii idealizované lidi vycházející z politických stran zastupujících neprůhledné zájmy rozmanitých ekonomických a mocenských lobby. Naprosto stejný obraz dnes skýtá dokonce i takzvaná "přímá" demokracie. Důsledkem je, že na celém světě stále menší množství ambiciózních, leč odborně a lidsky nezpůsobilých osob rozhoduje o stále větším počtu lidí v moderní globální společnosti, která sama sebe prohlašuje za "konzumní". A stejně jako všechny ostatní "hodnoty" bezmyšlenkovitě konzumována i "ta demokracie"... 

Systémy tohoto typu (Karel Kryl je kdysi nazval "demokratůrami") vytváří a chrání prostředí, v němž je poloanonymním zástupcům vcelku lhostejných konzumujících voličů po jedno celé volební období dovoleno počínat si tak, jak uznají za vhodné, aby pak jimi vyprodukované chyby a nedostatky později neměli čas napravit jejich nástupci, nutně vršící na danou hromadu další chyby a nedostatky, s nimiž se následně budou muset potýkat jejich nástupci... Zpětná kontrola "zákonodárce" voliči neexistuje... 
V tomto prostředí se ti, kteří jsou skryti za "modrým pozadím" billboardů, na něž jsou veřejně promítány barevné "programy politických stran", pohybují jako ryby ve vodě. Ten kdo nakonec tuto "konzumaci politiky", včetně příslušných divadelních rekvizit a kostýmů, uhradí, je díky promyšlené strategii stále lhostejnější a otupělejší volič. Tento postup ustavuje a legalizuje systém, jemuž se říká "moderní demokracie"... Politika dneška má v důsledku toho pramálo společného s ve všech pádech skloňovanou "pluralitou" a samotným vedením států. 
Stala se povinnou monopolizovanou službou draze placenou veřejností, stejně tak, jako veřejné školství, zdravotnictví a podobně. 

Etika řemeslného politika je etikou profesionálního fotbalisty, který se v reklamami olepeném dresu libovolného mužstva snaží "dávat góly", aby klubu, jemuž momentálně slouží, udržel co největší skupinu fanoušků. Nerad sestupuje do nižší ligy, radši elegantně a se ziskem přestoupí do jiného prvoligového mužstva (nebo sežene sponzory a založí nové) a nikdy se nebude snažit prosadit nic dokonalého, stejně tak, jako instalatér nebude toužit po vynálezu věčného a nikdy nekapajícího vodovodního kohoutku... 
Lidé se skutečnou etikou už do politiky buď nevstupují anebo ji dávno opustili.

Stovky nedokonalých "zákonů", považovaných spíš než za společenskou normu za vsítěné branky toho či onoho parlamentního mužstva či hráče, který se "prosadil", se proto ani nesnaží o úpravu pravidel v jakémsi etickém rámci! To je totiž velice těžká věc, protože prvními počiny v tomto směru by muselo být zrušení kolbišť placených politických gladiátorů, center trubčí centralizované moci a přesun veškerých pravomocí na mnohem menší, skutečně demokraticky samosprávné jednotky. Ty by pak musely být řízeny lidmi, kteří jsou lokálně známí a díky svým morálně-volním vlastnostem a schopnostem získali přirozený respekt těch, které zastupují. 
Stranickost systému produkuje v odloučeném mocenském centru primitivní, životu odcizené direktivy, odporující elementárním zásadám zdravého "selského rozumu". Jediným cílem je pohodlné řízení života veřejnosti i jednotlivců. Proto obsahují nepřehlednou změť množství vzájemně propletených ústupků a kompromisů, spletených do tlustého copu legislativních chyb a záměrných omylů, jejichž kontinuita zaručuje (realitě nekonečně vzdáleným) "zákonodárcům" zaměstnanost až navěky... 
Místo toho, aby zákon nastupoval pouze tam, kde selhává prostá mezilidská domluva, tedy aby poskytoval pouze standardní řešení vyloženě extrémních vztahů a situací, za nichž nelze dospět k rozumnému urovnání, je odpočátku vědomě koncipován jako chybná norma, sloužící jako nástroj represe. 

Dospěli jsme do stadia naprosté devalvace významu slov a z nich složených pojmů. Potvrzují to mnozí farizejové z řad politiků i občanů, kteří se nerozpakují vyslovit před  televizní kamerou například tohle: 
"Já vím, že je to neetické, ale přesto stojím plně na straně zákona." 
Jsou jedinci, kteří mohou s plnou vážností veřejně vypustit z úst něco takového (a milerád věřím, že jsou o správnosti toho, co říkají, hluboce přesvědčeni), vůbec ještě lidmi, nebo už jen ošoupávanými kolečky jakéhosi podivného mechanizmu, nad nímž už ti, kteří ho nadšeně uvedli do chodu, nemají pražádnou kontrolu? 

Slovo zločin znamená "zlý čin" a kdo "činí zlo" zákonitě nekoná dobro. To už ale mnozí z těch, kteří toto slovo bezmyšlenkovitě používají v každodenní hantýrce, úplně zapomněli... Každý neetický čin umožňující současné či budoucí bezpráví je činem nedobrým a zlým.

