Existence panspermií prokázána

20.02.2022 18:28

V roce 2015 oběhla svět nenápadná zpráva, která kupodivu zapadla, aniž by se jí dostalo patřičné pozornosti veřejnosti. Výzkum katedry biologie a biotechnologie anglické univerzity v Sheffieldu prokázal, že biologické prvky nejenže mohou, ale také putují vesmírem a stávají se tak s největší pravděpodobností nositeli budoucího života. Jde o důkaz vesmírného původu biologických mikrometeoritů ve stratosféře naší planety.

Do stratosféry, konkrétně do výšky 23 až 27 km nad zemským povrchem, byl opakovaně (po prvním kontrolním letu, který se do výzkumu nepočítal) vypuštěn balón se speciálně upraveným vzorkovačem pro záchyt vzorků ze stratosféry. Byl upraven tak, aby eliminoval sběr vzorků přicházejících ze Země a odchytil tak pouze vzorky přilétající z vesmíru.

Nasbírané biologické entity (BE) mají nezvyklou morfologii a obecně nejsou zástupci známých suchozemských organismů. Analýza široké škály BE pomocí EDX ukazuje, že všechny BE obsahují pouze uhlík (C) a kyslík (O), nikoli anorganické částice tvořené prvky jako je křemík, vápník a železo. Vědci se již od počátku domnívali, že nejde o částice, které by se dostaly ze Země do stratosféry, ale že částice přicházejí z vesmíru. Existuje však možnost, že měly prehistorický původ a po cestování vesmírem se vracejí na Zemi. Kromě výjimky jediného fragmentu frustule rozsivky se jedná o neobvyklé BE, které nelze identifikovat. BE jsou často spojovány s impaktními krátery způsobenými anorganickým kosmickým prachem pocházejícím z vesmíru. Některé BE samy také vytvořily impaktní krátery pro uhlíkové vzorkovací útržky, což opět naznačuje, že přicházejí na Zemi z vesmíru (krátery viz obr.3 dole pod celým textem). BE či anorganické hmoty, na kterých se nacházejí, přesahují 5 mikronů, což je hranice velikosti, nad kterou, jak se obecně předpokládá, nemohou být částice z troposféry transportovány do stratosféry. Za zmínku také stojí, že byl sesbírán převážně stratosférický prach mimozemského původu, takže je nepravděpodobné, že nasbírané BE pocházejí ze Země.

Níže jsou uvedeny obrázky některých nápadnějších vzorkovaných BE. Ve všech případech zobrazené vzorky přesahují 5 mikronů a většina z nich je naskenována pomocí EDX analýzy. Odběrové zařízení je získalo při celkem třech letech balónu do stratosféry (UK - Cheshire, West Yorkshire a Derbyshire v letech 2013 až 2015).

Vzorky byly ve všech případech vráceny na Zemi padákem nepoškozené a zcela neporušené. Vzorkovač včetně zásuvkového mechanismu, který lze automaticky otevřít a zavřít ve zvolené výšce (obrázek 1) také nesl videokameru, díky které otevírání a zavírání vzorkovací zásuvky lze zobrazit, potvrdit a zaznamenat. Vzorkovací zařízení bylo chráněno před jakýmkoli pádem částice ze samotného balónu pomocí krytu. Před spuštěním byl vnitřek zásuvkového zařízení (obrázek 1) úzkostlivě očištěn, profouknout vzduchem a nakonec potřen alkoholem. Elektronový mikroskop k novému skenování byl umístěn v řadách uvnitř zásuvky s jejich horními plochami směrem ven, takže když byla zásuvka otevřená, tak jakákoliv částice ve stratosféře, na kterou by se navázala, mohla být později odstraněna ke zkoumání pod rastrovací elektronový mikroskop. Ochranná vrstva na povrchu byla odstraněna až těsně před spuštěním, ​​aby se zabránilo jakémukoliv znečištění částicemi. Po odběru byla aparatura transportována do laboratoře a otevřena za podmínek, které zamezily vystavení kontaminujícímu prachu a vzorky byly podobně přeneseny pod krytem na skenovací E/M.

Předtím byl proveden samostatný kontrolní let do stratosféry, kdy zásuvka nebyla otevřena, ale všechny ostatní postupy pro odběr vzorků byly dodrženy. Žádné pevné částice nebyly nalezeny (pomocí SEM), což ukazuje, že zásuvka zůstala vzduchotěsná a že nebyla vystavena částicím na úrovni země nebo v její blízkosti v jakékoli výšce až do stratosféry. Tyto výsledky také ukazují, že svědomité postupy používané k prevenci kontaminace na úrovni země se ukázaly jako účinné a k žádné takové kontaminaci nedošlo.

Jedna z nejzajímavějších BE (námi hovorově pojmenovaná, „dračí částice“), kterou jsme izolovali ze stratosféry. Je jasné, že obrázek č. 5 ukazuje neukazuje žádnou známou pozemskou biologickou strukturu.

Struktura podobná baňce (která se zhroutila během zpracování SEM) je znázorněna na obrázku č. 6 s výrazným krkem a tím, co se podobá řasinkám obklopujícím krční otvor.

Obrázek č. 7 ukazuje fragment rozsivky, který byl izolován ve vzdálenosti 25-27 km od Země. Tento obrázek má za následek největší kritiku, která tvrdí, že tento fragment rozsivky musel být vynesen do stratosféry ze Země nějakým neznámým mechanismem, který je schopen vyzvednout částice větší než 5 mikronů do stratosféry. Odpověď na tuto kritiku zní – pokud takový mechanismus existuje, proč tam nejsou žádná pylová zrna, spory hub nebo částice trávy (nebo jiný snadno identifikovatelný příklad ze Země?

Obrázek č. 8 ukazuje kouli, ze které vytéká mukoidní materiál po nárazu způsobeném tím, ​​že koule narazila na uhlíkem potaženou vzorkovací část.  Mukoidní materiál je složen pouze z C a O (uhlíku a kyslíku), stejně jako vláknitý materiál nacházející se pod povrchem koule. Povrch koule je tvořen titanem s malým množstvím vanadu. Vědci to uzavřeli s tím, že koule je bohatá na titan a je pokryta biologickými vlákny a obsahuje mukoidní biologický materiál. Tento obrázek má zásadní význam, protože jasně ukazuje, že koule musí přilétat do stratosféry vysokou rychlostí, v níž se srazil se vzorkovacím materiálem, tudíž musel přiletět z vesmíru (oproti „líně“ se pohybujícím částicím vyneseným ze Země.  Obrázek 8 tedy poskytl téměř jistý důkaz vesmírného původu.

Biologická entita znázorněná na obrázku č. 9 se skládá pouze z C a O. Je to složitá biologická struktura s výraznými „spirakulovitými“ spórami.  Tento BE je zvláště důležitý, protože náraz způsobil jeho obnažení (ztratil obal, nejspíše byl uzavřen v ledové částici).

Obrázek č. 10 ukazuje neobvyklou biologickou entitu podobnou gossameru izolovanou ve výšce mezi 23-25 ​​km (hovorově nazvaný částice „duch"). Povrch gossameru je zřetelně zvrásněný, jako by byl předtím rozšířený. Okraj gossameru tvoří hřeben a ne tenký okraj (Obrázek 10B), což naznačuje, že tato struktura je zhroucená podobně jako balón, který mohl být dříve nafouknut kapalinou nebo plynem; spekuluje se, že takový „balón“ mohl být připojen k jiné části organismu a fungoval jako flotační zařízení.

Zvonovitá biologická entita zobrazená na obrázku č. 11 lze obtížně Interpretovat.

Obrázek č. 12 ukazuje hvězdicovou BE, která se zdá být složena z listů buněk spojených dohromady, přičemž listy zmenšují průměr směrem k nejvyššímu bodu. Některé buňky na nejvyšším místě jsou spojeny vláknovými můstky. Z této BE bylo zjištěno, že obsahuje malé množství sodíku. Vědci však nebyli schopni vytvořit podobnou strukturu.

Výsledky všech tří úspěšných vzorkovacích letů do stratosféry ukázaly, že neobvyklé BE jsou přítomny ve stratosféře. S výjimkou fragmentu rozsivky nalezeného v prvním odběru vzorků, žádný z těchto BE zjevně není zástupcem známého suchozemského biotopu.

Na základě výše uvedeného jsou vědci přesvědčeni o tom, že tyto biologické entity nejsou vyneseny ze Země do stratosféry, ale naopak přicházejí na Zemi z vesmíru.

Jedním ze zásadních zjištění, které podporují tento názor, je absence pylu nebo zbytků trav na vzorkovacích částech. Pyl a zbytky trav jinak pokrývaly celou vnější stranu vzorkovací skříně ( viz obrázek 2 dole pod textem), ale přesto nebyl žádný nalezen uvnitř neporušené krabice po návratu na padáku k zemi.

Podle současného názoru vědců však částice větší než 5 mikronů nemůže projít tropopauzou do stratosféry.

Na závěr vyjádřili vědci přesvědčení, že důkazy ukázaly rostoucí počet biologických entit, izolovaných ze stratosféry, z nichž některé zde byly popsány, pocházejí z vesmíru, pravděpodobně z komet.

 

Autor: Iva Jelínková

 

Zdroj: https://www.researchgate.net/publication/274956493_Biological_Entities_Isolated_from_Two_Stratosphere_Launches-Continued_Evidence_for_a_Space_Origin

*Odpovídající autor: Wainwright M, Katedra molekulární biologie a Biotechnology, University of Sheffield, Sheffield S10 2TN, UK, Tel: 442920752146; E-mail: m.wainright@scheffield.ac.uk Přijato 30. ledna 2015; Přijato 4. března 2015; Publikováno 17. března 2015 Citace: Wainwright M, Rose CE, Baker AJ, Wickramasinghe NC, Omairi T (2015) Biologické entity izolované od dvou startů do stratosféry – pokračující důkazy pro vesmírný původ. Astrobiol Outreach 3: 129. doi:10.4172/2332-2519.1000129 Copyright: © 2015 Wainwright M, et al. Toto je distribuovaný článek s otevřeným přístupem za podmínek licence Creative Commons Attribution License, která to umožňuje neomezené použití, distribuce a reprodukce na jakémkoli médiu za předpokladu je uveden původní autor a zdroj

 

Diskusná téma: Existence panspermií prokázána

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok