Co se stalo na břehu řeky Vašky?

26.05.2012 22:25

Karel Kýr

pho41781_tunguzka_H.jpg (442×327)
Když se mluví nebo píše u tunguzské katastrofě (30. června. 1908), nějak se opomíjí nález u řeky Vašky. O co jde?
Na prodloužené spojnici letové dráhy tělesa, které vybuchlo nad Tunguzkou, našli roku 1976 dva rybáři na břehu řeky Vašky kovový předmět. Zvědavě si ho prohlíželi. Když jim upadl na zem a udeřil o kámen, zasršely z něj jiskry. Rybářům se předmět nějak nezdál a tak jej ohlásili. Vědci ho rozřezali na tři díly po půldruhém kilogramu a jednotlivé kusy prozkoumali nezávisle na sobě a analyzovali v různých výzkumných ústavech. Všechny tři výzkumy vedly k shodným a ohromujícím výsledkům. Kovové těleso se skládalo z neobvyklé slitiny, která byla složená z 10 procent čitého lanthanu, 8 procent neodymu, 0,4 procenta vysoce čistého železa a dalších 16,4 procenta „dalších drahých pozemských kovů“. Vědci, ač neradi, konstatovali, že současné pozemské technologie nejsou schopny podobnou slitinu vyrobit. Touto záhadou se zabýval i Walter Jörg Langbein. Ve své knize Záhadné syndromy napsal:
„Za skutečně podivuhodné poznatky o tomto objevu, který by zasluhoval mnohem větší pozornost, než jaké se mu ve skutečnosti dostalo, vděčím Thomasi Mehnerovi, novináři a serióznímu badateli, věnujícímu se záhadným fenoménům.“
Vědci se však s tímto výsledkem nespokojili. Nanejvýš neobvyklá slitina je motivovala k dalšímu výzkumu. Půdní anylýzy v oblasti tunguzské katastrofy prokázaly, že na tomto území je podíl vzácných kovů 400 až 600krát vyšší než je obvyklé.
Walter Jörg Langbein: „Vysvětlení se nabízí: létající objekt, obsahující vysoký podíl vzácných kovů, byl explozí zcela zničen, což vedlo k obohacení půdy zmíněnými prvky. Katastrofu přestála nejméně jedna součást, kterou nalezli rybáři.“
„Když vědci tento relikt analyzovali, došli k závěru, že jde o prstencovitý, válcovitý nebo sférický prvek o průměru 1,2 metru,“ prohlásil roku 1986 Valerij Fomenko, kandidát technických věd a člen komise pro vyjímečné jevy.
Walter Jörg Langbein: „ Odborníci byli postaveni před záhadu, Nedokázali si totiž představit žádný pozemský stroj, který by dokázal podobnou součástku vyrobit. Bylo by k tomu zapotřebí tlaku deseti tisíc atmosfér..“
Valerij Fomenko: „Je možné předpokládat, že jako pohonná látka bylo použito nám dosud neznámé palivo.“

Navíc vědci zjistili, že nalezený předmět vykazuje nevysvětlitelné magnetické vlastnosti.
„Siločáry v magnetickém poli se u tohoto fragmentu odlišují až v patnácti různých variantách.“
Vše tedy nasvědčuje tomu, že jde o úlomek nějaké mimozemské kosmické lodě.

Thomas Mehner: „Je nepochybně kuriozní, že neinformovaní odborníci ze zahraničí dodnes diskutují o původu tohoto objektu, když už mezitím existuje celá řada přesných a zčásti nezávisle na sobě získaných poznatků, které poukazují na to, že tunguzský objekt z roku 1908 byl umělého původu. Mé subjektivní hodnocení tunguzského jevu dlouho vycházelo z toho, že těleso, které tam explodovalo, byla nepochybně kometa. Tento názor jsem však nucen opravit. Domnívám se, že roku 1908 nad říčkou Tunguzkou havaroval létající objekt s atomovým pohonem, řízený inteligentními bytostmi. Ať to zní jakkoli neuvěřitelně, fakta hovoří právě ve prospěch této verze. Tato záhada už přestala být opravdovou záhadou.“
Připusťme, že nad Tunguzkou havarovala kosmická loď s posádkou. Ale otázkou dlouho zůstane, odkud tito nešťastní kosmičtí cestovatelé pocházejí.
Walter Jörg Langbein: „Neexistuje už žádná pochybnost o tom, že roku 1908 nad sibiřkou tajgou explodovalo UFO. Zůstává však nevyřešenou záhadou: odkud přiletělo? Pocházelo snad ze Siria, jak se údajně dověděl dr. Evans od tibetských Dzopů?“

Karel Kýr

Diskusná téma: Co se stalo na břehu řeky Vašky?

parka canada goose https://www.winrfm.com/

RonaldLync | 22.10.2014


Pridať nový príspevok