Exkluzivní rozhovor s Erichem von Dänikenem

26.05.2012 18:17

Ondra Procházka

Erich von Däniken

Zdravím všechny čtenáře. Je mi velkou ctí, že Vám na svém blogu mohu přinést exkluzivní rozhovor se světoznámým badatelem Erichem von Dänikenem.

Realizace tohoto rozhovoru by nebyla možná bez několika lidí, a proto bych chtěl poděkovat historičce a badatelce paní Mgr. Toničce Plíškové, které jsem nesmírně vděčný že jsem tuto možnost obdržel , dále paní Ireně Peterkové, která možnost rozhovoru zprostředkovala, a také agentuře Aldea, která již po několikáté pořádá s EvD turné po České republice. Samozřejmě velké díky patří i panu Erichu von Dänikenovi, který si udělal čas a na mé otázky pečlivě odpověděl. Další poděkování také patří členům exopolitiky ČR, slovenským kolegům a samozřejmě všem Vám, kteří jste pilně zasílali své dotazy.

Další informace o letošním turné Ericha von Dänikena naleznete zde:

https://www.daniken.cz/cs/uvod

https://prochazkaondrej.wordpress.com/2012/03/02/poznamka-erich-von-daniken-turne-2012/

https://pliskova.blog.idnes.cz/c/253580/Seste-turne-Ericha-von-Danikena-po-CR-se-blizi.html

Dobrý den.

Nejdříve bych chtěl říci, že je pro mě neuvěřitelná čest, že právě já mohu být ten, kdo Vám pokládá otázky. Nikdy jsem si ani ve snu nepředstavil, že budu dotazovat právě Vás. Za můj krátký život, jsem přečetl spoustu Vašich knih, a jak také často uvádím, byl jste to právě Vy a Vaše knihy, kdo mě přivedl k ufologii a archeoastronautice (Ancient Aliens theory). Chtěl bych Vám velice poděkovat, že jste si na mě i přes Váš nabitý program našel čas. Otázky, které Vám budu pokládat, nejsou jen mnou vymýšlené. Od začátku března jsem sháněl dotazy od lidí a badatelů tak, aby Všem bylo plně vyhověno a každý se dozvěděl to, co chce. Na následujících řádcích jsou tedy vybrané otázky několika lidí, kteří se zajímají o Vaše aktivity, Vaše názory, nebo přímo o Vás.

 

V České republice přednášíte již po několikáté a začalo se říkat, že také naposledy. Jak se Vám tady líbilo? Odvážíte si s sebou do Švýcarska nějaké příjemné zážitky a vzpomínky?

Do České republiky jezdím velmi rád a pevně věřím, že zde letos nebudu naposledy. Pokud mne agentura Aldea, která pro mne skvěle mé pobyty u Vás organizuje, znovu pozve, vždy rád tomuto pozvání vyhovím. Zážitků mám vždy mnoho, k těm nejhezčím patří setkání s mými čtenáři při autogramiádách v rámci mých přednášek. Už se na ně těším.

Český národ má velice rád legraci a smích. Dokonce natolik, že se směje a vysmívá věcem, které člověk jako Vy, nebo já považujeme za samozřejmé a velice důležité. Představa dávnověkých návštěv mimozemských bytostí, nebo existence vysoce vyspělých pozemských civilizací je pro řadu lidí naprosto šílená a nemyslitelná. Jelikož jste procestoval prakticky celý svět, tak jste si jistě všímal reakcí lidí na toto téma. Kde byly tyto reakce nejpřívětivější a kde naopak negativní?

Humor je úžasná věc a já vím, že český národ má humor rád. Já ostatně také. Nikdy jsem ovšem u Vás neměl pocit, že by se mí posluchači těmto teoriím smáli. Pokud jde o reakce jinde, řekl bych, že nejotevřenější mysl mají Američané. Tam akceptují jakýkoliv názor, i když s ním nesouhlasí. V Evropě je to jiné. Uvedu Vám příklad. Nejsem přívržencem myšlenky o globálním oteplování. V USA o tom mohu hovořit zcela otevřeně. To v Německu nejde. Tam nyní panuje “politicky korektní” názor, že CO2 způsobuje globální oteplování a o tom se nediskutuje. Pokud jde o mé přednášky a knihy, tak tam bych řekl, že je všude přijímají přibližně stejně. Část čtenářů se mnou souhlasí, část ne. Naštěstí je ta první skupina stále početnější.

Četl jsem vaši knihu „planeta lhářů“ (v něm. Tomy und der Planet der Lüge), kde tvrdíte, že i Vy jste měl svým způsobem velice neobvyklý zážitek. Píšete, že jste se setkal z bytostí z jiné dimenze, či jiné časové reality. Je to tedy pouze sci-fi, nebo se Vám to skutečně stalo? Pokud jste to skutečně prožil, mohl byste celý zážitek v krátkosti shrnout?

Kniha Tomy a planeta lží je román, založený na skutečné události. Dlouho jsem ten zážitek nosil v sobě a nyní jsem se rozhodl ho zpracovat formou románu. Takže něco z toho je skutečné, něco je fikce. Ale základ je pravdivý. Blíže bych se k tomu nerad vyjadřoval, protože to podávám jako román a nerad bych musel dokazovat román.

Měnily se v průběhu Vašich poznatků Vaše názory? Uznal jste jako reálná i fakta, která jste dříve odsuzoval?

Můj základní názor na skutečnost, že nás před tisíciletími navštívili mimozemšťané, se nezměnil, ale samozřejmě se v průběhu těch mnoha let pár omylů vyskytlo a nemám problém to přiznat a svůj názor změnit. Zejména v začátcích se stalo, že některá z mých tvrzení byla vyvrácena. Mladý člověk je většinou příliš horlivý a netrpělivý a chce se honem honem podělit se svými čtenáři o svá zjištění, takže udělá při ověřování faktů chybu. Nyní jsem již velmi opatrný a než něco napíšu, skutečně si to mnohokrát ověřím, takže se mi již velmi dlouho nestalo, že bych musel nějaký názor opravovat. Badatel ovšem musí mít mysl otevřenou i vůči kritickým názorům, takže kdykoliv se ukázalo, že moje domněnka není správná a vyšla najevo nová fakta, nikdy jsem tvrdošíjně nelpěl na svém.

Lidi ve střední Evropě by jistě zajímalo, zda se i lidé v srdci Evropy mohli v dávnověku setkat s mimozemskými bytostmi. Existují v našem okolí nějaké důkazy možného vlivu cizích bytostí na středoevropskou historii?

Touto otázkou se budu podrobně zabývat ve své přednášce “Návrat Bohů” v Praze, v Hradci Králové, v Táboře a v Plzni /v Kladně a v Písku se budu věnovat Egyptu/, takže se diváci dozvědí, jaké máme indicie o pobytu mimozemské civilizace v Evropě.

Jak se díváte na teorie, podle kterých nacisté čerpali při výrobě svých technologií ze starých sanskrtských textů? Známe nacistické expedice do Tibetu apod. Fungovaly skutečně některé technologie Třetí říše na bázi strojů Vimana?

Ano, vím, že se o to nacisté pokoušeli. Dnes existují v Německu neonacistické skupiny, které tvrdí, že nacisté vyvinuli něco jako UFO. To ale není pravda. Jednou jsem se v Americe setkal s Wernherem von Braunem, který byl hlavním konstruktérem raket za druhé světové války a protože mne tato otázka zajímala, zeptal jsem se ho na to. Odpověděl mi, že kdyby ty pokusy byly úspěšné, nikdy by Německo válku neprohrálo. Takže ano. Pokusy tu byly, ale neúspěšné.

Vaše osoba je pro mnoho lidí vzorem toho, jak má správný badatel vypadat. Máte i Vy nějakou modlu, nějaký vzor, kterého si vážíte a snažíte se kráčet v jeho stopách?

Vlastně jsem takový vzor nikdy neměl. V dobách, kdy jsem začal o návštěvách mimozemských civilizací psát, to byla velmi kontroverzní myšlenka, kterou se nikdo neodvážil vyslovit. To se naštěstí hodně změnilo. Ale k tomu, abyste se věnoval nějaké badatelské činnosti, ani vzor nepotřebujete. Badatel především musí být poctivý a musí se snažit, aby pro svoji teorii našel co nejvíce důkazů, a to platí pro všechny obory. Také musí umět přiznat chybu, pokud se jí dopustí. Jestli jsem pro někoho vzorem, tak je to pro mne velká čest.

Jak se díváte na projekt SETI? Myslíte si, že je skutečně možné, aby lidstvo pomocí radioteleskopů zachytilo signál nepocházející ze země? Co si myslíte o legendárním signálu z 15. 8. 1977 zachyceném Jerry Ehmanem v Ohiu známým jako signál WOW?

Ano, jsem rozhodně přesvědčen, že jednoho dne s projektem SETI uspějeme. Je to totiž mnohem širší projekt, nejen pokus o zachycení signálů pomocí radioteleskopů. Snaží se i o optické spojení např. pomocí laserů a já pevně věřím, že jednoho dne uspěje. Pokud jde o ten slavný signál WOW, tak si myslím, že to může být pravda. Ale bez ověřitelných důkazů je těžké něco tvrdit.

Jak jsem již nastínil, rozkřiklo se, že už pomalu končíte se svou autorskou a badatelskou činností. Kdesi jste uvedl, že chystáte pětici knih, které společně s kompletním obrazovým materiálem shrnou celou Vaši kariéru. První kniha už u nás vyšla. Další ještě ne. Proč jste se rozhodl ukončit Vaši badatelskou činnost a na co se tedy ještě můžeme těšit?

Tak to jsem byl zřejmě zcela nepochopen. Tím, že jsem se snažil shrnout svou dosavadní práci jsem rozhodně nechtěl říct, že se chystám na odpočinek. Ba naopak. Zdá se mi, že právě prožívám dosti hektické období. Možná znáte americký seriál Ancient Aliens /starověcí mimozemšťané/, který byl natočen z velké části podle mých knih a kde jsem působil jako poradce. Tento seriál měl původně 30 dílů a pro velký úspěch se dotáčí dalších 15. Dále se připravuje nová verze filmu podle “Vzpomínek na budoucnost” ve 3D, kde rovněž působím jako poradce a už teď Vám můžu prozradit, že to bude velkolepé. Dále ve spolupráci s drážďanskou univerzitou pokračuje výzkum na planině Nazka v Peru, lákají mne také nové objevy v Cheopsově pyramidě v Egyptě, o nichž rovněž budu diváky informovat na 2 mých přednáškách v České republice, takže jak vidíte, na důchod to moc nevypadá. Samozřejmě nechci ukončit ani psaní a až se v Nazce nebo v Egyptě dopracujeme k nějakým výsledkům, určitě se o ně se svými čtenáři podělím v nové knize.

Jistě Vám neušlo úsilí badatelů exopolitiky po celém světě, jejichž záměrem je odhalení mimozemské přítomnosti a technologie na Zemi. Jaký je Váš názor na tuto činnost?

 U nás chápeme exopolitiku tak, že se spíš zabývá morálkou, etikou nebo třeba přístupem k mimozemšťanům v případě jejich návštěvy. Něco jako meziplanetární diplomacie. Tedy nikoliv hledáním důkazů pro mimozemskou přítomnost na Zemi. Proto mám k exopolitice trochu odtažitý vztah. Já si totiž myslím, že odhadnout, jaké budou vztahy mezi námi a mimozemšťany jednou až nás opět navštíví, čemuž já pevně věřím, je velmi těžké. Patrně budou mít jiný pohled na morálku nebo etiku. Ale u vás chápete exopolitiku zřejmě trochu jinak, takže vám přeji hodně úspěchů.

