Havária UFO alebo pokus o zostrelenie? (Operácia Druhý objekt)

27.10.2013 23:04

V druhej polovici minulého storočia údajne v troch prípadoch došlo k havárii UFO vo vzdušnom priestore Maďarska.

V prvom prípade k tomu malo dôjsť ešte niekedy v 60-tych rokoch medzi obcami Iregszemcse a Tab. Maďarská polícia oblasť ihneď uzavrela, ale onedlho sa dostavili vojaci ruskej (sovietskej) armády, ktorí Maďarov odohnali, potom poštvornožky lezúc starostlivo pozbierali všetky trosky UFO, ktoré následne odviezli do Sovietskeho zväzu. Prípad je známy na základe výpovede miestnych obyvateľov z okolia.

Druhý prípad sa odohral 26. mája 1996 večer o 20:30 hod. vo Vašskej župe, v okolí Šopronu, vedľa dedinky Torony. Je zaujímavé, o čom rozprávali očití svedkovia – obyvatelia dedinky. Tvrdili, že v jednu noc havarovalo UFO, ktoré aj videli, ale nikto sa k miestu havárie neopovážil priblížiť, lebo les bol dosť dlho rozžiarený, ale o dva dni na to sa objavila druhá kozmická loď. Vypadalo to tak, že ufonauti prišli pre svojich druhov v rámci záchrannej akcie. Je otázne, či pozbierali aj zvyšky havarovaného UFO.

A ostal nám ešte tretí prípad. Tento sa odohral dňa 18. septembra v roku 1996 vo Vesprémskej župe neďaleko obce Ugod, v blízkosti vojenského leteckého výcvikového strediska Pápa. Samozrejme, ani v tomto prípade sa verejnosť nemala nič dozvedieť. Ale nestalo sa tak, lebo niektoré tajné dokumenty predsa len unikli.

Nech teraz nasleduje ich (doslovný) preklad:

–––––––––––

 

SPRÁVA

Odoslané: 43-ka                 Čas: 19. septembra 1996 00:24.

Obdržal: 02-ka                    Miesto: Pápa, bod 28.

V súvislosti s nehodou lietadla, ktorá sa stala v stredu večer, je nutné bezpodmienečne zdôrazniť, že nehavaroval len jeden stroj. Samozrejme, táto informácia nie je určená pre verejnosť. Prosím, dajte na vedomie 01-tke, že podľa všetkého druhý objekt môže byť mimozemského pôvodu. Bol som na mieste a spravil som opatrenia, aby jeho stráženie prevzali naši ľudia.

Objekt má priemer asi šesť metrov, je okrúhleho, resp. diskovitého tvaru, v strede asi 1,8 metrov vysoký, vypuklý. Je zložený z neznámeho, veľmi tvrdého kovu, ktorý sa pri zrážke so stíhačkou skoro vôbec nepoškodil. Príčinou pádu mohla byť technická porucha. Podľa výpovede pilotov a personálu letiska tu už takéto objekty lietali niekoľko týždňov, boli dobre viditeľné aj na radaroch. Počúvali sme tie správy tak, ako keby sme sa o nich iba teraz dozvedeli, na čo oni začali uvádzať ďalšie detaily. V objekte sme našli dve bytosti, jednu živú a druhú mŕtvu, pripomínali človeka malej postavy, ale jednoznačne nešlo o ľudské bytosti. Neznámu bytosť na môj príkaz ľudia z Úradu* okamžite previezli na základňu Z-4.

Ešte pred úsvitom som prikázal na základňu odviesť aj samotný objekt. Budeme sa snažiť opustiť miesto ešte pred úsvitom. Žiadam Úrad, aby urobil všetko pre to, aby sa prípad nedostal na verejnosť. Nech sa vyvoláva dojem, že MiG-21 havaroval v dôsledku technickej poruchy. Z miesta odchádzam spolu s objektom, poverte niekoho na výsluch pilota a nech sa iná kompetentná osoba postará aj o jeho izoláciu.

Koniec správy.

(Na spodku stránky v strede podpis začiernený)

MO-43/02-4

Poznámka: *pravdepodobne sa jedná o vládnych agentov

–––––––––––

Toto je jedna z fotokópií originálneho tajného dokumentu. Pod ním sa nachádza jeho preklad do slovenského jazyka.

(Dokument nemá záhlavie ani adresáta, úvodné vety v rozsahu 7 alebo 8 riadkov začiernené, na spodku dokumentu veľkými písmenami značka MO a KÓPIA)

V súvislosti s haváriou MiG-u z 18. septembra hlásim nasledovné (ako doplnok k hláseniu zaslaného bezprostredne po udalosti).

1. Pilot je bez zranenia. Podľa jeho výpovede neznámy objekt prenasledoval podľa príkazu, ale objekt sa po úniku náhle zastavil a vznášal sa na jednom mieste. Kapitán A. D., pilot lietadla s tým nepočítal a už nevedel zabrániť zrážke. Domnieva sa, že aj ten druhý objekt mohol mať nejakú technickú poruchu, preto došlo k zrážke.

2. Nariaďujem zadržať médiá. Pilot sa nesmie dostať do kontaktu s novinármi, ale ani to by nebolo žiadúce, aby polovica maďarských novinárov sliedila okolo nášho letiska a základne. Nemusím pripomínať, že práve Veliteľstvo letectva vydalo pred dvoma rokmi tajný rozkaz 09 o sledovaní neznámych lietajúcich objektov. Tlač sa o tom nesmie dozvedieť, treba zatajiť aj existenciu druhého objektu.

3. Objekt prevzali ľudia z úradu na základe potvrdenky, ktorej dátum je 19. september 1996, 3 hodiny 45 minút. Objekt, ktorého rozsah poškodenia je malý, resp. jeho živý a mŕtvy personál úrad previezol na svojich nákladných vozidlách. Ich poznávacie značky nie je k dispozícii, lebo počas ich zdržiavania sa na sledovanom území žiadnymi poznávacími značkami nedisponovali.

4. Doporučujeme pre Veliteľstvo letectva, aby nariadilo zákaz letu pre pilotov z dôvodu zjavenia veľkého počtu cudzích lietajúcich objektov a kvôli ochrane našich ľudí a strojov. Pre verejnosť ako dôvod treba samozrejme uviesť technické vyšetrovanie havárie MiG-21. 

(Nečitateľný podpis)

veliteľ letiska a základne

Pápa, 19. september 1996

11 hodín 20 minút.

Došlo: šifrovaným faxom

–––––––––––

SPRÁVA

2/1

Tajný Technický Výbor

o leteckej základni č. 3

pre vedúceho Úradu,

do Budapešti

Došlo: prostredníctvom kuriéra

2 (dve) strany

Čas: 23. september 1996 15:30

Správu môžeme krátko zosumarizovať v 9-tich bodoch.

1. Preskúmali sme trosky stíhačky MiG-21-bis, ktorá havarovala údajne kvôli technickej poruche v obci Pápa, ktorej pilot sa asi pol minúty predtým úspešne katapultoval.

2. Aj keď trosky boli značne obhorené a poškodené ohňom, zistili sme, že lietadlo pri vzlete bolo po technickej stránke úplne v poriadku. Bohužiaľ, zastaralá technológia a medzičasom uplynutá doba (vyše dvadsať rokov!) urobilo svoje. Vysvitlo, že keby sa teraz so strojom nič nestalo, tak aj v tom prípade by zastaralá konštrukcia vydržala najviac päťdesiat vzletov a pristátí.

3. Niet pochýb o tom, že sa stroj vo vzduchu zrazil s nejakým predmetom, alebo s iným lietajúcim zariadením. Na to poukazujú aj dáta z čiernej skrinky. Stroj totiž do poslednej chvíle dokonale fungoval a od toho momentu, keď pilot asi rýchlosťou päťsto km/hod. narazil do neznámeho predmetu, tak len odvtedy sa stal neovládateľný.

4. Kolízne miesto je viacnásobné. V prvej sekunde (presne v jeho dvoch desatinách) stíhačka utrpela zásah na profile pravého krídla a v pravej dolnej časti trupu vo výške kokpitu.

Druhá kolízia nastala podľa čiernej skrinky o jednu desatinu sekundy neskôr. Cudzí predmet vtedy doslovne odrezal pravý koreň krídla, trup skoro roztvoril, taktiež na pravej strane, dolu, za kokpitom.

Tretia kolízia sa odohrala tiež behom desatiny sekundy a zničila zadnú výškovku.

Výbor nechápe, ako sa to mohlo stať. Podľa doterajších zistení stíhačka naletela na cudzí predmet zhora-bokom, ale po uplynutí troch desatín sekundy cudzí predmet zasiahol nielen spodok stroja a jeho bok, ale aj hornú chvostovú časť, vertikálnu smerovku.

 5. V okamihu nárazu už prídavné spaľovanie nefungovalo, z hľadiska havárie to bolo bezvýznamné.

(koniec prvej strany, bez označenia)

–––––––––––

SPRÁVA

2/2

Tajný Technický Výbor

o leteckej základni č. 3

pre vedúceho Úradu,

do Budapešti

Došlo: prostredníctvom kuriéra

2 (dve) strany

Čas: 23. september 1996 15:30

6. Výbor odsúhlasil rozhodnutie pilota a vedúceho výcviku. Počas kolízie totiž stíhačka utrpela také poškodenia, kvôli ktorým nebolo možné pokračovať v bezpečnom lete. Na stroji sa poškodila aj hydraulická sústava; tlak v nej behom 8-12 sekúnd mohol poklesnúť z 210 atmosfér na necelých 30, čo nijako nepostačuje pre riadenie stroja. To isté sa vzťahuje aj na vertikálnu smerovku; kvôli kolízii sa zničila a vtedy sa už stroj nedal ovládať. Je správne, že 25 sekúnd po kolízii na základe hlásení pilota, vedúci výcviku vydal rozkaz na opustenie lietadla.

7. Podľa stôp na vraku lietadla nemožno jednoznačne zistiť, že s akým predmetom lietadlo utrpelo zrážku. Je možné súčasne predpokladať, že druhý lietajúci objekt bol vyhotovený z podstatne tvrdšieho kovu, ako MiG-21-bis, ďalej, že jeho rýchlosť bola v okamihu kolízie podstatne nižšia ako u stíhačky.

8. Záver: kolízii by sa dalo predísť, ak by pilot nebol dostal priamy príkaz na sledovanie druhého lietajúceho objektu. Letové vlastnosti druhého objektu sa líšia od letových vlastností stíhačky. S kolíziou pilot nemohol počítať, vychádzal z toho, že druhé teleso buď unikne smerom vpred, alebo sa vyhne zrážke. Že „sa zastaví“ vo vzduchu, bolo preňho nemysliteľné.

9. Návrh: Výbor považuje za potrebné, aby v úradnej správe určenej pre verejnosť:

a./ kompetentní ani nespomenuli kolíziu, ani druhý lietajúci objekt;

b./ nech sa držia alternatívy technickej poruchy, nech nejako zdôvodnia, že nehodu spôsobila porucha v hydraulickom zariadení. Treba poznamenať, že tieto stroje sú zastaralé a mali by sa vymeniť.

c./ Po nehode je možné zrušiť zákaz letu pre MiG-21 bis.

Koniec správy

–––––––––––

SPRÁVA

Odoslané: 51-ka   Čas: 24. september 1996 13:40

Obdržal: 02-ka      Miesto: (začiernené)

Na Základni panuje dobrá atmosféra. Vnútorný okruh sme úplne izolovali od vonkajšieho. Posádka vo vonkajšom okruhu vie len toľko, že vo vnútornom prebiehajú dôležité výskumy a kvôli riziku nebezpečných experimentov je prechod medzi okruhmi uzavretý.

K pitve mŕtveho mimozemšťana ešte nedošlo. Sú ťažkosti pri výbere patológov. Teraz sa zistilo, že Úrad na takúto situáciu nebol pripravený. Máme len jedného takého patológa, ktorý popri súdnych pitvách vykonával aj dôverné práce u nášho Úradu. (príloha č. 1 – MO-51/02-7-01)

Momentálne sa ale zdržuje v USA na viactýždňovom školení na pozvanie tamojších policajných – súdnych orgánov. Musíme počkať na jeho návrat. Aj vtedy bude otázna zostava pomocného personálu. (príloha č. 2 – MO-51/02-7-02)

Telo mŕtveho mimozemšťana sme ochladili tekutým dusíkom na mínus 196 stupňov. So živým sú problémy. Neprijíma žiadnu potravu, pritom sme vyskúšali všetky možnosti.  Napriek tomu je životaschopný. Vo svojej cele sa takmer nepohybuje. Do ďalšieho rozkazu – ako nám to bolo prikázané – máme zakázané sa ho dotýkať a vyrušovať ho. Jeho elektronické sledovanie (video) je nepretržité a vyhotovené záznamy bez výnimky uchovávame.

Počas uplynulých piatich dní bol uskutočnený jeden pokus, aby sa nadviazala nejaká vzájomná komunikácia medzi ním a nami. Nereaguje na žiadny z našich pokusov – máme dojem, že prechováva voči nám hnev z dôvodu zadržania. Nekomunikuje ani telepaticky - pokus bol neúspešný. Nemáme s ňou dostatočné skúsenosti, odborník na telepatiu nemohol byť prítomný z dôvodu utajenia.

V platnosti je príkaz úradu, že sa so živým mimozemšťanom v rámci akcie MO môžu stýkať len subjekty, ktorými bol od začiatku v kontakte. Ostatné subjekty sa k nemu môžu priblížiť len s písomným povolením vedúceho Úradu 01, ale také povolenie treba predtým trojstupňovo skontrolovať. Za tých päť dní to bolo bezprecedentné.

Koniec stránky

MO-51/02-7/1

–––––––––––

SPRÁVA

2. strana

(Na druhej strane správy je tiež označenie MO = Másik objektum – Druhý objekt. K listu bolo niečo pripnuté pomocou sponky)

Podľa našich pozorovaní dýcha, nejakým spôsobom je vo fyziologickom spojení s plynovým obalom Zeme, jeho zloženie nie je preňho škodlivé, aspoň si myslíme, že zatiaľ nebolo, je to pre nás znepokojujúce, pokiaľ si nebudeme istí. Nedostatok potravy alebo slnečného žiarenia môže mať pre bytosť nepriaznivé následky. Proti tomu nič nezmôžeme. Odborníci vnútornej základne takému niečomu nerozumejú. Náš biológ (49-ka) tiež len predpokladá, že ak bytosť prostredníctvom nejakého kozmického žiarenia „prijíma“ energiu potrebnú pre svoj organizmus, tak sa k tejto energii nemôže dostať za podmienok tam dolu, kde je strážený. Samozrejme, že budú potrebný aj iný odborníci. (príloha č. 3. MO-51/02-7-03 – MO-49/41-11)

Obávame sa, že u bytosti môže dôjsť k zmene správania z dôvodu dlhodobého zadržiavania, čo môže viesť k vytvoreniu nejakej sily, ktorú prípadne môže spojiť s kozmickou energiou, ktorá by mu mohla pomôcť pokúsiť sa o útek. Sú medzi nami takí, ktorí sa toho obávajú. Tvrdia, že bytosť je v relatívnom kľude, lebo vie, že kedykoľvek môže zo zajatia utiecť, keď sa jeho druhovia pokúsia o jeho záchranu lietajúcim objektom.

Je potrebné riešiť problém šifrovania.

S každým, koho len pustíme do vnútorného okruhu základne, kto nie je členom Úradu, nepracuje preň, alebo nevie o akcii MO, môžeme mať komplikácie. Toto riziko buď postúpime z dôvodu získania ďalších informácií, alebo ho zavrhneme. V druhom prípade nemožno predpokladať, že aký bude osud živého mimozemšťana.

Čakáme na ďalšie príkazy.

Priložené:

MO-51/02-7-01 (dva riadky vymazané)

MO-51/02-7-02 (dva riadky vymazané)

MO-51/02-7-03 - MO-49/41-11 (dva riadky vymazané)

Koniec stránky

Koniec správy.

MO-51/02-7/2

–––––––––––

Prísne tajné!

Tajná Technická Komisia,

skupina 2/B,

predbežná správa pre Úrad

Odoslané: 1. október 1996

Rozsah: 2 (dve) strany

Obmedzenia: len pre adresátov. Kopírovať zakázané!

Poznámky:

A./ Správa nie je definitívna. Definitívnu správu možno očakávať asi za dva mesiace.

B./ V prípade potreby je možné odovzdať ju kompetentným na Ministerstve obrany.

C./ - ale v žiadnom prípade nie predsedovi parlamentného výboru pre obranu, alebo jeho členom!

Predmet: Technická analýza lietajúceho predmetu neznámeho pôvodu nachádzajúcej sa v Úrade.

Správu odosielame s rezervou. Domnievame sa, že je predčasné vysloviť sa o konštrukcii. Bez potrebných údajov sa k tomu nevyjadríme. Sú potrebné ďalšie výskumy k tomu, aby sme získali viac informácií.

Čo sme doteraz zistili, je nasledovné:

1. Predmet je spôsobilý pre let, havaroval aj ako lietajúci nástroj. Okrem známych predbežných faktov to dokazujú aj röntgenové snímky, v kovovom obale sme totiž objavili mnohopočetné vzduchové komôrky. Podobajú sa na komory vo vtáčích perách. Medzi členmi výboru vznikli dohady aj v tejto súvislosti. Podľa niektorých, komôrky uľahčujú let v zemskej atmosfére a iba tam sa používajú. (V samostatnom stanovisku správy obdržané o ufách hovoria aj o tom, že tieto zariadenia sa môžu pohybovať aj pod vodou /v jazerách, moriach/. Vzduchové komôrky sa tam môžu nachádzať aj z toho dôvodu. Výbor to teraz nezohľadnil.)

Podľa druhého názoru sa v komorách prejavuje nejaký špeciálny efekt, ktorý môže hrať veľkú úlohu pri lete zariadenia.

2. Kovový materiál môže mať veľmi veľkú mechanickú odolnosť. V mieste zlomu sme odobrali vzorku, ale výsledok analýzy sme ešte neobdržali. Máme podozrenie, že sa jedná o veľmi vysoké percento kremíka, alebo až takmer čistý kremík.

PRÍSNE TAJNÉ!

(koniec prvej strany bez označenia)

–––––––––––

Prísne tajné! 

Tajná Technická Komisia,

skupina 2/B,

predbežná správa pre Úrad

(2. strana)

3. Pohonnou jednotkou zariadenia je nejaký stroj, ale k tomu sme sa ešte nedopracovali. Stroj funguje na neznámom princípe, pravdepodobne produkuje, alebo využíva magnetické účinky. Názory sa tu rozchádzajú. Niektorí z nás sa domnievajú, že k pohybu potrebnú energiu nevytvára samotná pohonná jednotka, ale zariadenie ho získava z kozmu. Máme podozrenie na nejaké „siločiary“, „energetické kanály“ alebo iné fyzikálne javy.

Názor druhej strany: zariadenie vytvára hnaciu silu, dokonca pomocou energie podobnej nukleárnej energii. Čo nesie so sebou vo veľmi malých „jednotkách“. Poznámka: takéto „jednotky“ sme na stroji nenašli.

4. Jadrové žiarenie sme nezaznamenali.

5. Pohonnú jednotku sa nám nepodarilo naštartovať, aj keď sme sa o to pokúšali.

Predpokladáme, že na výskum budeme potrebovať ešte aspoň dva mesiace. Prosíme Vás, aby ste to zohľadnili. Akonáhle dospejeme k nejakým výsledkom, budeme Vás informovať.

Koniec správy.

PRÍSNE TAJNÉ!

(koniec stránky bez označenia)

–––––––––––

(V jednostranovom dokumente znečitateľné časti v pravom hornom rohu, vľavo dole a vpravo dole. Označenie dokumentu MO)

Rýchla správa pre 02. Odosielateľ: 11-ka.

Vypočúvanie svedkov je zabezpečené.

