Hul 2007 : 12-13.7.2007

04.01.2014 15:45
hul7

Prešlo dlhých 5 rokov, nikde ani ohnuté stebielko obilia. Zazvonil mi v kancelárii služobný telefón. Volal kolega Juraj z Mochoviec. “Miro, nebudeš mi veriť, videl som u nás UFO a nie som jediný a nebolo to len raz.” Trochu sme podebatovali a dohodli sme sa, že keď pôjdem služobne k ním, ešte to preberieme. Netušil som, že to bude hneď o dva dni. Bola sobota, čakali sme s manželkou večer návštevu známych. Tesne pred piatou popoludní zazvonil mobil.

“Miro, u nás v Huli, v dedinke pri Nových Zámkoch, je pekný piktogram.” Manželka pozrela po tejto novinke vyčítavo na mňa. “Ty tam chceš ísť?” Bál som sa hneď prikývnuť, ale skúsil som to, najskôr s pozvaním, aby išla so mnou. Skonštatovala, že si aj tak nepomôže, zavolala známym, že sa im ozveme, až sa vrátime. Našťastie aj oni patria do nášho klubu, tak to pochopili. Po 2 hodinách rýchlej jazdy a navigácie kolegu sme dorazili k piktogramu, ktorý bol asi kilometer za dedinou. Bolo pár minút po 19. 00 hod., keď som začal s kolegom zameriavať piktogram. Nafotili a nafilmovali sme ho zo všetkých strán.

Po čase prichádzali aj dedinčania a medzi nimi predseda poľnohospodárskeho družstva a agronóm. Pribehli, lebo nevedeli, čo sa deje. Báli sa požiaru, veď v pondelok chceli pole kosiť. Preto nechali vo dne v noci strážiť obilie na poliach. Práve jeden zo strážcov, mladý poľovník, už ráno 13. júla 2007 objavil tento piktogram a zo strachom ušiel z posedu. Bál sa, že tam v noci vystrájal satan, veď on nič nevidel a predsa je to tu. Veľmi pozorne si prezeral predseda s agronómom tento útvar a len krútili hlavou. Nikoho sme tu nevideli a nevieme si ani z odborného hľadiska predstaviť, ako mohol niekto alebo niečo to obilie tak poohýbať, zatočiť do vrkočov a ešte aj rozdeliť do kosoštvorcov. Najviac ich však udivilo, že obilie nie je polámané a že klasy v piktograme sú rovné a tie, čo stoja, sú ohnuté takmer o 180 stupňov, čo je znak dozretia. Zvečerilo sa a tak som sa ponáhľal za dohodnutou návštevou do Trnavy.

Kontrola zhora

Zdalo by sa, že film sa končí. Po skúsenostiach s predchádzajúcich piktogramov som požiadal Juraja, aby sa asi po mesiaci išiel pozrieť na to pole, či tam je niečo zaujímavé. Nešiel on, ale poslal syna. Ten zobral fotoaparát a pole nafotil. Príčinou bolo to, že na zoranom poli bolo dosť dobre vidieť nový porast, ale výrazný bol len v tvare predchádzajúceho piktogramu. To však nie je všetko. Práve chcel odísť, keď zbadal južne od neho vysoko na oblohe stojaci ožiarený bod, ktorý sa tam nečakane objavil. Dvihol fotoaparát a odfotil ho. Objekt po chvíli zmizol.

Popis piktogramu

Kruhy v pšenici v katastri obce HUL asi 1 km za obcou vľavo asi 400 m od cesty smerom Maňa.

Vznik piktogramu: 12. alebo 13.7.2007

Tvar: Rovnoramenný trojuholník opísaný cez vrcholy v kruhovom prstenci a z každého vrcholu trojuholníka je cez spojovaciu uličku vytvorený kruh.

Zvláštnosti: V trojuholníku je zo základne smerom k spodnému vrcholu vytvorený spletenec, ktorý sa zužuje smerom dolu. Všetky okrajové kruhy majú plochu rozdelenú na výseče, z ktorých dva oproti sebe majú lesklý charakter a dva oproti sebe matný charakter.

Klasy sú v obrazci vyrovnané a mimo obrazec ohnuté. Pšenica je v piktograme uložená nepoškodená v protismere hodinových ručičiek a nevykazuje žiadnu rádioaktivitu. Kruhy vykazujú v spodnej časti poloblúku predĺženie a posunutie stredu kruhu smerom do mierneho stúpania terénu na ktorom sú vytvorené.

Geometricky vyjadrené, je to priemet z roviny na šikmú plochu.
Nález piktogramu objaviteľa veľmi vystrašil.

Pri analýze obrazca neboli zistené žiadne mechanické pomôcky, ani stopy.

Kruhy sú podľa mňa pravé nefalšované.

Miroslav Karlík predseda slovenského centra pre evidenciu a skúmanie záhadných javov a úkazov v Trnave.

 

Tomáš Stankovič

ufo.slinto.sk/hul-2007/#more-55

Fotogaléria: Hul 2007 : 12-13.7.2007