Dávajú mimozemšťania svojim kontaktérom zjesť halucinogénne drogy kvôli lepšej komunikácií s nimi ?

25.05.2012 18:59

"Nasledujúce riadky sú autentickým prepisom rozhovoru s československým (1991) občanom, ktorý tvrdí, že je v kontakte s mimozemšťanmi. Jeden z autorov (Ladislav Lenk) tejto publikácie (Ufo aj nad Československom) sa s ním stretol na začiatku roku 1991 potom, čo mu pán Trakovický, ako sa predstavil, napísal o tejto skutočnosti.

Ladislav Lenk (ďalej len LL): "Kedy k tomu kontaktu došlo a ako vlastne prebiehal?"

Trakovický (ďalej len T): "Stalo sa mi to koncom októbra (10) 1990 neskoro v noci. Už som si ľahol, keď som zrazu zbadal v strede izby takú podivnú žiaru, vyzerajúcu ako drobné zrniečka. Potom sa mi zjavili tri bytosti. Boli oblečené do dlhých šedobielych splývavých plášťov, ktoré lemoval jasne žiariaci pás. Aj topánky im svietili aj celá hlava. Ich tváre som však nevidel. Vyskočil som, ale priblížiť som sa bál. Boli odomňa póldruha metra. Potom sme začali komunikovať ..."

LL: "Ako?"

T: "Hovoril som s nimi normálne, ale oni mi hovorili priamo akoby do mozgu ..."

LL: "Čo nasledovalo potom?"

T: "Dali mi zjesť taký zvitok. Chutilo to sladko aj horko zároveň. Bol som potom opitý a hovoril som s nimi."

LL: "O čom?"

T: "To je ťažké povedať. Hovorili mi niečo, ako že som nimi vybraný a predurčený šíriť nové učenie."

LL: "Nové učenie?"

T: "Hovorili, že náboženstvo, ako sa dnes hlása, je náboženstvo falošné. Ľudia by sa vraj nemali križovať, pretože kríž je symbolom smrti. Taktiež klaňanie modlám je hriech a nemá to so skutočnou vierou nič spoločné. Blíži sa vraj koniec sveta, budú vojny a zemetrasenia ..."

LL: "Čo ste ešte videl?"

 

 

T: "Mrakodrapy, ako sa kácajú k zemi, ako sa boria steny. Zem sa triasla. Nakoniec sa objavili nejaký ľudia v bielych plášťoch, ktorý mi mávali. Snáď to boli oni. Nakoniec to svetlo zhaslo a na oblohe som videl trojuholník a tie gule leteli za ním. Potom všetko zmizlo ..."

Pán Trakovický potom tvrdil, že dôjde aj k ďalším kontaktom a že on sám je schopný tento kontakt nadviazať."

 

To bola mnou do slovenčiny preložená ukážka zo strany číslo 66 zo záveru tenkej brožurovanej knižky s názvom Ufo aj nad Československom od autorov Mgr. Vladimír Liška a Mgr. Ladislav Lenk, ktorá vyšla vo vydavateľstve Interkontaktservis v Prahe roku 1991 (ISBN 80-900342-2-5).

 

 

Najzaujímavejšou časťou tohto hore vyššie uvedeného rozhovoru bola tá modrými písmenami napísaná časť, kde pán Trakovický tvrdí, že

"Dali mi zjesť taký zvitok. Chutilo to sladko aj horko zároveň.

Bol som potom opitý a hovoril som s nimi."

 

Prečo ?

Hľa, tu je dôvod:

 

""Ty teda počuvaj, čo ti hovorím: Nebuď odbojný ako ten odbojný dom, otvor si ústa a zjedz, čo ti ja dám." Díval som sa a hľa, oproti mne vystretá ruka a v nej zvitok knihy. ...

 

 

... Nato ju roztvoril predo mnou a bola popísaná na prednej i zadnej strane. Boli v nej napísané žalospevy a vzdychanie a beda. I riekol mi: „Syn človeka, zjedz, čo máš poruke, zjedz tento zvitok, potom choď a hovor k domu Izraela! A keď som otvoril ústa, dal mi zjesť ten zvitok. I riekol mi: „Syn človeka, nakŕm si vnútro a naplň si útroby týmto zvitkom, ktorý ti ja dávam." Zjedol som ho teda a bol mi v ústach sladký ako med."

Kniha proroka Ezechiela, záver druhej a začiatok tretej kapitoly.

 

"A hlas, ktorý som počul z neba, znova ku mne prehovoril: „Choď, vezmi otvorenú knihu z ruky anjela, ktorý stojí na mori i na zemi. Šiel som k anjelovi a povedal som mu, aby mi dal knižku. On mi odpovedal: "Vezmi si ju a zjedz ju! V žalúdku ti zhorkne, ale v ústach ti bude sladká ako med." Vzal som teda z anjelovej ruky knižku a zjedol som ju. V ústach mi bola sladká ako med, no len čo som ju prehltol, žalúdok sa mi naplnil horkosťou."

Zjavenie (Apokalypsa) Jána, 10 kapitola, 8 až 10 verš.

 

 

Z vyššie uvedených informácií môžeme vyvodiť taký šokujúci záver, že pravdepodobne aj Ezechiel a Ján (a iné náboženské historické postavy) boli tiež, podobne ako aj pán Trakovický v kontakte s príslušníkmi mimozemských civilizácií, ktorý im dali zjesť buď to isté alebo aspoň niečo tomu podobné. Len tí starodávny kontaktéri tie interdimenzionálne nepozemské bytosti nenazývali tak moderne ako "mimozemšťania" ale tak historicky starodávne ako "anjeli". Mimochodom, asi ani nemusím pripomínať, že aj iný záhadologický výskumníci ako napríklad aj Erich von Däniken, Ludvík Souček, Arnošt Vašíček, Michael M. Faitl, manželia Renáta a Roman Malinovci, Jason Martell, Giorgio A. Tsoukalos, David Hatcher Childress a iný zástancovia a propagátori archeoastronautickej teórie, z iných zdrojov prišli na to isté, že dávny anjeli boli vlastne príslušníci mimozemského národa.

 

Všimnite si napríklad aj to, že ako tie nepozemské bytosti popísal pán Trakovický:

"...Boli oblečené do dlhých šedobielych splývavých plášťov, ktoré lemoval jasne žiariaci pás. Aj topánky im svietili aj celá hlava. Ich tváre som však nevidel..."

Teraz si to porovnajme s biblickým popisom anjelov a sami uvidíte tú zarážajúcu podobnosť.

Príklad:

"Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, čo so mnou hovoril. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov a uprostred svietnikov kohosi, ako Syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. Jeho hlava a vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh, a jeho oči ako plameň ohňa. Jeho nohy boli podobné kovu rozžeravenému v peci a jeho hlas bol ako hukot veľkých vôd. V pravej ruke mal sedem hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola sťa slnko, keď svieti v plnej sile."

Zjavenie (Apokalypsa) Jána, prvá kapitola, 12 až 16 verš.

 

 

Takto podobne aj v poradí siedmy praotec Henoch popísal dvoch anjelov, ktorý ho zobrali na exkurziu do neba. Nezobrali ho na palubu mimozemskej kozmickej lode IAC ale zobrali ho do "neba", do vyspelejších dimenzii ako to on sám napísal do svojich kníh. V tom sa podľa môjho názoru pán Däniken a ostatný mýlia, že bol akože zobratý na palubu nejakej mimozemskej inoplanetárnej materskej kozmickej lode.

 

 

Na základe týchto podobností je pravdepodobné, že sa pánovi Trakovickému zjavili podobné mimozemské bytosti z iného paralelného vesmíru, ktoré boli v kontakte aj s Jánom, Ezechielom, Henochom a inými biblickými historickými postavami. Tie nepozemské bytosti vyzerali ako anjeli a podobnú sladko horkú vec mu dali zjesť. A aj podobné katastroficko apokalyptické informácie o konci sveta mu poskytli a ako keby sa aj z neho snažili spraviť podobného proroka, alebo náboženského vodcu. Tá podobnosť všetkých týchto vecí určite nebude náhodná.

 

 

A ešte niečo.

