Byli templáři v Americe?

29.09.2013 12:24

Karel Kýr


Tiahuanaro

Abaxas

 

Argetínský spisovatel Jacques de Mahieu (1915 – 1990) se snažil dokázat, že templáři působili i v Americe. Co ho k tomu vedlo? Mahieu objevil v ruinách Tiahuanaku v Bolívii kříže vytesané do kamene. A mnozí autoři jeho názor bez ověření faktů opakují. Ale místo nálezu -sídliště- pochází z doby před vládou Inků. Jacques de Mahieu tvrdil, že křesťanský symbol přinesli do Nového světa na toto starobylé místo právě templářští rytíři.
Ale znalci předkolumbovských kultur Jižní Ameriky vědí, že se v okolí And vyskytovaly kříže dřívě, než kontinent dobyli Španělé a než se zde rozšířilo křesťanství. Pro Indiány byl kříž kosmologickým symbolem, který nejjednodušším geometrickým tvarem představoval jejich obraz světa. Ramena kříže vyjadřovala čtyři světové strany a současně i obě svtové osy ( sever-jih, východ-západ). Jasným důkazem je takzvaný Dům se třemi kříži v Garo, v rozvalinách hlavního města kultury Yaro na východě Peru.
Výše zmíněný argentinský autor však přišel ještě s dalším senzačním nálezem, podivnou pečetí, kterou objevil ve francouzském Státním archivu. Pečeť byla připojena k dopisu, který napsal jistý André de Coulours, představený templářské komendy ve vesnici Paxs d´ Othe, na východě Francie. Kruhový otisk pečetidla do vosku obsahuje nápis se slovy Secretum Templi – tajemství chrámu. Postavu uprostřed pečeti Mohieu úplně vážně pokládá na Indiána s čelenkou a napnutým lukem! Ve skutečně se však jedná o mužskou postavu s kohoutí hlavou, jejích nohy tvoří dva hadi. Postava je magickým obrazem čarovného ducha Abraxa, kterého znali gnistikové v Řecku i v Orientu. Templáři měli na tuto pozdně antickou tajnou sektu spojení, ale to je již námět na další článek.
Psáno pro týdeník Spirit