Každý zákon, jehož použití buď bezprostředně nebo v budoucnosti může mít neetické důsledky, je zlo- činný, bez ohledu na to, kolik politickými ambicemi a lobováním stižených "zákonodárců" s ním, "v zastoupení voličů" "informovaných" v médiích týmiž anonymními lobisty a poloanonymními "zákonodárci", vyslovilo souhlas!

Tak se stává, že i když jsou mnohá období později rozeznaná jako "špatná", bývá jejich "špatnost" jednoduše přičtena na vrub vůdců, kteří, pokud někoho výslovně nezabili, jsou v podstatě nepostižitelní. 
Z hlediska tehdejšího i současného voliče je to ovšem v pořádku, protože je lehčí zapomenout na skutečnost, že stejně postiženi by v podstatě měli být i ti, kteří svou lhostejností a volební podporou tehdejších neschopných vůdců umožnili danou mizérii. Takováto společnost může fungovat, a také funguje, jen proto, že tyto "kolektivní viny" solidárně zaplatí z prostředků, které mohly být využity úplně jinak...

Nutně tak dochází k tomu, že kupříkladu náš parlament ", ve snaze vyrovnat se s dluhy minulosti" (zapříčiněnými dodržováním "právní kontinuity" zla) sice navenek produkuje spoustu pozitivních restitučních a rehabilitačních zákonů, vyhlášek a opatření, ale paralelně s touto činností se "v zájmu udržení" posvátné krávy "právní kontinuity" nutně dopouští nových přehmatů, které jednou budou opět muset být odsouzeny a rehabilitovány coby "bývalé zlo- činy"... 

Shrnuto a podtrženo se takový postup dá kvalifikovat jako "vývoj způsobem pokus - omyl - korektura - pokus - omyl... atd.", a přiznávám, že jeho opodstatnění v "moderní době" (kdy je k dispozici celá řada takřka bezchybně fungujících a letitou praxí vyzkoušených systémů) ve své zjevné omezenosti tak docela nechápu...

Je nanejvýš zajímavé, že na rozdíl od polské, která vysílá zasedání Sejmu živě, přináší česká "veřejnoprávní televize" pouze záznamy vysílané uprostřed hluboké noci. Snad proto aby převážná většina "pracujícího lidu", vstávajícího v pět ráno do práce, nebyla demotivována sledováním fanfárami proložených frašek v senátu a ušetřena sporů v parlamentu o nejlepší, a hlavně "naši českou", cestu k definitivnímu způsobu řešení kvadratury kruhu... 
Evropské struktury, k nímž se neopomínáme vehementně hlásit, jakoby neexistovaly. Přitom je naprosto zřejmé, že většina pracně vypocených "polozákonů", shora popsaného typu a geneze, skončí okamžitě po vstupu do ES v makulatuře.

Společnost složená z alibistických lenochů, kteří díky "výchově" nejsou ochotni a patrně už ani schopni převzít zodpovědnost za vlastní život, je nucena, ba zaslouží si přijmout za své špatné, neetické a tudíž zlo- činné zákony, vyprodukované faulujícími politickými profesionály, o jejichž skutečné motivaci, cílích a praktikách k nim směřujících nemají nezasvěcení ani tušení. 
Je morálka "Mne se to netýká...", "... radši ON než JÁ!" a ono tak krásně křesťanské: "Však on nás někdo VYKOUPÍ..." opravdu tím nejlepším, co s sebou přinášíme do virtuálního "třetího tisíciletí křesťanské kultury"? Babo, raď!?

Co kdyby...

Odložme projednou růžové brýle směšných a pomíjivých "výdobytků techniky kosmického věku" a představme si, co by nastalo kdyby v důsledku neočekávané velké, globální katastrofy najednou na celém světě nebyl elektrický proud, ve městech přestala téct voda a nikdo by nedistribuoval základní potraviny. Přestaly by existovat pozemní komunikace, létat letadla a nezbyly žádné tankery a obchodní lodě. Odnikud by se nedala očekávat jakákoliv, dokonce ani základní lékařská pomoc, protože v okamžiku odtržení od mocenských a administrativních center bychom všichni tonuli ve vlastních, i když navlas stejných problémech... Chovali bychom se za těchto okolností "jako křesťané"?
Nedělejme si iluze. Chovali! A je zřejmé, co by nastalo. 