Svedok č. 1 utrpel nehodu a odvtedy sa sťažuje na amnéziu. V súčasnosti je v liečbe na nervovom oddelení vo vzdialenej liečebni, ďaleko od svojho bydliska. Nepamätá sa na svoje meno a ani na iné svoje údaje. Nikto ho zatiaľ nehľadal a nekontaktoval, ak by k tomu malo prísť, nikto ho nenájde. Má len vzdialených príbuzných.

Svedok č. 2 vyhral dlhší zahraničný zájazd na nami zrealizovanom žrebovaní. Presvedčili sme ho, že čím dlhšie bude na ceste, tým to bude preňho lepšie. Neprítomný bude jeden rok, do októbra 1997. Potom sa rozhodne o jeho ďalšom osude. V súčasnosti je v Austrálii, po pár týždňoch ho nami poverená cestovná kancelária dopraví na Nový Zéland.

Svedok č. 3 sa „nešťastným spôsobom“ dostal do konfliktu so zákonom. Ako mladistvý sa zaplietol do výtržníctva a polícia ho zatkla. Odsúdili ho za výtržnosť na verejnosti, je v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Tököli. Podľa našich zistených informácií sa len raz pokúšal s niekým prehovoriť o svojich ufo zážitkoch, nebrali ho vážne. Pravdepodobne si trest odpyká do jari 1998.

Ak by sa vynorili iné aspekty a boli by potrebné iné rozhodnutia, prosíme o oznámenie.

Koniec správy.

–––––––––––

Policajné hlásenia

Dokument č. 1

(Výňatok pochádzajúci pravdepodobne z policajného hlásenia)

(Záhlavie dokumentu začiernené. Na dokumente označenia MO a KÓPIA (pečiatka?))

...(začiernené) Béla, 46 ročný miestny obyvateľ, sa 18. septembra osobne prihlásil na policajnom riaditeľstve v Pápa. Menovaná osoba tvrdila, že večer pred zotmením (presný čas nepozná, lebo náramkové hodinky má v oprave) postrehol podivný úkaz na severe obci Pápa, mierne na východ od cesty vedúcej do Vaszaru a Gecse. Išiel cestou domov z lesa, kam sa vybral zbierať hríby. Najprv videl jedno vojenské lietadlo, ktoré pravdepodobne vzlietlo z vojenského letiska v Pápa, letelo dosť vysoko. Béla F. sa zastavil a sledoval let lietadla. Podľa jeho výpovede ho ani nie tak lietadlo zaujalo, tie tam dosť často vídavajú tamojší obyvatelia. Bol prekvapený, že takto neskoro lietajú piloti stíhačiek, schylovalo sa k večeru, čo v poslednej dobe nebolo bežné.

Podľa jeho výpovede sa na oblohe pohybovalo aj nejaké tmavé teleso. Letelo o niečo rýchlejšie, ako samotná stíhačka. Tmavé teleso sa zrazu zastavilo a vznášalo sa na mieste.

Béla F. videl, ako pilot stíhačky smeroval rovno na neznáme lietajúce teleso. Teleso sa snažilo stíhačke vyhnúť, ale vtedy ešte jeho rýchlosť bola primalá. Stíhačka pritom začala zvyšovať rýchlosť, čomu nasvedčovali aj plamene šľahajúce vzadu. Béla F. tvrdil, že došlo k zrážke telies. Stíhačka priamo vletela do tmavého telesa, ktoré sa nestačilo vyhnúť a z toho dôvodu došlo ku kolízii. Mal ale aj taký pocit, ako keby pilot stíhačky zámerne útočil na lietajúci objekt. Po kolízii obe telesá z oblohy zmizli. Zrútili sa smerom dole za kopec. Béla F. začul zanedlho veľký výbuch a obloha sa na chvíľu rozžiarila.

Poznámka:

Keď Béla F. prišiel pešo a kvôli dávnejšimu úrazu silne kríval, nechal spísať svoju výpoveď na policajnom riaditeľstve, políciu už vyrozumel veliteľ vojenského letiska, že jedna stíhačka typu MIG - 21 bis havarovala a uzavreli celý priestor. Žiadali políciu o pomoc pri presmerovaní premávky.

(Podrobnosti v spodnej časti stránky odstránené)

–––––––––––

Dokument č. 2

(Výňatok z druhého, pravdepodobne z policajného hlásenia. Zrejme to bolo písané na druhom písacom stroji, alebo na počítači, nie sú odstránené pravopisné chyby. Označenie dokumentu MO a KÓPIA na spodku listu a v hornej časti text prečiarknutý)

19. septembra 1996 vo štvrtok T.J., obyvateľ obce Pápa, nezamestnaný 29 ročný muž vo svojom okolí šíril správu, že leteckú katastrofu predošlého dňa spôsobilo UFO. Máme informácie o tom, že menovaná osoba ešte predtým, než sme sa ju pokúsili vyhľadať, sa už aspoň šiestim, či siedmym osobám zdôverila o svojom pozorovaní. T.J. tvrdil, že on ako člen jedného ufoklubu, pravidelne chodil na kopce vedľa mesta pozorovať oblohu. 18. septembra v stredu večer sa tam tiež vybral. Vrátil sa domov až neskoro večer, rodina už začala mať o neho vážne obavy. Bol vo veľmi rozrušenom duševnom rozpoložení. Hovoril, že videl zrážku jedného ufa s lietadlom, a nielen lietadlo, ale aj ufo sa zrútilo na zem. On tam bol nablízku. Ešte predtým, než by sa dostal k troskám, sa objavili vojaci, neskôr na nejakých iných dopravných prostriedkoch mladí muži v civilnom oblečení, tvrdí to podľa toho, čo videl v tme. Vojenské lietadlo zhorelo, ale ufo nie. Ešte predtým, ako ho zbadali, sa musel z miesta vzdialiť. Videl len toľko, že z havarovaného objektu vytiahli dve telá. Jedno bolo zrejme mŕtve, lebo ho vyložili tam niekde vedľa vraku a ďalej sa s ním už nezaoberali. Druhého ale vložili do jedného auta, ktoré ihneď odišlo. T.J. poznávaciu značku vozidla nevidel. Keď si všimol, že sa tam pohybuje stále viac ozbrojených mužov, tak sa radšej rozhodol vrátiť sa domov.

Ešte v tú noc odišiel z domu. Svojim rodičom povedal, že ak by sa s ním niečo stalo, nech každému povedia, že čo on videl. Spomenul len to, že sa pokúsi dostať do Budapešti a tam už bude vedieť, že na koho sa má obrátiť, aby sa odhalila pravda. Aby sa aj toto nezatajilo ako všetko ostatné! Odvtedy ho nikto nevidel v obci Pápa a v jeho okolí.

(Na spodku stránky viac viet začiernených)

–––––––––––

(Viditeľne jedna strana z viacstranovej správy. Podľa svetlotlače je to tretia strana v ľavom rohu zopnutej správy. Zo začiatku správy 14 riadkov začiernených)

...17 ročný Tibor (priezvisko začiernené), volal jednej známej ufologickej sieti na ich telefónne číslo zverejnené v tlači (telefón zvonil v byte vedúceho). Bolo to 20. septembra 1996, neskoro večer. Tibor Z. značne rozrušený vyrozprával nasledovné.

On nie je z obce Pápa, ale z jednej blízkej dediny a už dávno sa zaujíma o ufá. V predchádzajúcich týždňoch dvakrát videl neidentifikovaný lietajúci objekt, vždy vo večerných hodinách, za súmraku, alebo tesne po ňom. Doma z dvora s pomocou ďalekohľadu sledoval lietajúce objekty, ktoré sa zvyčajne objavili na severnej strane. V poslednej dobe aj vojenské stíhačky, dávnejšie počas leta lietali iba cez deň. Tibor Z. mal taký pocit, že súčasné večerné - nočné lety môžu byť v súvislosti s väčším počtom neidentifikovaných lietajúcich objektov, ktoré aj on videl vo vzdušnom priestore obce Pápa a v jeho okolí.

Tibor Z. vyrozprával vedúcemu ufologickej siete, že 18. septembra, v stredu večer síce ufo nevidel, ale na druhý deň sa dopočul o leteckom nešťastí. Neskoro večer sa vybral do obce Pápa a pokúsil sa vyhľadať miesto, kde došlo k incidentu. Čudoval sa, že štyridsaťosem hodín po udalosti ešte stále všade postávali vojaci a policajti. Ani jeho, ani iných nechceli pustiť do kritickej oblasti. Tam sa údajne vykonávajú ostré strelecké cvičenia a práve z toho dôvodu uzavreli okolie. Tibor Z. síce počul od okolitých obyvateľov, že oni videli z 18-teho na 19-teho nadránom niekoľko vozidiel, ktoré smerovali na východ. Na jednom z nich so žeriavom niesli nejaké okrúhle teleso prikryté plachtou. Vozidlo doprevádzali viaceré osobné vozidlá.

Tibor Z. z toho usudzoval, že havarovalo jedno ufo a žiadal od ufológov, aby to preskúmali, aby zistili, že čo sa vlastne stalo a o udalostiach informovali aj tlač. Osoba z opačného konca telefónnej linky sa ho snažila upokojiť. Bolo cítiť, že je pre ňu tento rozhovor trápny, lebo zo žiadneho iného prameňa nedostala podobnú informáciu. Rozhovor trval asi jedenásť minút. Tibor Z. volal z verejného telefónu z obci.

Hlásil: (začiernené)                               Obdržal: (začiernené), Bp.

Čas: 21. september 1996 09:15          Čas: ten istý.

–––––––––––

(Pravdepodobne posledná stránka zápisnice z rokovania zaznamenaného na magnetofón bez označenia a pečiatky. Miesto mien účastníkov použité označenie písmenom. Okraj listu dierkovaný, pravdepodobne vyňatý zo šanónu)

„Z“: ...toľko o skutočných faktoch. Teraz sa pozrime, že čo všetko o tom už vedia tí „tam vonku“ a aké by malo byť to žiadúce množstvo informácií.

„B“: Nebude ťažké držať tlač bokom. Takéto nehody sa udiali aj v minulosti. Každý vie, že MiG-21bis sú zastaralé a nebezpečné, že by sme ich už najradšej vymenili, ak by sme mali peniaze na iné stíhačky. Čiže ak len toto vedia o samotnej udalosti, tak to nie je nebezpečné.

„Z“: Ale nielen toto vedia o tom! Videli aj policajnú zápisnicu!

„B“: Už hľadáme tých dvoch ľudí, Béla F. sa už našiel, nebolo ťažké ho nájsť. Ešte predtým, ako sa na miesto udalosti dostavila nezávislá komisia skúmajúca okolnosti havárie, sa nám ho odtiaľ podarilo odstrániť. S druhým očitým svedkom môžu byť problémy, pretože zmizol. Z toho, čo sa dozvedel z ufologickej literatúry bol natoľko opatrný, že sa dovtípil, že čo bude nasledovať.

„H“: Mali by sa zakázať tieto druhy tlače!

„Z“: To nie je najlepší prístup milý kolega. Existujú od toho aj lepšie spôsoby.

„B“: Tlač bude vedieť aj naďalej len toľko, koľko je v oficiálnom hlásení, ktoré dnes večer zverejníme. Kapitán vzlietol v rámci nových „nočných cvičení“ o 18:30 hodín kvôli nácviku „akrobatických“ manévrov. Laici tomu uveria. Odborná komisia vo svojej správe už pozbiera obvyklé veci. Na vysvetlenie údajnej „udalosti“ použijeme odborný žargón. Horizontálne slučky a ostatné. Tiež to, že si pilot pred pristátím všimol nejaké „vnútorné anomálie“, zlomilo sa niekoľko dýz prídavného spaľovania a palivo nevtláčalo do spaľovacieho priestoru motora ale vedľa. Všetko sa tam vznietilo a poškodila sa aj hydraulika. Bude to skvelá zámienka, lietadlo sa stalo pred pristátím neovládateľné. Pilot dostal príkaz, aby sa nad poľnohospodárskou oblasťou asi v stometrovej výške katapultoval kvôli záchrane vlastného života. Komisia potom zistí, že pilot, ako aj pozemský cvičiteľ, ktorý vydal príkaz na katapultovanie, konali správne.

„H“: Bude to dostatočne dôveryhodné?

„Z“: Z technického hľadiska dokonalé. Čiernu skrinku neodovzdáme komisii, povieme, že ju ešte hľadáme.

„B“: Neskôr potom tlači oznámime, že skrinka sa našla a potvrdzuje tieto predpoklady.

„H“: Na kritické miesto sa nedostala nepovolaná osoba, tak potom?

„Z“: Nie, okrem zmiznutého údajného očitého svedka T.J.

„G“: Tak páni, môžeme si to zhrnúť. O „druhom objekte“ nikomu ani slovo, ani v dôverných, zasvätených kruhoch! Po tomto objekte túto operáciu nazvime akciou „MO“ („druhý objekt“)*. Neskôr sa rozhodneme o tom, že čo bude ďalej s lietajúcim objektom a živou mimozemskou bytosťou privezenou na základňu. Toto sa netýka len nás. Zatiaľ je najdôležitejšie to, aby bolo v tlači zverejnené iba to, čo zvyklo byť zverejnené aj v iných prípadoch. Všetko iné, čo odkazuje na „MO“, musíme pred verejnosťou zatajiť. Najlepšou metódou sú preto ufologické časopisy. Tam už uverejňovali aj oveľa neuveriteľnejšie a nehodnovernejšie veci a nikto sa na tom nepohoršoval. Teraz samozrejme, keďže sa jedná o Maďarsko a domácu udalosť, reakcia môže byť iná. Musíme si dávať pozor páni. Onedlho obdržíte podrobné inštrukcie. Ďakujem, skončili sme.

Poznámka prekladateľa: MO (másik objektum) = druhý objekt

–––––––––––

Približné miesto zrážky stíhačky MiG-21bis a UFO. Vľavo hore vojenské letisko Pápa.

 

No a teraz nech nasleduje tá oficiálna verzia havárie stíhačky MiG-21bis, ktorá sa predložila verejnosti:

Dňa 18. septembra v roku 1996 vzlietlo z obce Pápa kapitán Attila Dobay z Taszáru so strojom s trupovým označením 5822, ktorý týmto plnil 23. hodinu letu v tom roku. Jeho úlohou bolo previesť zložité akrobatické manévre, takmer počas celej doby je v činnosti prídavné spaľovanie.

Po vzlietnutí letec vzlietol do daného vzdušného priestoru a začal s plnením úlohy. V 6. minúte letu tlak v hlavnom hydraulickom systéme intenzívne klesol, následne sa v kabíne rozsvietili kontrolné svetlá. Súbežne s tým klesol ťah pohonnej jednotky a aj riadenie sa stávalo čoraz obtiažnejšie. S týmto sa eliminovalo aj fungovanie vstupného kužeľa motoru, kužeľ zostal vo vonkajšej pozícii, čím sa k motoru dostalo menej vzduchu. Tento problém pilot kompenzoval ručným riadením, potom situáciu hlásil podplukovníkovi Máté Lászlóovi, letovému vedúcemu, ktorý poskytol potrebné informácie pre takého prípady. Letec prerušil plnenie úlohy a najkratšou cestou sa pustil domov. Podvozok vypustil v núdzovom režime, ale k letisku sa už nedostal, pretože riadenie už úplne zlyhalo. Vo vzdialenosti asi 3 km od začiatku letiska v ostrej zátačke, vo výške 100 – 150 metrov sa pilot pred očami svojich druhov katapultoval.

Stroj dopadol približne o 18 hod. 42 min. vedľa cesty spájajúcej Pápa s Adásztevelom. Rozpoltený vrak preletel na druhú stranu cesty, palivo zalialo okolie. Pilot pristál s menšími zraneniami 100 metrov od vraku. Jeho zranenia spôsobil ručný záchytný systém.

Šetrením sa zistilo, že v priestore s prídavným spaľovaním sa zlomil jeden z forsážnych kolektorov. Jeho plameň prepálil trup v dĺžke asi 1,5 metra pod stabilizátorom. Prepálili sa aj dva hydraulické vedenia, ktoré viedli ku škrtiacim klapkám, takže to nefungovalo, a takto sa ťah znížil a stroj z toho dôvodu klesal.

Táto udalosť bola v Maďarských vzdušných ozbrojených silách posledným prípadom katapultáže u strojov MiG-21, čiže nehody so stratou stroja.

 

A teraz na záver niečo o hlavnom účastníkovi celého prípadu:

Pilot lietadla, pán kapitán Attila Dobay bol medzičasom povýšený do hodnosti majora. Vojenskú službu doslúžil o desať rokov neskôr na Leteckej základni D. Szentgyörgyiho u jednotky Dongó Repülőszázad Kecskemét a dňa 31.12.2006 odišiel do dôchodku.

Vyslúžilí piloti odchádzajúci do dôchodku. Vľavo na obrázku je mjr. Attila Dobay.

MiG-21bis-75AP (Fishbed-L) s trupovým označením 5822 krátko pred haváriou na letisku vojenského výcvikového strediska. Vtedy ešte nikto nemal tušenie o tom, že svoju životnú púť čoskoro skončí, a to vďaka zrážke s mimozemským vesmírnym objektom.

Pilot Attila Dobay v čase nehody ešte ako kapitán.

Ako každý iný človek, aj on by si asi rád pohovoril o svojom prípade so svojimi známymi, príbuznými či kamarátmi, veď s takýmto zážitkom sa málokto môže pochváliť, ale on si to nemôže dovoliť. Každého zvedavca musí neúprosne odbiť, a trvať na oficiálnej verzii havárie. Je viazaný prísnym sľubom mlčanlivosti a tak mu neostáva nič iné, ako si svoje tajomstvo, síce s ťažkým srdcom, ale navždy ponechať pre seba.

Obrázky boli prevzaté zo stránok:

https://www.jetfly.hu/

https://www.hunavia.hu/

https://www.ejection-history.org.uk/

Poznámka: preklady tajných dokumentov som sa snažil uvádzať v pôvodnom znení a prípadné štylistické chyby môžu byť spôsobené snahou o doslovné preklady týchto nami získaných dokumentov.

Pôvodné kópie uniknutých tajných dokumentov a ich prepisy bez prekladov (v maďarčine):

https://ulozto.sk/x4uySe51/akcia-druhy-objekt-akcio-masik-objektum-mo-1996-13-zip

–––––––––––––––

Autor: Rudolf Th

 

Diskusná téma: Havária UFO alebo pokus o zostrelenie?

Treba to šíriť ďalej.

Kybernaut | 23.02.2016

V pondelok, dňa 8. februára 2016 som o tomto závažnom incidente vyplnil dotazník o pozorovaní UFO na webovej stránke https://mufoncms.com/cgi-bin/report_handler.pl. Toto moje hlásenie má poradové číslo 74360 a takto vyzerá moja správa: https://mufoncms.com/cgi-bin/report_handler.pl?req=view_long_desc&id=74360&rnd=. Do prílohy som im dal aj osem dokumentov z tohto článku. Naši zahraničný ufologický kolegovia to správne pochopili a už sa to šíri po internete a aj na sociálnych sietiach, vrátane aj sociálnej siete s názvom "facebook". Tu je odkaz: https://www.facebook.com/TexasUfoSightings/posts/1055476461182313. Dúfajme, že odteraz sa to už bude intenzívnejšie skúmať.

UGOD = DOGU

Kybernaut | 18.12.2013

IFO (UFO to bolo iba na krátku dobu), ktoré bolo neskôr identifikované ako vesmírna loď mimozemšťanov, čiže IAC, vraj havarovalo pri dedine s názvom Ugod. Ten názov obce ma dosť zaujal, lebo od zadu je to slovo "dogu" a to sú také malé staré sošky z Japonska, ktoré podľa archeoastronautickej teórie predstavujú dávnovekých mimozemšťanov oblečených v skafandroch. Prečo akurát tam, kde sa od miesta dopadu IAC blízka dedina od zadu volá tak isto ako tie sošky Dogu, tí mimozemšťania havarovali ? Nemá to v sebe náhodou zašifrovaný nejaký odkaz ? Nemalo byť tým ako keby podvedome povedané, že "aj to vtedy kedysi dávno v Japonsku, to boli taký podobný ľudia z hviezd ako sme my, ktorý sme tu neďaleko havarovali" ?

Pridať nový príspevok