Bohové versus války

26.05.2012 18:40

Karel Kýr

 

 

Když badatel , publicista a právník William Bramley začal se svým výzkumem, který trval sedm let, domníval se, že přijde na prvotní motivační faktor, který ovládá bouřlivé dějiny lidstva. Poznamenal k tomu:


Válka není jen prostředníkem zisku pro ty, kdo půjčují peníze nebo prodávají zbraně, ale je současně výtečným prostředkem sociální a politické kontroly. Válku lze využít k povzbuzení lidí, aby mysleli způsobem, jakým by jinak nemysleli, a aby přijímali vytváření institucí, které by jinak odmítli. Čím déle se nějaká země angažuje ve válce, tím více se tyto instituce a tento způsob myšlení upevní.“
Bramley při studiu válek, které člověk vedl, nalezl mnoho důkazů o manipulaci třetí stranou. Napsal: „Není žádným tajemstvím, že například před americkou revolucí posílala Francie do Ameriky zvědy, kteří podněcovali nespokojenost kolonií s britskou korunou. Není rovněž žádným tajemstvím, že německá armáda pomáhala Leninovi a bolševikům během ruské revoluce v roce 1917. V průběhu celých dějin jednotlivci a celé země profitovali z existence konfliktů jiných lidí a podněcovali je.“
Ale na co Bramley nebyl vůbec připraven bylo zjištění, že naše dějiny byly pořád ovlivňovány i UFO. Ve své knize „Bohové z ráje“ napsal: „Od koncepce ,pradávných astronautů´až po jev moderních létajících jsem nacházel stopy manipulace ze strany UFO-ať to jsou kosmické bytosti nebo duchovní etniky-v průběhu věků dobře dokumentované. Jak jsem se dostal do problematiky hlouběji, byl jsem nucen čelit možnosti, že některé problémy lidí by mohli mít kořeny v některých nepředstavitelně bizarních skutečnostech. Tyto skutečnosti si totiž zřídka kdy někdo uvědomí, natož aby je pochopil nebo jim dokázal čelit. V důsledku toho se problémy, které tyto skutečnosti plodí, jen málokdo řeší, a proto se svět, jak se zdá, potácí od jedné kalamity ke druhé.“
William Bramley se domnívá, že zemská populace je pod skrytou kontrolou mimozemské rasy „poručníků“, která využívá války jako efektivní prostředek vládnutí. Říká:
Lidské bytosti se zdají být degenerující otrockou rasou, obývající jednu osamocenou planetu v jedné malé galaxii. Jako taková byla lidská rasa kdysi zdrojem pracovních sil pro nějakou mimozemskou civilizaci a dosud zůstává jejich majetkem. Tato jiná civilizace, aby udržela svůj majetek pod kontrolou a aby udržela Zemi v postavení jakéhosi vězení, podporuje duchovní úpadek lidí a buduje na Zemí podmínky nepolevující fyzické tvrdosti. Tato situace existovala na Zemi tisíce let a existuje i nyní.“
Ale William Bramley nepřišel s ničím novým. Navázal na tezi Charlese H. Forta, badatele a publicisty, kterého zájem o temné a bizarní skutečnosti rok před smrtí   ( r.1931) inspiroval k založení Fortovy společnosti. Tento muž celý život sbíral málo známé a podivné informace a ke konci života dospěl k tomuto závěru:
„ Domnívám se, že jsme majetkem. Musím říci, že někomu patříme: za onoho času jiné světy prozkoumaly a kolonizovaly Zemi, zemi nikoho a bojovaly mezi sebou o tento majetek, který teď už někomu patří. Ten někdo teď Zemi vlastní-a ty ostatní drží na uzdě.“
Někomu se budou zdát Bramleyho a Fortovy názory-mírně řečeno-bláznivé, ale dlužno poznamenat, že je podpořil jeden z nejpřednějších světových astrofyziků, dr. Fred Hoyle. V roce 1971, během jedné tiskové konference řekl:
Lidské bytosti jsou pouhými pěšáky v hrách cizích mozků, které mají pod kontrolou každý náš krok. Jsou všude. Na nebi, na moři, na zemi…Není to cizí inteligence z nějaké jiné planety. Jsou ve skutečnosti z jiného vesmíru, který se od samého začátku prolíná s naším, a ovládá všechno, co se zde děje. Mnozí z mých kolegů věří v existenci takových entit, ale odmítají to říci veřejně.“
Názory badatelů jako jsou Bramley, Fort nebo Hoyle, kteří se zabývají přítomností cizích vládců, se opírají o výzkum a dokumentaci. Jiní měli více štěstí. Tvrdí, že dostali poselství od těchto cizinců.


Publikováno v týdeníku Spirit 16/2012
 

Diskusná téma: Bohové versus války

hmmm

Repa.o | 29.05.2013

Veľmi zaujímavý článok,,, niečo z "môjho súdka" ďakujem

Pridať nový príspevok