"Příznaky apokalypsy" tohoto druhu se ve velkých amerických městech téměř okamžitě projevují už při plošných a v podstatě směšných několikahodinových výpadcích elektrického proudu! Jako ze řetězu utržení NEINFORMOVANÍ lidé tropí milionové škody, bývá spousta mrtvých a zraněných! Neuvěřitelně stoupne počet sebevražd. 
Tak jako v "nejrozvinutější demokracii světa" (kromě poměrně slabých represivních složek, které by zbaveny mobility neměly dlouhého trvání a obávám se, že by se jejich příslušníci zcela přirozeně v první řadě starali sami o sebe a své ohrožené rodiny), ani u nás neexistuje fungující LIDSKÁ struktura, opírající se o přirozené lokální autority! Tuto kvalitu NIKDY nemůže nahradit sebelepší elektronická síť. Lidé žijí ve státem vynucované morálce - kdyby tomu tak nebylo, nepotřebovali bychom pořádkové síly -, takže, při jejich absenci, by se valná většina obyvatel, poté, co by v mžiku vyrabovala vlastní města, navzájem vyvraždila během jediného měsíce! Zbytek, který by nevytáhl vraždit a loupit na venkov, by vyhubily nemoci. 
Malevilské trauma...
Takové jsou "jistoty", které je schopna poskytnout naše "civilizace"!


Žít podle přirozené etiky NENÍ ANARCHIE! Politici, kteří takových slov s oblibou užívají jako klacků, většinou neví o čem mluví. Pravda, jsou tu lidé, kteří si je vykládají v "revolučním smyslu". Pojmy odcizené původnímu smyslu v zásadě slouží především k "odpálkování" nekonformních myšlenek i lidí. V takových případech buďme pozorní. Pozorně sledujte kdo, proč, kým a v jakých souvislostech bývá odsuzován, zesměšňován nebo označován za "anarchistu" či "asociála", a komu to poslouží. 

Spoléhejme na "selský rozum" - vrozenou intuici - ne na konvenční reakce "stádní výchovou" vygumovaného a nakrátko zapojeného mozku, a postavme se za ty, kteří ještě chtějí a umí nahlas projevit to, co si sice většina z nás myslí, ale nikdy nenajde odvahu vyslovit. Prospějeme tím lidstvu víc, než si dokážeme představit!

Ideologiemi všeho druhu "zglajchšaltovaní" lidé se umí projevit jen v davu, který je pod euforickým dojmem nastávajících "změn k lepšímu" (nebo při pocitu ohrožení vlastní bezpečnosti) manipulovatelnější a ještě nekritičtější než jindy... To vědí nejen politikové, ale i protagonisté rozličných "pokrokových" hnutí, skrytých pod pláštíkem "new age".


K tomu abychom změnili tento svět musíme napřed začít každý u sebe. K tomu nepotřebujeme žádné "guru". Jsme myslící lidské bytosti! Zahoďme věčný strach, který nás řadí hluboko pod opice!?


U nikoho, kdo se snaží odhalit a říkat pravdu, by neměla stát v popředí základních vlastností takřka heroická odvaha, dosud nezbytná při prosazování nekonformních myšlenek vůči scholastikům, papouškům, "vysokoškolsky připraveným filozofům" či bezohledným "advokátům" nebo sebevyšším, cynicky bohorovným zástupcům domněle "osvícené vědy". Prioritu musí dostat schopnosti spjaté se znalostmi, touhou po vědění a vůlí k pravdivé analýze. V podstatě jde o základní vlastnosti filozofa.
Hluboce se skláním před těmi, kteří s odhodláním dřív upalovaných a zatracovaných průkopníků, přes všechna rizika, výsměch hlupáků a mnohdy otevřenou či dobře skrytou perzekuci neváhají pokračovat, bádat a šířit informace o svých výsledcích. 


Poznámka 14.7.2001:
Dá se očekávat, že po nedávném epochálním objevu té skutečně bádající vědy se mnohé brzy změní. Jak brzy, to záleží jen na nás...


Lze sestavit ostudně dlouhou listinu se jmény lidí, jejichž poznatky a vynálezy mohly  tento svět už dávno změnit k lepšímu. Nestalo se tak. A každý, kdo prostuduje jejich případy, pochopí čí to je vina. Je příznačné, že pokusy o rehabilitaci průkopníků jiného světa nebo pokusy o obnovu prací těch, kteří tu už nejsou, provází bučení otupělého stáda neúnavně přesvědčovaného o tom, že za ostnatým drátem vlky ohrazené pastviny končí nejen louka, ale i celý svět... 

Ne. Náš svět se nezměnil. Snad jen o pozoruhodnou maličkost, že sisyfovské zadky jistých lidí, kteří donedávna zdatně oháněli své odpůrce klackem "marxleninské" ateistické ideologie a formulí: "Vědaužpřecedávnovíže...", dnes zahřívají prkna první řady kostelních lavic... 

Ne revolucemi, válkami a povstáními, terorizmem, "odvetnými akcemi", malichernými spory či ideologickými zvraty, proklamovanými protagonisty všemožných stádových a stádečkových "hnutí", ale jen neustálým NENÁSILNÝM tlakem na ty, kteří často jen s vidinou materiálních výhod"převzali zodpovědnost" za chod věcí, a především změnou odstartovanou uvnitř mozku každého z nás, lze skutečně měnit tento svět. 

A to je to, čemu chci pomáhat na těchto stránkách.  

-gewo, duben 1999-

Diskusná téma: Iniciativa Stevena M. Greera

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok