Hornetský světelný přízrak

26.05.2012 22:09

Karel Kýr

 

 

Na zemi se objevují různé světelné jevy, některé přes veškerou naši techniku nedokážeme vysvětlit. Pohybujeme se jen na vratkém můstku hypotéz. Díky takovému „světelnému přízraku“ se stala známou vesnice Hornet v Missouri. Indiáni tento jev pozorovali od nepaměti, tvrdí že jde o duši zemřelého náčelníka. Civilizovaný svět se s hornetským přízrakem seznámil poprvé roku 1881(ne roku 1901 jak tvrdí Frank Edwards v knize Záhadný svět). O co jde? O zářivou oranžovou kouli, která se každý rok za letních nocí -většinou od 22,00 hod. do půlnoci- pohupuje přibližně na stejném místě.
Vesnice Hornet leží cca 30 kilometrů od města Joplinu. Světelná koule se objevuje asi pět kilometrů jihozápadně od vesnice Hornet, na štěrkové cestě, která odbočuje z missourské státní silnice číslo 43. Místo, kde se světlo objevuje, obklopuje štěrkovou cestu hustým porostem křovinatých buků. Za tmavých nocí působí toto místo strašidelně. Pokusy zachytit „světelný přízrak“ fotoaparátem de facto ztroskotaly. I když byla snaha zobrazit ho rychlými a citlivými fotoaparáty. Výsledkem byl kulatý světelný bod, který toho mnoho nevypovídá. Můžeme jen konstantovat, že jsme něco viděli. Frank Edwards v knize Záhadný svět píše:
„Detaily úkazu se mění noc co noc, ale obvykle se světlo nad cestou objevuje náhle ve výši asi jeden a půl až tři metry. Zpočátku vypadá jako bílá světelná koule velikosti basketbalového míče. Občas proletí nad cestou rychlostí blesku a mění přitom barvu do žluta či do oranžova.Pak se náhle zastaví, jako by narazilo do zdi. Zdá se, že světlo je odpuzováno lidmi a vozidly, která se k němu snaží přiblížit. Vzdaluje se od nich anebo prostě zmizí – a objeví se o chvíli později o několik set metrů dál.“
Jako vždy se někteří lidé snažili tento jev vysvětlit. Někteří si to zjednodušili. Když se prý světlo objevuje nad cestou, jde o odraz automobiláých světel. Dobře, ale jak se toto světlo mohlo objevovat koncem 19. století, tedy v době, kdy tudy automobily nejezdily?
V roce 1962 se skupuna lidí rozhodla přijít této záhadě na kloub. Světelený přízrak, který se pohupoval nad cestou u vesnice Hornet, obklíčila. Světlo zůstalo stát, a když se jeden s přítomných přiblížil asi na osmdesát metrů, zmizelo. Ale za pár vteřin se objevilo nad polem vedle cesty.
Záhada nedala spát ani armádě. Během druhé světové války sem vyslala několik odborníků s přístroji, kteří měki zjistit , co je to světlo vlastně zač. Měli s sebou co se dalo: fotoaparáty, měříčský kompas, Geigerův počítač a mnoho dalších přístrojů. Prozkoumali celé okolí- jeskyni, minerální ložiska, podzemní vody...Nenašli nic. Jen poskakující kotouč světla, který se předváděl již quapawským indiánům.
A tak si světelný přízrak u vesnice Hornet v Missouri stále drží své tajemství.

Diskusná téma: Hornetský světelný přízrak

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok