Členské príspevky

23.01.2014 20:28

Výška členských préspevkov ostáva trvale 8 eur na člena a 4 eur študenti a dôchodci. Splatná je každým rokom vždy do konca mesiaca február. Tí čo by chceli prispieť viac samozrejme môžu. Uvítame každú pomoc.

 

Bankové spojenie: SLSP č.ú. 5049964647/0900


Výška ročného členského poplatku:  4,00 – študenti a dôchodcovia

                                                                8,00 – ostatní členovia

Pri prevode na účet uvádzate meno, dátum narodenia a mesto.

© Slovenská asociácia výskumu paranormálnych javov o.z.(SAVPJ) ® * 956 06, Orešany 103 * Tel: +421904640902 * E-mail: info@savpj.org * Web: www.savpj.org * IČ0: 42335416 * Bankové spojenie: SLSP č.ú. 5049964647/0900