Co měli společného Kant, Koperník a Einstein?

26.05.2012 21:53

Karel Kýr

 

Immanuel Kant (1724-1804)

 

Co měli společného Immanuel Kant, Mikuláš Koperník a Albert Einstein? Bezesporu velikost, genialitu...Všichni tři byli průkopníky kosmologie. Časem se ukázalo, že jejich teorie nebyly pouze  teoriemi, nýbrž skutečnými fakty. Nemýli se ani v detailech. Ale tyto tři muže spolují ještě tři tajupné věci.
Všichni tři v době svého dětství zmizeli na několik týdnů z domova, aniž by komukoliv řekli, kde byli a co tam dělali. Všichni tři muži o sobě tvrdili, že spatřili vesmír shůry. U všech tří se objevily tajuplné kuličky, jejichž původ se nepodařilo vysvětlit.
 
Tajuplná zmizení
Když byl Kant malý, utrpěl vážný úraz, který později označil za osudovou náhodu a zlom ve svém životě. Po úrazu se pozastavil jeho fyzický růst, takže tento pozdější rektor univerzity si udržel celý život vzezření dítěte.
Sotva se chlapec trochu uzdravil, díval se na svět jinýma očima. Byl si jistý, že svět není ve skutečnosti takovým, jakým ho vidíme, ale je zásadně zkreslován nedokonalostí našich smyslů. Na základě této původně dětské domněnky později vystavěl své monumentální dílo Kritika čistého rozumu. Odkud bral svoji neochvějnou jistotu a trvalé platnosti svých myšllenek? Kde vzal podivuhodný zdroj myšlenek, které Kant po celý svůj život využíval stejně snadno, jako my dnes ke sbětu infomací využíváme satelitní televizi?
Mezi svým jedenáctým a dvanáctým rokem odešel Kant nečekaně z domova a vrátil se až za šest týdnů. Otec ho hledal dva dny. Pak rodiče nabyli přesvědčení, že se utopil. Když se Kant po šesti týdnech vrátil, odmítl sdělit, kde po celou dobu byl. Od svého návratu však projevoval nebývalou intelektuální potenci a omračoval svými schopnostmi jak učitele a později profesory. Podobně v dětství zmizel Mukuláš Koperník i Albert Einstein. Všichni tři zmizeli nečekaně, bez přípravy, náhle, a ještě hodinu před svým odchodem nevěděli nic o svém záměru odejít. Historik německého původu Bernhard B. Wilter důkladně analyzoval životopisné údaje všech tří mužů. Mimo jiné napsal:
"Všichni tři byli průkopníky kosmologie a po svém návratu z neznáma projevovali sklon k fatálním, nesmírně originálním a odvážným myšlenkám, jež ve svých důsledcích proměnily svět. K myšlenkám, které tito muži nemohli zkonstruovat na Zemi, k myšlenkám, jež jim někdo z neznáma musel zřejmě napovědět..."
Albert Einstein (1879-1955)
Anglický psychiatr a spisovatel Frank P. Jones klade tyto otázky: "Kdo jim nešeptával myšlenky a argumenty, které po svém návratu prosazovali? Byli právě v těchto týdnech kýmsi školeni? Ukazoval jim vskutku někdo neznámý vesmír a Zemi z ptačí perspektivy?Tajuplné kuličky
Maličký Kant, jak mu říkali, zaujal brzy učitele a spolužáky tím, že velice často držel levou ruku v kapse svého kabátu a nevyndával ji zejména tehdy, když byl na něco tázán. Brzy vyšlo najevo, že nosí v kapse dvě kuličky, černou a bílou, každá o průměru necelé dva centimetry. Frank P. Jones v knize "Zázračné náhody" píše:
"Kant existenci kuliček nepopíral a vysvětlil, že si je nechal vyrobit ze slonoviny. Bílá podle jeho vysvětlení znamenala pojem ANO, černá pak pojem NE. Kant tvrdil, že pojmy Ano-Ne uvěřuje posloupnost všech svých myšlenkových procesů. Kantovi žáci, kolegové, následovníci, přátelé i příbuzní později označovali kuličky za pouhé talismany, které velkému mysliteli dodávaly jistotu, o niž přišel  po úrazu z dětství. Po Kantově smrti zůstaly kuličky pozůstalým a po více jako sto letech je získala univerzita."
V roce 1938 kuličky zkoumal dr. Friedrich von Savignym přírodovědec z berlínské univerzity. Dospěl k tomuto názoru: "Nelze zjistit, z jakého materiálu jsou vyrobeny. V žádném případě nelze připustit, že by byly vyrobeny ze slonoviny nebo z jiné hmoty organického původu. Jde o minerál s velikou pravděpodobností mimozemského původu. Materiál je nesporně tvrdší než diamant a jeho opracování do tvaru dokonalé kuličky vyžadovalo nepochybně užití takové technologie, která není dnešní vědě dostupná..."
MikulášKoperník 1473-1543)
A co prozkoumat kuličky v dnešní době, kdy technika značně pokročila? Není to možné. Obě kuličky se ztratily na konci války. Bílou a černou kuličku vlastnil i Mikuláš Koperník. Jeho žák J. J. Proszek (1489-1560) ve své knize "Pohyby těles nebeských" uvedl, že Koperník velmi často demonstroval své myšlenky pomocí bílé a černé kuličky, vyrobené pravděpodobně ze slonoviny.
Černou a bílou kuličku, na první pohled vyrobené ze slonoviny, vlastnil i A. Einstein. Ale Američan D. A. Connors, který se důkladně zabýval Einsteinovými životopisnými údaji, tvrdí: "Vychytralý Albert Einstein si kuličkami pouze vytvářel rafinovaný image, podobný tajuplnému image svých geniálních předchůdců Koperníka a Kanta."
 
Dívali se na Zemi z vesmíru?
Immanuel Kant několikrát veřejně tvrdil, že viděl Zemi z vesmíru a označoval to za úžasný zážitek. I Kantův kosmologický předchůdce Mikuláš Koperník také prohlásil, že spatřil Zemi shůry. Připomeňme si, že ve své knize "O pohybech nebeských těles" napsal, že Země nestojí nehybně ve středu vesmíru, jak mysleli Aristoteles a Ptolemaios, ale otáčí se kolem své osy, a ještě obíhá kolem Slunce, které je středem vesmíru. A svým žákům opakovaně zdůrazňoval, že to vše spatřil na vlastní oči. I fyzik Albert Einstein tvrdil, že si svoji teorii ověřoval přímo ve vesmíru.
Zdá se to vše neskutečné, ale existují fakta, která tvrzení těchto mužů potvrzují. A navíc je tu jejich dílo. A to vše klade otázky. Mnoho otázek.
 
 
 

 

Diskusná téma: Co měli společného Kant, Koperník a Einstein?

portefeuille guess https://www.fia-us.org/

RonaldLync | 22.10.2014


Pridať nový príspevok