Jste člověk, který v 70. letech otevřel oči mnoha badatelům v ČR a možná i jinde svými teoriemi, které nikoho tenkrát nenapadlo vyslovit veřejně. Když se ohlédnete, jak byste zhodnotil svou „práci“ na tomto poli dnes.

Myslím, že hodnocení ponechám na svých čtenářích, ale můžu říct, že jsem nikdy nelitoval toho, že jsem toto téma nastolil a představil veřejnosti. Nelitoval jsem toho ani v dobách, kdy jsem byl napadán ze všech stran. Vždycky jsem věřil v to, co dělám a čas mi dal za pravdu. Dnes s radostí pozoruji, že i vědecká veřejnost k tomuto tématu přistupuje daleko otevřeněji a je ochotná ke spolupráci. Pokud jsem k tomu svou prací přispěl, jsem šťastný.

Co si myslíte o tzv. „osmém divu světa“, o jeskyních v Huašanu ležících asi 280km od Šanghaje v Číně? Jsou 2000 let staré a byly objeveny nedávno (2001).

 Přestože jsem procestoval celý svět, v Číně jsem nikdy nebyl. Dříve to bylo téměř nemožné a dnes, když už je Čína otevřenější, mi na to nějak nezbývá čas. Prozkoumat Čínu bych si moc přál, ale na to bych potřeboval ještě jeden život. Takže se bohužel k jeskyním v Huašanu nemohu vyjádřit, na to mám příliš málo informací.

Ptám se také na únosy do UFO, protože v České republice existuje skvělý projekt Alfa, který registruje na 78 případů těchto jevů. Jsou to zdrcující příběhy zoufalých lidí. Jak se k tomuto problému „syndromu únosů do UFO“ stavíte Vy?

 Projekt Alfa v České republice sice neznám, ale samozřejmě vím o únosech lidí. Před asi 20 lety jsem se seznámil s profesorem Johnem Mackem, který o tom napsal knihu.  Příběhy, které popisuje, jsou velmi přesvědčivé. Já jsem se nikdy s nikým takovým nesetkal, ale zdá se, že nás někdo čas od času pozoruje.

Na závěr si neodpustím otázku, která jistě všechny velice zajímá. Určitě jste ji již mnohokrát z úst novinářů slyšel, ale i přes to Vás poprosím o její zodpovězení. Poslední dobou lidé stále více žijí fenoménem 2012. Jaký je Váš názor na tento rok? Vrátí se sem bohové, změní se lidské myšlení, nebo se nestane vůbec nic?

Nerad bych na tuto otázku odpovídal moc do detailu, protože i tomuto tématu se podrobně věnuji ve své přednášce “Návrat bohů”, takže nechci návštěvníky připravit o pointu. Ale jak jistě víte, myšlenka na návrat bohů se jako červená nit vine ve všech náboženstvích a všech kulturách. Co si o tom myslím já, to skutečně nechám až na přednášku. Ať se máte ne co těšit. Názor mám samozřejmě i na rok 2012. Jak vím, chystáte se na přednášku v Hradci Králové. Slibuji, že Vám tam na tuto otázku odpovím.

Děkuji Vám za poskytnutí rozhovoru. Na otázkách se také podíleli členové české Exopolitiky a lidé, kteří mi během posledních dnů zasílali otázky. Děkuji Vám též za Vaše Turné 2012, na které se moc těším. Osobně s několika dalšími badateli budu přítomen na přednášce v Hradci Králové 15. 5. 12.

S přáním hezkého dne Ondřej Procházka

I já Vám děkuji za Váš zájem a těším se na Vás v Hradci Králové. Vašemu Klubu mladých badatelů moc fandím, jako fandím všem mladým lidem, kteří mají mysl otevřenou. Přeji hodně úspěchů a na brzkou shledanou.

Váš Erich von Däniken

Diskusná téma: Exkluzivní rozhovor s Erichem von Dänikenem

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok