Hul : 14-16.6.2008

04.01.2014 15:34
hul8

Piktogram objavil mladí lesník dňa 16.6.2008, ktorý strážil pole pšenice pred dozretím aby ho niekto nepodpálil. V noci odišiel s posedu a keď sa ráno o 6:00 vrátil tak ho šokoval obrazec v poli.Zo strachom utekal do dediny a rozprával, že to urobili nejaké zlé sily alebo satan. Mladík bol veľmi vydesený, zavolal ďalších kamarátov a utekali sa tam pozrieť.

Po čase prišiel aj predseda družstva a agronóm. Nevedeli pochopiť ako mohli vzniknúť takéto veľmi zložité piktogramy. Najzaujímavejšie bolo na tom, že v obrazcoch boli plochy symetricky rozdelené na tmavé a lesklé odtiene. S takýmto útvarom som sa zatiaľ nikde nestretol. Zaujímavý bol aj prepletenec v strednom trojuholníku s ktorého základne k vrcholu sa postupne zužoval. Prítomní skonštatovali, že toto nemohli vyrobiť ľudia bola to pre nich záhada. Po dvoch mesiacoch a zoraní tohto poľa som požiadal kolegu aby ešte raz prezrel pole a podľa očakávania sa tam v novom jemnom poraste objavil dobre rozoznateľne opäť ten istý obrazec.

Najviac však šokoval objekt, ktorý v tom čase stál na oblohe, akoby pozoroval čo sa deje. Keď sa kolega obrátil s fotoaparátom na tento objekt behom pár sekúnd zmizol. Po druhom piktograme som v Húli na požiadanie občanov urobil besedu. Na moje prekvapenie sa jej zúčastnilo asi 30 občanov od mládeže až po staršiu generáciu, veľmi ich tento fenomén zaujal.

Popis piktogramu

Kruhy v pšenici v katastri obce HUL asi 2 km za obcou vľavo asi 700 m od cesty smerom Vráble (10km).

Vznik piktogramu: 14 – 16.6.2008

Tvar: 4 kruhy veľké 19,5 metra, ďalší 5ty kruh veľký taktiež 19,5 metra vzdialený asi 300 metrov od týchto 4och.

Zvláštnosti: Symetricky rozdelené plochy v piktograme na lesklé a tmavé. Piktogram sa v obci Hul objavil aj v roku 2007.

Pri analýze obrazca neboli zistené žiadne mechanické pomôcky, ani stopy.

Kruhy sú podľa mňa pravé nefalšované.

Miroslav Karlík predseda slovenského centra pre evidenciu a skúmanie záhadných javov a úkazov v Trnave.

 

Tomáš Stankovič

ufo.slinto.sk/hul-2008/#more-66

Fotogaléria: Hul : 14-16.6.2008