Pán Trakovický vtedy, v roku 1991 tvrdil, že pred objavením sa tých troch bytostí neznámeho pôvodu v strede izby videl nejakú "podivnú žiaru, vyzerajúcu ako drobné zrniečka.". Tie zrniečka mohli slúžiť ako trojrozmerné premietacie plátno na premietanie holografického obrazu tých bytostí. Možno to boli len holografické projekcie, samotné bytosti sa možno nachádzali v inej astrálnej dimenzii o jeden stupeň vyššie. Vďaka tomu hologramu sa svedkovi tí anjelom podobný mimozemšťania zviditeľnili ako to bolo napríklad aj v tomto prípade, ktorý sa stal v meste Garden Grove pri Los Angeles v štáte Kalifornia v USA, dňa 21. 11. 1975:

 

 

A čo mohli byť tie záhadné dvojstranne popísané knihy, či zvitky, ktoré Ján, Ezechiel a aj pán Trakovický zjedli a chutili sladko a potom zhorkli ?

 

Podľa popisu chuti, že to bolo sladké a po zjedení to zhorklo, to vyzerá tak, že sa pravdepodobne jednalo o akúsi cukrom poťahovanú tabletku, na ktorej bola sladká cukrová vrstva, ako je to aj na dnešných liekoch, že zo začiatku je to v ústach pred zapitím sladké a po rozpustení tenkej cukrovej vrstvy už v žalúdku po zhltnutí, to začne byť už horké, čo sú už samotné účinné látky obsiahnuté v liečive.

A čo za lieky to mohli byť ?

Pravdepodobne sa jednalo o halucinogénne drogy, lebo podľa popisu účinku toho zjedeného sladko horkého zvitku na pána Trakovického, že "...Bol som potom opitý a hovoril som s nimi.", sa dá posúdiť, že sa možno jednalo o akúsi enteogénnu, halucinogénnu psyhotropnú chemickú látku, niečo podobné ako LSD, DMT, Psilocybín, Meskalín a tak podobne. To, že sa po užití tej veci, podobnej zvitku, dostal do opitosti podobného stavu, jasne hovorí samé za seba, že o čo sa v skutočnosti jednalo. Kontaktér mal možno osobné skúsenosti iba s alkoholom, tak preto tak prirovnal účinok chemickej látky, ktorú mu dali zjesť. To asi nebol alkohol, čo mu dali zjesť ale niečo iné. Halucinogény a iné psychotropné látky vraj skutočne navodzujú alkoholickej opitosti podobný stav. Bolo by dobré zistiť, že ktoré halucinogény majú sladko horkú chuť zároveň alebo či sú zo začiatku sladké a potom neskôr horké.

Skúmaním a štúdiom biblických textov som prišiel aj na to, že pojmom "horkosť" sa môže myslieť aj pojem "otrava", alebo "pôsobenie". Podobne aj lekári považujú za otravu, keď je ich pacient pod vplyvom narkotík. Možno aj tak je myslené to zhorknutie v žalúdku, že uvolnené látky akože začali pôsobiť. Neviem, že aký bol veľký ten "zvitok" ale podobne na papieriku sa zvykne pod jazyk dávať aj halucinogénna droga dietylamid kyseliny lysergovej, takzvaný "trip", či LSD. Tá podobnosť LSD zo zvitkom je zarážajúca. Neviem, že akú to má chuť, nekoštoval som to ale asi sa na to spýtam nejakého "feťáka", alebo odborníka na drogy. Nikomu z čitateľov tohto článku ale v žiadnom prípade neodporúčam takéto veci ochutnávať, že ako to chutí. Takže doma a ani nikde inde to prosím neskúšajte.

Ozaj a prečo by tým kontaktérom tí anjelský mimozemšťania podávali takéto psychoaktívne chemické látky ? Aký zmysel by to malo podávať im nejaké halucinačné drogy ? Rozmýšlal som aj nad touto otázkou a na niečo som prišiel. Možno preto im dali zjesť tie sladko horké zvitky, ktoré obsahovali halucinogény, aby sa dotyčný kontaktéri dostali do iného, rozšíreného stavu vedomia, aby potom s nimi mohli ľahšie komunikovať. Sám pán Trakovický tvrdí, že keď ten zvitok zjedol, tak bol z toho zvitku ako keby opitý, čiže zdrogovaný, bol z toho "mimo" a ako keby vďaka tej "opitosti" s tými bytosťami vedel aj lepšie komunikovať ako keby sa vďaka tomu pôsobeniu halucinogénnych chemických látok naladil na ich frekvenciu. Tvrdí sa, že niektoré mimozemské civilizácie môžu pochádzať z iných realít, iných časopriestorov, paralelných svetov a iných dimenzii vesmíru a preto možno s pomocou týchto psychotropných chemických látok potrebovali mať svojich vyvolených pozemšťanov v inom stave vedomia, aby boli lepšie napojený na hyperpriestorovú morfickú rezonanciu, aby vzájomná komunikácia prebehla na lepšej úrovni. Ako keby tie interdimenzionálne mimozemské bytosti neboli tak celkom úplne v tomto fyzickom svete a potrebovali ich dostať tam, kde boli aj oni, ako keby ich potrebovali naladiť na podobnú frekvenciu aby to umožnilo lepšiu vzájomnú komunikáciu. Aby tá odlišnosť nebola až taká veľká, aby nastala väčšia podobnosť. Preto tých kontaktérov zdrogovali, aby si mohli lepšie "pokecať" na podobnej úrovni.

 

Ďalším kontaktérom z planéty Zem, ktorého mimozemšťania zdrogovali nejakými halucinogénnymi psychoaktívnymi látkami, bol pán inžinier Enrique Castillo Rincon.

 

 

 

V jeho knihe s názvom "UFO. Nový úsvit pre ľudstvo", ktorej je on sám aj autorom, napísal, že sa večer, o 20:25 hodine, dňa 3. novembra v roku 1973 osobne fyzicky stretol s predstaviteľmi mimozemskej civilizácie, ktorý pochádzali zo súhvezdia Plejády. Zobrali ho aj na palubu mimozemskej vesmírnej lode IAC v tvare lietajúceho taniera, lietali s ňou všelikde vo vesmíre a všeličo mu poukazovali. Bol tam s nimi na palube lietajúceho taniera asi dosť dlho, vyše osem hodín, lebo po čase začal byť na palube vesmírnej lode hladný. Povedal im, že je hladný a mimozemšťania mu dali niečo zjesť. Vyzeralo to vraj ako malá čokoládová tyčinka. Po jej zjedení už Enrique nebol hladný ale mimozemšťania mu ponúkli ešte jeden "dezert" a čo sa dialo ďalej, si už prečítajte z tejto ukážky jeho svedeckej výpovede z jeho spomínanej knihy:

 

"Neskôr mi ešte dali ochutnať niečo, o čom sľubovali, že mi bude moc chutiť. Z nejakej tácky si niečo brali, čo vyzeralo ako popcorn (teplom vypukaná kukurica). Bolo to sladké a mal som príjemný pocit. Po chvíli som si myslel, že mi dali nejakú drogu, pretože mi oťaželi viečka. Cyril (mimozemšťan Krishnamerck) sa ma spýtal:

"Poznáš meno toho jedla, ktoré si jedol?"

"Neviem. Pripomína mi to nejaký druh kukurice, to, čo jeme pri diéte."

Dodal: "Vyrábame to z našich obilnín, dve z nich existujú na Zemi. Toto je jedlo, ktoré pomáhalo židom počas 40tich rokov v púšti, podľa vašej biblie."

"Cyril, je toto mana spomínaná v písme?"

Malo to veľkú energetickú hodnotu.

"Toto používame počas našich ciest," povedal Cyril.
"

 

Pánovi Castillovi Rinconovi tí mimozemšťania už nedali zjesť nejaký zvitok ale bolo to niečo iné. Podobalo sa to na kukuričné pukance. No ale on sám a to možno aj správne a objektívne pravdivo zistil, že to obsahovalo nejakú psychotropnú látku, veď on sám vo svojej svedeckej výpovedi napísal, že "Bolo to sladké a mal som príjemný pocit. Po chvíli som si myslel, že mi dali nejakú drogu, pretože mi oťaželi viečka.". Chutilo to ale rovnako ako tie zvitky, o ktorých som v tomto článku už písal. Malo to podľa neho sladkú chuť a po zjedení sa tie psychotropné chemické látky v jeho žalúdku uvolnili do jeho krvného obehu, čiže mu to v bruchu "zhroklo", keby sme sa mali vyjadriť takým historickým spôsobom. Mimozemšťan Krishnamerck nášho kontaktéra informoval alebo možno ho aj dezinformoval, že to vraj vyrábajú z obilnín. Kto vie, že či tie obilniny, z ktorých ten pokrm vyrábajú, neobsahujú aj takzvaný námeľ, z ktorého sa vyrába halucinogénna látka známa ako LSD. Enrique tvrdí, že mu z tej drogy oťaželi viečka a potom neskôr bol z toho unavený. To, že bol z tej látky unavený a že tam na palube IAC potom aj zaspal, sa už v tom hore uvedenom úryvku nespomína ale v tej jeho knihe sa o tom predsa len píše. A teraz sa podržte, lebo na slovenskej wikipédii, v príspevku o LSD, na webovej stránke https://sk.wikipedia.org/wiki/Dietylamid_kyseliny_lysergovej je pod podnázvom "Užívanie" napísané, že citujem, "Intoxikácia sa prejavuje najskôr ľahkými závratmi, potom ospalosťou.". Presne taký istý účinok mala tá mimozemšťanmi podaná droga na pána kontaktéra Rincona, lebo najprv mal z toho príjemnný pocit, čo by sa dalo nazvať a definovať aj ako závrat a potom prišla na rad aj únava. Takže podľa účinkov mu tí mimozemšťania dali užiť pravdepodobne halucinogén s názvom dietylamid kyseliny D-lysergovej, skrátene LSD alebo tomu niečo podobné, ako napríkald ešte lepší Dimetyltryptamín = DMT. A podľa toho, čo mu prezradil jeho mimozemský kamarát Krishnamerck, tak aj samotný mimozemšťania počas ich vesmírnych pútí asi s veľkou obľubou jedia tú akože manu, lebo vraj "Toto používame počas našich ciest".

 

 

Zaujímavé je aj to, že niečo podobné sa deje aj pri zjaveniach svätej Panny Márie, pri ktorých sú vizionári akoby "mimo" túto hmotnú realitu. Toto sú fotografické ukážky piatich vizionárov zo Slovenskej dediny Dechtice, kde sa Kráľovná pomoci doteraz zjavuje.

 

 

Počas zjavení nie len títo naši Slovenský vizionári z dediny Dechtice ale tak všeobecne všetci vizionári z celého sveta, vyzerajú ako totálne "sfetovaný", úplne "zdrogovaný", "sepálený", "sjetý", oči majú akoby neprítomným pohľadom vyvrátené hore a nevnímajú takmer nič a nič ani necítia. Počas zjavení sú vizionári v akomsi hypnostickom tranze, ktorý sa nazýva ja tak, že "extáza" a ako keby boli mimo našu hmotnú realitu a sú ako keby v inom, neviditeľnom astrálnom svete. Netvrdím, tým že užívajú nejaké drogy, to je určite vylúčené ale sú v takom podobnom stave, ako keby ich užívali. Je totiž viacej spôsobov ako sa dostať do takéhoto hypnotického tranzu, či extatického stavu alebo do takzvaného duchovného vytŕženia.

 

 

Akoby Panna Mária prichádzala o jednu dimenziu vyššie, do astrálneho sveta, nie úplne sem k nám do hmotného sveta. Pravdepodobne z toho dôvodu je pre ostatných prítomných neviditeľná. Vidia a vnímajú ju iba tí, ktorý sú tam, kde je aj ona, čiže mimo túto našu skutočnosť. Možno je to astrálny alebo jemnohmotný svet, paralelný vesmír, hyperpriestor, má to veľa názvov ako piata dimenzia, astrál a tak podobne a tam ako keby potrebovala dostať aj samotných vizionárov aby ju vedeli vnímať, vidieť a počuť. Akoby ich mozgy potrebovala preladiť na vyššio frekvenčné, kvantovo mechanistické fungovanie. Drogy ten ich zmenený stav pravdepodobne nespôsobujú, to sa nezistilo a ani nijako nepotvrdilo, nič také predtým nejedli a neužívali ale možno sa na to použila hypnóza, meditatívny stav, silné duchovné vytŕženie alebo nejaký iný spôsob, ktorý ich dostal do akoby hypnotického tranzu, aby mohli komunikovať s Ježišovou mamou.

 

Ona tam počas zjavení skutočne je ale o jednu úroveň vyššie na vyššej frekvencii v inej dimenzii a preto ju tak normálne v klasickom stave vedomia a vnímania našej reality nie je vidieť. Preto ma napadlo, že by bolo dobré počas zjavení na vyskúšanie experimentálne dávať aj niekoho iného do rozšíreného stavu vedomia. Aby v podobnom stave neboli len vizionári ale aj niekto iný. Možno by samotné zjavenie a možno aj niečo iné v pozadí, napríklad UFO alebo niečo tomu podobné, videla aj iná, pokusná osoba v experimentáne navodenom hypnotickom tranze. Navodiť niekomu inému podobný vizionársky stav extázy by nemal byť veľkým problémom. A to hlavne vtedy, keby sa to robilo podľa možnosti tajne, aby sa znížila pravdepodobnosť, že sa to Nebeská kráľovná dozvie, čo by ale určite nebolo také jednoduché. Preto by vedci mohli odkukať ten neprítomný stav vizionárov počas zjavení a umelo ten istý stav navodiť aj niekomu inému, aby aj ten niekto iný vnímal to isté čo aj vizionári počas zjavení. To by hádam stálo za pokus. Rozhodne ale nie s použitím zakázaných chemických látok ale skôr s pomocou hypnózy.

 

A niečo podobné, ako sú zjavenia Panny Márie, sa týka aj tých mimozemských bytostí, ktoré sa skontaktovali aj s Jánom, Ezechielom, pánom Enrique Castillo Rinconom a s pánom Trakovickým. Oni pravdepodobne neprišli tak úplne sem do našej hmotnej skutočnosti ale boli o jeden stupeň vyššie v astrálnom svete. Preto im dali zjesť tie grogami nasýtené knihy, zvitky a pukance aby sa tam dostali aj oni vďaka tým psychotropným látkam, ktoré boli obsiahnuté v tých veciach, ktoré zjedli a mali najprv sladkú chuť a potom im to v žalúdku zhorklo. V tej "opitosti" bola už vzájomná komunácia na kvalitnejšej úrovni. Je napríklad všeobecne známe, že už tisícročia straé národy, domorodci a šamani po celom svete na náboženské rituály doteraz používajú rôzne psychoaktívne chemické látky, v Indii hinduisti pijú hašišové mlieko, v Mexiku zase žujú listy z koky (kokaín) a jedia kaktusy Peyotl, Amazonský šamani pijú odvar z liany Banisteriopsis caapi, takzvanú Ayahuascu (DMT), eskymáci jedia muchotrávky červené a tak podobne, len preto, aby boli lepšie napojený na vyššie, duchovné a astrálne svety, aby lepšie mohli komunikovať s bytosťami z týchto iných svetov a dimenzii. Nechcem tu robiť nejakú obšírnu prednášku a pozitívnu propagáciu o drogách a ich účinkoch na organizmus človeka, nikoho tu na nič zakázané nenabádam, nič zakázané tu nepropagujem, nič neporušujem a preto nechávam na samotnom čitateľovi tohto môjho článku, nech si z toho každý sám, individuálne vytvorí svoj vlastný názor.

 

 

Obrázky k článku
Mgr. Ladislav Lenk. Úplne v pravo, ktorý prstami ukazuje "V". Narodil sa v roku 1953 v Karlových Varoch v Českej republike. Je členom vedenia Československej archeoastronautickej asociácie (ČsAAA) a Bádateľského centra Statenice (BCS). Tá pani na fotke je jeho manželka, pani JUDr. Jitka Lenková (https://lenkova.blog.idnes.cz/), narodená v roku 1963 v Táboře, ktorá s ním spolupracuje. Je aj tlačovou hovorkyňou Klubu psychotroniky a UFO, o.s. (KPUFO).


Mgr. Vladimír Liška, narodený v Českej republike, dňa 15.1.1955 je významný český výskumník záhad, publicista a spisovateľ. Vyštudoval Pedagogickú fakultu UK, odbor český jazyk a história. Je tiež spoluzakladateľom ČsAAA.

Diskusná téma: Dávajú mimozemšťania svojim kontaktérom zjesť halucinogénne drogy na lepšiu komunikáciu s nimi ?

Nike Free Run 3 Femme Pas Cher https://www.brickwallcomedy.com/

RonaldLync | 22.10.2014


Pridať nový príspevok