Bývalý prezident USA, pán Ronald Wilson Reagan aj v budove OSN oficiálne a otvorene hovoril o možnej invázii mimozemských civilizácii na našu planétu.

25.05.2012 20:20

Kybernaut

Toto povedal bývalý pán (ex-) prezident Reagan dňa štvrtého decembra 1985 na strednej škole v meste Fallston v štáte Maryland a v budove OSN v New Yorku dňa 21. septembra 1987:Prepis jeho prejavu:

Stredná škola vo Fallston v Marylande, 4.12.1985:
"If suddenly there was a threat to this world from some other species from another planet outside in the universe. We’d forget all the little local differences ….between our countries."
OSN, New York, 21.9.1987:
"Perhaps we need some outside, universal threat to make us recognize this common bond. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world."

Preklad:

Stredná škola vo Fallston v Marylande, 4.12.1985:
"Ak náš svet náhle ohrozí iný vesmírny druh mimo našej planéty, tak by sme mali zabudnúť na všetky malé lokálne rozdiely medzi našimi krajinami." Študentom tam že vraj vysvetloval, že čo raz povedal Gorbačovovi.
Na videu to už nie je ale povedal k tomu ešte aj toto: "... a raz a navždy by sme mali zistiť, že sme naozaj všetci ľudia."
OSN, New York, 21.9.1987:

"Pravdepodobne budeme potrebovať nejakú vonkajšiu všeobecnú hrozbu aby sme si uvedomili spoločné väzby. Pri tejto príležitosti by na celom svete rýchlo zmyzli všetky naše rozdiely, keby sme čelili hrozbe cudzincom mimo tohto sveta."

Všimnite si posledných šesť sekúnd tohto videa, že ako prekvapene sa zatvári predstaviteľ Francúzskej vlády, keď pán prezident spomenie slovo "alien", čo v preklade znamená mimozemšťan alebo cudzinec.

 

Ešte jeden video záznam z prednesu v OSN:Prepis v originálnom jazyku:

"Perhaps we need some outside, universal threat. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet, I ask you, is not an alien threat already among us ? What could be more alien to be universal aspirations of our peoples than war and the threat of war ?"

Preklad:

"Pravdepodobne budeme potrebovať nejakú vonkajšiu všeobecnú hrozbu aby sme si uvedomili spoločné väzby. Pri tejto príležitosti by na celom svete rýchlo zmyzli všetky naše rozdiely, keby sme čelili hrozbe cudzincom mimo tohto sveta. A ešte sa vás pýtam, že či nie je mimozemská hrozba už medzi nami ? Čo iné ako mimozemšťania môžu pre naše národy znamenať univerzálnu nádej pred vojnou a hrozbou vojny ?"

Na záver ešte dodám, že sám Reagan, keď bol ešte guvernér, z lietadla pozoroval neznámy lietajúci objekt a ani sa tým netajil a veril na prítomnosť mimozemských civilizácii v blízkosti našej planéty a komunikoval aj s ufológmi ako je napríklad aj pán Colman von Keviczky.

Obrázky k článku
Ronald Reagan (6.2.1911 – 5.6.2004), 40. prezident Spojených štátov Amerických od roku 1981 do roku 1989.


Keviczky Kálmán alebo po anglicky Colman von Keviczky (21.8.1909 – 27.7.1998), významný ufológ maďarského pôvodu, vojenský činiteľ, pracovník OSN a riaditeľ ufologickej spoločnosti ICUFON komunikoval aj s pánom exprezidentom Reaganom a ...


... možno takto 21. 9. 1987 sledoval jeho prednes v budove OSN, kde hovoril o možnej hrozbe útoku mimozemských civilizácii na našu planétu. Vtedy ale tlmočnícke slúchadlá určite nepotreboval, lebo dobre vedel po anglicky komunikovať.


Reaganov predchodca, pán James Earl Carter, Jr. (1.10.1924), 39. prezident USA medzi rokmi 1977 až 1981 tiež videl UFO a svoje pozorovanie zapísal aj ...


... do tohto hlásenia, či dotazníka o pozorovaní UFO spoločnosti NICAP.

Diskusná téma: Bývalý prezident USA, pán Ronald Wilson Reagan aj v budove OSN oficiálne a otvorene hovoril o možnej invázii mimozemských civilizácii na našu planétu.

sac à main guess https://www.denmarknepal.com/

RonaldLync | 22.10.2014


Pridať nový príspevok