Heracleion

13.06.2015 13:02

...mesto takmer vymazané z pamäte ľudstva, zahalené v mýtoch a ukryté hlboko pod vodou..

                           

Heracleion bol vybudovaný pravdepodobne v 8. storočí pred naším letopočtom. Prírodné katastrofy a pravdepodobne zemetrasenia mali za následok, že sa nakoniec potopil úplne do hlbín stredozemného mora cca v 6.- 7. stor. nl. odkedy čakal do roku 2000 na svoje objavenie..

Po 1200 rokoch prostredníctvom prístupu založeného na prieskumoch, ktorá využíva najmodernejšie technické vybavenie, dostalo mesto od podvodného archeológa Dr.Francka Goddio a jeho tímu z európskeho inštitútu IEASM v spolupráci s egyptským úradom pre pamiatky Egypta, šancu na svoje objavenie a boli schopní nájsť Heracleion , ktorý sa nachádza 6,5 ​​km od pobrežia a leží 30 stôp pod hladinou mora. Tiež prišiel na to, že Heracleion a Thonis boli v skutočnosti jedno a to isté mesto s dvoma menami, Heracleion je názov mesta pre Grékov a Thonis pre Egypťanov. Mesto je rozložené na 11 až 15 km území v západnej časti zátoky Aboukir.

Animácia mesta Heracleion podľa výsledkov Francka Goddio

Množstvo archeologického materiálu, vyzdvihnutého z miesta Thonis-Heracleion ukazujú, že toto mesto bolo známe hlavne v 6. st. pnl.  až do 4. storočia pnl. Prístav Thonis-Heracleion fungoval ako centrum medzinárodného obchodu. Vykopávky tu odhalili nádherne a prekvapivo dobre zachované artefakty. Chrám Amun, kolosálne sochy, lode v prístave, mince a veľa iného.                                                                                                                                                                                                                          

Nový dokument zdôrazňuje hlavné objavy v Thonis-Heracleion nájdené počas 13-ročných prác pod vodou. Vzrušujúce archeologické nálezy pomáhajú popísať starobylé mesto, ktoré bolo nielen dôležité medzinárodné obchodné centrum, ale pravdepodobne aj významným náboženským centrom.

zdroje:https://www.franckgoddio.or

           wikipedia

Vanda Kanderová

Diskusná téma: Heracleion

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok